Grote Heide

Grote Heide O.-L.-Vrouw Maagd der Armen


Misintenties week 04 januari 2019


Zondag 27 januari

Geen misviering

 

Parochienieuws


Samana Grote-Heide viert driekoningenfeest.

Verleden week vierde Samana Grote-Heide met ongeveer 60 leden haar jaarlijks driekoningenfeest. De zaal was al gauw gevuld om elkaar een gezond 2019 te wensen.

Rik Molemans, onze nieuwe secretaris, heette ons hartelijk welkom,  bij afwezigheid van onze nieuwe voorzitter, Jaak Aerts. We willen ook onze vorige voorzitter Gerard Hermans een goed herstel toe wensen na zijn operatie en hem vooral zeer hartelijk bedanken voor de jarenlange inzet als voorzitter van onze vereniging. Zoals gewoonlijk begon dit samenzijn met een bezinning met mooie teksten en gezegden. Na het inschenken van een drankje en het nuttigen van een lekkere warme soep bracht onze Gerrit op humoristische wijze als nieuwe kapelaan van onze parochie een parodie over de nieuwe gebruiken in de kerk en de samenwerking met haar onderdanen en liet hij weer zijn prachtige tenorstem horen.  Na de warme maaltijd vergastte Magda ons samen met haar zus Maria op een mooi en geslaagd zangoptreden. Dit zusterduo kan gerust in de toekomst nog meer van zich laten horen. De tombola, waar voor ieder lotje een prijs aan verbonden was sloot deze gezellige namiddag af. Hartelijk dank voor de kookmoeders, Lein en Mariette en hun zeer gewaardeerde hulp Michel voor het bereiden van de warme maaltijd. Onze dank gaat natuurlijk ook uit naar al onze kernleden die van dit driekoningenfeest een feestelijk gebeuren maakten.

Misintenties week 3 januari 2019


Zondag 20 januari

9.30 u Misviering

Gst.jgt. Jan Vandekerkhof,Everdina Timmermans,Piet Tielen,Hendrik Spooren,

Johanna Vanhout,Elisabeth Franken,Catho Kuppens.

Henfrik Rabijns,Catho Teppers.

Lector: Eliane Maesen

 

Parochienieuws


KVLV

Op woensdag 23 januari is er bakles door enkele bestuursleden.

Op donderdag 24 januari is er een voordracht samen met Samana door Pol Goven over Nepal.

 

Samana

Samana nodigt alle verengingen uit op een filmvoorstelling en informatie over het medisch hulproject opgericht in Nepal door onze buurtgenoot Pol Goven op donderdag 24 januari om 19.00 u in O.C.Pax .

Misintenties week 2 januari 2019


Zondag 13 januari

Geen misviering

 

Parochienieuws


Kerstviering op kerstavond

Midden in de winternacht is Jezus geboren. Samen met de eerste communiecantjes, vormelingen en de vele parochianen hebben we dit herbeleeft in de mooi verzorgde kerstviering op kerstavond. Samen zongen we mooie kerstliederen en lazen we mooie teksten. Het was een gezellig samenzijn. Tijdens de viering kregen de aanwezigen nog een mooie herinnering in de vorm van een rendiertje om deze mooie avond nooit te vergeten.

 

 

 

 

 

 

 

Samana

Op donderdag 10 januari om 12.00 u viert Samana het Driekoningenfeest.

We beginnen met een bezinning en daarna een heerlijk warm middagmaal.

 

Kvlv

Dinsdag 15 januari is er vrij handwerk in zaal Pax.

 

Okra

Op zaterdag 12 januari is er receptie ter gelegenheid van Nieuwjaar voor de bestuursleden.

Op woensdag 16 februari is er kienen in O.C.Pax.

 

Carnavalvereniging de ‘Rare Vogels’

Op zaterdag 12 januari is er de prinsenaanstelling.

 

Kerstviering op zondag 30 december

Kerkkoor ‘ Grote-Heide ‘ zong in de viering van 30 december uit haar rijk repertoire van meerstemmige kerstliederen.  Priester Stevens kruidde de viering extra in zijn preek over “ het gezin “.  Hij haalde St-Jozef naar voor als ondergewaardeerde figuur in heel het kerstgebeuren. Iedereen genoot hoorbaar en begreep hoe moeilijk Jozef zijn rol in dit gezinsleven moet geweest zijn.

Wij willen al onze mensen danken die elk jaar opnieuw zorgen voor een stemmige en mooie kerk.  Als ‘ zingen – tweemaal bidden is ‘ dan heeft iedereen dit kunnen voelen . Grote dank aan het koor die elke week paraat staan voor de repetities. Dank ook aan E.H.Stevens die al zo dikwijls voor menige viering klaar stond in onze federatie. Wij wensen ALLEN een goed 2019 en natuurlijk, een goede gezondheid, over leeftijd en afstand heen.

Een gelukkig nieuw jaar !!!

LIGHT & POWERFUL

TABLET


SHOP NOW