Eucharistie

Samen eucharistie vieren is een bijzondere vorm van 'tijd maken voor God'. We maken tijd vrij om naar de kerk te gaan en er samen te komen met andere mensen uit onze parochie, ons dorp of onze stad. We willen dicht bij God zijn door te luisteren naar verhalen uit de Bijbel. Daarna willen we, net zoals de leerlingen van Jezus deden, met Jezus aan tafel gaan en het brood met Hem breken. Door samen eucharistie te vieren versterken we onze band met God en tegelijk ook onze band met elkaar.

de eucharistie stap 1

aanvraagformulier vind je onder documenten

Foto's van de vieringen vind je bij de vormelingen.

Ouderavond eerste communie

Beste ouders,

Uw zoon of dochter zit nu in het eerste leerjaar. Wat een grote stap voor uw kind: van kleuter naar schoolkind.

Ook in de kerk gaat deze overgang niet onopgemerkt voorbij! Als vervolg op het Doopsel mag uw zoon/dochter tijdens de Eerste Communie voor het eerst echt meevieren met de grote kerkgemeenschap. Een bijzonder gebeuren!

In onze federatie hechten we veel belang aan de drie initiatiesacramenten (Doopsel, Eerste Communie en Vormsel). Daarom mag uw kind, voorafgaand aan zijn/haar Eerste Communie, al deelnemen aan een aantal vieringen samen met de vormelingen en ook één keer met de dopelingen.

Om uw kind zo goed mogelijk voor te bereiden op de Eerste Communie, vragen we u nu al om hem/haar in te schrijven voor de Eerste Communie en om actief deel te nemen aan de voorbereidende vieringen

Bij documenten vind je een inschrijvingsformulier gelieve dit correct in te vullen en mee te brengen naar de infoavond.

Met Vriendelijke Groeten,

Het pastoraal team

 

Een nieuwe eerste communiepastoraal:

De leerkrachten van het eerste leerjaar hebben in het verleden heel mooie eerste communievieringen gemaakt en deze met de kinderen in de kerk geoefend. Dit wil de inspectie niet meer

De inspectie en het bisdom dringen er al langer op aan dat de eerste communie vanuit de parochie georganiseerd wordt.

We zijn dus gaan samenzitten met de directies, de inspectie en de leerkrachten van het eerste leerjaar om te kijken hoe we dit naar de toekomst gaan aanpakken.

De inspectie vraagt dat er in de klas inhoudelijk gewerkt wordt rond het sacrament van de eucharistie en dat de viering en de voorbereiding van de eerste communie in handen van de ouders en de parochie komt te liggen.

Hierbij kan de oudergroep en de school in onderling overleg afspreken hoe de samenwerking zal verlopen.

En dan spreken we hier niet alleen over de eerste communievieringen, maar over alle jongerenvieringen die de parochie organiseert.

Wat wil dit nu concreet zeggen?

In elke parochie zal er een groep van ouders moeten gezocht worden die zich de organisatie van de eerste communie wil aantrekken. Ze zullen samen met de pastoor een viering maken, de kinderen begeleiden in de voorbereidende vieringen en instaan voor de praktische afspraken.

Hoe gaan we dit aanpakken?

Begin september krijgen alle ouders een mail met de uitnodiging om hun kind in te schrijven voor de eerste communie op een gezamenlijke ouderavond begin oktober.

De werkgroep eerste communie Boseind zal vanuit hun ervaring vertellen hoe zij het afgelopen jaar beleefd hebben.

Op de ouderavond zit men per parochie samen. Het is de bedoeling dat er per parochie een aantal mensen gevonden worden die de werkgroep ‘eerste communie’ willen vormen. Deze mensen spreken samen met de pastoor een datum af voor een eerste praktische samenkomst.

De organisatie van de eerste communie ligt nu in handen van de ouders. Hun engagement is nodig om er een mooie, speciale eerste communieviering van te maken.

We zijn de scholen dankbaar dat ze binnen de grenzen van hun mogelijkheden blijven meewerken aan dit project.

Copyright © 2015

Created by P.C.