Maak hier onder je keuze:

Okra


Dagelijks bestuur donderdag 20 november in de kentings

Woensdagavond 3 oktober bestuursvergadering in De Kentings

Maandag 03 september bestuursvergadering om 9.30 uur in De Kentings

Vrijdag 09 september kaarten en kienen met de omringende afdelingen in De Kentings om 13 uur

website klik hier

Planning van de activiteiten voor het werkjaar

2018
Vrijdag       02-02-2018 Kaarten en kienen met de omringende OKRA afdelingen in de Kentings om 13h00
Woensdag   14-03-2018 Uitstap naar Marcienne Dames Zomer Collection 2017
Donderdag……..-2018 Infonamiddag ………………. in de Kentings om 14h00
Vrijdag        23-03-2018 Paasbezinning – ledenfeest in de Kentings om 14h00
Zaterdag     24-03-2018 Misviering voor alle leden en overleden leden
donderdag …….-2018 Lente wandeling
Vrijdag     20-04-2018 Kaarten en kienen met de omringende OKRA afdelingen in de Kentings om 13h00
Woensdag ………-2018 fietstocht naar,
Donderdag ……..-05-2018 Bedevaart naar ………… en verder.
Woensdag ……… -2018 Uitstap: met Groot Neerpelt
Donderdag  12-06-2018 OKRA Boseind fiets zoektocht,
Vrijdag     07-09-2018 Kaarten en kienen met de omringende OKRA afdelingen in de Kentings om 13h00
Woensdag   19 -09-2018 Fietstocht OKRA Groot Neerpelt
Vrijdag      19-10 2018 Algemene ledenvergadering en –feest
Vrijdag      26-10-2018 Kaarten en kienen met de omringende OKRA afdelingen in de Kentings om 13h00
Vrijdag      14-11-2018 Uitstap naar Marcienne Dames Collection Kerstshow 2017
Donderdag …….. -11-2018 Herfstwandeling
Vrijdag       14-12-2018 Kerstbezinning en kerstviering in de Kentings

Planning wekelijks terugkerende activiteiten in het werkjaar 2018
DAG ACTIVITEIT UUR VAN TOT AANTAL KEREN
Dinsdag Fietsen Van 13.30 tot 17.00 uur * 36 keer voorzien
Donderdag Kaarten- en kienen Van 13.00 tot 17.00 uur * 36 keer voorzien

Planning maandelijkse terugkerende activiteiten in het werkjaar  2018
DAG ACTIVITEIT UUR VAN TOT AANTAL KEREN
Eerste maandag van de maand Bestuursvergadering Van 9h30 tot 11h30 *11 keer voorzien
Derde donderdag van de maand Dagelijks bestuur Van 9h30 tot 11h30 *11 keer voorzien
Eerste maandag van de maand Crea activiteit  Van 13h30 tot 16h30 uur *10 keer voorzien
Derde donderdag van de maand Wandelen Van 14h00 tot 17h00 *10 keer voorzien

* indien mogelijk

Voorzitter   Marcel Witters                                                                                                                     

Ziekenzorg

Betrokkenheid bij de samenleving kan voor chronisch zieke mensen, anders-validen, bejaarden moeilijker worden omwille van beperkingen of zwakte in bewegingsvrijheid of sociaal contact wat vereenzaming en ontmoediging in de hand kan werken. Bekommernis en betrokkenheid van omgeving, buurt, parochie is voor iedereen wenselijk, maar des te meer voor deze mensen. Een aantal vrijwilligers uit de buurt en parochie, verenigd in Ziekenzorg, een organisatie onder toezicht van CM, wil deze nood lenigen en een tochtgenoot zijn door middel van een gevarieerde werking, waarbij bezoekjes, een luisterend oor, sociale contacten, gemeenschappelijke activiteiten en info-momenten een belangrijke rol spelen.


De afdeling Ziekenzorg Boseind startte in Boseind in 1978 en bestaat dit jaar 37 jaar.

Het bestuur in Boseind bestaat uit 24 kernleden, waaruit een dagelijks bestuur wordt aangesteld van voorzitter, Josée Vandeweyer, ondervoorzitter en bezoekverantwoordelijke, Jan Monten, secretaris, Gerda Teppers, penningmeester, Gerda Vaes.

Meestal na een bezoek door de bezoekverantwoordelijke kunnen zieken, anders-validen, bejaarden zich opgeven als lid van Ziekenzorg. Er is geen lidgeld vereist. Tot voor kort werd deze taak met veel toewijding en inlevingsvermogen verzorgd door zuster Maria Geuns, die naar we vernemen Neerpelt zal moeten verlaten gezien het klooster te Neerpelt wordt opgeheven. Tot vorig jaar was diaken Gaston Meuwis, die ons in 2014 ontvallen is, onze proost. We mochten tevens altijd een beroep doen op Mijnheer Pastoor Jef Hoydonckx.
De kernleden krijgen in overleg een aantal leden toegewezen, waarvoor ze zich engageren om hen regelmatig te bezoeken. Ter voorbereiding van gemeenschappelijke activiteiten vergaderen de kernleden regelmatig.

De gemeenschappelijke activiteiten in de loop van het werkjaar zijn:
- Nationale Ziekendag in oktober.
- Driekoningenfeest in januari.
- Boeteviering in de Goede Week
- Autobusuitstap in de zomer, hetzij een culturele uitstap, hetzij een bedevaart.
- Pannenkoekendag in september voor alle gegadigden.

Tevens worden vormingsnamiddagen voor de leden georganiseerd, soms ook in samenwerking met Okra of met andere Ziekenzorg-afdelingen. Met Kerstmis en Pasen worden alle leden bedacht met een passend cadeautje. Ook de thuisgebonden zieken worden niet vergeten en krijgen ter gelegenheid van de Nationale Ziekendag een verrassing.

Het resultaat is dat zieken, anders-validen, bejaarden ook erbij horen.
Het bestuur en de kernleden ervaren bij hun engagement veel dankbaarheid.
Voor een fotoverslag zie verslagen activiteiten.

ZIEKENZORG JAARPROGRAMMA 2016

Elke maand is er een kernvergadering in De Kentings

Dinsdag 22 maart  2016 Boeteviering

Dinsdag 5 juli 2016 Uitstap met  alle leden

Zaterdag 8 oktober  2016 Nationale Ziekendag

Zondag 18 september 2016 Pannenkoekenfeest voor heel Boseind

En niet te vergeten de zieken die ze op regelmatig allemaal een bezoek brengen.

Femma


Dinsdag 20: kerststuk maken (demo) 19.30u in de kentingsCreatief koken elke dag (kerstmenu) op dinsdag 16 oktober om 19u30 in De Kentings.


Dinsdag 2 oktober kernvergadering in De Kentings om 20 uur

Op dinsdag 25 september gaan de dames van Femma zwemmen in de "Dommelslag" om 19.00 uur.


Femma heeft op dinsdag 18 september haar startavond: een Verwenavond met cocktails en hapjes om 19:30 uur in De Kentings.

Dinsdag 04 september kernvergadering om 20 u in De Kentings.

"FEMMA".

JAARPROGRAMMA FEMMA Februari 16 dinsdag vis lekker en licht 19u30 23 dinsdag juwelen maken 20u00 Maart 8 dinsdag demo bloemschikken 19u30 15 dinsdag burn out 20u00 22 dinsdag uitwaaitocht April 12 dinsdag stijl en kleuradvies 20u00 26 naar zee met femma boseind Mei 10 dinsdag lentefeest 19u30 17 dinsdag gelaatsverzorging en lichte maquillage 20u00 31 ledenreis Juni 7 dinsdag kernuitstap Juli-augustus In de zomervakantie elke dinsdagnamiddag fietsen om 13u30 September 13 dinsdag startactiviteit 19u30 20 dinsdag gezond de winter door; natuurlijke antibotica 20u00 Oktober 11 dinsdag heerlijke gerechten met supergranen 19u30 21 vrijdag KWB en FEMMA samen sprookjestocht November 15 dinsdag facebook op maat 20u00 22 dinsdag stress de baas 20u00 December 13 dinsdag Kerstfeest 19u30 Femma Boseind Neerpelt, een groep van gemotiveerde vrouwen van alle leeftijden die samenkomen om activiteiten te plannen en uit te voeren: dit kan een praatavond zijn, een demo avond bloemschikken of koken, een doe-avond zoals breien, knutselen, juwelen maken, een bowlingavond, zebracinema… Het team, onder leiding van Josee Schildermans en Hilda Baeken, werkt vlot samen en dit met de ondersteuning van alle kernleden. Ze plannen een jaar vol met activiteiten die opengesteld worden voor alle vrouwen, met de nodige humor en vermaak. Voel je dat je ’s avonds iets wil doen maar je weet niet wat? Wil je er eens op uit met een stel vriendinnen, zoals onze uitstap naar zee, een etentje, een Kerst- of een Paasfeest onder vrouwen… ? Aarzel niet en neem contact op met ons. Je vindt ons op www.femma.be/nl/groep/neerpelt-boseind, of kom naar De Kentings, naar een van onze activiteiten die je op onze website vind. Deelnemen is kiezen voor een gezonde en natuurlijke activiteiten, want Femma houdt dit hoog in het vaandel. We zien je graag komen! Met deze naam maakte de organisatie duidelijk dat alle vrouwen welkom zijn, ongeacht hun religie, job of herkomst.
Femma, dat zijn vrouwen of vriendinnen die elkaar plaatselijk ontmoeten in groepen. Femma biedt voor deze vrouwen een ruim aanbod aan. Het is avontuurlijk, creatief, culinair, sportief, informatief, cultureel, vormend, confronterend, bezinnend en genietend.
Femma Neerpelt Boseind werd opgericht in het jaar 1971 en in 2011 mocht ze haar 40-jarig bestaan vieren. Op dit ogenblik telt de vereniging een negentigtal leden. Het bestuur bestaat uit een 8-koppig team waaronder 2 voorzitsters: Josée Schildermans en Hilda Baeken. Hilda is tevens de reisverantwoordelijke. Carine Driesen zorgt voor de ledenadministratie en het financieel beheer. De secretaresse is Lea Lamers. Zij heeft ook de webwijzer en de website onder haar hoede. De 2 contactpersonen zijn Annemie Verstraeten en Heide Vanolmen. En Nadia Vandebeeck en Sonja Beckers zijn verantwoordelijk voor de Praktische School. Het bestuur wordt geholpen door 22 kernleden. De kernleden krijgen een aantal leden toegewezen en elke maand brengen ze de uitnodigingen van de activiteiten naar hun leden . Onze proost is E.H. Jef Hoydonckx. We mogen hem bij elke kernvergadering verwelkomen.
De volgende activiteiten komen nog aan bod in dit werkjaar:
* bowlingavond, het lentefeest en de ledenreis in mei
*het startfeest en bloemschikken in september
*de kookles Simply Italian en de heksentocht (in samenwerking met KWB Boseind) in oktober
*spelletjesavond en het vingerbreien in november
*de kookles Hot Dogs en het kerstfeest in december
*fietsen en wandelen gedurende heel het jaar
Femma is ook digitaal gegaan. Onze Femma-groep heeft een eigen website en jullie kunnen haar vinden onder www.femma.be/nl/groep/neerpelt-boseind. Op de website staan de foto's en de verslagen van de activiteiten. Ook het aanbod van de 5 volgende activiteiten kan men al bekijken.
We willen via deze weg ook een oproep doen aan alle vrouwen: "Heb je zin in een leuke, vlotte vrijetijdsbesteding, aangevuld met de nodige dosis ontspanning en actuele onderwerpen? Sluit dan aan bij onze Femma- groep. Contact kan men opnemen via de contactpersonen.
Hartelijk welkom.
voor foto's zie verslagen activiteiten

KWB


Donderdag 4 oktober wijkmeesters vergadering in De Kentings

Donderdag 06 september wijkmeesters vergadering om 19u30 in De Kentings

VERENIGING IN DE KIJKER K.W.B BOSEIND.
KWB Boseind is een vereniging waar iedereen welkom is,mannen,vrouwen maar vooral gezinnen.. Wij trachten een zeer gevarieerd programma op te stellen met de nadruk op sociaal en informatief.
Samenwerking is onze troef , vooral met de parochiale verenigingen van Neerpelt.
Meestal zijn we een helpende hand bij tal van evenementen in en rond Neerpelt, u ziet ons dan niet maar we staan altijd klaar om te helpen.
Wat bieden we dan eigenlijk?
Ontspanning voor groot en klein, jong en oud.
Sport : voetbal en jogging ( elk een afzonderlijke afdeling binnen KWB-Boseind)
Informatie : lesavonden, cursussen,bezoeken.
Samen aankopen
Bestuur
Een 12-tal wijkmeesters/bestuursleden,verspreid over Boseind staan dicht bij de leden en hebben zo direct voeling met de leden. Bij hen kan je steeds terecht met uw vragen, informatie opvragen of soms gewoon om een babbeltje te slaan.
Het dagelijks bestuur zorgt dat alle administratieve zaken in orde zijn, regelt de financiën en is eindverantwoordelijke voor alle activiteiten. Zij zijn het aanspreekpunt naar buiten toe, met het provinciaal bestuur,met de andere verenigingen in en rond Neerpelt
BOSEIND K.W.B Jaarprogramma 2015/2016
16/09: ken je dorp per fiets
Ieder jaar worden we weer verrast van de gezellige plekjes, pleintjes en sluipwegen die onze gemeente rijk is. Gedurende een korte fietstocht krijgen we leuke weetjes te horen door iemand die het kan weten.
16/10: heksentocht
KWB en FEMMA werken ieder jaar een gekend sprookje uit. Prachtige kostuums en af en toe een klein schrikeffect maakt deze tocht vooral toegankelijk voor ons jeugdig publiek.
30/10: pompoen uitsnijden
In het weekend van "Halloween" worden er echte kunststukken gesneden uit pompoenen. Ervaren begeleiding loodst iedereen door deze gezellige avond met op het einde zeer grote verwondering van hetgeen men zelf gecreëerd heeft.
10/11: potten bakken
We gaan dit jaar onze eerste stapjes zetten in de wonderlijke wereld van het potten bakken. Klei zal voor ons geen geheimen meer kennen.
20/11: bierproef avond
Ieder jaar weer een bijzonder succes. Twee amusante bierenliefhebbers bezorgen je de avond van je leven en daarbovenop proef je nog bieren waarvan je nog nooit gehoord had.
05/12: bezoek Kerstmarkt
Gezellig samen slenteren en proeven op een Kerstmarkt. Wie kan dat weerstaan?
11/12: infoavond
Wij informeren graag onze leden. Deze avond zal waarschijnlijk in het teken van gezondheid staan. Het juiste thema wordt nog meegedeeld.
24/12: Kerstborrel
Zodat de nachtmis met een aangename babbel kan afgesloten worden, zorgt KWB al jaren voor een hapje en een drankje. Een jaarlijks gesmaakte activiteit.
P.s.: enkel wanneer de nachtmis in de kerk van het Boseind gehouden wordt.
30/01 bedrijfsbezoek
Achter de schermen van een bedrijf kijkt iedereen wel eens graag mee.
Waar deze logistieke uitstap naartoe zal gaan wordt nog bepaald.
14/02: valentijns ontbijt
Hoe kan het heerlijker dan je vriendin, vrouw, kinderen te verrassen met een super leuk ontbijt?
Een leuk geschenkje voor de kids, een praktisch aandenken voor de volwassenen inclusief.
19/02: whisky proeven
Om onze leden die niet alleen van bier houden ook tegemoet te komen.
Dit kan niet anders dan een geslaagde avond worden.
03: theatervoorstelling
Graag pikken wij ook een graantje cultuur mee en proberen te kiezen voor lokaal talent in een klucht of komisch toneelstuk.
12/03: stadsbezoek
Iedereen heeft altijd de mond vol over die mooie buitenlandse reizen maar heeft de meeste van de Belgische steden nog niet gezien. Wij proberen daar jaarlijks, met behulp van een gids, verandering in te brengen. Zeker noteren in je agenda.
19/03: zwerfvuilactie
Waarmee we ook laten zien dat KWB in zit met het milieu en zo zijn steentje ook wilt bijdragen.
23/04: namiddagactiviteit + eten
Er is niets zo fijn als een hele dag er op uit te trekken naar een gezellige dagactiviteit met als slot een gesmaakte BBQ of ander lekkers. De boerengolf tussen de Alpaca's van Kaulille was de vorige editie zeker een topper.
21/05: Etapastocht
Alla "komen eten" trekken we op één avond rond om op een 4-tal plaatsen tapas te eten. Één keer moet je zelf koken, de drie volgende uren mag je zelf je benen onder tafel schuiven.
Juni: Boseind kermis
Met dank aan het kermis comité van Boseind doet KWB graag mee aan de zettersprijskamp, de fietszoektocht en de terrasuitdaging
5/06: mazoutverkoop
Jaarlijks bekomen we een zeer mooie korting door een samen aankoop mazout te organiseren. Dit doen we samen met FEMMA en OKRA.
4&5/06: garageverkoop
Een jaarlijks groeiende activiteit met meer dan 45 deelnemende garages op Boseind.
18 & 19/06: Open programmatieweekend
Waar ieder lid zijn mening kan komen geven aangaande het afgelopen jaarprogramma en nieuwe voorstellen kan opperen om een volgend jaar op maat van onze leden te maken.
1 x/mnd: gezellige mannenavond
Iedere laatste vrijdag van de maand komen de mannen van de KWB in O.C. De Kentings bijeen, aan onze eigen "stamtisch", voor een leuke babbel, om een potje te kaarten of een gezelschapsspel. Een voortreffelijke manier om het weekend in te zetten.
www.facebook.com/kwbboseind Ons eigen facebook pagina. Nu al on-line, vanaf september upto date mee te volgen.
www.kwb.be/boseind En op deze website vind je onze activiteiten en bijkomende informatie terug.

catechese


Agenda catechese 2017-2018

Datum Uur Inhoud Plaats
11 november 2017 13.30 – 16.00 uur

Les 1

Thema’s: “Kennismaking” en “De initiatieviering”

Meebrengen: schrijfgerief, kleurpotloden en stiften

Sacristie Kerk Boseind
18 november 2017 18.00 – 19.00 uur

Misviering: Startviering

Samen met de 1ste communicantjes van het Boseind

Kerk Boseind
1 december 2017 18.00 – 22.30 uur

Fakkeltocht

Meebrengen / aandoen:

Fluovestje, goede wandelschoenen, oude handschoenen en niet de beste kleding

Peer / Wauberg
16 december 2017 13.30 – 16.00 uur

Les 2

Thema’s: “De grote club” en “Mis, juist ja”

Meebrengen: schrijfgerief

Sacristie Kerk Boseind
21 januari 2018 10.00 – 12.00 uur

Les 3

Thema: “Vreemd wordt vriend” Bijwonen eucharistieviering in St.-Oda

St.-Oda

Samenkomst aan de Kentings

27 januari 2018 18.00 uur

Misviering: Lichtmis

Samen met de 1ste communicantjes en de dopelingen van het Boseind

Gevolgd door een receptie in de kerk

Kerk Boseind
17 februari 2018 13.30 – 16.00 uur

Les 4

Thema: “Naamopgave”

Meebrengen: schrijfgerief, kleurpotloden en stiften

Sacristie Kerk Boseind
10 maart 2018 18.00 uur

Misviering: Naamopgave en Kruisoplegging

Samen met de 1ste communicantjes van het Boseind

Kerk Boseind
29 maart 2018 19.00 uur Misviering: Witte donderdag Samen met alle vormelingen en 1ste communicantjes van de hele federatie Neerpelt Kerk Boseind
5 mei 2018 13.30 – 16.00 uur

Les 5

Thema: “Het vormsel”

Meebrengen: schrijfgerief, kleurpotloden en stiften

Sacristie Kerk Boseind
18 mei 2018 16.30 – 18.00 uur Oefenen voor het vormsel Kerk Boseind
19 mei 2018 09.30 – 11.00 uur Oefenen voor het vormsel Kerk Boseind
20 mei 2018 09.00 uur Vormsel

Kerk Boseind

2 juni 2018 18.00 uur

Misviering: Dankviering

Samen met de 1ste communicantjes van het Boseind

Gevolgd door een receptie in de kerk

Kerk Boseind

Copyright © 2015

Created by P.C.