Verslag van de parochieraad van 20 januari 2015

1. Planning Aswoensdag 18 februari: H.Misviering om 18.00 u wordt verzorgd door de carnavalverenigingDe rare vogels’.

2. Planning de 40 dagen tijd:

      1ste zondag: In de vloedgolf… staande blijven (tekening een vloedgolf)

      2de zondag: Rotsvast…vertrouwen.(tekening een rots)

3de zondag: Tien woorden…om ons te richten(tekening steen met 10 geboden)

4de zondag : In het volle licht…handelen (tekening de zon)

5de zondag: Van harte…vruchtbaar zijn (tekening korenhalm)

Palmzondag: Doorheen twijfel…steunpunt worden (tekening kerk met kruis)

De bedoeling is om deze tekeningen te bevestigen op een houten plaat.

Elke week komt er een nieuwe tekening bij zodat het een mooi geheel vormt.

Josée zal Roger Brands vragen om deze tekeningen te maken.

3. Paasreceptie: Eliane zorgt voor de bestelling van de drank, Josée en Gerard voor de eieren, we vragen dat iedereen van de PR helpt bij de receptie.

4. Geen misvieringen in onze parochiekerk op 10 mei, omwille van de eerste communies en op 7 juni omwille van de processie in Lille waar we iedereen uitnodigen om er aan deel te nemen.

5. Catechese agenda:

1 februari: Lichtmisviering waar alle kinderen met hun ouders uitgenodigd worden om ook de kinderzegen te ontvangen.

8 maart: Naamopgave van de vormelingen.

26 april: De kruisoplegging van de vormelingen.

31 mei: Dankviering voor onze vormelingen en eerste communiecanten.

6. H.Vormsel is op Pinksteren 24 mei voor alle parochies van de federatie.

7. Eerste Communie is op O.H.Hemelvaart op 14 mei om 9.30 u.

8. Uitnodiging voor de dekenale avond.

De grote inzet en de groeiende samenwerking binnen de parochiefederaties kunnen we alleen maar toejuichen.

Onze bisschop nodigt ons uit om een nieuwe stap te zetten op deze weg, om te groeien naar pastorale eenheden. De groeitekst ‘Op weg naar pastorale eenheden’ legt uit hoe dat in ons bisdom vorm kan krijgen. Op 26 februari 2015 van 19.30 u tot 21.30 u in de Parochiezaal te Sint-Huibrechts-Lille wordt deze tekst gepresenteerd in ons dekenaat.

Omwille van het belang van dit thema voor de toekomst van onze geloofsgemeenschappen nodigen wij je uit om op deze samenkomst aanwezig te zijn.

Ter voorbereiding van deze avond kunt u de bijlage die je bij de vergadering gekregen hebt even doorlezen.

9. De parochiale brunch gaat door op zondag 15 maart van 10.30 u tot 13.00 u

De voorbereidende vergadering voor deze brunch heeft plaats op

10 februari om 19.30 u bij Hilda Vanhoudt.

Rond half februari de uitnodigingen voor de brunch rond dragen.

Jan zal de uitnodigingen maken, copieren en bezorgen aan iedereen om in hun aangeduide straten te verdelen.

10. Brief parochiale bijdrage: Jan zal deze brief naar de bank brengen om dan

            samen met de uitnodiging van de brunch deze uit de delen.

11. Volgende vergadering van de federatieraad op 9 juni om 19.30 u in Lille.

Copyright © 2015

Created by P.C.