Federatie

Pastorale eenheid

St.-Willibrordus Neerpelt

Handen uit de mouwen 004
Handen uit de mouwen 006
Handen uit de mouwen 008

Geslaagde activiteit van ‘Handen uit de Mouwen’

 

25 jongeren waren op de eerste avond van de vakantie van de partij voor de escape room en het pizzafestijn. Een fijne manier om met een groep jongeren en vormelingen van het afgelopen jaar de vakantie in te zetten. En het smaakte naar meer.

Met vereende krachten wisten ze te ontsnappen uit de kamer en de code te kraken. Na een overheerlijk pizza was er dan tijd voor de klassiekers: potteke stamp en treftbal.

Aan het einde sloten we af met een kringgesprek over samenwerking en over de talenten die ieder had en die een verrijking zijn voor de groep.

 

We kijken al uit naar de activiteiten in september.

dankviering 1
dankviering 2
dankviering 3
dankviering 4

DANKVIERING


Dankbaar slotakkoord voor onze vormelingen en eerste communicanten


Op zondag 12 juni hadden de vormelingen en eerste communicanten van het Boseind, Grote Heide en Neerpelt-Centrum hun laatste viering op het programma staan: de traditionele dankviering. In een mooie mis met als thema ‘God is liefde’ droegen vele kinderen, ouders & catechisten hun steentje bij.

 

Het was ook Drievuldigheidszondag. God is niet alleen liefde, maar wat is hij dan nog? De kinderen zochten, samen met priester Jan Philippe, enthousiast naar antwoorden: “Hij is de Vader van Jezus, Hij is de Schepper, Hij is als de Zon.” Maar er is nog iets heel belangrijks om zeker niet te vergeten: God is ook drievuldig. Hij komt tot ons in Zijn zoon Jezus Christus, via de Heilige Geest en als de Vader voor alle mensen. Onze eerste communicanten mochten in mei voor de eerste keer het gebroken brood, het lichaam van Christus, tot zich nemen en op het hoogfeest van Pinksteren ontvingen de vormelingen de Heilige Geest om zo gezonden te worden naar alle mensen om vreugde, liefde en licht te brengen en hierin ook te delen. Met de kracht van de Heilige Geest komen we volgens Jezus tot waarheid: “Als de heilige Geest komt, zal hij aan jullie de waarheid bekendmaken. Hij zal jullie helpen om de waarheid helemaal te begrijpen. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij van Mij hoort.”

 

De Heilige Drievuldigheid is nu dus compleet, net als de tocht die deze kinderen aflegden naar hun eerste communie of vormsel. Het was een dankbare reis, vergelijkbaar met ‘een heel groot geschenk, verpakt in prachtig kleurrijk papier’,zoals we in de bezinning lazen:

“Vroeger kon ik dagenlang genieten van een computerspel, een bouwdoos of een poppenhuis. Maar nu ik een beetje ouder ben, begrijp ik dat het allergrootste geschenk vriendschap is.

Graag wil ik je daarom danken, God, voor al mijn vrienden en vriendinnen.

Dank je wel, dat U mijn grote vriend wilt zijn en dat U er altijd bent wanneer ik U nodig heb.”

 

Geluk zit in kleine dingen, die tegelijk heel groot zijn: zoals vriendschap. Gedurende het afgelopen werkjaar zijn er tussen de kinderen vele nieuwe vriendschappen gesloten, zijn er waardevolle, vreugdevolle en toffe momenten geweest en hebben we hen vooral kunnen inspireren in het geloof. Het is een dankbare taak, die ongelofelijk veel voldoening geeft.

 

Hier moest dan ook op getoost worden en dat kwam goed uit, want na de viering organiseerden we nog een receptie, waarop iedereen kon genieten van een drankje en een hapje. We namen de tijd om afscheid te nemen en iedereen ging uiteindelijk met een blij en gelukzalig gezicht naar buiten. Een mooi teken dat we allen hebben kunnen inspireren.

 

Laten wij dan ook, in het bijzonder, bidden voor deze jonge christenen. Dat zij veel kracht en energie mogen putten uit het geloof en dat we hen nog vaak mogen verwelkomen in onze mooie kerkgemeenschap.

 

Scott Reniers, Vormselcatechist Centrum

boseind (1)
grote Heide
herent
neerpelt 1
st huibrechts lille

Vormsel op Boseind samen met Grote Heide


Ze waren met 24 vormelingen, om op deze pinksterzondag hun vormsel in ontvangst te nemen. Al klappend kwamen de vormelingen, de kerk binnen op de tonen van het liedje welkom, welkom en de toon van de vormselviering was meteen gezet, voor gegaan door Vicaris Karel D’Huys was het een mooie viering.  Ze moesten hun geloof bevestigen en beloven trouw te blijven aan dit geloof. Na de viering was er een gezellige receptie.


Bezinning

Bijna alles in mijn leven gaat vanzelf.

Ik sta elke dag op, ik ga naar school, ik eet en kijk tv.

Soms wel, soms kies ik ook zelf.

Hoor ik de vraag van mijn mama,of niet?

Help ik die kleuter op school,of niet?

Kom ik op voor mijn vriend die gepest wordt,of niet?

Doe ik mee met die actie voor hulp, of niet?

Dan ben ik het die kies.

Word ik een mens om op te rekenen,of niet?

Doe ik mee met Jezus, of niet?

Wil ik de handen van God zijn, of niet?

Ik kies voor Jezus en ik ben niet alleen.

 

Een geslaagde vormselviering

Na zovele maanden van voorbereiding was het op zondag 5 juni dan eindelijk zover: de vormelingen van het Herent, St-Huibrechts Lille en het Centrum werden gevormd. In een viering die werd voorgegaan door vicaris-generaal Karel D’Huys en priester Jan Philippe spraken 36 vormelingen hun wil uit om als christen verder op weg te gaan.

 

Een volle kerk kon zo vele talenten van de kinderen aanschouwen: lezers, doeners, zangers en muzikanten. Allen droegen bij tot dit bijzondere moment in het leven van deze jonge mensen.

In de eerste lezing lazen we uit de roeping van Samuel: “De lamp van God was nog niet gedoofd en Samuël lag te slapen in het Heiligdom van de Heer, waar de ark van God stond.”

 

Het vormsel betekent een nieuw begin, een herbevestiging van de doopbelofte. ‘De lamp van God’ is na deze viering dus zeker niet gedooft, maar brandt nu net feller dan ooit om licht te brengen naar alle mensen die we mogen ontmoeten in ons leven.

 

Het hoogtepunt van de viering was het eigenlijke vormsel en de zalving met chrisma. Vol trots en met een beetje zenuwen in het lijf mochten alle vormelingen, vergezeld door hun peter en meter, bij de vormheer langs gaan om zich te laten vormen. Karel D’Huys maakte voor iedere vormeling tijd voor een kort gesprekje om zo de kinderen moed en kracht te geven om na hun vormsel verder te groeien in het geloof. Iets wat iedere christen elke dag moet doen.

 

Gesterkt door de kracht van de Heilige Geest kregen de kinderen van de vormheer een duidelijke opdracht mee om als ‘vredezaaiers’ de wereld in te trekken. Jezus zegt niet voor niets op het hoogfeest van Pinksteren: “Vrede zij met u”. En hoe mooi is het wel niet om dit iedere dag opnieuw weer waar te kunnen maken?

 

Ondanks het minder goede weer, verlieten alleen maar gelukkige gezichten de kerk. Iets waar ook de catechisten heel blij mee waren. Het is altijd een dubbel gevoel om fijne groepen van kinderen ‘uit te zwaaien’. Een jaar ben je samen op weg en leef je intens naar het vormsel toe. Stilaan worden ze ook volwassen, want aan alles voel je dat deze kinderen helemaal klaar zijn voor een nieuwe fase in hun leven: de overstap naar het middelbaar. Wij wensen alle kinderen dan ook heel veel geluk toe bij deze nieuwe uitdaging en we zullen nog lang nagenieten van deze mooie viering en de fijne herinneringen die we samen maakten. Dank dan ook aan alle mensen die hebben bijgedragen tot het creëren van zo’n geslaagde viering. Samen hebben we al deze vormelingen een onvergetelijke dag bezorgd.

 

Scott Reniers, Vormselcatechist Centrum

ESCAPEGAME EN PIZZAFESTIJN


Als afsluiter van dit jaar is er een escaperoom. Wie weet als eerste de raadsels op te lossen en de opdrachten tot een goed einde te brengen?

Een Pizzafestijn wacht diegene die in de opdrachten slaagt.

Afspraak: vrijdag 1 juli 18u - 20u

St. Corneliusschool,

Parkstraat 15 3900 Pelt

EERSTE COMMUNIE

wat is handen uit de mouwen
lentewandeling
escapegame
handen uit de mouwen

Banneuxbedevaart Sacramentsdag 16 juni 2022

 

Donderdag 16 juni 2022, Sacramentsdag, is er de 62e jaarlijkse bedevaart naar Banneux met de Eucharistische Gebedsgroepen waar we met vele bedevaarders samenkomen.

 

Onze pastorale eenheid neemt hieraan deel.

 

Je kan je inschrijven op de dekenij, Kerkdijk 2, 3900 Pelt, 011 64 11 89.

 

Inschrijvingen met betaling van € 17 voor de busreis en een bedevaartboekje doe je voor zondag 8 mei 2022.

 

We stappen op aan Palethe Jeudlaan 2, 3900 Pelt (indien we met 5 deelnemers zijn of meer)

palmzondag 1
palmzondag 2

PALMZONDAG

Palmzondag: de laatste zondag van de vasten. De Goede Week begint. In deze goede week herdenken we het lijden en sterven van Jezus.

De viering begon met de wijding van de palmtakken achter in de kerk.

We luisteren naar het lijdensverhaal van Jezus. Hoe hij werd verraden door dezelfde mensen die hem onthaalden met het lied ‘Hosanna in den hoge’.

 

Eén takje is ons genoeg
een groene tak van hoop
ons gelovig aangereikt,
niet als een magische kracht
maar als een krachtig symbool
van nieuwe hoop.


Eén takje is ons genoeg,
een groene twijg van vrede
die vertelt van een goddelijke mens,
Jezus van Nazareth,
en ons uitdaagt
om zijn weg te gaan
van dienende goedheid
en teder nabij-zijn.

Inzamelactie Oekraïne


Vanaf nu is de dommelgalerei de officiële inzamelplaats voor Pelt. En niet meer op het  Adres Geuskens 36 Pelt, en ook niet in de kerk van Boseind.

Alvast hartelijk dank.

Beste,

 

U bent uitgenodigd op de Dekenale gespreksavond met als thema ‘Rouw en Rouwverwerking’, op woensdag 4 mei 2022 om 19.30 uur.
Deze gespreksavond zal plaatsvinden in het Ontmoetingscentrum ’t Pelterke, Jeugdlaan 4 te 3900 Pelt.

Gastspreekster: mevrouw Liesbeth Corvers, partner in christelijk vormingswerk.

Klik hier voor de uitnodiging.

Graag uw aanwezigheid melden vóór 1 mei 2022 via émail of per telefoon:

Stuur je naam en contactgegevens naar: dekenaatpelt@outlook.com.
Of een telefoontje naar: 011 64 11 89.


Even uw aandacht: Rouw belangt ons allen aan.

Deze dekenale avond staat open voor iedereen – voor rouwenden, nabestaanden, en iedereen die erover wil praten…
Wilt u a.u.b. deze uitnodiging doorsturen aan uw familie, vrienden en kennissen?


Alvast hartelijk bedankt.
                                       

Goede Week

 

Witte Donderdag

Donderdag, 14 april 2022:

17.30 viering in de kerk van St.-Huibrechts-Lille

 

Goede Vrijdag

Vrijdag, 15 april 2022:

15.00 Kruisweg kerk Neerpelt

15.00 Kruisweg kerk St.-Huibrechts-Lille

17.30 Kruishulde kerk Neerpelt


Paaswake

Zaterdag, 16 april 2022:

18.30 kerk St.-Huibrechts-Lille

 

Pasen

Zondag, 17 april 2022:

11.00 kerk Neerpelt

Inzamelactie Oekraïne


Alexander dank iedereen voor de vele goederen die hij heeft ontvangen, maar in de kerk van Boseind stopt hij met de inzamelactie. Maar de goederen, kunnen nog steeds naar de vrijwilligers gebracht worden. Het zijn de mensen die onze goederen van de kerk naar Oekraïne hebben gebracht.  De goederen daar mogen gewoon achtergelaten aan de achterkant van het huis. Adres Geuskens 36 Pelt. Alvast hartelijk dank.

Filmavond ‘Handen uit de mouwen’

 

The ultimate gift

 

Vrijdag 22 april 19u -21.30u

Pastorij Overpelt

Kerkdijk 2

 

Zin in een avondje film kijken met vrienden? Dan is dit de ideale gelegenheid.

We kijken naar de film ‘The ultimate gift’. Een leuke film maar ook een film met een sterke boodschap.

Biechtgelegenheid


Zaterdag 9 april van 10 u. tot 12 u.


St. Niklaaskerk Neerpelt

alexander 1
alexander 2

Oekraïne inzamel actie door Alexander Dulenko


Waar geboren en naar school geweest – hoe was jouw jeugd daar?

Ik was in 1994 geboren op de schiereiland Krim die toen nog Oekraïne was. Kort nadien scheidden mijn ouders en verhuisde ik met mijn moeder naar Rusland waar ik dan opgroeide tot mijn 13de. Voor mij als kind leek mijn jeugd daar zorgenlos. Ik ging gewoon naar school en na school bleef ik met mijn vrienden buiten hangen totdat het etenstijd was. Maar nu, vanuit het perspectief van een volwassen man, besef ik eigenlijk dat mijn wereldvisie heel erg beïnvloed werd door de omgeving en instituten daar. Iedereen krijgt een patriottische opvoeding daar en uiteindelijk werd ik het ook. Het begint bij de literatuurlessen en eindigt met de militaire oefeningen als die wij moesten volgen om goede punten te halen. Met het begrip ‘militaire oefeningen’ wordt bedoeld dat wij als scholieren een naschoolse activiteiten moesten volgen waarbij elk kind leert hoe bijvoorbeeld een wapen werkt, een granaat geworpen moest worden – dit gecombineerd met sportieve uitdagingen. Het lijkt een beetje op de Belgische scouts, maar toch met een heel ander tintje. Dit is iets wat me heel erg bijgebleven was en waar ik voor heel lang periode op trots was, maar de ontdekking van het artistiek leven, later toen ik naar België/Brussel verhuisde, maakte mijn hoofd helder en mijn besef over het feit dat geen een wapen voor vrede kan zorgen veranderde alles in me. Die ‘militaire spelletjes’ hadden mij veel meer getraumatiseerd dan ik had gedacht. Het is niet de bedoeling om kinderen aan te leren om iemand anders zijn leven te ontnemen. Iemand helpen, met iemand solidair zijn is bijvoorbeeld veel nuttiger.


Wanneer naar België gekomen en waarom, alles goed verlopen?

In 2007 besloot mijn moeder om Rusland te verlaten en leerde ze mijn stiefvader kennen. Zij nam mijn zusje en mij mee. Ik wou het ook echt en keek er echt naar uit. Ik was 13 en door gesprekken te voeren met mijn mama wist ik toen al dat er iets niet klopte in het land waar ik opgroei. Armoede was er sterk aanwezig, maar toen besefte ik nog niet omdat onze familie het nog relatief goed had. Weer, pas achteraf besefte ik dat mijn moeder een moedige stap ondernam en mij, maar ook mijn zusje van een verschrikkelijke toekomst redde.

In die tijd, omdat ik een nieuwe vader/stiefvader had begon ik me ook af te vragen hoe het met mijn vader gaat en probeerde ik enigszins met hem contact op te zoeken. Om een of andere reden antwoordde hij niet, tot op een dag zijn nieuwe en huidige vrouw antwoordde. Ik communiceerde met hem via haar. Wat zijn redenen ook zijn om met mij niet te spreken bleef ik gewoon met haar spreken.

Laatste 2 jaar had ik met haar ook bijna geen contact gehad, maar op 26 februari belde ik haar om te vragen waar ze nu zijn. ‘Wij zijn aan het vluchten. Ik weet nog niet waar naartoe.’ – antwoorde zij. Die nacht vielen de eerste raketten op Oekraïne.

Ook al heb ik bijna geen contact met hun, voelde het juist aan om over hun situatie op de hoogte te zijn. Ik was een beetje gerustgesteld dat zij zich in veiligheid gebracht hadden, maar ik was nog steeds heel erg onder de indruk van wat er aan het gebeuren is. Deels is het zo dat het land waarin ik opgegroeid ben is nu een ander land gewoon, redenloos en gruwelijk aan het bombarderen is. En toen kwam ook het besef dat het land dat gebombardeerd wordt mijn vaderland is. Ik ben er geboren, heb ze altijd als mijn vaderland beschouwd, maar werd ook door de omstanders ‘een Oekraïner’ genoemd. Maar op deze dag besefte ik pas voor het eerst wat dit voor mij echt betekent.

3 dagen later na de eerste bombardementen keek ik ’s ochtend vroeg naar mijn GSM en zag dat vaders vrouw mij ‘s nachts gebeld had. Ik belde terug en zij vertelde mij in tranen dat zij deze nacht in een schuilkelder zaten toen er weer een bombardement was. Ik besloot het om hun op een of ander manier hun van Oekraïne te gaan halen. Na meerdere dagen van chaotische voorbereidingen belde ik haar nogmaals om te laten weten dat ik klaar ben om te komen, maar zij wilden niet meer weg. Zij willen hun mannen, broers en ouders niet achterlaten. Onmachtig toen op dit moment was. Ik kon niet niets doen. Daarom besloot ik het om, al is het maar iets kleins voor mijn geboorteland te doen – een inzamelingsactie van de humanitaire spullen.

Voorlopig is de familie van mijn vader nog steeds op de vlucht – van plaats naar plaats – om zo gevaren en bombardementen te vermijden. Vrouw van mijn vader vertelde mij dat vooral de luchtsirenes enorm zwaar mentaal aankomen. Jij kunt niets doen, jij kunt niets plannen omdat jij altijd klaar moet zijn om op de vlucht te moeten slaan of zich zou moeten verstoppen. De optie om naar mij te komen voor zolang de oorlog bezig is, blijft, maar zij moeten het zelf willen.


Hoe zie jij het verder evalueren?

De verdere evolutie van de oorlog blijft voor mij onzichtbaar. Om de evolutie van dit gruwel te kunnen voorspellen, zou ik eerst de beginmotivatie moeten begrijpen maar zelfs dit is voor mij onmogelijk. Het ergste is al eigenlijk gebeurd, maar door enkele psychopaten in de regering van de Russische regering kan dit gruwel nog lang blijven duren – wat levens en mentale gezondheid van mensen kost. Wat de toekomst is blijft voor mij dus onduidelijk, maar zolang als het nodig is wil ik Oekraïne en het Oekraïens volk gaan helpen om deze verschrikkelijke tijden te overbruggen.

Toen ik een week geleden met de inzamelingsactie begon, koos ik ervoor om enkel de medicaties en al het nodige voor baby’s te verzamelen, maar momenteel is het lijstje veel uitgebreider en zamel ik ook kledij, honden en kattenvoer, slaapzakken en droge voeding of voeding dat heel lang goed blijft. In samenwerking met de Oekraïense Orthodoxe kerk in Genk hebben wij een netwerk uitgewerkt om ervoor te zorgen dat alle ingezamelde spullen uiteindelijk tot in de oorlogsgebieden in Oekraïne geraakt. Sint-Jozefkerk is nu een inzamelingsplaats, maar zal binnenkort een sorteercentrum worden want door media en mensen op straat aan te spreken willen wij onze solidaire actie bekend maken. Want heel veel mensen vragen aan mij hoe zij kunnen helpen en eerst wist ik niet wat ik erop moest antwoorden, maar nu wel – ‘Als u wat spullen heeft en het wil doneren, breng het naar Sint-Jozefkerk te Boseind.’ Ikzelf ben er elke Dinsdag en Donderdag van 14uur tot 19 uur.

Geduldig, stijlvol en toch een beetje gespannen wachtend tot ze hun kruisje omgehangen kregen.
Fier lazen ze hun tekst onder goedkeurend toezicht van pastoor-deken Jan.
Bang om te spreken in de micro? Vergeet het, sommigen riepen hun naam zo trots en luid, dat er zelfs geen micro nodig zou geweest zijn.
Met z'n allen, gezeten op de trappen naar het altaar, aandachtig luisterend naar de raadgevingen van onze pastoor-deken Jan.

NAAMAFROEPING/KRUISOPLEGGING IN DE KERK VAN LILLE OP 12 MAART 2022.

 

In een zeer goed gevulde en feestelijk aangepaste kerk, ging pastoor-deken Jan voor in de mis die een belangrijke stap betekende voor een deel jongeren van Herent en Sint-Huibrechts-Lille. Zij vroegen openlijk om respectievelijk hun eerste communie te mogen ontvangen en om gevormd te worden tot jonge christenen. De voorbereiding moet perfect gelopen hebben en de afspraken tot de voorganger en de begeleiders-catechisten werden goed nageleefd zodat het een zeer fijn verzorgde dienst werd waarvan alle aanwezigen hebben genoten en duidelijk konden volgen van alles wat er gebeurde en gezegd werd. Vooral de homilie waarbij de kinderen verzameld werden op de trappen van het altaar en een interactief gesprek werd, genoot veel bijval. Een goede raad van pastoor-deken Jan hebben de vormelingen duidelijk in de oren geknoopt: draag zorg voor jullie kruisje, bewaar het op een fijne plaats en draag het op de dag van je vormsel met trots en fierheid.

naam kruisoplegging 1
naam kruisoplegging 2
naam kruisoplegging 3
naam kruisoplegging 4
naam kruisoplegging 5

Naamopgave en kruisoplegging vormelingen Neerpelt


Op zondag 13 maart waren de kinderen van het Boseind, Grote Heide en het centrum, die dit jaar hun eerste communie doen en de vormelingen, weer van de partij in de Sint-Niklaaskerk. Na een welkomstlied kon de viering beginnen. Het was een uitgebreide viering. Er zijn dan ook veel dingen aan bod gekomen. Na het kruisteken nam een van de ouders het woord: Dag lieve kinderen, heel wat jaartjes geleden stonden wij hier met een klein kindje in onze armen. Veel meer dan huilen en eten konden jullie toen nog niet. We vroegen toen aan de pastoor om jullie te dopen om zo kindjes van God te worden. We gaven jullie een naam waardoor je een plaats kreeg tussen de mensen. Ook God schreef jullie naam in de palm van Zijn hand om hem nooit meer te vergeten. Zo'n mooie naam die draag je toch je leven lang. Ondertussen zijn jullie al heel wat gegroeid, ik zie hier grote flinke kinderen voor mij die kunnen lachen en verdrietig zijn, die kunnen spelen en soms ruzie maken. Die kunnen vertellen en thuis ook al hun zegje willen hebben. Vandaag mogen jullie zelf je naam zeggen aan de priester, en daarbij vertellen dat jullie binnenkort graag jullie eerste communie of vormsel willen doen. De priester voegde eraan toe dat ze samen waren om de kruisoplegging te vieren van de vormelingen. Hij vroeg aan God om hulp bij het op weg gaan, ook als het moeilijk is. Als de schaduw van het kruis over hen valt, bad hij, laat ook hen dan ervaren dat Jij er altijd bent. Telkens werden er gekende liedjes gezongen, iets waar de kinderen nog op moeten oefenen voor de eerste communie of vormsel. Het refrein van de tussenzang spreekt voor zich:

Als je de moed hebt om ‘ja’ te zeggen.

Als je op weg bent naar het licht.

Krijg je ook kracht om vol te houden?

En krijgt de liefde een gezicht?

Na het evangelie riep de priester de kinderen naar voor om eens met hen te kunnen praten over de bedoeling van deze viering. De kinderen hadden vlug antwoorden klaar. De vormelingen kregen van hun catechisten het kruisje omgehangen. De vele betekenissen van een kruis werden door de vormelingen gelezen. Een kruisje is een plus-teken, een kruis doet denken aan een kruispunt. Ze lazen over de kruisen die aan het begin van een notenbalk kunnen staan. Een andere vormeling verwees naar het teken van ons christen-zijn. Een catechist vertelde over de twee verschillende balken waaruit een kruis bestaat. De priester vroeg aan de vormelingen om het kruis te dragen bij de viering van het vormsel en om het een goed plaatsje te geven in hun kamer. De vormelingen kwamen allen naar voor om hun naam te zeggen ten overstaan van iedereen in de kerk. Dan volgden de eerste communicanten hun voorbeeld. Als slotlied zongen de kinderen: Vaar het leven in! Het refrein klonk zo:

Vaar mee het leven in.

Met God heeft het veel meer zin.

Vaar mee het licht tegemoet.

Tot ziens, het ga je goed!

De priester besloot de viering met volgend slotgebed: God, onze Vader,

Vandaag hebben onze communicantjes en vormelingen voluit ‘ja’ gezegd op Jouw oproep.

Geef hen nu de moed om zich enthousiast in te blijven zetten voor Jouw droom. Geef ons allemaal de kracht om deze jonge mensen verder te stimuleren in hun zoektocht naar Jou.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Nog enkele maanden en de eerste communie en vormselvieringen kunnen plaatsvinden.

Na de viering was er achter in de kerk de actie koffiestop te voordele van broederlijk delen.

zorg 1
zorg 2
zorg 3
zorg 4
zorg 5

Spiritualiteit in WZC Sint-Jozef: levensbeschouwing & zingeving


Vele mensen vinden in het woonzorgcentrum via het geloof steun en/of een antwoord op een aantal zin-vragen. In WZC Sint-Jozef zien wij pastorale zorg als een vorm van spirituele zorg.  Spirituele zorg is ruimer en heeft vele vormen en gedaanten (vb. yoga, meditatie, een wandeling in de natuur, muziek, kunst, literatuur, poëzie, …). In WZC Sint-Jozef vinden wij het belangrijk dat iedere medewerker naar het verhaal van de bewoner luistert en hem helpt om zijn verhaal te kunnen dragen.

Als pastorale begeleidster sta ik vooral in voor de pastorale zorg, vertrekkend vanuit het perspectief van het christelijk geloof, maar met veel respect voor andere (spirituele) referentiekaders en levensbeschouwingen. Door middel van vieringen, gebedsmomenten, groepsgesprekken, rituelen en individuele ontmoetingen geef ik vorm aan geloof en spiritualiteit.

In praktijk betekent dit dat ik iedere bewoner nabij wil zijn in zijn individuele nood. Ik stel me open om naar het verhaal van de ander te luisteren. Ik wil vooral om een ‘goede verstaander’ zijn. Ik bedoel hiermee dat ik met mijn volle aandacht écht contact probeer te maken en te luisteren. Dat kan tijdens de maaltijd gebeuren, in de lift, buiten op wandel of eender waar… Het is vooral belangrijk er op dat moment te ‘zijn’. Zo bouw ik ook los van het geloof een vertrouwensrelatie op. 

Op geloofsvlak besteed ik veel aandacht aan de gebedsmomenten. Dit zijn groepsmomenten waarbij ik een kleine kapel namaak in de leefruimte. De bewoners nemen plaats in een kring rondom een mooi versierd Mariabeeld.  Deze samenkomst is erop gericht om thema’s als geloof, God, maar ook de zin van het leven en het lijden, hoop, relaties... aan te snijden.  Iedere bewoner kan een kaarsje branden voor een bepaald persoon. Dit is een ritueel dat zij goed kennen en het geeft weer wat er in ieder van hen leeft. Vaak speelt familie een grote rol in het leven van de bewoners, alsook gezondheid, verlies, levenskracht... Het doel van zo’n gebedsmoment is om hen door middel van gebed en gesprek te sterken in hun kracht. Hun individuele intenties laten mij voelen wat er in hen omgaat, wat hun zorgen zijn. Nadien geeft mij dit de mogelijkheid om individueel een gesprek met hen aan te gaan. 

Los van dit gebeuren stel ik vieringen op bij kerkelijke momenten. Daar waar ik vroeger de bewoners uitnodigde om in de kapel of in de polyvalente zaal plaats te nemen noodzaakte de pandemie ons om de vieringen in ‘afdelingsbubbels’ door te laten gaan. Op elke afdeling wordt er ook op gepaste wijze afscheid genomen van een overleden medebewoner. Jaarlijks organiseer ik samen met de werkgroep palliatieve zorg twee avonden voor families van overleden bewoners. Deze momenten zorgen ervoor dat medewerkers en familie over de dood heen samen een laatste warme ontmoeting hebben in een herdenkingsviering.  

Op weg naar Pasen zien we gelukkig een lichtpuntje en zijn er berichten die hoopvol klinken. Zo kunnen we stilaan weer uitkijken naar een eucharistieviering, af en toe weliswaar want wekelijks is niet meer haalbaar voor een priester. Ook de individuele ziekenzalving is de dag van vandaag geen vanzelfsprekendheid. Daarom verzorg ik, op vraag van de bewoners en/of familie, steeds meer ziekenzegeningen. Wat de gemeenschappelijke ziekenzalving betreft, is er al een afspraak gemaakt met pastoor Jan Philippe en zullen de bewoners tijdig op de hoogte gebracht worden. 

Nu ik dit alles neerschrijf , stel ik vast dat wij in ons woonzorgcentrum heel wat ondernemen om vanuit de totaalzorg voor elk mens ook aandacht geven aan zijn spirituele noden. Doch maken we ons geen illusie en weten we dat dit een minimum is. Daarom durven we bij deze een oproep te doen naar vrijwilligers die kunnen helpen om de oudere mens pastoraal en zingevend nabij te zijn.

Linda Geerits,
Pastoraal medewerker van woonzorgcentrum Sint-Jozef Neerpelt.

 Koster voor St.-Niklaas Neerpelt

 

De kerkfabriek St.-Niklaas Neerpelt wenst over te gaan tot de aanstelling van een vrijwillige koster (m/v).

De kosterstaak is een logistieke opdracht in functie van de kerkelijke erediensten.

 

TAKENPAKKET

Het takenpakket is veelzijdig en bestaat onder meer uit:

 • het klaarzetten, aanwezig zijn en terug opruimen van de kerk voor weekendviering (zondag om 11u) als andere occasionele vieringen (uitvaarten, huwelijken)
 • het toezicht op het onderhoud van de sacristie en van de liturgische voorwerpen.
 • Verzamelen van collectegelden na de liturgische diensten.
 • Opruimen van standen met kaarsen + aanvullen van kaarsen

 

PROFIEL

We zoeken een persoon die:

 • voeling heeft met de katholieke geloofsgemeenschap;
 • nauwkeurig en zelfstandig werkt;
 • flexibel is en bereid tot weekendwerk

 

WIJ BIEDEN

 • Een overeenkomstige vrijwilligersvergoeding
 • Een boeiende werkomgeving met tal van andere vrijwilligers

 

INTERESSE?

Neem contact op met


Filmavond: ‘Silence’


In het kader van de Veertigdagentijd nodigen we u van harte uit op deze filmvoorstelling. Na een inleiding wordt de film getoond.


Wanneer: woensdag 30 maart 19.00-21.30


Plaats van afspraak: Palethe, jeugdlaan 2, 3900 Pelt


Prijs: gratis

Sint Jozef

Verleden jaar was het jaar van Sint Jozef. Hij is de patroon heilige van de kerk van Boseind en van het rusthuis Woon- en zorgcentrum Sint-Jozef Neerpelt.

 

 

Een geliefde vader

Groot door zichzelf weg te cijferen
Paus Franciscus schrijft: “De grootheid van Sint Jozef bestaat hierin dat hij de echtgenoot was van Maria en de vader van Jezus. Zo stelde hij zich ten dienste van Gods heilsplan.”
De huidige paus citeert Paulus VI: “Jozef maakte van zijn vaderschap en van zijn leven een opofferende dienst aan het mysterie van Gods menswording. Hij maakte van zijn menselijke roeping tot huiselijke liefde een bovenmenselijke gave van zichzelf ten dienste van de Messias die in zijn huis opgroeide tot volwassenheid.”

Geliefde vader voor velen

Vanwege zijn rol in de heilsgeschiedenis is Sint Jozef een vader die altijd geliefd is geweest bij het christelijk volk. Getuige daarvan zijn de vele kerken die wereldwijd hem zijn toegewijd. Ook religieuze congregaties en instituten, kerkelijke groeperingen allerhande dragen zijn naam en worden door zijn spiritualiteit geïnspireerd. Vele heiligen, waaronder Teresa van Avila, waren hartstochtelijk toegewijd aan de heilige Jozef en bekwamen de gunsten die zij afsmeekten op zijn voorspraak.
Ieder gebedenboek bevat gebeden tot Sint Jozef. Vooral op woensdag en in de maand maart wordt gebeden om zijn voorspraak.

“Ga naar Jozef”

Het vertrouwen van de mensen in de heilige Jozef wordt kort en krachtig verwoord in “Gaat naar Jozef”. “ITE AD JOSEPH”. Het is een citaat uit het Boek Genesis, waar de hongersnood wordt opgeroepen die heerste in Egypte. Wanneer de mensen bij de farao om hulp roepen, verwijst hij hen naar Jozef: “Ga maar naar Jozef en doe wat hij u zeggen zal” (Genesis 41, 55). Jozef was de zoon van Jacob, die als slaaf verkocht werd vanwege de jaloezie van zijn broers en die, zo vertelt de Bijbel, vervolgens onderkoning werd van Egypte.

Als afstammeling van koning David (Matteüs 1, 16 – 20), uit wiens huis de Messias Jezus zou voortkomen, volgens de belofte aan David gedaan door de profeet Nathan (2 Samuel 7) en als echtgenoot van Maria van Nazareth, staat Sint Jozef op het kruispunt tussen het Oude en het Nieuwe Testament.

 

Gebed tot Sint Jozef.

O goede Heilige Jozef,

mijn tedere Vader,

trouwe Bewaarder van Jezus,

en zuivere bruidegom van Gods Moeder,

ik smeek U met aandrang aan God de Vader,

zijn Zoon voor ons gekruisigd, op te dragen.

Bekom ons van de Eeuwige Vader,

in de driemaal heilige naam van Jezus,

de genade waarom wij smeken.…..

Vraag Hem barmhartigheid voor uw kinderen, 

temidden van uw eeuwige heerlijkheid.

Gedenk de narigheden van onze wereld,

gedenk de lijdenden, de biddenden en de wenenden, 

door Uw bemiddelend gebed,

en dat van uw allerheiligste Bruid.

Moge Jezus ons betrouwen beantwoorden

en onze hoop bekrachtigen.

Amen.

Beste NEOS-lid,


Dit is onze eerste, eerder geplande activiteit die dit jaar kan doorgaan, daarom: ‘allen hierheen’!

Op DONDERDAG, 24 MAART om 14.30 uur ontvangen we in het ontmoetingscentrum ‘de Peel’, Norbertinessenlaan 7 in Pelt.

GUY STORMS

lector aan de PXL in Hasselt.


Consumentengedrag: hoe worden wij beinvloed?


Hij geeft ons inzicht in de achterliggende psychologie van beslissingen die een consument dagelijks neemt. Hij vertelt ons zeker de trucks van de commerce. Vooral in deze tijd waar alles duurder wordt, is dit een heel boeiend thema als voordracht!

Na omikron duikt er een nieuwe variant op: betaaljekrom!

Om te genieten van deze boeiende namiddag,betaal je als Neos-Pelt lid 7 euro en niet-neoslid 10 euro.

Zoals steeds is er in deze prijs inbegrepen: koffie of thee met iets lekkers.

Met jouw aanwezigheid wordt het zeker een geslaagd, leerrijk en gezellig samenzijn!

Iedereen is welkom, breng gerust nog iemand mee.                    

Om op de hoogte te blijven, werp af en toe een blik op onze website www.neos-pelt.be                                 De stuurgroep NEOS-pelt

aswoensdag 2 (1)
aswoensdag 2 (2)

ASWOENSDAG


Aswoensdag is een dag om de maskers af te leggen, het is het begin van de veertigdagentijd

Jezus vraagt voortdurend om ons masker af te leggen:
Hij vroeg het aan Zacheüs die zich verstopt had in de boom,
Hij vroeg het aan Mattheüs die zo maar zat te niksen aan het tolhuis,
Hij vroeg het aan Maria-Magdalena, aan de samaritaanse vrouw,
Aan de schriftgeleerden...

En vandaag daagt hij ons uit.

Het masker afleggen is ontdekken wie ik zelf ben,
is mezelf aanvaarden met mijn goede kanten, maar ook met mijn minder goede!
Soms dragen we een masker omdat we niet durven tonen wie we zijn.

We verbergen vaak ons gezicht achter het masker van schone schijn.

Maar het masker afleggen wil zeggen:
Dit ben ik

Ik kan niet zonder de ander

Ik heb de ander nodig

Geef me tijd om te groeien.

Aswoensdag, hoogtijd om in de spiegel te kijken en te zien wie je bent.

Met je kleine en grote kanten.

Maar om bovenal te zien dat je een geliefd kind van God bent.


Verbranding palmtakjes

De palmtakjes van verleden jaar werden verbrand, de as is voor het askruisje te geven.


Zending   

In deze viering zochten we naar de echte betekenis van ‘Vasten.’

Het gaat niet om het uiterlijke.

Het gaat om het herstel van relaties.

De relaties met onszelf, met de anderen, met de aarde en met God.

Om ons leven te laten voeden,

nieuwe levensadem en groeikansen toe te laten,

om een vruchtbare, sterke tijd te beleven op weg naar Pasen.

Bevraging ‘Synodaal proces’


Van 5 tot 20 maart zal een reproductie van een kunstwerk van Koen Lemmens hangen in de St. Martinuskerk kerk van Overpelt. Drie weken lang kunnen bezoekers het werk komen bekijken en krijgen ze de mogelijkheid te reageren.

Papiertjes zullen voorzien worden die men dan kan deponeren in een glazen bokaal.

Die ideeën worden vervolgens bezorgd aan de diocesane werkgroep ‘synodaal proces’.


De vragen waarrond we willen werken zijn:

 • Welke ervaring heb ik van gelovig samen op weg gaan?
 • Welke vreugdes, welke moeilijkheden, welke inzichten hebben deze ervaringen losgemaakt?
 • Wat zegt de Heilige Geest ons over Kerk zijn vandaag: waar zijn we op de goede weg, waar moeten we een andere richting inslaan, welke nieuwe stappen dienen zich aan?


Kom zeker eens een kijkje nemen.

Naamopgave communicanten

Naamopgave en kruisoplegging vormelingen

 

12 en 13 maart 2022

 

In de viering van zaterdag 12 maart 2022 om 18.30 u. zullen de communicanten van Herent en St. Huibrechts-Lille hun naam opgeven voor hun communie.

Ook zullen de vormelingen in die viering hun naam opgeven en een kruisje omgehangen krijgen.

 

Hetzelfde gebeurt op zondag 13 maart 2022 om 11u. in de kerk van Neerpelt voor de kinderen en jongeren van Boseind, de Grote Heide en Neerpelt.

Koffiestop

 

13 maart 2022

Kerk Neerpelt

 

Na de viering van de kruisoplegging en de naamopgave van 11 u. gaat in de kerk van Neerpelt een koffiestop door.


Het is een ideale manier om elkaar te ontmoeten en de projecten van Broederlijk delen te steunen.

Ouderavond 1e communie voor heel de pastorale eenheid

 

Maandag 7 maart 2022 om 20 u.

Kerk Neerpelt

 

Deze avond wil de ouders de rijkdom helpen ontdekken van de eucharistie.

Ook wordt uitleg gegeven over het thuiswerkboekje ‘Tobia’ waarmee ze samen met hun kind aan de slag kunnen gaan.


De avond wordt afgesloten met het overlopen van een aantal praktische afspraken.

Kunstwerk als impuls voor het synodale proces

 

Kunstenaar Koen Lemmens ontwierp een kunstwerk om het gesprek over het synodale proces waartoe de paus heel de kerk oproept, te bevorderen. Met dit schilderij wil de kunstenaar het denkproces over de toekomst van de Kerk toegankelijker maken. Het werk kan een middel zijn om mee te dromen over de Kerk van morgen, waarin we samen op weg gaan.

 

In 2023 vindt de bisschoppensynode over de synodaliteit plaats in Rome. Het thema luidt: Voor een synodale Kerk. Gemeenschap, participatie en zending. Voor het zover is, wordt eerst in de bisdommen wereldwijd een enquête gevoerd over hoe gelovigen dat ‘op weg zijn’ vandaag beleven. Terzelfder tijd worden ze ook gepolst naar welke ideeën er bij hen leven over Kerk vandaag en morgen.

“Het kunstwerk bestaat uit vier losse doeken, die samen één geheel vormen” zegt Koen Lemmens. “De geloofsgemeenschap vormt immers één geheel, al bestaat ze uit losse delen. Als je dat samenbrengt, geeft het een beeld van eenheid, die dat ‘samen op weg gaan’ van de kerkgemeenschap verbeeldt. Ik ging al vanaf het begin uit van een T-vormig kruis, een weg die opgaat, die weliswaar splitst, maar toch één blijft. Het is een beeld van hoe ik denk over de weg die de Kerk gaat. Ik ben benieuwd wat anderen erin ontdekken.”

 

Van 5 tot 20 maart zal een reproductie van het werk hangen in de St. Martinuskerk kerk van Overpelt. Drie weken lang kunnen bezoekers het werk komen bekijken en krijgen ze de mogelijkheid te reageren op de vraag: ‘Wat is uw droom over de Kerk van morgen?’ Die ideeën worden vervolgens bezorgd aan de diocesane werkgroep ‘synodaal proces’.

Heeft u al een vastenpuntje?

 

Heeft u al een vastenpuntje? Nee? Ik kan het u nochtans aanraden. Een vastenpuntje is een soort werkpuntje voor de vasten. Zo wordt die lange periode tot Pasen een beetje concreter ingevuld. Iets minderen, iets laten of juist iets meer gaan doen, je kunt alle kanten op. Keuze te over.

Want een goed vastenpuntje werkt echt, zelfs over de vastenperiode heen. 

 

Zo kan elke dag zoeken naar iets om dankbaar om te zijn. Dat zal jouw ogen openen voor de grote kracht van dankbaarheid en de positieve invloed op jouw humeur. Ook al merk je dit misschien alleen zelf, maar toch.

Je kan ook telkens op het einde van de dag nagaan of je iets goddelijks heb gezien in een mens die je hebt ontmoet. Iemand die je al kent of iemand die onbekend is, maar die je in de loop van de dag ergens tegen het lijf bent gelopen. Veel te vaak ergeren we ons aan kleine kantjes van mensen of doe we een beetje meewarig over hen of roddel w vrolijk mee over iemand. 

 

Aswoensdag, een dag om aan de slag te gaan, maar ook te horen dat we er de tijd voor krijgen, klein en beperkt als we zijn.

Elke dag is een nieuwe kans. 

 

En neem het van mij aan, in veel mensen kan je een glimp van iets goddelijks zien.

In oude bekenden die met een vleugje humor je starre mening doorbreken. In een onverwachte uitnodiging. In een blij kind. In een puberjongen met een open, eerlijke blik in zijn ogen. In de postbode die even aanbelt als hij iets niet in de bus krijgt. In de dame achter de kassa die me geduldig de voordelen van een actie uitlegt. 

 

Er zijn zoveel mensen waar God uit spat.

As-woensdag 2 maart

 

19u        kerk Neerpelt misviering met as-oplegging

19u        kerk St. Huibrechts-Lille gebedsviering met as-oplegging

6 februari 2022: Viering Lichtmis in Neerpelt Centrum

lichtmis 1
lichtmis 2
lichtmis 3
lichtmis 4
lichtmis 5
lichtmis 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

6 februari 2022: Viering Lichtmis in Neerpelt Centrum

 

De Lichtmisviering voor de kinderen van Grote Heide, Boseind en het centrum was in de kerk van de pastorale eenheid Sint-Willibrordus.

Alle dopelingen, eerste communicanten en vormelingen waren aanwezig. Onze pastoor-deken Jan Phillip was de voorganger in deze mooie viering. De kinderen verzamelden achteraan in de kerk voor de wijding van de kaarsen. Ze mochten allen een lichtje meenemen en liepen in stoet naar voren om hun lichtjes bij te zetten bij het beeld van Moeder Maria.

Pastoor Jan zei in het welkomstwoord: ‘Met lichtmis willen we op een bijzondere manier hen om Gods zegen vragen voor de kinderen. Dankbaar om God die leven is en die leven geeft, dankbaar om de kinderen die ons gegeven zijn, willen wij hier samen zijn en samen vieren.”

 

Uit de eerste lezing

“Dit zegt God: ‘Let op, Ik zal mijn boodschapper sturen. Hij zal de weg voor mij effenen. Plotseling zal God, naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen, naar zijn tempel komen. Hij zal komen – zegt God van de hemelse machten. Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal staande blijven wanneer Hij verschijnt? Want Hij is als het vuur van een smid, als de zeep van iemand die wol wast! Hij zet zich neer als iemand die zilver smelt en het zuivert. Hij zal de Levieten zuiveren en zeven zoals goud en zilver, zodat ze op de juiste manier offers brengen aan God. De offers van Juda en Jeruzalem zullen God terug met vreugde bevallen, zoals het vroeger was, zoals lang geleden.”

 

Het Evangelie volgens Lucas ging over Simeon, die zei tegen Maria en Jozef toen ze met Jezus in de tempel aankwamen: “Jouw zoon is een teken van de dingen die in Israël gaan gebeuren. Veel mensen zullen door hem nieuw leven krijgen. Maar anderen zullen zich tegen Hem verzetten. Die mensen zullen iet gered worden. Maria, jij zal veel verdriet en pijn hebben om je zoon. Maar al die dingen moeten gebeuren. Want zo wordt duidelijk hoe de mensen van binnen echt zijn. Hanna, die hoorde wat Simeon zei tegen Maria, dankte God voor alles wat Hij gedaan had. Daarna begon ze te vertellen over Jezus. Ze sprak tegen alle mensen die hoopten op de bevrijding van Jeruzalem. Jozef en Maria deden alles wat verplicht was volgens de wet van God. Daarna gingen ze terug naar huis, naar Nazareth in Galilea.”

Tijdens de homilie zaten de kinderen op de trappen aan het altaar, en mochten antwoorden op de vragen van de pastoor. Vele vingertjes werden in de lucht gestoken om het antwoord te kunnen geven.

 

De bezinning

“Ooit al eens gedacht: vandaag haast ik me niet, voor niets of voor niemand.
Vandaag wil ik de mens zien en wil ik glimlachen,

ja... ook naar de kleine, dwaze dingen.

Vandaag wil ik ook in jou het licht zien.
Maar mijn wil is niet genoeg... ik moet er iets aan doen.
Jezus' licht breekt door en daar wil ik getuige van zijn.

Mijn dagelijkse bezigheden, het haastig gaan van hier naar daar
steeds meer en meer en verder...

Neen, mijn adem roept me halt toe, zo kan het niet verder.

Het licht breekt door en daar wil ik getuige van zijn!
Hij geeft ons het licht.
En door even terug stil te staan,
af en toe eens neen durven te zeggen aan een dagelijkse routine,

kan ik terug Zijn licht aan anderen doorgeven.

Soms is het maar een kleine lantaarn op je weg.
Maar als je even blijft stil staan en zo het licht in je binnenlaat,
merk je dat ook dit Gods warmte en liefde geeft.

En zo komen alle lichtstralen van ieder van ons
van elke gelovige christen samen tot één lichtbundel. Zijn Rijk!”

 

Het was een zeer mooie viering, echt op kindermaat, voor alle leeftijden. Alle kinderen gingen blij naar huis. Onze grote dank gaat uit naar iedereen die hielp bij de voorbereidingen en tijdens de mooie viering, en dit in het licht van Jezus.


Hartelijk dank aan onze Z.E.H. Jan Philippe, pastoor-deken in ons Pelt.

LICHTMISVIERING IN SINT-HUIBRECHTS-LILLE OP 5 FEBRUARI 2022

 

Vele ouders hadden samen met hun kinderen gevolg gegeven aan de oproep van pastoor-deken Jan en de catechisten om er samen met de dopelingen van afgelopen jaar en de 1ste communicanten en vormelingen van dit jaar een aangepaste viering van te maken in het teken van het feest van Maria Lichtmis. Het altaar was bijna overladen, toch zeker goed gevuld, met de lichtjes die het feest symboliseerden

Het enthousiasme was groot en de viering waarbij iedereen betrokken werd gehouden door aangepaste muziek, geprojecteerde teksten en interessante lezingen werd intens meebeleefd. Af en toe onderbroken door een babygilletje of schreeuw, maar zelfs dat kon de sfeer niet bederven.

Het wordt stilaan klassiek dat onze pastoor-deken de “jeugd” tijdens de homilie rond zich verzamelt op de trappen van het altaar. Vanzelfsprekend is zijn tekst ook volledig aangepast aan zijn jeugdige toehoorders maar toch hebben we de indruk dat zijn publiek met de keer toeneemt, een bewijs dat het zeker aanslaat en de gekozen weg de juiste blijkt te zijn.

Er gaan reeds stemmen op in Lille om het altaar te verhogen zodat we twee treden kunnen bijmaken om de capaciteit uit te breiden....

Het doet in ieder geval deugd aan het hartje om te zien dat er weer regelmatig een mooi aantal kerkgangers aanwezig zijn. Laten we trachten deze wegen te blijven bewandelen. Via deze weg, hartelijke dank aan de voorganger, de medewerkers zowel bij uitvoering als bij voorbereiding en ook aan jullie trouwe gelovigen om regelmatig mee te vieren.

Lichtmisviering


5 en 6 februari 2022


Met Lichtmis vieren we de geborgenheid en de liefde die Jezus wil schenken aan jong en oud. Hij brengt het licht in de wereld. Zoals Jozef en Maria zijn vele ouders op vandaag bezorgt om hun grootste schat, om hun kinderen. Jonge ouders kunnen net zoals Maria en Jozef kun kindje naar de kerk brengen op het toe te vertrouwen aan God.

Op dit feest gaat organiseren we dan ook de kinderzegen door in alle vieringen. Hierop zijn in het bijzonder zowel de dopelingen als de communicantjes als de vormelingen uitgenodigd. Natuurlijk zijn ook alle andere kinderen welkom.

 

Lichtmisviering met kinderzegen

 • 5 februari om 18.30u in St. Huibrechts-Lille voor de kinderen en jongeren van het Herent en St. Huibrechts-lille
 • 6 februari om 11u in Neerpelt voor de kinderen en jongeren van Boseind, de Grote-Heide en Neerpel.
20211210_081458
20211210_081527
20211210_081724

De werkgroep 1e communie van Neerpelt werkte een eenvoudig alternatief uit voor een kerstwandeling.

Zo stonden onze 14 communicantjes en hun familie stil bij Kerst.

HUISZEGEN

 

In de vieringen van Driekoningen zullen de kaarten voor de Huiszegen 2022 gezegend worden. Na de viering kan u zo’n kaart meenemen voor in uw woning.

 

Over de huiszegen

Er bestaat een oud gebruik om aan het begin van het nieuwe jaar je huis te laten zegenen. Vaak schreef een priester aan de ingang van ieders huis het jaartal en daarbij de letters C+M+B. Je kunt ook een voorgedrukte kaart ophangen.

Deze letters worden in verband gebracht met de namen die vanuit de traditie aan de wijzen uit het oosten zijn gegeven: Caspar, Melchior en Balthasar. Maar deze letters betekenen nog meer. Zij zijn ook de beginletters van de zegentekst “Christus Mansionem Benedicat”, vertaald “Christus zegene dit huis”.

 

Wie dat wenst kan ook vragen dat de pastoor het huis komt zegenen. Contact 0494/29 .27.67 pastoor-deken Jan Philippe

KERST


Gods visioen van leven

wil ook vandaag nog MENS worden…

Voor Maria bleek het niet vanzelfsprekend wat ze beleefde. Ze bewaarde wat in haar leven gebeurde in haar hart. Ze overwoog het bij zichzelf. Zo kon de volle betekenis ervan rijpen…

 

Elly Mondelaers

VIERDE WEEK VAN DE ADVENT


Gods droom zet in beweging:

Doe maar!

(Krijtlijnen voor een leefbare samenleving – Welzijnszorg)

Gods’ stem horen, zet in beweging. Maria ging onverwijld op weg naar haar nicht Elisabet.

Elly Mondelaers

 

DOE MAAR!

Een groot project vraagt om een plan.

Dat hebben we geleerd, daar wordt op aangedrongen.

Een grondige studie van voors en tegens;

een kosten-baten analyse, en liefst zeer uitgebreid.

Voor dat de eerste nagel wordt geklopt,

de eerste brik wordt ingemetseld,

zijn er dagen en nachten van gepieker,

uren gepalaver aan vooraf gegaan.

Toch heb ik het vreemd en onbestemd gevoel,

dat dit alles van mineur belang is.

Eerst zal- ook voor die projecten- een andere vraag op tafel moeten komen:

die van de horizon, het verre doel.

Hoe helpen we de mensheid verder?

Hoe brengen we menswaardigheid wat dichterbij?

Van welke droom worden we warm vanbinnen?

Hoe zorgen we dat heel de mensheid redding vindt?

De vragen zijn te groot voor mensenhanden,

te groot, ook voor ‘t knapste verstand.

Je kan ze negeren, al die grote vragen, – we stellen ze eenvoudig niet -

of je kan ze toevertrouwen aan wat mensen overstijgt.

En zo komen we bij God uit,

Hij die, de piet-te-peuterig-heid voorbij,

alléén grote plannen heeft met mensen,

troost en redding wil voor ieder ander.

Hij die de grote plannen met ons realiseren wil,

en die zo ook Maria aansprak, zij die ‘ja’ zei, onverhoeds,

zij die, op haar beurt, ook ons nu aanspreekt:

‘Doe maar!’ Doe maar wat Hij u zeggen zal.

Kris Buckinx mei 2021

50 JAAR KERK BOSEIND


OVERLIJDEN VAN ZUSTER MARIA

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Zuster Maria.

Zuster Maria werd geboren te Eksel op 4 april 1931.

Ze trad in het klooster te Berlaar op 8 september 1949.

Ze werd geprofest te Berlaar op 19 april 1951.

Op 23 februari 2020 overleed zuster Maria te Bonheiden.

Na jaren in het ziekenhuis gewerkt te hebben begon ze aan een drukke pastorale taak bij ons in de gemeenschap Boseind.

Ze ging op rust in 2015 Heist op den Berg.

Daar brandt ze een zee van kaarsen voor Ons Lieve Vrouwke.

Eerwaarde heer lode Clijsters

Priester Clijsters begon 1966 in Neerpelt als kapelaan in het Centrum. In 1971 werd hij aangesteld als pastoor in de parochie Boseind .

Aan hem danken wij de opbouw van de kerk, de parochiezaal, de jeugdlokalen, de verenigingen, en het zangkoor ‘Het Lijsternestje’.
Hij was de stichter en dirigent van dit koor. Het koor werd opgesplitst in een kleiner koor ‘De Nachtegaaltjes’ en een groot koor: ‘De Lijsternestjes’. Hij heeft dus deze twee koren opgericht om de eucharistievieringen op te luisteren.

KAV en KWB gingen van start dankzij p. Clijsters, en vele volwassenen konden genieten van fijne, gezellige bijeenkomsten.

Ook de school van Boseind werd door hem uitgebouwd tot een volwaardige kleuter- en lagere school. De Vlaamse kermissen brachten winst op, hiermee kon hij de school verder inrichten.
Velen onder ons kunnen terugdenken aan een fantastische 3-daagse activiteit onder zijn leiding. Pastoor E.H. Lode Clijsters bleef tot 1983 in Boseind wonen.

Op 4 januari 2021 overleed E.H. Lode Clijsters.

Aan hem danken wij het ontstaan van de parochie Boseind.
Hij was onze eerste pastoor van Boseind. de grote bezieler van Boseind. E.H. Lode Clijsters overleed in het ziekenhuis in Pelt na een rijk gevuld leven onder zijn naasten in Boseind.

 

Huidig kerkbestuur

Na 50 jaar bestaan van het bestuur van kerkfabriek wordt het huidige team samengesteld door pastoor-moderator Jan Philippe, Johan Corstjens, Ruud Lodewyks, Marc Cox, Jan Monten en Eveline Lemmens.

 

Beste mensen

Vijftig jaar kerkgebeuren is een hele tijd.

Er zijn ontelbaar veel mensen die zich ingezet hebben voor de bouw van onze kerk en de opbouw van onze parochie.

Spijtig dat er reeds velen van de eerste pioniers van ons zijn heengegaan.

Wij zijn blij dat we doorheen al die jaren steeds hebben kunnen rekenen op de vele vrijwilligers.

Vormselcatechisten, begeleiders eerste communie in samenwerking  met de ouders, doopselcatechisten, lectoren, bloemschikkers, zangkoren, organisten, misdienaars, kerkpoetsers, de vele verenigingen die steeds meehielpen, de mooie samenwerking met de school enz., en dit zonder ook maar iemand uit te willen sluiten.

Al deze mensen willen wij hartelijk bedanken voor hun inzet en bijdrage gedurende deze 50 mooie jaren.

Ook in de kerk gebeurden er ondertussen verschuivingen.

Wij hebben onfertussen reeds afscheid genomen van pastoor Innocent Ouedraogo die als pastoor-moderator aangesteld werd in Hamont-Achel. Onze  pastorale eenheid Sint-Willibrordus Neerpelt behoort nu samen met de pastorale eenheid De Goede Herder Overpelt tot het nieuwe dekenaat Pelt. Dit zijn samen 9 parochies onder leiding van pastoor-moderator deken Jan Philippe. Van de 9 kerken werden er 5 gesloten, waaronder ook onze kerk in Boseind. Er wordt aan deze kerk een andere bestemming gegeven. Het is met wat pijn in het hart dat we afscheid moeten nemen. Maar waar een deur dicht gaat opent zich een andere deur.

Iedereen is  uiteraard van harte welkom in de vieringen in het centrum van Neerpelt, en dit op iedere zondag om 11 uur of in Sint-Huibrechts-Lille op iedere zaterdag om 18u30.

De vrijwilligers van Boseind en iedereen die zich geroepen voelt kan zich inzetten in het centrum of in Sint-Huibrechts-Lille ter ondersteuning van de pastorale eenheid.

Iedereen is er van harte welkom. Aan alle vrijwilligers: een zeer warme DANK JE WEL.

DERDE WEEK VAN DE ADVENT


Vanuit onze vreugde opkomen voor de ander,

ook de zwakste.

(Krijtlijnen voor een leefbare samenleving – Welzijnszorg)

Johannes de Doper roept op: Laat wie veel heeft, delen. Laat wie macht heeft, die niet misbruiken. Laat wie uitgestoten wordt, niet vergelden.

Elly Mondelaers

 

DE ZWAKSTE

Waarom zou je voorkeur geven aan de meest zwakke?

Is dat niet tegen de natuurwet? De wet tot zelfbehoud?

Het voortbestaan van de soort wordt verzekerd,

doordat de sterkste telkens weer overwint.

Voorkeur geven aan de zwakke…

Is dat niet contraproductief?

Schaarse middelen zet je best daar in

waar ze het meest renderen!

Waarom zou je inzetten op de meest kwetsbaren?

Er zijn er die zeggen dat je er gelukkig van wordt,

dat je er voldoening in vindt,

dat het je vreugde geeft...

Natuurlijk; het kleine, het zwakke vertedert…

alles van waarde is weerloos, zeggen we dan.

Ooit waren we allemaal, teer en zorgbehoevend.

ooit zullen we het weer worden.

Er zijn echter mensen die in hun existentiële vertrouwen

zo diep en veelvuldig gekwetst zijn dat ze

nog nauwelijks aansluiting vinden bij de samenleving.

Ze zijn moeilijk te helpen, ze wekken weerstand op, weerzin soms.

Waarom zou je inzetten op de meest kwetsbaren?

Waarom zou je een verbond aangaan

met wie niemand zich wil verbinden?

Waarom zou je je eigen persoon moedwillig riskeren?

Ik zie geen andere reden dan het geloof,

wars van elke rationaliteit. Het geloof;

in de diep verborgen capaciteiten,

het diep verborgen vermogen tot liefhebben… in iedere mens.

Ik vind geen betere verwoording dan de Bijbelse:

wil je winnen… geef dan,

wil je helen… breek dan,

wil je leven… heb dan lief.

Kris Buckinx in ‘Op het andere been’ - uitgave Halewijn

50 JAAR KERK BOSEIND


Het overlijden van E.H. Pastoor Jef Hoydonkx

Het nieuws sloeg in als een bom: E.H. Jef Hoydonkx, geboren te Meeuwen op 1 mei 1938,  overleed in zijn woning op 16 mei 2016. Hij was toen 78 jaar.
In 2019 jaar ging pastoor Jef op rust en namen we allen afscheid.

De dag dat hij overleed was het een heel ander afscheid; nu was het definitief.

PASTORALE EENHEID SINT-WILLIBRORDUS


De zendingsviering

Bisschop Patrick Hoogmartens bracht een uitgebreid bezoek aan het dekenaat. Met een eucharistieviering werd de zending van het nieuw aangestelde pastorale team volbracht. Het team bestaat uit: Eliane Maesen, Nelly Joosten, Johan Corstjens, Leo Kuppens, Linda Geerits en Jetje Van Werde. Ook werd het mandaat bevestigd van hen die een uitvaart beleiden. De bisschop hernieuwde tevens de opdracht van doopselcatechisten.

Vertrek EH Pastoor Staf Schreurs

De afscheidsvieringen van E.H. pastoor Schreurs vielen op 23 en 24 juni, net zoals de schoolvieringen op het einde van het schooljaar. Na de vormselvieringen begon hij met de voorbereiding van zijn verhuis. Op de laatste federatieraad had hij samen met zijn ploeg afspraken gemaakt voor de overgangsperiode totdat de nieuwe pastoor er zou zijn. 

DE NIEUWE PASTOOR E.H. INNOCENT OUEDRAOGO


E.H. Innocent Ouédraogo volgt E.H. Staf Schreurs op als pastoor-moderator van de pastorale eenheid Sint-Willibrordus.

In jaartal nam hij zijn functie priesterambt op.

E.H. Schreurs zou dat jaar een sabbatjaar starten, en startte als toezichter en onderhoudsverantwoordelijke in de Achelse Kluis. E.H. Innocent, een diocesane priester uit Burkina-Faso, was sinds 1 oktober 2011 werkzaam als pastoor in de federatie Lummen en werd priester gewijd op 9 juli 2005.
We zijn zeer blij om pastoor Innocent in ons midden te hebben.

Zijn enthousiasme straalt door in de gemeenschap.


Pastoor Innocent Ouedraogo geïnstallleerd

Zondag 6 januari werd Innocent Ouedraogo in de kerk van Neerpelt-Centrum officieel aangesteld als pastoor-moderator. Tijdens een druk bijgewoonde eucharistieviering in de Sint-Niklaaskerk in Neerpelt werd Innocent Ouedraogo door Mathieu Plessers, toenmalige deken van het dekenaat Hamont, officieel aangesteld als pastoor-moderator van de pastorale eenheid Sint-Willibrordus, die vijf Neerpeltse parochies omvat. Hij werd aan het altaar bijgestaan door onder meer priester Rik Renckens, die de benoemingsbrief voorlas, en door de Overpeltse diaken Gerard Hendriks. Pastoor Innocent Ouedraogo dankte zijn voorganger pastoor Staf Schreurs voor wat hij in Neerpelt verwezenlijkte, en samen met de gemeenschap zal Innocent werkzaam zijn in de parochies. Na de plechtigheid was er een receptie in de kerk.


Adventsbezinning "Maria adventsfiguur" door pater Jos Bielen o. praem.


TWEEDE WEEK VAN DE ADVENT


Hindernissen opruimen

want de weg naar vrede leidt langs gerechtigheid.

(Krijtlijnen voor een leefbare samenleving – Welzijnszorg)

Johannes de Doper wijst de weg. Hij heeft bij de profeet Jesaja gelezen: Kronkelpaden moeten recht… Dat beleeft hij zelf en daartoe roept hij op.


Elly Mondelaers

Bezinning HINDERNISSEN


Je hebt van die hindernissen die aangeboren zijn,

die vervelend zijn en het soms moeilijk maken in ‘t leven.

Je kan er waarschijnlijk niet zo heel veel aan doen.

Er mee leren leven, dat zeggen ze. Er vrede mee hebben, aan ‘t eind.

Er zijn er andere die je jezelf aan doet.

‘De beste willen zijn’ bijvoorbeeld; ‘perfect willen zijn’,

niet genoeg in eigen kunnen geloven, bang zijn kortom.

… Ook voor jezelf kan je barmhartig zijn.

En dan zijn er nog de hindernissen die we mekaar aandoen:

het gras voor mekaars voeten maaien, iemand de zwartepiet toespelen,

een ander met de brokken laten zitten, een kwaad daglicht laten schijnen,

het laken naar je toetrekken en een ander in de kou zetten.

Hindernissen dus, heuveltjes …

en soms onoverbrugbare bergen.

Mensen zien er tegen op.

Het leven wordt een last, te zwaar om dragen.

Leeft ook in jou een droom, dat het mogelijk moet zijn,

ook zonder hindernissen, de weg door ‘t leven voort te gaan?

Dat mensen, -alle mensen-, bestemd zijn tot een rijk en zinvol leven,

verschillend, maar toch even waardevol? Ook jouw droom?

Laat ons dan de meeste hindernissen slopen,

zelfs als dat ten koste gaat van eigen privileges.

Laat ons hen die in de put zitten of voor een hoge berg staan,

zacht en fijngevoelig, maar ook onvoorwaardelijk steunen.

Als heuvels langzaam zullen slinken

en bochtige wegen rechter zullen gaan,

zal je aan het eind een horizon zien rijzen, een licht

en in dat licht een droom, Gods droom.

En, geloof me, zijn droom lijkt op de jouwe.


Kris Buckinx mei 2021

50 JAAR KERK BOSEIND (vervolg)


Overlijden Gaston Meuwis op 4 november 2014

 

Op de palliatieve eenheid van het Mariaziekenhuis overleed Gaston Meuwis op 4 november 2014. Hij was de echtgenoot van Paula Custers en was 74 jaar. Op zaterdag 8 november werd Gaston begraven na een rouwdienst in de parochiekerk van Boseind.

Diaken Gaston stond steeds voor iedereen klaar. Sinds het begin van parochie Boseind was hij present bij al het kerkgebeuren en vanaf de start was hij verbonden met de kerk en vanaf  1976 als diaken. Hij was proost van de scouts; deze lagen hem zeer nauw aan het hart, net zoals de zovele misdienaars die hij onder zijn vleugels nam. Hij zorgde voor de doop- en vormselbegeleiding. Gaston was de verantwoordelijke van de parochiezaal en hij zette zich in voor Kerkfabriek.

Onze blijvende dank aan Gaston.

zusters 1 (1)
zusters 1 (2)

2015 - Afscheid van de zusters in Boseind


Met meer dan 300 mensen hebben wij afscheid genomen van de zustergemeenschap Heilig Hart van Maria van Berlaar. Dit afscheid werd gevierd met een dankviering in onze kerk waarna iedereen tijdens een receptie, die door de gemeente aangeboden was, nog eens een laatste babbeltje met de zusters deden . Zuster Maria werd extra in de bloemetjes gezet voor haar werk in de parochies Boseind en Herent.

De laatste vijf zusters verlieten Neerpelt op 15 september.

Daarmee kwam er een einde aan een lange periode waarin de zusters van Berlaar zeer actief waren in Neerpelt en er hun onuitwisbare stempel op de samenleving achtergelaten hebben.

Ze hadden een belangrijk aandeel in het welzijn en het sociale gebeuren in de regio, met de focus op volksonderwijs en basis gezondheidszorg.

Even een stukje geschiedenis:

In 1929 kochten ze in de Stationsstraat een huis waarin ze een ‘Gewestelijke Landbouwhuishoudschool’ startten. Een jaar later kochten de zusters de toenmalige "Villa Slegten", en nog een jaar later openden ze in dat huis de ‘Heilig Hartkliniek’. In 1968 wijdden de zusters van Berlaar hun volle inzet aan het kinderdagverblijf Karbonkeltje. Als dank voor deze drie realisaties, die sindsdien indrukwekkende afmetingen hebben aangenomen, werd zes jaar geleden bij WICO-campus Sint-Maria een monument opgericht ter ere van deze zusters.

De zusters verhuisden die dag, en trokken definitief de deur dicht. Het weer was somber, net zoals de zusters. Ze verlieten een dorp waar ze allen heel graag woonden en iedereen kenden.

 

We wensen hen nog vele mooie en gelukkige jaren toe.

In het klooster in Berlaar werden ze vriendelijk ontvangen, en ze voelden zich er al vlug thuis.

‘Ze hadden allen een goede nachtrust gehad, die eerste nacht’, zei Zuster Maria.  We zullen nog dikwijls aan hen denken.

Pastoor Jef Hoydonkx gaat op pensioen

 

Meer dan 450 mensen waren aanwezig om afscheid te nemen van E.H. Jef  Hoydonkx.

Jef werd dat jaar 77 en ging op een welverdiende rust.

Die rust verdiende hij dubbel en dik, want Jef was een pastoor uit de duizend, altijd werkend, altijd meelevend, altijd zorgend.

Op het einde van deze dankviering kreeg pastoor Jef een staande ovatie; het was een echt kippenvelmoment.

Daarna was er een afscheidsreceptie in zaal De Kentings.

Burgemeester Raf  Drieskens stelde in zijn toespraak de vraag of een priester wel op pensioen kan gaan. Iedereen lachte, ook de pastoor. Een pastoor kan niet op pensioen gaan, en zeker Jef niet.

Pastoor Jef keek samen met de aanwezigen terug op vele mooie momenten zoals ontelbare initiatievieringen, eerste communie vieringen, vormselvieringen, e.a. vieringen en festiviteiten.

Pastoor Jef bedankte iedereen van harte voor de vele jaren van fijne samenwerking en een speciale dank aan diaken Gaston zaliger en Zuster Maria.

Het was een mooie dankviering; we namen samen afscheid van hem in de kerk van Boseind.

Hij bedankte heel hartelijk de parochies die dit samen hadden georganiseerd. E.H Pastoor Jef geniet nu ten volle van zijn pensioen en we wensen hem nog vele gezonde jaren.

Startviering voor 1ste communiecanten en vormelingen in Lille op 13/11


Tijdens de weekendviering van zaterdagavond 13 november werd er in Lille ook de startviering georganiseerd voor de 1ste communicanten en de vormelingen.

De 1ste communicantjes en de kandidaat vormelingen van Herent en Sint-Huibrechts-Lille hadden heel wat familie en sympathisanten meegebracht zodat de parochiekerk van Lille aardig goed gevuld was. Pastoor-deken Jan had samen met de catechisten een aangepaste misviering in elkaar gestoken. Op een groot scherm achter het altaar kon iedereen de teksten van liedjes en gebeden volgen die via een beamer daarop geprojecteerd werden en oordeelkundig ondersteund werden door de speciaal uitgezochte muziek.

Startviering Eerste Communie en Vormsel


Deze viering is de start, van de voorbereiding, van de eerste communie en het vormsel, de eerste communiekanten mochten allemaal hun ballon met hun naam op een mooi plaatsje geven vooraan in de kerk.

Tijdens de Homilie zaten de kinderen rond het altaar aandachtig te luisteren naar het mooie verhaal van Deken Pastoor Jan.

kaarsen 1
kaarsen 2

Na de homilie werden drie gekleurde kaarsen aan gestoken

De blauwe kleur verwijst naar de Vader;

Naar de schepper van hemel en aarde.

Het is blauw van de lucht en van het water

Geel de kleur van de zon,een voedzame honing,

De kleur van goud,een edelmetaal.

God zond immers het meest kostbare naar ons.

Hij zond ons zijn zoon!

Rood de kleur van de liefde,van vuur,van leven,kracht en energie.

Rood verwijst naar de heilige Geest.

De geest die mensen de goede weg wijst,

In de tijd voor Jezus, in de tijd van de eerste Kerk tot op vandaag.

De heilige Geest die mensen in vuur en vlam zet om stilaan Gods droom waar te maken.

De eerste communiekanten samen rond het altaar voor het Onze Vader

 

Het was een mooie viering met de eerste communiekanten en vormelingen  van Neerpelt Centrum, Grote Heide en Boseind. We nemen deze jongeren op in onze gemeenschap, en steunen hen in hun verdere katholieke leven. Het is een boeiende weg, en het is aan ons om deze jongeren verder te stimuleren in hun zoektocht naar Jezus.’


Van hart Proficiat aan deze communicanten en vormelingen. We wensen jullie een fijne voorbereidingstijd toe, en nog fijne samenkomsten in de volgende vieringen.

Eerste zondag van de Advent


God zoekt een plek waar Hij kan wonen onder ons

(Krijtlijnen voor een leefbare samenleving – Welzijnszorg)

Ook in Jezus’ tijd leek het vaak ‘donker’ in de wereld. Jezus waarschuwt ons in het evangelie: Zorg dat uw geest niet afgestompt raakt…


Elly Mondelaers

Bezinning Ik zoek een plek


Altijd onderweg, nergens thuis,

zoek ik een plek,

waar ik mezelf mag zijn,

waar mijn dromen wortel mogen schieten,

waar ik beschutting vinden mag voor de nacht,Liturgiemap 2021

voor mijn diepste angsten,

voor mijn diepste liefdes,

voor mijn ja’s en voor mijn nee’s,

voor mijn ongeduld en twijfel,

voor mijn creativiteit en kracht.

Altijd onderweg, nergens thuis,

heen en weer geslingerd

tussen agenda’s, mensenvragen,

tussen moeten en niet kunnen,

tussen gisteren en morgen,

tussen weg van één en bij elkaar.

Altijd onderweg en nergens thuis,

onderweg naar ’t land van belofte,

weg uit Ur op weg naar Babylon,

van ’t land van Moab naar de Sinaï,

van Nazareth naar Bethlehem,

van Jeruzalem naar Jericho.

Land van vlucht en van ellende

land van zorg en land van voorspoed

land van honger, onderdrukking ,

land van recht en land van evenwaardigheid.

Ik - zoek – een – plek!

We doen of we alléén

die plek wel zullen vinden.

Ik twijfel.

Hebben we mekaar niet nodig,

herders, éénvoudigen,

die verhalen vertellen als wegwijzers?

Zelfs in de nacht zien ze helder.

Ik zoek een plek.


Kris Buckinx, uit ‘Op het andere been’, uitgave Halewijn

Campagne Welzijnszorg 2021 :


Wonen: een gunst en geen recht?  Onaanvaardbaar!


In Vlaanderen zijn er amper zes percent sociale woningen, 150.000 gezinnen staan op de wachtlijst, ongeveer een miljoen huishoudens leven in een woning van ontoereikende kwaliteit. De campagne van Welzijnszorg focust dit jaar dus terecht opnieuw op het recht op wonen voor iedereen en op de vele vormen van discriminatie waarmee woningzoekers geconfronteerd worden:  huidskleur, werkloosheid, beperkte kennis van het Nederlands, de gezinssituatie (éénoudergezinnen), jongeren die de jeugdzorg moeten verlaten op hun achttiende, … , evenzoveel redenen voor vele huiseigenaars om geen huur toe te staan. 


Wie in een sociale woning terecht kan, vaak na jaren op een wachtlijst, kan nieuwe obstakels tegenkomen: woonwijken ver van het centrum, langs industriezones, ver van bushalte, school of kinderopvang: buiten het centrum = buiten de samenleving. Je woonsituatie treft je in alle levensdomeinen tegelijk: werk en gezinsleven, cultuur, gezondheid, sociale relaties…Wat mensen het eerst nodig hebben en vóór al het andere, is een fatsoenlijk dak boven hun hoofd, een eigen stek. Daarna pas de rest (werk, kleding, zelfs begeleiding…)


De stad Gent pakt daarom het probleem aan via het “housing first”-principe: aan daklozen wordt meteen een huurwoning aangeboden en ondersteuning in het naleven van alle verplichtingen die daar uit voortvloeien. Bovendien wordt er gezorgd voor bijkomende sociale begeleiding. Zo weten ook de verhuurders van privéwoningen zich verzekerd van een stipte betaling en een waarborg over de staat van de woning bij het beëindigen van de huur. Zo zijn er in vele gemeenten in Vlaanderen gelukkig vele goede initiatieven, maar eigenlijk gaat het telkens om een sociale correctie op een structureel probleem: een gebrek aan betaalbare woningen.


Het huidig woonbeleid garandeert het recht op wonen helaas niet. Met deze campagne wil Welzijnszorg de drempels en de obstakels blootleggen die verhinderen om tot een beter woonbeleid te komen.


Je kunt Welzijnszorg financieel steunen via rekeningnummer: Welzijnszorg vzw  BE 21 0000 0000 0303, gestructureerde mededeling °°°201/1000/16242°°°  Als je 40 euro of meer schenkt, ontvang je een fiscaal attest.  Maar het gaat om meer dan geld geven: Welzijnszorg steunt meer dan 100 organisaties en zet daarbij in op wederzijdse versterking, een stem geven en samenwerking. Ontdek meer op: www.welzijszorg.be/projecten 


Philip Gutschoven

ADVENT    ADVENTSKALENDER

 

De advent is in het christendom de benaming voor de aanloopperiode naar kerst. De naam advent komt van het Latijnse woord adventus, dat “komst”  betekent. In de adventsperiode bereiden christenen zich voor op het kerstfeest: dit is het feest waarbij de geboorte van Jezus wordt herdacht.

Elk jaar is er een uitgave van een hele nieuwe adventskalender voor kinderen tot 12 jaar. Deze wordt verspreid door de “Nieuwe Families”, een organisatie binnen de Focolarebeweging.

 

Het begon in 1982. In die tijd voelde men bij “de Nieuwe Families” de nood om de advent op een meer bewuste manier samen met de kinderen te beleven. In de consumptiemaatschappij namen de lichtjes, de ballen en de cadeautjes steeds meer de plaats in van het stalletje. Alle winkelstraten waren om ter mooist versierd met prachtige verlichting en overal hoorde je kerstmuziek, heel gezellig en sfeervol, maar opvallend was dat je bijna nergens in de etalages nog een stalletje zag. Tijdens een samenkomst werd gedeeld hoe men de voorbereiding op Kerstmis op een meer zinvolle manier zou kunnen doorbrengen. Iemand vertelde dat ze thuis kerstfiguurtjes maakten en telkens als er een daad van liefde gedaan werd, werd een figuurtje gekleurd en in de kerstboom gehangen. De kale boom bij de start van de advent hing tegen Kerstmis vol met mooie gekleurde figuurtjes die stuk voor stuk een uitdrukking van concrete liefde waren. En als dan tegen vijfentwintig december het kindje Jezus in het stalletje onder de boom gelegd werd, was dit duidelijk een uitdrukking van die boodschap van Liefde.

 

De eerste kalender werd gemaakt enkel voor leden van de Nieuwe Families, maar al vlug werd de kalender gedeeld met andere families en vriendjes van de kinderen. De interesse kwam ook van de juffrouwen op school, of van de pastoor in de parochie. Zo was na een paar jaar het aantal kalenders verdriedubbeld en tenslotte groeide de aanvankelijk eenvoudige uitgave uit tot een mooi drukwerk. Nu al bijna veertig jaar kijken we ieder jaar uit naar een hele nieuwe adventskalender die inmiddels in vier talen verschijnt en verspreid wordt over verschillende landen in Europa. Ooit zorgden de families in Litouwen en Denemarken voor hun eigen vertaling en dit jaar is er ook een uitgave in het Fins. Elk jaar is de uitgave het resultaat van een samenwerking tussen jonge gezinnen, de laatste jaren gezinnen uit Pelt en Lommel.

In 2016 stond er op de kalender een spiegel met de uitleg:” Elke dag als je in deze spiegel kijkt kan je zien hoe je blijer wordt omdat je mee helpt aan de sfeer van liefde en vrede, de boodschap die Jezus ons met Kerstmis heel speciaal in herinnering brengt.

Het is verrassend wat het gebruik van de kalender teweeg kan brengen en elk jaar blijkt uit de reacties hoezeer de kleine doe-puntjes, de voorstellen die de kinderen uit liefde kunnen uitvoeren, wonderen doen. De sfeer in huis verandert, de onenigheid met een vriendje wordt hersteld, of met de hele klas wordt speelgoed verzameld om te delen met kinderen die het minder goed hebben. Men kan letterlijk van een kettingreactie spreken. En weten dat dit gebeurt op vele plaatsen in de wereld maakt iedereen nog blijer!

 

Elk jaar wordt er gekeken naar wat er gebeurt in de wereld rondom ons en wordt van daaruit de kalender opgemaakt. De punten waar dit jaar tijdens de advent aandacht aan gegeven wordt zijn:

 • Er moet nog altijd opgekomen worden voor de gelijkwaardigheid van de mensen. Ze worden nog dikwijls gediscrimineerd op basis van huidskleur, afkomst, overtuiging, enz.
 • De coronapandemie heeft ons doen stilstaan bij het feit dat we allemaal kwetsbare mensen zijn. Maar wie arm is wordt harder getroffen. De crisis heeft de bestaande ongelijkheden nog vergroot, hier bij ons, maar des te meer in landen waar sociale zekerheid en gezondheidszorg niet of onvoldoende aanwezig zijn.
 • Dit alles toont hoezeer we elkaar nodig hebben, hoe belangrijk onze relaties met anderen zijn en hoezeer we verantwoordelijk zijn voor elkaar.

 

Deze adventstijd is een gelegenheid om allemaal samen bijzonder aandacht te geven aan de zorg voor elkaar en voor de planeet.

Het centrale punt voor deze adventstijd: als kinderen van eenzelfde God willen we zorg dragen voor alle mensen, en voor de aarde, ons gemeenschappelijke huis. Op die manier dragen we bij aan een wereld waar we steeds meer als broers en zussen zijn voor elkaar en waar de universele broederlijkheid werkelijkheid wordt.

Chris en Jos Bussels Herkes

opening
Innocent

Afscheid van Pastoor Innocent


In een mooie misviering werd er afscheid genomen van Pastoor Innocent.

Hij begon met de woorden:

Wij zijn hier samen, zoals elke zondag.
Maar het is niet zoals elke zondag.
Het is de afscheidsviering van Pastoor Innocent Ouédraogo
Wij zijn samen om tot voor God te komen
en tot voor God afscheid te nemen. Een afscheid vieren is even stilstaan, omkijken
en diep dankbaar worden voor al het goede dat ons geschonken wordt.


Het vergevingsmoment bevatte volgen overwegingen:

Kerk-zijn en parochie maken is gemeenschap vormen,
is ‘er zijn’ voor elkaar.
Waar mensen met elkaar samenleven,
gebeuren vaak goede, maar helaas ook minder goede dingen.

 

Arm en eenvoudig zijn, respect hebben voor elke medemens
meelevend omgaan met gekwetste mensen hier en ver weg,
kan vaker onze keuze zijn.


Van ganser harte elkaar vergeven
en zachtmoedig met elkander omgaan
kan vaker onze keuze zijn.

Zuiver en oprecht zijn in onze bedoelingen
en zorgzaam de armen en zwakken nabij zijn
kan vaker onze keuze zijn..

Bezinningsmoment


De weg die Jezus is gegaan komt zelden in het nieuws

Het is meer de weg van doodgewone mensen.
De weg van jij en ik
de weg van kleine dingen
Je volgt Hem door "dank je wel " te zeggen
door te luisteren naar iemands verhaal
door blij te zijn als het een ander goed gaat.
door daar te zijn waar er verdriet is
door hulpzaam te zijn waar nodig,
Eenvoudig stil en niet opdringerig,
zoals we vandaag uit de lezingen hebben geleerd.

De weg die Jezus is gegaan
is niet..... een verre droom voor later,
maar een stille wenk om nog vandaag op stap te gaan.

nelly
marc 1

Dankwoorden


Nelly en Marc bedankten namens de pastorale eenheid en de kerkfabrieken van Neerpelt, Pastoor Innocent voor zijn (maar) 3 mooie en moeilijke jaren(coronatijden)

Enkele uitspraken: Pastoor Innocent:

 

Ik zou de waarheid geweld aandoen als ik zou zeggen dat het voor u gemakkelijke jaren zijn geweest

Een meesterlijke bedienaar van de vieringen …  en  een vriendelijke begeleider van  ouders en kinderen bij de voorbereiding en toediening van de communiefeesten en vormsels.

Enorme eerbied voor Maria en je dagelijks bezoek  hier in deze kerk  om haar steun te vragen.

Een familieman  die nauwe contacten onderhield met het thuisfront  en het  wel en wee in  Burkina Faso

Voor u Pastoor Innocent  wens ik namens alle kerkfabrieken van Neerpelt een nieuw elan en doorstart in onze buurgemeente Hamont-Achel. 

Zijn dagelijks groeten aan ALLE  voorbijgangers aan de pastorie … hoe gaat het met u …

Pastoor Innocent schreef zelf:

HET WAS KORT, MAAR GOED, MAAR  ALLES HEEFT ZIJN UUR


Beste parochianen, Alles heeft zijn uur. Alle dingen onder de hemel hebben hun tijd. Er is een tijd om aan te komen en er is een tijd om afscheid te nemen. Drie jaar geleden ben ik in Neerpelt gekomen als pastoor en nu zal ik naar Hamont-Achel vertrekken De pastoors komen en gaan, de parochianen blijven, maar niet alleen. Zij blijven met Jezus. En Jezus is altijd bij jullie. Ook al zien we hem niet. Hij woont in ons hart.

Mijn afscheid viering in Neerpelt is een boodschap van dankbaarheid voor de gastvrijheid in de pastorale Eenheid Sint Willibrordus Neerpelt. Een special bedankt aan het pastorale team en de 5 Kerk fabrieken. Ik wil de Burgemeester en het gemeentebestuur bedanken voor de samenwerking.

Ik ben zo dankbaar voor talrijke vrijwillige, Catechisten, lectoren, koren, mis dienaren die hebben geholpen om de kerkgemeenschap te bouwen. Ondanks de Coronacrisis van de twee voorbije jaren heb ik met jullie zoveel mooie vieringen kunnen doen. 

Uit dankbaarheid heb ik voor jullie een boodschap van hoop en liefde. Waarom zijn jullie zo bang? Ik blijf voor altijd leven en ik laat jullie niet alleen zei Jezus in het Evangelie. Vanaf oktober hebben jullie een nieuwe stap gezet naar de fusie van de parochies. Het is pijnlijk sommige parochies te sluiten.

Maar uit deze nieuwe organisatie kan een nieuwe impuls voortkomen voor een sterkere en meer dynamische christelijke gemeenschap. Ik nodig u daarom uit om uw best te doen om betrokken te blijven en nieuwe vrijwilligers aan te moedigen om de weg samen verder te bewandelen.

Ik herhaal voor jullie de woorden van de Apostel Paulus aan de Christenen van Rome: Broeders en zusters, indien God vóór ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Maar over dit alles zegevieren wij glansrijk, dankzij Hem die ons heeft liefgehad.

Lieve parochianen de laatste woorden van Jezus in het Evangelie volgens Johannes is een uitnodiging tot liefde. “Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad.” Die boodschap geld voor ons nu wij elkaar moeten loslaten. Ik ga niet zover, ik blijf in het decanaat aan de andere kant van het kanaal. Ik blijf voor jullie bidden.

 Bye bye Pelt en God zegene jullie allemaal.

NEOS-vrienden,

 

Nu we hopen dat Corona op sterven na dood is  (en wetende: “optimisme is een plicht”) en  dus voordrachten eindelijk weer mogelijk zijn, laten we er geen gras meer over groeien en nemen  - een tikkeltje arrogant misschien - de draad weer op. Men zegge het voort!

Ditmaal hebben we één van de bekendste Belgische, internationale  strafpleiters  gecontacteerd namelijk

Meester Walter VAN STEENBRUGGE uit Mariakerke, GENT.

Zijn advocatenbureau, een dertigtal personen, bestaat uit rechtskundigen in ondernemings-, sport- en strafrecht. Hij vormt een vennootschap met een groep bekende juristen zoals o.m. mevr. Dhr.C.Mussche en Dhr. J.Vande Lanotte. Spreker is beroemd door tussenkomsten in beladen dossiers waardoor hij heel wat krantenkoppen haalde, zoals: Operatie Kelk (over misbruiken in de Kerk), Euthanasie, de  zaak veearts  Karel Van Noppen ( 1995), de zaak De Pauw en andere. Ook de werking van Assisenhoven komt ter sprake. De meester zal heel zeker kritische, interessante informatie toelichten uit en over de wereld van het Belgische gerecht , o.m.  specifiek uit het dossier  “Operatie Kelk”. Er is gelegenheid tot vragen stellen.

Deze eminente spreker komt ons onderhouden  op:

DONDERDAG  25 NOVEMBER om 14u30, in zaal PALETHE, Jeugdlaan  Pelt

en gaat één en ander uit de doeken doen over bepaalde eigen gerechtelijke dossiers.

De prijs is, om erbij te zijn, voor Neos-leden €7.00, voor niet-leden  €10.00. Inbegrepen is, naar goede gewoonte, koffie vergezeld van een versnapering. Na de voordracht is er, voor de liefhebbers, een wijntje voorzien.  Wij rekenen op je aanwezigheid! Ook niet-leden zijn van harte welkom, breng dus gerust vrienden en kennissen mee!


De Stuurgroep Neos-Pelt

50 JAAR KERK BOSEIND


NIEUWE’ PASTOOR STAF SCHREURS


E.H. Staf Schreurs werd vanaf oktober 2010 de eerste pastoor-moderator van de federatie Neerpelt.

Monseigneur Patrick Hoogmartens stelde E.H. Staf Schreurs aan als pastoormoderator in Boseind. Deze aanstellingsviering vond plaats in de Sint-Niklaaskerk en werd voor gegaan door Deken Rik Segers.
Dit was de eerste pastoor-moderator in onze federatie Neerpelt. Staf Schreurs werd aangesteld, en het eerste Pastoraal Team van federatie Neerpelt werd officieel voorgesteld.
Pastoor Staf werd samen met pastoor Jef Hoydonkx aangesteld als de pastoren van de vijf parochies van federatie Neerpelt.

Net op die dag werden diaken Gaston Meuwis en parochie-assistente Josta Bex aangesteld als parochiale medewerkers voor deze parochies. Dit was toch wel een hele gebeurtenis.
Er was een ‘kerkhervorming’ die in andere federaties reeds op gang werd gebracht, en een van de redenen was een tekort aan priesters. Het werd een feestelijke aanstelling die begon met een vlaggenstoet van alle verenigingen. Aan deze viering deden alle kerkkoren van Neerpelt mee en ze brachten een melodieuze samenzang. Iedereen - ook de leden van alle verenigingen - werden uitgenodigd. De viering werd afgesloten met een gemoedelijke receptie in de kerk.

allerheiligen 1
allerheiligen 2

Misviering overledenen 2019-2020-2021


De familieleden van de overledene van Herent,Boseind en Centrum waren goed opgekomen voor de herdenkingsviering . de namen werden afgelezen en telkens werd er een kaarsje ontstoken.

 

Tijdens de mooie preek van Pastoor Deken Jan,

had de Deken het over het feest van Aller Heiligen,

maar ook wat Jezus ons te bieden heeft!

Jezus biedt ons 7 concrete wegen aan om te bewandelen.

Er is de weg van nederige eenvoud.

De weg van het inzetten met anderen en de wereld.

De weg van de vriendelijkheid.

De weg van de warmhartigheid.

De weg van de oprechtheid en eerlijkheid.

De weg die zoekt naar vrede en verzoening.

De weg die zoekt om ieder tot zijn recht te laten komen.


Bezinning

Vandaag wil Ik je een nieuwe naam geven -zegt God.

ik wil je mijn kind noemen, omdat Ik merk hoeveel moeite je doet

om christen te zijn, om de naam van mijn Zoon te dragen.

Ik zie hoe je met je ogen naar de wereld kijkt

en hoe je probeert op te komen voor rechtvaardigheid en gelijkheid.

Graag wil Ik je daarvoor danken.

Je bent al een klein beetje op weg om heilig te worden.

En daarom is het vandaag eigenlijk ook jouw feest.

Maak er iets moois van -zegt God- en deel het met elkaar.

Venite Adoremus


Aanbidding


11 november 17u tot 20u in de kerk van Neerpelt

 

Het Festival “Venite Adoremus” houdt 11 doorlopende dagen en nachten van aanbidding en georganiseerd op verschillende plaatsen in heel België. De deelnemers zijn parochies alsook religieuze gemeenschappen en zelfs rusthuizen.


In Neerpelt gaat deze aanbidding door op donderdag 11 november in de kerk van Neerpelt van 17u tot 20u. .


We bidden dan in het bijzonder op deze gedenkdag van de slachtoffers van oorlog voor wereldvrede.

Afscheidsviering van pastoor Innocent in de pastorale eenheid Sint-Willibrordus


In de zomer van 2018 kwam pastoor Innocent een kijkje nemen in de pastorie, zijn toekomstige woonst. In september was het zover, toen kwam hij in Neerpelt wonen. 

Het was wennen, zowel voor ons, parochianen, als voor pastoor Innocent, die van Thiewinkel in Lummen kwam. Nee, geboren is hij in Burkina Faso, waar hij onlangs, deze zomer nog, een familiebezoek bracht.

Pastoor Innocent plaatst als geen ander de verschillende tijden van de liturgische kalender in de kijker. Tijdens zijn preken geeft hij duiding aan de kerkelijke feestdagen, zo blijven we mee evolueren in de liturgische tijd. Het is fijn te luisteren naar zijn “Woord”.

Zijn vriendelijkheid viel op, een vriendelijke goedendag, vergezeld van de vraag “Hoe is het met u”? Echt een mens tussen de mensen.

Nu, na amper drie jaar, heeft onze pastoor ons verlaten. Hij is in Hamont pastoor-moderator geworden, omdat priester Mathieu Plessers de deken in Beringen gaat opvolgen, die met pensioen gaat.

Maar zoals bij een heus afscheid is er hoop, dat we verder mogen werken aan de uitbouw van onze pastorale eenheid. Dat doen we vanaf 1 oktober met pastoor-deken Jan Philippe, die zich inzet voor onze pastorale eenheid “Sint-Willibrordus” en voor de pastorale eenheid in Overpelt “De Goede Herder”.

Hoop ook voor Innocent, dat ze in Hamont goed voor hem gaan zorgen en dat hij voldoening vindt in het werk dat hem daar te wachten staat.

We danken pastoor Innocent voor de korte, maar o zo boeiende periode dat hij bij ons was als pastoor-moderator.

Voor deze dank- en afscheidsviering komen we samen in de Sint-Niklaaskerk van Neerpelt centrum op zondag 7 november om 10.00 uur.

Na deze dankviering is er een receptie in de kerk om nog eens bij een drankje en een hapje met pastoor Innocent een woordje te kunnen wisselen.


Allen hartelijk welkom!