Startviering eerste communicanten en vormelingen – centrum

startviering 1

schoolviering 2

schoolviering 3

startviering 4

startviering 5

startviering 6

Op zondag 25 november kwamen 16 kandidaat- eerste communicantjes en 23 vormelingen samen de eerste viering van hun werkjaar verzorgen.

Na een hartelijk welkom door pastoor Innocent voelden de kinderen zich direct op hun gemak. Voor velen was het dan ook de eerste keer dat een viering speciaal voor hen was, na hun doopsel dan. Het was een fijne viering, vooral door de aanbreng van pastoor Innocent van de nieuwigheden voor de kinderen.

Hij vroeg wat ze kwamen doen in de kerk en de kinderen zochten ijverig naar de antwoorden, zowel de eerste communicantjes als de vormelingen.

De liedjes die in de viering voorkwamen mochten wel wat beter meegezongen worden. De kinderen brachten de offergaven tot bij de priester. Tijdens de communie ging pastoor innocent aan alle kandidaat eerste communicantjes een kruisje geven, want voor de communie moeten zij wachten tot het feest van hun eerste Heilige Communie.

Na de viering ging iedereen tevreden naar huis en kijken al uit naar de volgende samenkomst in de kerk, namelijk de Lichtmisviering die ze samen met de dopelingen van het voorbije jaar zullen verzorgen op zondag 3 februari 2019.

 

 

Daguitstap Breda Neerpelt centrum samen met Boseind.

okra uitstap juni 2018 1

okra uitstap juni 2018

Het was een zeer geslaagde en drukke dag , we hebben eerst een kersenkwekerij de Lieshof in Breda bezocht waar we lekkere kersentaart kregen met een tas koffie .

Dan een hele uitleg over hoe het ontstaan is ,kersen kweken in een kast.{serres}

Na een lekkere warme maaltijd zijn we verder gereden naar Etten-Leur waar we  de paardenmelkerij ‘’De Edelweiss"hebben bezocht. Daar werden we ook ontvangen met koffie en taart.

Beide uitstappen waren zeer leerrijk .

OKRA Centrum bedevaart naar scherpenheuvel en Averbode.

okra c scherpenheuvel 2018
Op 16 Mei zijn we met 40 OKRA vrienden op bedevaart geweest,het was weer een geslaagde dag,de zon was van de partij , en lekker eten wat wil een mens nog meer.

Okra

okra c feb 1 2018

okra c feb 2018

Op 21 maart kwamen we met 93 OKRA, Neerpelt-centrum, leden samen ,in de Peel, voor ons jaarlijks lente- of Paasfeest.

De voorzitter heet de leden welkom en verwijst naar de bezorgdheid wat betreft de noodzaak aan ouderenzorg .

Na de bezinning ,gebracht door Mina en Josée, wordt er een smakelijk middagmaal opgediend.

De animator brengt na deze maaltijd een schitterend optreden zowel muziekaal als zang.

Anny heeft dit jaar een diaprojectie gegeven van de voorbije feesten en reizen.

Dan was het tijd voor dessert en een tasje koffie of thee.

Naar jaarlijkse gewoonte werd overgegaan naar de lotjes verkoop en tombola trekking.

Met grote spijt ,van de deelnemers ,kwam er weer een einde aan deze zeer geslaagde Paas namiddag en kijken we weer uit naar het volgende feest.

De voorzitter,Willy

Vieren met senioren

okra c nov 2017 4

Ook dit jaar verzorgde Okra weer de seniorenviering. Voor de gelegenheid zongen de twee zangkoren samen enkele aangepaste liederen. Het is goed dat ook in de liturgie aandacht gegeven wordt aan het ouder worden en hoe daar mee om te gaan.

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart.

hemelvaart aug 2017 4

receptie kerk aug 2017a

receptie kerk aug 2017

Na de mooi verzorgde viering waarop veel volk was, was er een receptie die dit jaar lang duurde. Een teken dat het gezellig was. Er werd veel gelachen en van gedachten gewisseld. Er waren mensen van alle parochies aanwezig. Deze viering was een weergave van onze goedwerkende pastorale eenheid. Volgende speciale viering is op 10 september met de zingende kerk. Dit jaar heeft deze viering plaats in het Centrum. Wij danken iedereen die bijgedragen heeft in de onkosten voor de versiering en voor de milde schenker van de drank voor de receptie.

Uitstap Sauerland Okra

Op 9 juni vertrokken we met 26 leden naar Sauerland/Winterberg voor een vijfdaags verblijf alles inclusief. Elke avond vertier en entertainment warbij regelmatig bittergarnituur werd geserveerd. Elke dag was er een uitstap voorzien. We hebben Soest, Arolson, Winterberg en de brouwerij van Warststein bezocht. De ganse groep vond het een aangename reis. Reisleider Anny, bedankt voor de uitstekende begeleiding.

uitstap sauerland

Uitstap Leerdam Okra

Om 8 uur vertrokken we aan het 'Glazen Huis' waarna we naar Boseind reden om de groep te vervolledigen. Met 60 enthousiaste leden reden we richting Leerdam. In Leerdam werden we verwacht rond 9.30 uur voor een welgekome tas koffie. Om 10.15 uur was het tijd om de glasblazerij te bezoeken en kon men in de winkel de afgewerkte producten bezichtigen. Om 11.45 uur was er afgesproken voor een 3 uur durende rondvaart op de 'De Linge' met daaraan gekoppelt een warm en koud buffet. Iedereen was hierover enthousiast. Rond 15.00 uur aankomst in Leerdam. Hier kreeg iedereen de kans tot 17 uur om vrij rond te lopen en dan was terug richting thuis. En nu uitkijken naar de volgende uitstap.

uitstap leerdam 2017

Lentefeest Okra Neerpelt op 5 april
Op 5 april organiseerde Okra-Neerpelt centrum haar jaarlijks Lentefeest in de Peel. Met een drankje werden 85 enthousiaste leden om 12 uur ontvangen. Na het ontvangstwoord door de voorzitter Willy was het de beurt aan Josée voor de bezinning. Vervolgens werd een smakelijk middagmaal opgediend. Dan was het tijd voor animatie en muziek gebracht door Ludo Alders. Er werd afgesloten met de traditionele tombola. Verschillende prijzen werden gewonnen. Rond 17 uur werd het gezellige feest afgesloten. We kijken uit naar de volgende keer.

orka centrum mei 2017 1

orka centrum mei 2017 2

orka centrum mei 2017 3

orka centrum mei 2017 4

Meibedevaart Neerpelt Centrum, Boseind en Grote Heide.
Op 11 mei zijn we 46 leden op bedevaart geweest naar de schitterende Barokke Basiliek ‘Maria Tenhemelopneming’ te Kortenbos. De heenreis hebben we op devote wijze beleefd met wat geschiedenis over bedevaartsoord en een bezinning door Josée. Om 11 werd er dan eucharistie gevierd met Okra Groot Neerpelt. Na de viering kon men nog een kaarsje aansteken.

In de namiddag werden we verwacht in buurtrestaurant ‘Resto den Teluur’ in Sint-Truiden voor een heerlijk middagmaal. Om 14.30 uur werden we verwacht in het dagcentrum ‘De Wroeter’ in Kortessem waar we een rondleiding kregen en tevens op koffie en taart werden uitgenodigd. Mia had dit middagproject gepromoot en met succes. Rond 16.30 uur keerden we huiswaarts.

orka centrum mei 2017 5

orka centrum mei 2017 6

orka centrum mei 2017 7

 Okra Herfstfeest

kerstfeest okra centrum 2016 20

Klik op de foto voor meer foto's

Op woensdag 21 december vierden de leden van Okra Neerpelt centrum het jaarlijkse Kerstfeest. De vrijwillige helpers en de crea-mensen zorgden voor de aankleding van de O.C. De Peel.

Na het welkomstwoord door de voorzitter, die had het voornamelijk over de armoede en de eenzaamheid in deze wereld, waar in de Kersttijd wel eens aandacht mag worden geschonken.

De Kerstbezinning werd vervolgens gebracht door Josée en Berb met de muzikale begeleiding van Harry Geunes.

Dan was er het traditionele worstenbroodje met een tas koffie of thee.

Ook werden de verdiensteljike leden gehuldigd: twee gouden eretekens voor ontslagnemende bestuursleden, vier zilveren eretekens voor bestuursleden met 8 en 12 jaar dienst en veertien leden kregen een certificaat voor het 20 en 25 jaar lidmaatschap.

De afsluiting van deze kerstbezinning gebeurde met een tasje koffie en een kerstwafeltje gebakken door Anny.

De voorzitter dankt de 94 leden voor hun aanwezigheid.

OKRA CREA

kerstfeest okra crea 2016 1

Op 5 januari hield Okra Crea, afdeling Neerpelt, haar Nieuwjaarsetentje in de Peel. Met 18 enthousiaste creatievelingen werd het nieuwe jaar ingezet met een stevige maaltijd en afgerond met een lekker dessert. De vlijt met naald en draad kon weer beginnen. Anny dankte de aanwezigen en drukte de wens uit voor een vruchtbaar crea jaar.

Okra Neerpelt

feest okra okt 2016 1

aandachtige mensen

feest okra okt 2016 2

negentigjarigen

feest okra okt 2016 3

negentigplus

feest okra okt 2016 4

tachtigjarigen

feest okra okt 2016 5 

de Marina's

Op 12 oktober 2016 organiseerde OKRA Neerpelt-centrum haar jaarlijkse “Statutaire leden- en Feestvergadering” in de Peel. Met een drankje werden 104 enthousiaste leden ,om 12 u. ontvangen. Na een ontvangstwoord van de voorzitter Willy was het de beurt aan Mina voor de bezinning en een herdenkingswoordje aan Mariëtte Lehaen onze overleden secretaris. Dan was het de beurt aan Josée die het jaarverslag, dat was opgesteld door Mia, voor te lezen.

Aansluitend werden de 80 – en 90 jarige gevierd en kregen een flesje port als attentie. Vervolgens werd een smakelijk middagmaal opgediend. Tijd voor de “De Marina’s” die heerlijke humor brachten. Aansluitend kwam het dessert op tafel, waarna een tweede optreden van “De Marina’s”

Afsluiter naar ,traditie, de tombola. Degene met het meeste geluk gingen naar huis met een bloemetje een flesje wijn een winkel bon een fruitmandje, enzovoort.

Rond 17 u. was het tijd om dit gezellige feest te beëindigen, iedereen tevreden naar huis en uitkijkend naar de volgende samenkomst.

LENTEFEEST  OKRA NEERPELT CENTRUM op 14.04.2016

lentefeest okra 2016 20

Met zijn 87 waren we ,allemaal keurig uitgedost ,om deel  te nemen aan ons jaarlijkse "Lentefeest". Het feest begon stipt op de middag met een welkomstwoordje van de teamleider Willy die vooral benadrukte dat we op vele terreinen dienen te "omarmen" samen op weg gaan om te "ontmoeten" te "ontdekken" en te "ontspannen" .Dit alles onder het motto "welkom" aan boord en alle" hens aan dek" want onze "zilvervloot zet bakens uit". Een fijne bezinning werd gebracht door Josée met passende bewoordingen.

Een overheerlijk feestmaal werd opgediend. Na de feestdis was er een optreden van het koor "De Noten Teuten" met een zeer gesmaakt programma. Na het dessert kwamen onze zangers een tweede maal aan de beurt.

Traditioneel werd het feest afgesloten met een tombola. Vele gingen naar huis met een bloemetje of een schaal fruit.

Allen kijken reeds uit naar de volgende bijeenkomst .

OKRA Neerpelt-centrum viert KERSTMIS.

 

kerstfeest okra centrum 1

kerstfeest okra centrum 2

 

Op woensdag 16 december vierde OKRA Neerpelt-centrum het jaarlijkse Kerstfeest in het Parochiaal ontmoetingscentrum "De Peel" waar 98 opgekomen leden de kerstsfeer konden beleven. Er waren er de mooi versierde tafels en een schitterende kerstboom.

 

De voorzitter heette iedereen van harte welkom, waarna de inspiratieverantwoordelijke een mooie kerstbezinning brachten samen met het eigen "Seniorica" koor.

 

Daarna volgde het traditionele worstenbroodje met koffie of thee.

 

Na het gezellig samen zijn en ieder een attentie had ontvangen, wenste de voorzitter iedereen vredige Kerstdagen en een gezond Nieuwjaar.


Okra Herftsfeest

okra centrum herfstfeest 1 

okra centrum herfstfeest 2
Bezoek van de vormelingen aan het rusthuis.

 

 

 DSC 5505

DSC 5506

DSC 5508

 

DSC 5510

DSC 5511

DSC 5513

DSC 5514

DSC 5516

DSC 5518

DSC 5519

DSC 5522

DSC 5523

 

 

 

 

 

 

Okra lentefeest en breicafé

 

 

 

okra3

breicafe1

breicafe2okra1

okra2

 

Copyright © 2015

Created by P.C.