Aswoensdag in het rusthuis

aswoensdag 1 1

aswoensdag2018 1 2

aswoensdag2018 1 3

In het rusthuis volgden alle aanwezigen aandachtig de Aswoensdag viering, voorgegaan door Pastoor Staf. Het was een sereen moment de asoplegging. De kruisjes die geplaatst worden op het voorhoofd, worden verkregen door de verbranding van palmtakken. Tijdens de asoplegging sprak pastoor Staf de volgende woorden: “Gij zijt van stof en tot stof zult gij weerkeren.” Dit doet ons nadenken over het feit dat we maar een stofje zijn in dit immense heelal.

De gewijde assen werden in veelvoud gemaakt en waren dan bestemd voor de parochies waar ook een avondviering met asoplegging plaatsvond. Het blijft steeds opmerkzaam dat voor velen op Aswoensdag de vasten begint, terwijl de carnavalsverenigingen het carnaval met een groots feestvieren afsluiten. Aan allen een fijne, hoopvolle en dankbare vastentijd.

 

Gebed

Levende God,

deze veertigdagentijd is ons gegeven

als een heilige tijd,

een tijd van omkeer en verandering.

Roep ons bijeen,

roep ons weg uit een oppervlakkig leven,

gericht op uiterlijkheden.

Zet ons op weg naar een andere wereld,

uw wereld,

waar mensen niet elkaars concurrenten zijn,

maar bondgenoten

in de uitbouw van een nieuwe toekomst.

Amen.

 

Ontmoetingsdag voor fietsers en wandelaars Groot Okra

wandelgrootokra2017 5

Klik op de foto voor meer foto's

Onder de deskundige leiding van Dokter Willy Pardon werden 25 leden van Okra Groot Neerpelt gegids door de Wulp. Het was een boeiende wandeling.

okra fietsen 2016 sept 1

fiestersokrasept2017 1

fiestersokrasept2017 2

fiestersokrasept2017 3

Op woensdag 20 september had okra Groot-Neerpelt haar jaarlijkse ontmoeting namiddag op de Grote Heide in zaal Pax.

Na een flinke fietstocht vanuit de kerkdorpen en een geleide wandeling in ons natuurreservaat kon iedereen genieten van een stuk vlaai met koffie.

Wij danken ook de werkers van de Grote Heide voor het piekfijn onthaal. 

Zingende kerk.

zingende kerk a 2017 6

zingende kerk 2017 kerk

Klik op de foto voor meer foto's

Op zondag 10 september hielden we bij het begin van het werkjaar weer een zingende kerk.De kerk liep goed vol. Het was een hele mooie viering. Na de viering - dit jaar in het Centrum - was er een receptie. Iedereen sprak met grote tevredenheid over de viering. We danken al de mensen die hebben meegewerkt om er iets moois van te maken.

Evaluatie catechese werkjaar 2017

We waren met een 40 tal catechisten (werkgroepen eerste communie, doopselcatechese en vormselcatechese) van heel de pastorale eenheid samen om het werkjaar te evalueren. Het was een zeer deugddoende ontmoeting. Deze evaluatie is de handleiding voor het komende werkjaar. Deze avond was tevens een dankjewel voor de inzet van deze mensen en het werd een heel gezellige samenkomst met een hapje en een drankje.

evaluatie catechese 2017

Kerkenplan

Op de gemeenteraad van Neerpelt werd het kerkenplan goedgekeurd. Dit kerkenplan is het gevolg van een uitgebreid overleg tussen de Centrale kerkraad, de federatieraad en het pastoraal team. We willen naar de toekomst toe de 5 kerken van Neerpelt blijven bedienen. Dit wil zeggen: Boseind en Sint-Huibrechts-Lille wisselen en de Grote Heide en het Herent. In de centrumkerk is er altijd een viering op zondag op enkele uitzonderingen na (processie in Lille, dag van de Landbouw en enkele feestdagen, zie het misschema). Je kunt de motivatie van ons kerkenplan lezen door hier op te klikken.

Denk- en visiedag

denkdag wulp 2017 1

denkdag wulp 2017 2

Op woensdag 15 maart nodigde onze pastoor de federatieraad uit op een denk- en visiedag in het natuureducatiefcentrum ‘De Wulp’. Onze pastoor-moderator Staf stelde deze bezinning in het teken van de apostolische exhortatie ( woorden waardoor men aan zijn plicht wordt herinnerd ) van paus Franciscus nl. Evangelii gaudium of in vertaling ‘De vreugde van het evangelie’.

Dit werk behandelt veeleer pastorale thema’s, maar toch klinkt hierin de visie van de paus sterk door: een open vreugdevolle Kerk waar iedereen welkom is, vooral de armen en de kleinsten.

De vreugde van het evangelie omvat 4 fundamentele onderwerpen:

1.Vreugdevol de blijde boodschap doen en beleven. Levensvreugde is voor een christen heel belangrijk. Het is de taak van elke christen om voorbij lijden en dood ook altijd hoop te blijven zien en vertrouwen te hebben. De vreugde die hij gekregen heeft moet hij doorgeven aan anderen.

2.Omarmen van de armen en uitgeslotenen. Door de naamkeuze van onze paus wilde hij de aandacht vestigen op armen en uitgeslotenen.

De kern van het evangelie verwijst voortdurend naar hen die uitgesloten zijn, de kleinsten, de armsten. Paus Franciscus benadrukt meermaals dat niemand uitgesloten is van de liefde van God en dat ook wij niemand mogen uitsluiten.

3.Kwetsbaarheid en tederheid. De paus heeft het hier over omarming, ons hart laten raken, het dragen in kwetsbaarheid. Gods herderlijke aanwezigheid stelt ons nimmer teleur en roept een rijke betekenis op van zachtheid en geborgenheid. Hij roept ons op tot grote tederheid die het concrete antwoord is tegen elke vorm van kwaad.

Op een liefdevolle,kwetsbare en zachte manier mensen nabij zijn is de concrete vertaling van de Blijde Boodschap.

4.Vrede en dialoog. Dialogeren is een houding van openheid en respect voor de ander. De paus roept elke christen op om niet alleen in dialoog te treden met gelijkgestemden, maar ook expliciet naar buiten te treden en zich luisterend op te stellen. Dialoog is een van de belangrijkste instrumenten voor een duurzame vrede.

Na deze verrijkende bezinning sprak onze pastoor concreet over de toekomstvisie van onze federatie: waar staan we nu en waar willen we over 5 jaar staan?

Vanuit het boek ‘de vreugde van het evangelie’ heeft Staf naar een manier gezocht om missionair aanwezig te zijn in de parochies. Als werkinstrument koos hij de initiatie-sacramenten. In elke parochie werd gezocht naar doopselcatechisten,naar een werkgroep eerste communie en een manier om ouders te betrekken bij de vormselcatechese. De werkgroepen eerste communie en vormselcatechese komen 2 keer per jaar samen over heel de pastorale eenheid ; in het begin van het werkjaar ter voorbereiding en op het einde ter evaluatie en om te danken.

Er zijn ook overkoepelende activiteiten: de fakkeltocht,de viering van Witte Donderdag,de vormselvieringen en de processie in Sint-Huibrechts-Lille. Daarnaast is er ook nog de werking rond de uitvaartliturgie , hier werden 4 leiders gevormd. Een andere manier om mensen samen te brengen zijn de verschillende recepties in de parochies om elkaar op een ontspannen manier te ontmoeten.

Na de koffiepauze werden er groepjes gevormd met leden van de verschillende parochies om te bezinnen en van gedachten te wisselen over de volgende vragen:

1.Gaan we op deze manier verder ?

2.Wat kan anders en beter?

3.Hoe kunnen we nog meer mensen betrekken binnen ons pastoraal gebeuren?

Hoe werken we aan verjonging?

Na deze gedachtewisseling gaf iemand van elke groep een synthese van de bespreking.

Vrijwel iedere groep was ervan overtuigd dat wij goed bezig zijn in de federatie wat betreft de liturgische vieringen. Hiervan getuigen het toenemend kerkbezoek in alle parochiekerken,de organisatie van doopsel- en vormselcatechese, de werkgroepen voor de eerste communie en de leiders van de uitvaartliturgie.

Ik wil hierbij toch onderstrepen dat dit in hoofdzaak te danken is aan onze pastoor, die deze federatie gevormd heeft tot wat ze nu is. Hartelijk dank Staf voor je tomeloze inzet. De verjonging in ons pastoraal gebeuren is heel moeilijk omdat de meeste jongeren geen kerkbezoekers zijn, maar wanneer zij aanwezig zijn in die speciale vieringen hopen wij dat zij geraakt kunnen worden door het sacraal gebeuren.

Rond het middaguur konden wij allen genieten van een heerlijk pastabuffet.

In de namiddag gidste Guido ons in het grensoverschrijdend natuurgebied ’Het Hageven’.

Wij werden goed ingelicht over het ontstaan, de verbetering en de uitbouw van dit mooi gevarieerd natuurgebied en leerden veel over vogels, planten en bomen.

Het was een leerrijke en gezellige dag waarvoor wij pastoor Staf hartelijk danken.

 

Werkgroep Okra Groot Neerpelt

okra groot neerpelt dec 2016
Op 12 december kwamen de vertegenwoordigers van de verschillende Okra verenigingen in Neerpelt samen om hun jaarprogramma's bij elkaar te leggen. Naast de fiets-en wandeltocht in september werd er gekeken of er niet nog meer samen kon georganiseerd worden. Het plan werd opgevat voor een gezamelijke bedevaart met toch een gescheiden namiddag programma op 11 mei. Daarnaast werd er ook bijzonder uitgenodigd op de processie in Lille en de viering van Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart op 15 augustus. Dit zijn ook twee activiteiten voor heel de pastorale eenheid. Het zijn eerste aanzetten tot een werken over de grenzen van de parochies heen.


Werkgroep Broederlijk Delen

werkgroep broederlijk delen

Donderdag 8 december kwam de werkgroep Broederlijk Delen voor de 2de keer samen om het bezoek van een gast uit Burkina Faso voor te bereiden. In de week van 21-28 maart zal hij in onze pastorale eenheid te gast zijn. 

De werkgroep Broederlijk Delen Neerpelt is op zoek naar een gastgezin voor Isodore Della van 21 tot en met 28 maart. Isodore Della, een Burkinese man van 40 jaar komt dan immers op inleefreis naar onze gemeente. De dagplanning voor Isodore is reeds volledig ingevuld, maar we zijn nog op zoek naar een warm gastgezin. Isodore spreekt vloeiend Frans en kan zich ook in het Engels behlpen. Heb jij tijdens deze week nog een plaatsje in huis vrij, richt je dan tot Staf Schreurs via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

De kapelletjes in Neerpelt

 

dank aan Gerard Alders voor de foto's

 

 

 

 

 

Kapel 1

 

Kapel 2

 

Kapel 3

 

Kapel 4

 

Kapel 5

 

Kapel 6

 

Kapel 7

 

Kapel 8

Kapel 9

 

Kapel 10

 

Kapel 11

 

Kapel 12

 

Kapel 7

Copyright © 2015

Created by P.C.