Officiële start van onze pastorale eenheid met de zending

160424 MCF3688 Zendingsviering

In onze federatie of pastorale eenheid werken we al een hele tijd naar een grotere samenwerking toe. In de viering van 24 april zijn enkele mensen bevestigd in deze zending.

We denken hierbij aan het pastoraal team: een 6 tal mensen die de pastoraal over de 5 parochies en het rusthuis ter harte nemen.

We denken aan de verschillende soorten catechisten: de doopselcatechisten die over de parochiegrenzen heen actief zijn in de doopselpastoraal.

We denken aan de vormselcatechisten die over de parochiegrenzen heen activiteiten organiseren en hun catechese op elkaar afstemmen. We denken hierbij aan de fakkeltocht, de dienst van Goede Vrijdag, de vormselvieringen en de processie.

We denken aan de leiders van de uitvaart die over de parochiegrenzen heen voorgaan in de vieringen.

We denken aan de zangkoren die over de parochiegrenzen heen samenwerken en vieringen verzorgen.

Zendingsopdracht

De afgevaardigden van iedere groep medewerkers brachten enkele symbolen aan:

De leden van het Pastoraal team: Johan Corstjens, Linda Geerits, Nelly Joosten, Leon Kuppens, Eliane Maesen en Jetje Van Werde. Hiervoor brachten ze de bijbel aan, zodat Uw Blijde Boodschap hen mag inspireren.

Het Chrisma werd aangebracht door de afvaardiging van de vormselcatechisten. Dat deze olie ervoor zorgt dat de kinderen die ze mede vormen, gezalfd worden naar Uw voorbeeld.

Een kruikje met doopwater werd aangebracht door een afvaardiging van de doopcatechisten. Eén van de symbolen bij elke doopviering, zodat elke dopeling een nieuwe mens wordt door ‘Het bad van de wedergeboorte’.

Voor de voorgangers bij een uitvaart werd een kruisje en een kaarsje aangebracht. Dat ze door deze symbolen Gods aanwezigheid mogen ervaren.

Daarna werden ze door de pastoor uitgenodigd hun engagement uit te spreken. Het is dan ook de pastoor die namens de Bisschop de mensen zendt voor hun opdracht.

Heer onze God, In Uw liefde komen wij samen om in deze pastorale eenheid de kerk te dienen, en om in deze gemeenschap voor iedere mens te zoeken wat goed voor hem is. Verlicht onze geest, zodat wij Uw plan beter zien.

Scherp onze blik zodat wij aandacht hebben voor iedere nood. Zuiver ons hart zodat wij mild zijn voor elkaar.

Geef ons nieuwe kracht zodat wij elkaar door het leven dragen.

Laat Uw Blijde Boodschap ons samenzijn inspireren: in geduld en moed, in dankbaarheid en begrip, in openheid voor de wereld en in dienstbaarheid voor de eenvoudigen.

Geef ons in groeiende mate de vruchten van Uw Heilige Geest. Geef ons Uw vreugde, Uw liefde, Uw vrede door Christus onze Heer. Amen.

Achteraf beklemtoonde de Bisschop nog het belang dat deze mensen, samen met de leiders van de uitvaart over hun parochiegrenzen heen actief zijn. Ze dragen samen met de pastoor de verantwoordelijkheid voor het geheel en niet meer alleen voor hun parochie. Hij riep dan ook op om in elke parochie nieuwe mensen te zoeken die in elke parochie de verantwoordelijkheid willen dragen. De Bisschop maakt er zich zorgen over dat we in onze kerken vooral de middenleeftijd (dertigers en veertigers) missen.
Hieronder vinden jullie nog enkele foto's van het bezoek van de Bisschop aan het gemeentehuis, rusthuis, het eten op de pastorij en de school. Klik op de foto voor meer foto's.

bisschop in het rusthuis

Pastorale eenheid in actie: een grensoverschrijdend zangkoor.

zangkoor pastorale eenheid 1

Op Boseind zingt momenteel een koor met leden van Lille, Boseind en het Herent. We zien in de kerk ook nog goede zangers van andere zangkoren zitten. Ook zij mogen aansluiten. Dit is de toekomst. Parochie vormen over de grenzen heen.

Een geslaagd werkjaar

versierde kerk Centrum hart 2016 1

Het werkjaar rond de initiatiesacramenten loopt stillaan ten einde. We kunnen tot nu toe spreken van een zeer geslaagd werkjaar. De communie- en vormselvieringen waren dit jaar allemaal even goed en wat ik vooral belangrijk vond was de enorme medewerking van de ouders. De Bisschop was bij zijn bezoek aan de federatie en de zendingsviering al lovend geweest over het groot aantal geëngageerde leken die hij had bezig gezien. De vormheer zei dat hij nergens in de Limburg zoveel creativiteit en zo’n massa mensen had zien opdagen voor de vormselvieringen. Bij de start van de pastorale eenheid Neerpelt in november hadden wij nooit kunnen vermoeden dat het allemaal zo goed zou verlopen.

Ook de doopselcatechisten hebben over de parochiegrenzen heen het beste van zichzelf gegeven. We krijgen regelmatig na een viering mails om te danken voor de mooie vieringen.

Hetzelfde geldt voor de uitvaartvieringen. We krijgen van zowel binnen als buiten de federatie hier heel veel positieve reacties op.

We willen dan ook iedereen bedanken die zich positief heeft ingezet om het allemaal te laten slagen.

Copyright © 2015

Created by P.C.