Vormsel
/admin/files/8/intropic_1209051650_thumb.jpg

Je zou het vormsel een tweede doopsel kunnen noemen. Want toen je gedoopt werd, spraken je ouders, je peter en meter in jouw plaats hun geloof uit. En bij het vormsel doe je dat zelf. Ten overstaan van alle mensen in de kerk/Kerk bevestig je dan dat je voor Jezus kiest en dat je in zijn voetsporen wil gaan.

inschrijvingsformulier

Een inschrijvingsformulier vind je onder documenten.

 

de agenda's van de vormelingen vind je onder verenigingen bij de parochies.

werkjaar 2017-2018

Werkjaar 2017-2018

Op vrijdag 29 oktober kwamen 14 vormelingen van het Centrum  samen in de kerk voor hun eerste activiteit en op dinsdag 31 oktober kwamen de 9 vormelingen van het Herent en hun catechisten Viviane en Sonja  voor de eerste keer samen ter voorbereiding van hun vormsel. Na een korte kennismaking en een les over familiestamboom rondden ze af met een initiatieviering. Daarin gaf pastoor Staf hen uitleg over de structuur en duiding van de eucharistieviering. Ondertussen hebben ook de andere parochies hun initiatievieringen gehad. Er komen nog steeds vormelingen bij. Centrum 16, Grote Heide 16, Herent 9, Lille 22 en Boseind 21.
initiatieviering Herent 2017 1

Startvieringen

de viering

startviering b nov 2017 6

Klik op de foto voor meer foto's

Fakkeltocht

de viering

fakkeltocht 2016 21

Klik op de foto voor meer foto's

Jezus wij gaan nu met U op tocht. Help ons als het moeilijk wordt Geef ons de moed en de kracht om een steun te zijn voor elkaar.

Jezus jij bent met ons op weg. Wij weten dat we altijd op U mogen rekenen. Help ons om U ook te herkennen in de anderen

Jezus door nu samen op tocht te gaan laat ons dan de vreugde voelen van een sterke eenheid en laat ons die vreugde ook doorgeven aan anderen.

VORMELINGEN BEZOEKEN St.-ODA

St Oda 2018 2

De vormelingen gingen op bezoek in St.-Oda, en hebben daar de Eucharistieviering  bijgewoond. Pastoor Gerard ging deze mooie viering voor. Bij het binnenkomen speelden ze op de djembé’s om hen ‘wakker te maken’ en te verwelkomen.

Met het lied van ‘zeven maal zeventig maal, vergeef ik een ander zijn schuld’ werd er om vergeving gevraagd. Daarna kwam een lezing die de volle aandacht opeiste:

Ik droomde van een wereld. Maar het was maar een droom. Ik vertelde dit aan mijn bompa en hij zei: ‘Dromen zijn niet echt.’ Ik vertelde het aan mijn vriendje en hij zei: ‘Dromen moet je niet geloven.’ Ik vertelde het aan een sportkameraad en hij zei: ‘Dromen dat is om te lachen.’ Toen vertelde ik het aan een jonge leeuw, die te rusten lag en deze zei: ‘Vertel mij over die droom.’ Ik vertelde over vruchtbare velden en dorpen vol licht, over vriendelijke mensen die tijd hadden voor elkaar en over een djembé-concert waar iedereen kon meespelen. En iedereen was blij in mijn droom.’ Toen werd het even stil…. Ik keek naar de jonge leeuw. De jonge leeuw keek naar mij met grote ogen. ‘Was dat jouw droom?’ vroeg hij. ‘Dan was jij in jouw droom bij ons op bezoek! Kijk maar eens goed rond en doe jouw ogen open. Zie eens hoe blij de mensen zijn in St-Oda. Hier werken ze Gods dromen uit! Daarom: trommel iedereen op! Want in het djembé-concert van St-Oda kan iedereen meespelen!’

En zo gebeurde. Na het Evangelie was er een gezamenlijk dansje, door en voor de bewoners waar ook de vormelingen bij aansloten. Op het liedje ‘Geef mij een hart, geef mij wat zonneschijn, geef mij een beetje levensvreugd’, dansten de bewoners samen met de vormelingen. Na de viering kregen de kinderen verdere uitleg en ze  konden vragen stellen aan Carine (van Boseind), de pastorale medewerkster van St-Oda .

De vormelingen vonden het een zeer mooie viering.

Lichtmis

lichtmisb2018 22

Klik op de foto voor meer foto's.

De geboorte van jullie kindje zal ongetwijfeld een belangrijke gebeurtenis geweest zijn in uw gezin en familie. Door het doopsel hebben jullie je vertrouwen uitgedrukt dat God het leven van jullie kindje zal dragen. Lichtmis is het feest van het toevertrouwen.

Daarom willen wij, samen met Maria, uw kind en heel uw gezin toevertrouwen aan de zegenende nabijheid van God.

Vieringen naamopgave en kruisoplegging

naamopb2018 6

Klik op de foto voor meer foto's.

Dankvieringen 2018

dankviering c 2018 52

werkjaar 2016-2017 en de teksten van de vieringen


Werkjaar 2016-2017

Startvieringen

de viering

startviering 2016

Klik op de foto voor meer foto's

STARTVIERING EERSTE COMMUNICANTEN EN VORMELINGEN (verslag van Boseind)

Pastoor Staf verwelkomde hartelijk de eerste communicanten en alle vormelingen, samen met hun ouders, en alle andere aanwezigen. Ze waren welkom op de startdag van de voorbereiding naar het vormsel; een volgende stap in hun leven, waarvan wij getuigen mogen zijn. Alle aanwezigen namen waar hoe deze jongeren ervoor kozen om hun volgende stap in het leven voor te bereiden: een belofte in de vorm van het vormsel.

Deze getuigenis begon met het welkomstlied: “Als ge de moed hebt om “ja” te zeggen, als je op weg bent naar het licht, krijg je ook kracht om vol te houden? En krijgt de liefde een gezicht?”
De eerste lezing handelde over de website van God. God heeft nochtans geen website, deze bestaat immers niet. Hij heeft ook geen gsm om Hem even te bellen. Toch kan je God altijd bereiken, 24 uur op 24, jaar in jaar uit. Hij is er altijd voor ons, wanneer we het ook maar even willen. Hij luistert steeds naar ons. Praten met God mag en kan altijd. Zonder voorbehoud.

Dit werd beaamd met het slotlied: “Toch weet ik wat ik wil, als Hij mij roept dan zeg ik: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja!”

Een greep uit het dankgebed zegt het helemaal: “God, vandaag hebben onze eerste communicanten  en vormelingen “ja” gezegd op Uw uitnodiging voor het leven. Geef hen de moed om zich enthousiast te blijven inzetten voor Uw droom.”
Na de viering werden de mooie hartjes, gemaakt door de vormelingen, opgehangen aan het communicantenbord, dit ook weer als getuige van hun voornemen om het vormsel af te leggen.
Hartelijk dank aan de communicanten en vormelingen, en aan al degene die aan deze mooie viering hebben meegewerkt.

Fakkeltocht

de viering

fakkeltocht 2016 21

Klik op de foto voor meer foto's

Jezus wij gaan nu met U op tocht. Help ons als het moeilijk wordt Geef ons de moed en de kracht om een steun te zijn voor elkaar.

Jezus jij bent met ons op weg. Wij weten dat we altijd op U mogen rekenen. Help ons om U ook te herkennen in de anderen

Jezus door nu samen op tocht te gaan laat ons dan de vreugde voelen van een sterke eenheid en laat ons die vreugde ook doorgeven aan anderen. 

Jongeren Kerstviering

Afbeelding1

De catechisten en de werkgroep eerste communie i.s.m. het zangkoor van de Grote Heide hebben voor dit jaar een zeer mooie kindvriendelijke Kerstviering uitgewerkt met veel beeld en klank. Indien je dus Kerstavond op zoek bent om Kerstmis te vieren met heel je gezin dat is dit the place to be.

24 december 2016 18:00 u voor iedereen op de Grote Heide

 

Lichtmisviering

de viering

kinderzegen 2017 56

Klik op de foto voor meer foto's

28 januari 2017 om 18:00 u Boseind

29 januari 2017 om 9:30 u Herent

4 februari 2017 om 18:00 u Sint-Huibrechts-Lille

5 februari 2017 om 9:30u Grote Heide

5 februari 2017 om 11:00 u Centrum

 

Naamopgave en kruisoplegging

de viering

kruisoplegging

Klik op de foto voor meer foto's

11 maart 2017 om 18:00 u Boseind

12 maart 2017  om 9:30 u Herent

12 maart 2017 om 11:00 u Centrum

18 maart 2017 om18:00 u Sint-Huibrechts-Lille

19 maart 2017 om 9:30 u Grote Heide

 

Viering Witte Donderdag

de viering

de takenlijst

handwassing Berb 2017

 

13 april 2017 om 19:00 u voor iedereen op het Boseind

 

Eerste communie

eerste communie 21688

14 mei 2017 om 9:30 Herent

21 mei 2017 om 9:00 u Sint-Huibrechts-Lille

21 mei 2017 om 11:00 u Centrum

25 mei 2017 om 9:00 u Grote Heide

25 mei 2017 om 11:00 u Boseind

eerste communie c 2017

eerste communie gr h 2017

eerste communie h 2017

eerste communie l 2017

eerste communie b 2017

Vormselviering

de viering

4 juni 2017 om  9:00 u Boseind voor Boseind en het Herent

4 juni 2017 om 11:00 u Centrum voor Grote Heide, Sint-Huibrechts-Lille en het Centrum

vormsel b 2017

vormsel h 2017

vormsel c 2017

vormsel gr h 2017

vormsel l 2017

 


Dankvieringen

de viering

klik op de foto voor meer foto's

dankviering Grote Heide

10 juni 2017 om 18:00 u Boseind

11 juni 2017 om 9:30 u Grote Heide
11 juni 2017 om 11:00 u Centrum

18 juni 2017 om 9:30 u Sint-Huibrechts-Lille (sacramentsprocessie)
30 juni 2017 om 10:00 u Herent (samen met school)

 

Sacramentsprocessie

Sacramentsprocessie 2

18 juni 2017om 9:30 u Sint-Huibrechts-Lille voor iedereen

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015

Created by P.C.