Grote-Heide :  BEDEVAART NAAR LUIK

bedevaart naar Luik 2016 1

bedevaart naar Luik 2016 2 

Donderdag 18 augustus was de jaarlijkse bedevaart van de parochie,  waar wij met grote vreugde mensen mochten verwelkomen uit de hele federatie. Met een volledig bezette autocar ging het richting Luik. Om 11uur was de sfeervolle viering in de prachtige “ Kapel Van Het Heilig Hart “, voorgegaan door pastoor Staf. De soberheid aan de buitenkant liet niets vermoeden van de prachtige architectuur waarvoor de “ Sainte-Chapelle “ van Parijs als model stond. Zij was de pracht van het moederklooster van de “ Dochters van het Kruis “, en is nu bestemd voor ‘ verdwijning ‘ om ruimte te creëren voor de bestaande school.  Na de viering stond ons een lekkere  maaltijd te wachten in een sfeervol restaurant. Om 15uur loodste een toeristisch treintje ons doorheen een deel van de stad, wat wellicht de reislustigen  onder ons aanmoedigde voor een volgend bezoek. Daarna was er vrije tijd en ook dit deed ons allen veel deugd. Sommigen genoten van winkelbezoek, anderen van een ijsje, en meerderen van een lekker pintje en een goeie babbel. Als wij bij het afscheid al een inschrijving ontvingen voor de bedevaart van het volgend jaar, ja dan is deze dag weer een dag om bijzonder dankbaar om te zijn. 

Viering 15 augustus

Viering 15 augustus 2016 3

Ook dit jaar kunnen we weer spreken van een geslaagde viering van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart. De viering met misdienaars van de Grote Heide en het Centrum was zeer plechtig verzorgd met wierook en de zang van het vrouwen- en mannenkoor o.l.v. Leo Sevens. Na de mooie viering was er een receptie die zeer gemoedelijk was. Het was een echte ontmoeting van alle parochies van onze pastorale eenheid. Dank aan iedereen die heeft meegewerkt om er zo een mooie viering van te maken.

Dankviering zilveren priesterjubileum Staf.

viering 25 jarig priester Staf 42

Dank aan Mia Van Asten en Joëlle Witters voor de foto's 

Bezoek Bisschop

bisschop in het rusthuis

Copyright © 2015

Created by P.C.