Federatie

Pastorale eenheid

St.-Willibrordus Neerpelt

kruis 1
kerk 2

50 JAAR KERK in BOSEIND


HET BEGIN


In 1965 ontstond de eerste aanzet van ‘Boseind’. Er was toen een comité “ter bevordering van de ontplooiing van Boseind” en het was in die periode dat het comité voor de eerste keer ontvangen werd door de instelling Kerkfabriek uit het centrum van Neerpelt.

In februari 1967 werd een algemene vergadering belegd door kapelaan Clijsters en daar werd toen besproken dat de kerk

7 000 000 BF zou kosten.

De gemeenschap van Boseind zou de resterende 1 150 000 BF moeten betalen. Dat was een enorm bedrag in die tijd. Uit deze groep ontstond toen het “Kerkbouwcomité Boseind”, dat bestond uit kapelaan Clijsters, Henri Beckers (voorzitter), Nic Vandebeeck, Anny Berben-Houben, Jan Delaat, André Jansen, Charles Meijlaers, Gaston Meuwis, Gerard Stevens en Jan Vanstraelen.

Er was ook een predikantenploeg die elke week rondtrok om te prediken. Toen waren er vrijwillige predikers en chauffeurs bij.

kerk 1
kruis 2
kruis 3

Onze parochie telde in 1967 vierhonderd families en daardoor was het noodzakelijk om een eigen kerk te bouwen.

Op 19 maart 1967 werd er een eenvoudig houten kruis geplant op de plaats waar nu onze kerk staat. E.H. Vrancken, pastoor in Neerpelt, samen met E.H. Clijster -, de toenmalige kapelaan - leidden de korte plechtigheid.

Nu telt onze parochie 2173 gezinnen, wat een totaal geeft van 5334 inwoners.

Op 28 juni 1969 werd de eerste steen van de kerk gelegd in aanwezigheid van E.H. Kanunnik Schreurs.

klokken 1
klokken 2

In november 1967 kwam het bericht dat de grote klok van de St.-Niklaaskerk, die dateerde van 1508 en 1500kg woog, gebarsten was en zeer moeilijk te herstellen.

De vereniging Kerkfabriek nam toen het besluit de klok te laten smelten en er 3 klokken van te gieten, waarvan er 1 werd bestemd voor de nieuwe kerk van de parochie Boseind. Deze klok noemde men de St.-Jozefsklok, en kreeg als peter De Heer Lambert Kelchtermans en als meter  Mevrouw Annie Berben-Houben.

 

Door de milde geldelijke steun van velen was het mogelijk om een tweede  klok aan te kopen. Deze klok woog maar liefst 455 kg en droeg het opschrift. “Maria moeder van God, bescherm deze parochie en haar weldoeners”.

De peter was De Heer Evrard Berben, notaris, de meter was Mevrouw A. De Laat.

De wijdingen van deze Mariaklok en de eerder gegoten St.Jozefklok vonden plaats op zondag 24 oktober 1970, en dit door E.H Deken Geutjens.

De kerkdeuren openden op zaterdag 12 december 1970 voor de eerste eucharistieviering.

Vanaf 1 januari 1971 werd de parochie bisschoppelijk erkend.

aanstelling Lode 2
aanstelling Lode 3

AANSTELLING E.H. CLIJSTERS – EERSTE PASTOOR IN BOSEIND

Op 13 maart 1971 was er om 18 uur de plechtige aanstelling van onze eerste pastoor E.H .Lode Clijsters met als getuige Pastoor E.H Vrancken uit het centrum en E.H. Pastoor Pinxten van Herent.

Op 27 juni 1971 werd de kerk ingewijd door Mgr. Heusschen.

 

Het eerste bestuur van de kerkfabriek

bestond uit Pastoor Lode Clijsters, Charles Meijlaers(voorzitter) Henri Beckers, Herman Wallraf, Jan Delaat en Gaston Meuwis.

 

Parochieraad

Bij bisschoppelijk besluit werd op 25 mei 1972 de Parochieraad opgericht in aanwezigheid van E.H. P.Thoelen.


Volgende week vervolg.


“50 jaar kerk in Boseind” is te verkrijgen voor de prijs van 2 euro.

BOSEIND 50 JAAR

 

Het gehucht Boseind bestaat dit jaar 50 jaar.

Uiteraard gaan we dit uitgebreid vieren en doen dat op 11 en 12 september.

Zaterdagavond, om 18u00, wordt het feest opgeluisterd met een Eucharistieviering in de kerk van Boseind.

Daarnaast heeft het organiserend comité ook een feestelijke zondag uitgewerkt.

Vanaf 10u00 is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een lekkere brunch in O.C. De Kentings, De Kentings 18. Volwassenen betalen hiervoor 12 euro, kinderen ˂ 10 jaar betalen 8 euro. Wij bieden ook de mogelijkheid om suikervrij, lactosevrij of glutenvrij deel te nemen.

Informatie hierover is te verkrijgen via Peter.meuwis@telenet.be  of op 0494/845360.

Inschrijvingen dienen ten laatste op 2 september binnen te zijn.

Daarnaast is iedereen, vanaf 11u00, welkom op het kerkplein van Boseind voor tal van attracties.

De Boseindse verenigingen stellen zich voor, er zijn volksspelen, reuze spelen, springkastelen, grimeerstand, kleurwedstrijd, fototentoonstelling, spijs en voldoende drank.

Optredens van artiesten van binnen en buiten Boseind starten om 14u00.

Inkom is gratis en iedereen is meer dan welkom.


Tot op het Boseindfeest.

Het organiserend comité.

Een oude sage (een overgeleverd volksverhaal)

In de tuin staat een voederplank voor vogels. Zaden en pitjes in overvloed.
Een koppeltje huismussen komt er iedere dag op bezoek. Ook een bosduif, maar enkel als mijn hond niet in de buurt is. Ze is heel voorzichtig. Ze daalt trapsgewijs af van de nok van het dak naar de goot, en zo naar het dak van de voederplank. Heel behoedzaam kijkt ze rond en rond. Als het stil blijft en er echt niets te zien is, daalt ze voorzichtig neer op de voederplank die op een oud tafeltje staat, en zo naar beneden. Ze pikt hier en daar behoedzaam een zaadje. Na enkele minuutjes vliegt ze weer weg. Wat was ze onrustig vandaag.
Ik draai me om, en lees verder in mijn boek. Na enige tijd kijk ik opnieuw naar buiten en zie een roodborstje op de voederplank zitten. Dat is lang geleden.
Het kleine vogeltje pikt gulzig van het eten. Ja, eet maar goed, kleintje. Het eet en huppelt vrolijk van links naar rechts en geneert zich helemaal niet. Het lijkt wel alsof het vogeltje blij is.
Heel vroeger, als kind, werd me eerbied bijgebracht voor dit vogeltje.
Ik denk dat ik 6 of 7 jaar was. Mijn papa zat naast me op de bank, en samen tuurden we naar zijn duiven die rondjes vlogen hoog in de lucht boven ons huis. Af en toe floot papa tussen zijn tanden en lippen; een geluid dat mij nooit lukte om na te doen. Dit was bedoeld om zijn duiven aan te moedigen. We zagen plots een roodborstje zitten op het hek van de moestuin.
Mijn vader zei toen: Kijk eens, dat kleine bruine vogeltje daar. Zie je het rode vlekje op zijn keel?
Ja, knikte ik. Mijn vader vertelde verder: ‘Wel dat vogeltje daar, weet je dat dat vogeltje een heel speciaal is vogeltje is? Luister maar: toen onze lieve Heer op het kruis genageld was, landde er een klein bruin vogeltje op zijn schouder. Het wou even rusten want het was moe van de lange vlucht. Het vogeltje keek naar Onze Lieve Heer. Hij keek naar het vogeltje. Het vogeltje zag dat Onze Lieve Heer erge pijn had, en kroop dichter naar Hem toe, en leunde met zijn kleine lijfje tegen Zijn wang. Een bloeddruppel van de dikke doorn in Zijn slaap daalde af op het vogeltje, maar het vogeltje trok zich er niets van aan, en bleef bij hem, tot aan Zijn dood. Weet je, die druppel bloed, die kwam op de keel van het vogeltje terecht, en die vlek is nooit eraf gegaan. Dat vogeltje heeft het lijden van Onze Lieve Heer gevoeld gehad. Die rode vlek is het bewijs dat het vogeltje toen bij Hem op het kruis zat.”
Sindsdien bekijk ik het kleine bruine vogeltje anders dan zomaar een vogeltje. Het is een speciaal vogeltje. En een heel speciaal verhaaltje. Ik zal het me altijd blijven herinneren.
Vroeger vertelde mijn vader wel meer van die verhalen. We hingen dan altijd aan zijn lippen.
‘Een zoag”, noemde hij het: een sage. Een overgeleverd volksverhaal. Een verhaal dat verteld werd van moeder op kind en zo verder. En we haastten ons om ter kortst bij hem te zitten.
Zo vertelde hij over het jongetje Rubbelke Tubbelke, een jongetje dat weer iets had uitgestoken. Iedere avond vroegen we: ‘Wat had hij dan nu weer misdaan?’ Mijn vader antwoordde telkens: ‘Dat zal ik je morgen vertellen.” En daarbij bleef het dan. ‘Morgen vertel ik het je. Eerst slapen gaan.’

 

Eveline Lemmens

Jetje verlaat het pastoraal team


Jetje Van Werde heeft besloten de fakkel door te geven als lid van het pastoraal team van onze pastorale eenheid “Sint-Willibrordus”. Na jaren actief te zijn geweest in de parochie te Sint-Huibrechts-Lille is ze in 2019 gemandateerd om medewerkster te zijn in de pastorale zorg als lid van het team van de pastorale eenheid. Zij heeft deze dienstaak altijd nauwgezet ter harte genomen. We wensen Jetje een deugddoende rustperiode toe. Onze pastoor bracht haar een passend geschenk als dank voor haar onvoorwaardelijke inzet.


Bedankt Jetje!

witte donderdag 1
witte donderdag 2
witte donderdag 3

Witte Donderdag – een feestdag voor de priesters

De Goede Week start met Palmzondag. We vieren de intrede van Jezus, alle mensen wuiven met palmtakken om Hem te verwelkomen. Daarna, op Goede Vrijdag, wordt Jezus gekruisigd, en sterft aan het kruis. Stille Zaterdag is iedereen stil van verdriet; geen geluiden, geen kerkklokken. Op Paaszaterdag wordt Jezus begraven, en er wordt een grote steen voor Zijn graf gerold.

Paaszondag. Het Lichaam van Jezus is nergens te vinden als het graf wordt geopend. Doch Jezus vertoont zichzelf later die dag aan zijn apostelen en bewijst dat Hij het is; Hij laat zijn verwondingen zien. Eerst ongeloof, daarna geloof. Hij is het, het is Jezus! Paaszondag is het feest: Jezus is verrezen, Halleluja!

Deze drie dagen worden het Paastriduüm genoemd. We herdenken tijdens deze week de gebeurtenissen die de kern van het christelijk geloof vormen; het lijden, het sterven en het herrijzen van Jezus Christus.


Wat vieren we op Witte Donderdag in de kerk?

Witte Donderdag is de dag waarop Jezus met zijn twaalf apostelen aan tafel zit en samen met hen een broodmaaltijd nuttigt. Het laatste avondmaal. Bij het breken van het brood en het delen ervan, noemt Jezus dit brood Zijn Lichaam. Hij bedoelt daarmee dat Hij Zichzelf geeft aan de mensen. Jezus zegt bij het delen van het brood tegen zijn apostelen: “Neemt en eet, dit is Mijn lichaam.’

Jezus laat daarna de beker met wijn rondgaan, en noemt dit Zijn Bloed; Jezus toont zichzelf als het Paaslam. Hij neemt de beker, spreekt een dankgebed uit en geeft de beker aan zijn vrienden en Hij zegt: ‘Drink er allen uit, want dit is mijn bloed van het verbond, dat voor u al alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden.’  Met deze woorden stelt Jezus letterlijk het sacrament van de eucharistie in. Hij geeft zijn leerlingen de opdracht de maaltijd op diezelfde wijze te blijven herhalen, en dit totdat Hij wederkomt. Hij zei: ‘Doe dit tot mijn gedachtenis.’

Jezus wast ook de voeten van zijn twaalf apostelen. Jezus laat hiermee zien dat Hij gekomen is om te dienen, niet om gediend te worden. Hij vertelde hen dat ook zij opgeroepen zijn om dienstbaar te zijn aan anderen. Dit is de eerste priesterinstelling.

Een witte kleur

Op Witte Donderdag wordt de kerk in het wit aangekleed.
Wit staat voor rein, heilig, vreugdevol. Wit is de kleur van de hoop en de toekomst. Het tabernakel in de kerk is volledig leeg, de Godslamp is gedoofd.
Op het einde van de Witte Donderdagviering wordt er geen wegzending en zegen meegegeven. Wie wil, kan nog nablijven in de kerk om te bidden en te waken.
Het waken ging toen echter niet goed voor de apostelen. Nu vraagt Jezus aan ons om te waken, om samen te bidden. Alle kruisbeelden uit de kerken worden weggenomen, of bedekt met een doek. Hoe triestig de dag van Jezus’ dood ook verliep, Jezus stelde toen wel een teken van geloof, hoop en liefde. En elke keer wanneer wij christenen samen komen om eucharistie te vieren, keren we terug naar dit donkerste moment uit het leven van onze Heer. Net dan geeft Jezus zich totaal aan ons. Jezus komt, met Zijn leven, Zijn woorden, Zijn lijden, dood en verrijzenis, in ons brood en wijn opnieuw ‘aanwezig’. Net deze ‘aanwezigheid’ is de kern van ons geloof. Jezus komt onder ons. Jezus geeft zichzelf in onze Hostie, Hij voedt ons ook met Zijn geestelijk brood, (Zijn verhalen uit de Bijbel) en zo worden wij deel van Hem.

Witte Donderdag is de dag waarop Jezus niet alleen de eucharistie heeft ingesteld, maar ook het  priesterschap. Die dag is de dag dat wij, christenen, onze priesters bedanken omdat zij ons ‘dienen’, omdat zij voorgaan in de eucharistievieringen waarop wij aanwezig zijn. We danken onze priesters op die dag voor hun ‘herderschap’, voor ‘hun dienaar zijn onder ons’.

Witte Donderdag. Een feestdag voor de priesters. Zij hebben hun leven gewijd aan Jezus, aan God, heel gewoon, om anderen te dienen. Daarom worden ze op die dag ook letterlijk in de bloemetjes gezet. Die dag is een heuglijke dag voor hen. Ieder jaar worden ze geëerd om hun priesterschap.

 

In onze Pastorale Eenheid vieren we die dag onze priester E.H. Innocent. We danken priester Innocent voor zijn belangeloze inzet, zijn toewijding en begeestering tijdens de vieringen, zijn dienstig zijn aan ieder van ons. We danken hem voor zijn bezield voorgaan in onze eucharistievieringen, in alle feestelijke vieringen, bij vieringen rond doop en huwelijk, jubilea vieringen, en ook zijn ingetogen voorgaan tijdens afscheidsliturgieën.

We willen hierbij onze priester Innocent heel hartelijk dank zeggen en dit in de vorm van een geschenk; een prachtige set theelichthouders en een vaas voor een bloem, voor meditatieve momenten. Dit geschenk werd na de Witte Donderdag viering overhandigd aan priester Innocent, namens de hele pastorale eenheid .
In naam van deze gemeenschap zeggen wij allen hartelijk dank aan onze priester Innocent, voor zijn ‘dienaar zijn onder ons’, voor zijn steeds diep gelovig zijn en zijn voorgaan hierin.
Onze hartelijke dank, priester Innocent. We hopen dat we nog vele jaren samen met u mogen beleven in deze gemeenschap. We bidden tot God om onze priester Innocent verder te blijven bezielen in zijn op weg gaan samen met ons.


Fijne feestdag, priester Innocent.

Paaswensen voor de leden van Neos Pelt

 

Vandaag heeft de stuurgroep van Neos Pelt aan alle leden een paasei – met gedicht – aan huis bezorgd.

 

Vrolijk Pasen !!

We nemen een nieuwe start,

maar deze is wel heel apart.

Laat ons met Pasen dromen,

dat alles weer goed gaat komen.

Blije vogels hoor je musiceren,

daar kunnen mensen nog van leren.

Het licht wordt ons gegeven.

Pasen schenk ons weer nieuw leven.

Vieringen in de goede week:


Witte Donderdag 1 april: Boseind 19.00 u.


Goede Vrijdag 2 april:

- Kruisweg 15.00 u. Centrum, Lille en Grote Heide.

- Kruisverering 19.00 u. Centrum


Stille Zaterdag 3 april: Paaswake

- 18.00 u. Grote Heide

- 19.30 u. Boseind

- 21.00 u. Lille


Paaszondag 4 april:

- 9.30 u. Herent

- 11.00 u. Centrum


Paasmaandag 5 april:

- 11.00 u. Centrum

 

Voor deze vieringen moet wel ingeschreven worden:

Maximum aantal gelovigen in de kerk: 15.


Centrum en Lille: Inschrijvingsformulieren achter in de kerk.

Grote Heide: Formulieren in het portaal van de kerk.

Herent: Op zaterdag is de kerk open van 09.00u. tot 14.00u. de formulieren liggen achter in de kerk.

Boseind: Formulieren liggen in de kerk op dinsdagnamiddag als het secretariaat open is en tevens kan je het melden aan Johan 0478 246 512.

 

Vieringen na Pasen:


Na Pasen gaan de wekelijkse vieringen weer door in alle kerken van onze Pastorale eenheid zoals ze op het misschema staan.

Voor deze vieringen moet telkens ingeschreven worden.

Waar moet je inschrijven: zie hierboven.

De data voor de eerste communievieringen en vormselvieringen, die in het najaar zullen doorgaan, zijn gekend voor de pastorale eenheid Sint-Willibrordus Pelt

 

Eerste communie:


Voor het Boseind – zaterdag 4/9 om 10.00 uur

Voor het centrum -  zondag 19/9 om 11.00 uur

Voor de Grote Heide – zaterdag 28/8 om 10.00 uur

Voor het Herent – zaterdag 11/9 om 10.00 uur

Voor Sint-Huibrechts-Lille – zaterdag 18/9 om 10.00 uur

 

 

Vormsel:


In de kerk van  het Boseind op zondag 26/9 om 9.00 uur voor Boseind en Herent

In de kerk van het centrum op zondag 26/9 om 11.00 uur voor centrum, Grote Heide en Sint-Huibrechts-Lille

Veertigdagentijd


In de 40 - dagentijd zal er in Sint-Huibrechts-Lille iedere zaterdag om 18.00 uur en in het Neerpelt centrum iedere zondag om 11.00 uur een eucharistieviering gedaan worden in de kerk met de 15 personen die in deze omstandigheden toegelaten worden.


Weekend

- 27/28 februari,

- 6/7 maart,

- 13/14 maart,

- 20/21 maart en

- 27/28 maart.


Inschrijven kan in de 2 kerken op een blad dat te vinden is bij het binnenkomen in de kerk.

 

Pastoor Innocent

14 februari: Valentijnsdag

 

Valentijnsdag’ is de dag der geliefden en zou net de dag zijn waarop deze heilige stierf. In Wikipedia lees ik dat Sint-Valentinus bisschop was van Terni, Italië en dat hij bekend stond om zijn betrokkenheid bij de armen, ouderen en kwetsbaren in de maatschappij. Hij zocht hen geregeld op en nam telkens een bloemetje mee. Naar verluidt was deze bisschop een toegewijd verzorger van de bloementuin in het klooster waar hij resideerde. Van heinde en verre stroomden bewonderaars toe om zijn tuin te bezichtigen. Aan jonge paartjes schonk de bisschop een fraaie bloem als symbool van trouw en genegenheid.
Op 14 februari in het jaar 270 na Christus stierf Sint-Valentinus de marteldood in Rome. Zijn graf werd druk bezocht, vooral door verloofden die zijn zegen over hun toekomstig huwelijk wilden afsmeken. Valentijnsdag is in België en Nederland sinds midden jaren 90 een groot commercieel succes: cadeauwinkels, boekenwinkels, lingeriewinkels én bloemenwinkels pikken graag hun graantjes ervan mee.

In een liefdesrelatie regelmatig zeggen dat je mekaar graag ziet, is heel belangrijk. Dit durven zeggen aan elkaar - zelfs als er verschil is - getuigt van een hecht liefhebben. Het is heel normaal als twee geliefden tegen elkaar zeggen: ‘Ik hou van jou’.

Als ik tegen iemand zeg: ‘Ik hou van jou.’, of: Ik zie je graag.’, kijkt niemand vreemd op.
Maar als ik tegen iemand zeg: ‘Ik geloof.’, dan verschijnen er ongekunstelde rimpels op het voorhoofd. Een lach wordt onderdrukt. Ogen vol ongeloof kijken me aan, en er worden nieuwsgierige vragen gesteld. ‘Wablieft?’ en ‘Wat zeg jij?’ en ‘Hoe? Jij gelooft? En dat in deze tijd?’
Ja. Geloof groeit. Geloof moet kansen krijgen om te groeien. Geloven zit dan diep. Geloven is niet enkel uit de bijbel lezen. Geloven is niet met veel omhaal bidden en vooraan in de kerk zitten. Geloven is weten dat er een God is, en dat Zijn zoon ons geleerd heeft het goede in de mens te zoeken. Geloven is vertrouwen dat er Iemand is die jou draagt, in welke omstandigheden ook. Geloven is vertrouwen in het leven. Geloven is genegenheid en danken. Geloven is kunnen vertoeven in de stilte. Geloven is stilletjes praten tot God. Geloven is er naar leven. Geloven in de liefde. Geloof is liefhebben.
‘Dat je elkander liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad...’

Liefhebben kun je zien als de gevoelens die je voelt voor je partner, je naaste. Iemand graag zien, zoals de liefde bestaat tussen een man en een vrouw, tussen ouders en kinderen; die diepe vriendschap die je voelt voor je ouders, je buren, je beste vriend of vriendin. Deze vertrouwensband maakt dat je gelooft in die vriendschap. Zo is het ook met God. Met Hem praten schept een band. Onzichtbaar, maar hij is er wel. Een vertrouwensband die je met Hem ‘smeedt’.
Sinds jaren associeer ik geloof en geloven met liefde en liefhebben. Mijn man is mijn geliefde. God is liefde. Graag zien is liefhebben. Liefhebben is vertrouwen. Vertrouwen is geloven. Geloven is zich gedragen weten door Hem. Geloven is God graag zien. Zie je de overeenkomst?

Wel, dat is het nu net. Mijn geliefde is er altijd voor mij. Ik weet dat hij mij nabij is. Ik weet ook dat God me bijstaat, en dat Hij me niet verlaat. Daar gaat het volgens mij om. Vertrouwen in liefhebben. Liefhebben in vertrouwen. Alles draait om de liefde.
Fijne Valentijnsdag.

 

Eveline Lemmens

neos kerst1
neos kerst2jpg
neos kerst3

Nieuwjaarsbrief voor de leden van Neos Pelt

Dit weekend heeft de stuurgroep van Neos Pelt aan alle leden een attentie aan huis bezorgd : hondervijfendertig kerstrozen met daarbij een authentieke nieuwjaarsbrief zoals wij die vroeger in de lagere school schreven en “declameerden” voor onze (groot)ouders, peters en meters en waarbij we niet zelden een zakcentje als beloning kregen.

 

Voor ons oudste lid Jan ( 90 lentes jong ) zag de nieuwjaarsbrief er als volgt uit:

 

Beste Jan,


Aan het begin van ‘t nieuwe jaar

Liggen voor u onze wensen klaar.

Wij vinden onze leden allen even lief

en lezen hun, als een kind een nieuwjaarsbrief.

Dat vieze virussen uw huis mogen voorbijgaan,

de bewoners zich opperbest blijven verstaan.

Al weten we, zijn ze ver weg of zijn ze thuis,

die van Neos zijn toch steeds het zonnetje in huis.

En nu Corona ons zo te grazen heeft genomen,

mag het vaccin ook stilaan komen.

 

Wij staan als stuurgroep lang te wachten,

met andere, betere plannen in gedachten.

Kijk intussen naar de sterren, want wat staat er?

Knuffelen, kussen, dansen ……. doen we later!

 

Een Zalig en Gelukkig Jaar!

Vol warmte en vol troost!

Gezondheid en spijts alles : tot binnenkort, Proost!

 

Jouw lieve kapoenen,

Stuurgroep Neos

Pelt, 1 januari 2021.

HET ZAL NIET ‘IETS’

MAAR ‘IEMAND’ ZIJN


Hoop brengen in bange tijden,

recht laten geschieden waar veel onrecht is,

genezing voor wiens hart gebroken,

bevrijding voor wie vast zit in oordeel en in angst.

Van mooie woorden zal het heus niet komen,

papier is heel geduldig weet u wel.

Door wijsheidsstromen vloeiden vele woorden,

massa’s ideeën raasden door de geschiedenis.

Zij die arm zijn trekken nog steeds aan ‘t kortste eind,

rijken willen vooral rijker worden.

Neen, de boodschap is dat ieder hoop mag putten,

dat ieder vree en vreugde, toekomst vinden mag.

‘t Zal gebeuren dat een ongekende op zal staan,

midden tussen jullie door zal lopen,

angst en wanhoop met zich meeneemt

en een spoor van licht en goddelijke vonken achter laat.

Geloof dat Hij te kennen is in de kleine goede daden,

de zorg, het volgehouden mededogen,

de blijdschap, de verwondering om het goede en het schone,

en meest van al, waar Hij aan kleine mensen recht verschaft.


Kris Buckinx

Dialoog met God


Ik zie en hoor wat er ons overkomt.
Ik word bang en ongerust. En kwaad.
Ik kan het niet geloven.
‘God, mijn God,
hoe vaak heb ik het al beleden:
‘Ik geloof in één God, de almachtige Vader,
schepper van hemel en aarde..’
Maar nu weet ik het niet meer.
Toen u hemel en aarde schiep,
zag u dat het ‘goed’ was,
en toen u de mens schiep,
zag u zelfs dat het ‘heel goed’ was.
Goed? Heel goed?
Wie kan dit goed noemen wat ons overkomt?
Mensen die pijn hebben, dichtbij ons.
Ik denk ook aan de mensen in de vluchtelingenkampen.
Waarom doet u daar niets aan?
Waarom laat u dit gebeuren?
God, als u bestaat,
als u alles gemaakt hebt
en als u zo goed bent als wij altijd zeggen,
dan kan u dit toch niet laten bestaan?’

Het blijft stil aan de andere kant.
God geeft geen antwoord.
Misschien heeft Hij ook wel geen antwoord.
Ik word er stil van.
En dan zie ik de beelden van de lijdende mensen
die mij aankijken met één grote vraag:
‘Waarom doe jij hier niets aan?
waarom laat jij dit zomaar gebeuren?’

En ik begin te begrijpen
dat God misschien niet het antwoord is op onze vragen,
maar zelf de vraag.

Ik word er opnieuw stil van
en zoek vergeefs naar een antwoord,
tot ik, diep in mij, een zachte stem hoor:

‘Ik ben er voor jou;
wil jij er ook zijn voor Mij en voor mijn mensen?’


Tekst vanuit Bisdom Hasselt, geschreven door Paul Vereecke.

Vierde zondag van de advent:  Huis van de hoop


Uit de Welzijnszorg campagne:


Advent is verwachtingstijd; we wachten op de komst van de Heer. We willen Hem een thuis geven, een plaats waar Hij mag wonen. God zoekt onderdak bij jou en bij mij, bij iedereen. Hij wil in levende mensen wonen. Maar... Maken wij nog ruimte in ons hart vrij voor Hem? Maken we nog ruimte vrij voor mensen die geen betaalbare woning kunnen vinden? Onze solidariteit met hen is een teken van hoop voor hen.
Vier weken zien we uit naar Zijn licht, het warm licht voor de meest kwetsbaren en armen in onze samenleving. Welzijnszorg heeft een solidair licht, dat hopelijk mag groeien, opdat ieder mens kan thuiskomen in een goede en veilige woning.

In ieder van ons zit een drijfveer. We werken iedere dag voor ons dagelijks brood. We spreken met elkaar, en houden zo de vlam van menslievendheid brandend. Hierbij denk ik aan de woorden die David sprak, en aan de woorden van Maria.

David, de machtige koning, die vond dat God beter zou passen in een tempel. Hij wilde de mooiste tempel voor Hem bouwen. Maar de profeet zei dat God zich niet wil binden in prachtige tempels. ‘God is liever dicht bij zijn mensen, zo is Hij altijd met hen meegetrokken, daar is God thuis. God wenst geen huis van steen.’

Voor de menswording van Zijn Zoon koos God een eenvoudig meisje uit een doorsnee gezin. Zij werd uitverkoren door Hem om Zijn zoon te ontvangen. De engel zei tot Maria: ‘Maria, jij zal een zoon ter wereld brengen, die de zoon van God zal genoemd worden. De Heer is met u, vrees niet.’ 
De engel komt tot ons en zegt ons: “Jij kan de vrede ter wereld brengen, de gerechtigheid, de toekomst. Jij kan een einde maken aan de wanhoop, de armoede, het onrecht, het geweld, de schuld, het misbruik. Jij kan verandering brengen en het ieder voor zich ombuigen in delen en herverdelen. Jij kan het. Samen met andere mensen van goede wil.’

Durf jij dat aan, die uitdaging? Durf je dat geloven? Of denk je dat je te klein, te breekbaar bent? Misschien heb je wel tientallen argumenten om te vertellen dat jij niet die mens kan zijn waarin God geboren wordt. Want je hebt het te druk, je vindt dat je zo al niet genoeg tijd hebt voor de mensen om je heen. Hoe zou je dan iets van God kunnen uitstralen? God woont daar waar mensen ‘ja’ zeggen. Door ons ‘ja’ krijgt de vraag of we als David of als Maria naar Kerstmis gaan een duidelijk antwoord.
Weten we niet meer hoe groot de liefde van God voor ons is?  Verliezen we hartstocht voor gerechtigheid? Kijken we nog wel op als we horen van grondeloos onrecht en uitsluiting? Word de betekenis van het woord ‘solidariteit’ vergeten? We zijn zo bezig met andere dingen, meestal materiele dingen, ze gaan voor op bezinning.

God bouwde een wereld voor ons. Maria kreeg de zoon van God, en voor ons kwam er vrede in de wereld. Onze boodschap is het om vrede te brengen overal waar we komen, maar ook om vrede te zijn. Door vrede te brengen in ons hart kunnen we vrede aan elkaar schenken.

Waarom moeite doen? Ik hoor jouw bedenking. Door moeite te doen om vrede in het eigen hart te bewaren, schenk je ook vrede in het hart van je naasten. Ooit zei er iemand: ‘Verbeter de wereld, begin met jezelf’. En ja, als er vrede in het eigen hart bestaat, strooi je zonder het te weten én helemaal gratis diezelfde vrede in het rond. Vrede brengt hoop mee. Anderen zien en voelen het wat jij rondstrooit, en ze plukken er vredepluimpjes van af, die ze dan onopgemerkt zo doorgeven aan derden. En zo kan het wel; een betere wereld voor jou en voor mij, voor iedereen.  God woont onder ons, Hij is in ons, in wat Hij zegt, in wat Hij met ons doet. Vandaag en alle dagen die komen.
We zien uit naar de geboorte van Jezus.


Eveline Lemmens

ONBETAALBAAR

 

Ze zijn onbetaalbaar,

zij die een neus hebben

voor de kleine noden van hun buren,

zij die maar een half woord

nodig hebben om te verstaan,

zij die altijd iets extra in de ijskast

hebben voor een plotse gast.

Ze zijn onbetaalbaar,

zij die steeds weer

de vinger op de open wonde leggen,

zij die geduld opbrengen

voor altijd weer dezelfde vragen,

zij die tegen beter weten in

toch maar opnieuw beginnen.

Ze zijn onbetaalbaar,

zij die achter regels en wetten

de mens zien, ook de sukkelende,

zij die begrip opbrengen

voor hen die zich de derde keer stoten,

zij die willen geloven dat mensen

op hun manier echt hun best doen.

Ze zijn onbetaalbaar

zij die met open ogen leven

en met een open hart,

die weten dat zelfs rechtvaardige wetten

mensen niet altijd tot hun recht laten

komen.

Ze zijn on-be-taal-baar

zij die met vreugde gerechtigheid

beoefenen

God zal hen tegemoetkomen.


Kris Buckinx

MOETEN EN MOETEN

 

Ook al staan we erg op onze

vrijheid, hebben we een broertje dood aan

‘moeten’, toch neemt het aantal wetten,

regels en afspraken

toe met de dag.

Samenleven heeft iets van een contract:

rechten en plichten die moeten worden

nageleefd.

Recht moet geschieden, wet is wet.

Zonder pardon.

Er is ook een ander moeten,

dat van het ‘niet anders kunnen’.

Het ‘moeten van de liefde’ heet het ook.

Naakten kleden, hongerigen voeden, voor

ieder een betaalbaar dak boven het hoofd,

armoede ook structureel bestrijden.

Dit moeten heeft met verbondenheid van

doen met verantwoordelijkheid ook,

in alle vrijheid.

‘Moeten en moeten’, het staat ons beiden

te doen.

Samenleven vraagt om afspraken,

om een wet, om een contract.

Maar het samenleven wordt pas leven

als verbondenheid er vorm krijgt,

als het ‘moeten van de liefde’

handen krijgt en voeten.

Als de verdrukte en verknechte

medestanders voelt die willen vechten.

Niet omdat het leuk of prettig is,

maar omdat ze ervan overtuigd zijn dat dit

‘moeten’ leven geeft en leven doet,

in alle vrijheid.

 

Kris Buckinx uit ‘Op het andere been’

Halewijn

Derde zondag van de advent:  Huis voor iedereen


Kerstmis nadert. Deze week is de derde week van de adventstijd. We zien hier en daar kerstlampjes branden in de straat. Kerstbomen staan hier en daar reeds opgesteld in huis en schitteren met hun fonkelende kerstlichtjes. De kerstbomen worden vroeger geplaatst dit jaar, dit met als enige reden een teken van hoop te zijn in deze coronatijd. Enkel maar toe te juichen.

Wat niet toe te juichen is, is de erbarmelijke situatie van arme, minderbedeelde mensen. Voor hen zijn het donkere dagen, ze zitten letterlijk in de duisternis. Mensen wiens hart gebroken is, mensen die gevangen zitten in vooroordelen en angst. Mensen in lamentabele woonsituaties. Terecht dus zijn de acties van Welzijnszorg die daar de aandacht op vestigen. Gerechtigheid hoort er te zijn voor iedereen.

Kerstmis. Een tijd van verwachting. We kijken niet uit naar ‘iets’. We kijken uit naar ‘iemand’ die de mantel der gerechtigheid draagt. ‘Iemand’ die ons allen bij de hand neemt en ons meevoert tot heiligheid. We zien uit naar Zijn warme licht, ook voor de meest kwetsbaren en armen in onze samenleving. ‘Dat ze gaan werken voor hun geld’, wordt er al te vlug gezegd. Maar helaas, wie nooit in armoede heeft gezeten weet niet hoe het is en hoe het aanvoelt om echt arm te zijn. Er wordt ook vlug gezegd: ‘Ik kan ook rondkomen met maar 50 euro per week’. Maar het effectief eens doen, het echt eens uitproberen, dat gebeurt niet.

Met de derde kaars die we aansteken op onze adventskrans, wil de actie van Welzijnszorg, en ik lees uit hun campagne: ‘.... ons erop wijzen dat we ieder mens kunnen laten thuiskomen in een goede en een veilige omgeving. Het laat ons zien dat ook wij ons licht kunnen laten schijnen op situaties van onrecht en onverschilligheid.
God wil bij ons wonen. Toch zijn we overtuigd van ons eigen gelijk en verhinderen we vaak Zijn goede werking op ons leven. God wil onder ons zijn. Toch vinden we dat we gelijk hebben als we geen oog hebben voor mensen die wel in Zijn voetsporen lopen. God wil samenzijn met ons. Maar overtuigd dat we zijn van ons eigen gelijk zien we te weinig in dat we ons eigen geluk en het geluk van hen die we zo graag zien, soms wel eens in de weg staan.
Zijn we de betekenis van barmhartigheid vergeten? Zijn we vergeten dat ons werd geleerd: ‘Midden onder U staat Hij die gij niet kent’? God bestaat, Hij is er echt. Wij kunnen niet bepalen wat goed of kwaad is, wat gerechtigheid is. Alleen de Heer doet gerechtigheid ontluiken.

Welzijnszorg bestaat meer dan vijftig jaar, en al die jaren kaart deze organisatie de ongelijkheid aan. Jammer genoeg neemt deze ongelijkheid eerder toe dan af. We vinden het normaal dat iemand meer dan 1 of 2 huizen bezit en een ander er geen heeft. Wij tolereren dat er mensen zijn die zichzelf macht toe-eigenen en het altijd voor het zeggen willen hebben, terwijl anderen, vooral arme mensen, aan het kortste eind trekken. We dromen het misschien anders, maar zolang er mensen zijn die op hun vierkante meter god willen zijn, blijft voor velen de duisternis.’

Toch, het kan ook anders. De boodschap is dat iedereen hoop mag putten, dat ieder vrede en vreugde, toekomst en perspectief mag vinden.
We kijken even naar het Credohuis. Vzw JoLi is de oprichter van en ondernemingsvorm achter het Credohuis Pelt, en werd opgericht op 27 september 2017. Het is een project in Sint-Huibrechts-Lille, dat door Welzijnszorg gesteund wordt. In het Credohuis kunnen dak- en thuisloze jongeren terecht voor ondersteuning en groei naar zelfstandigheid.
Meteen denk ik hierbij aan een jongeman, 22 jaar, die ik ken van een plek waar ik werkte, in een andere stad. Hij werd verstoten door zijn moeder én vader, omdat hij een ‘hard kopke’ heeft, zo waren zijn moeders’ woorden. Hij moest maar op straat gaan slapen; zijn ouders konden niets meer voor hem doen. Nergens kon hij terecht, en door de vele ‘Neen, ik kan niets voor je doen’ - antwoorden op zijn vraag om hulp - want hij was te jong voor mannenopvang en te oud voor kinderopvang – werd hij agressief en verdroeg tenslotte geen ‘nee’ meer. Geen enkele instantie kon hem opvangen wegens overbezetting, maar ook omdat hij agressief was, dus ‘niet geschikt bevonden om met andere bewoners in rust samen te leven’. Toch snakte hij naar een onderkomen, een huis waar hij terecht kon; hij snakte naar rust in zijn leven en in zijn hoofd.
Ieder moederhart wordt week hiervan... Het mijne toch. Hoe konden wij destijds hulp bieden? Met liefde, tijd en aandacht gingen we in de werkplek op zoek naar de verborgen talenten van deze jonge man, en zochten een schutplaats voor hem, zodat hij een volwaardige plaats kreeg in onze maatschappij, en van waaruit hij een job kon beginnen. Hij kreeg een start naar een ‘nieuw’ leven.

Ik lees nog verder uit Welzijnszorg: ‘Als christen mogen we mensen van hoop zijn. Dit niet alleen tonen via de kerstboom, maar tonen met het hart.’

Daarom dat ik u allen vraag om de projecten van Welzijnszorg te steunen. ‘Hiermee kunnen zij samen met mensen in armoede, hun stem verheffen, en in alles de vraag kunnen blijven stellen wat de gevolgen zijn voor mensen in armoede. Vooral de grote ongelijkheid moet teruggedrongen worden. Ook in onze gemeenschap staat vandaag ‘iemand’ die het licht is voor onze wereld.’
Hij is er, ik geloof dat. Van Hem getuigen is een belangrijk teken voor iedereen. Laten we volhouden om het goede te blijven doen; dat we beter aanvoelen dat solidariteit en dienstbaarheid behoorlijk belangrijker zijn dan consumeren.’


Eveline Lemmens

Wonen

 

Wonen is een kunst geworden.

Kent God daar ook iets van?

Waarschijnlijk wel, als je ziet hoe hij de zwaluw haar nest laat bouwen,

hoe hij de bijen en de mieren laat omspringen met ruimte.

Dan zal Hij ook wel iets te vertellen hebben

over de kunst van het menselijk wonen.

Daarvoor zette Hij een meesterlijk scenario op.

Hij weeft zijn bestaan naadloos aan het onze

en aan die kleine, gewone mensen die niet aan onderdak geraken

en aangewezen zijn op een stal van niemendal.

Zo laat Hij ons zien waar het op aan komt.

De kunst van het wonen zit van binnen.

Zit hem niet in de kleurencombinatie

of in de laatste nieuwe materialen.

De kunst van het wonen zit hem in de ogen en in het hart.

Daarmee bouw je een huis, een onderdak voor mekaar.

Dat droomhuis van God heeft ook een maatschappelijke dimensie.

God heeft de mens niet gemaakt

om haveloos en dakloos door het leven te gaan.

Geen mens is gemaakt om zonder vaste stek rond te dwalen

in de naamloosheid van een stad.

En geen kind mag geboren worden in een stal.

Dat we van het wonen een cultuur hebben gemaakt

is een fantastische vooruitgang,

maar dat moet ons juist aanzetten

om er alle mensen aan te laten deelnemen.

 

Manu Verhulst, Neem en lees, 36-37

Dialoog met God


Ik zie en hoor wat er ons overkomt.
Ik word bang en ongerust. En kwaad.
Ik kan het niet geloven.
‘God, mijn God,
hoe vaak heb ik het al beleden:
‘Ik geloof in één God, de almachtige Vader,
schepper van hemel en aarde..’
Maar nu weet ik het niet meer.
Toen u hemel en aarde schiep,
zag u dat het ‘goed’ was,
en toen u de mens schiep,
zag u zelfs dat het ‘heel goed’ was.
Goed? Heel goed?
Wie kan dit goed noemen wat ons overkomt?
Mensen die pijn hebben, dichtbij ons.
Ik denk ook aan de mensen in de vluchtelingenkampen.
Waarom doet u daar niets aan?
Waarom laat u dit gebeuren?
God, als u bestaat,
als u alles gemaakt hebt
en als u zo goed bent als wij altijd zeggen,
dan kan u dit toch niet laten bestaan?’

Het blijft stil aan de andere kant.
God geeft geen antwoord.
Misschien heeft Hij ook wel geen antwoord.
Ik word er stil van.
En dan zie ik de beelden van de lijdende mensen
die mij aankijken met één grote vraag:
‘Waarom doe jij hier niets aan?
waarom laat jij dit zomaar gebeuren?’

En ik begin te begrijpen
dat God misschien niet het antwoord is op onze vragen,
maar zelf de vraag.

Ik word er opnieuw stil van
en zoek vergeefs naar een antwoord,
tot ik, diep in mij, een zachte stem hoor:

‘Ik ben er voor jou;
wil jij er ook zijn voor Mij en voor mijn mensen?’


Tekst vanuit Bisdom Hasselt, geschreven door Paul Vereecke.

6 december 2021: de tweede zondag van de advent


Huis van Barmhartigheid


Als het adventstijd is, voel ik me anders dan anders. Adventstijd is een speciale tijd. Vier weken om uit te zien naar Jezus, naar het licht in ons leven. Vier weken lang zien we uit naar zijn warm licht. Zijn woorden doorstromen en verwarmen ons. We kunnen onszelf en met een beetje hulp, elkaar voorbereiden op de komst van Jezus.
Uitkijken naar kerstmis in deze coronatijden maakt van deze adventstijd wel een heel speciale tijd. We leven in een periode waarin we op elkaar aangewezen zijn maar ook het belang van de nabijheid van familie nog meer inzien. Corona brengt veel afstand en leed en ziekte mee, maar corona brengt ook iets goeds mee: het samenzijn. In het dagelijkse leven meer op elkaar kunnen bouwen en vertrouwen, dieper liefhebben, want er is tijd in overvloed om deze gevoelens voor zich te laten spreken.

Ja, we kunnen kerst vieren, ook in deze coronatijd. Weliswaar niet zo uitbundig als de voorbije jaren, en ook niet met iedereen zoals de voorbije jaren. We eren nog steeds de maatregelen, want gezondheid staat voorop, en als voorlopig afstand houden erbij is, dan zij het zo, maar ooit wordt het weer beter.
Ja, we kunnen kerst vieren. Ieder op zijn manier, ook zonder toeters en bellen. Het begint met de adventsweken bewuster te beleven, met stilte in ons hart, en indien mogelijk wat stiltemomenten inroepen in het dagelijkse leven.
In deze vier weken van adventstijd kunnen we misschien meer aandacht schenken aan ‘Huis van barmhartigheid’. Dit is het thema van de tweede zondag van de advent. God wil bij ons komen wonen. Daarvoor moeten heuvels afgegraven worden en dalen opgehoogd, telkens weer opnieuw. Laat er geen afstand bestaan tussen jou en je partner, tussen jou en je buren, tussen jou en je medemensen. Zorg voor nabijheid i.p.v. achterdocht of gramschap, wrevel of ergernis. De sleutel hiertoe is barmhartigheid. Wees zoals een herder die oog heeft voor zijn schapen; en hebt ook oog voor kwetsbare mensen, en voor wie het moeilijk heeft. Hier wil ik even dit liedje aanhalen: ‘Tot zevenmaal zeventig maal, vergeef ik een ander zijn schuld. Tot zevenmaal zeventig maal; de Heer heeft met mij ook geduld.’
Al zingend iemand vergeven... Het maakt het eigen hart veel luchtiger. De weg van vergeving kan moeilijk zijn, maar de beloning is samenhorigheid, solidariteit, én barmhartigheid. Kijk naar de mensen in de zorg: zij geven handen en voeten aan wat barmhartigheid betekent. Zij blijven oog hebben voor wie zorg en warmte nodig heeft.
Mijn adventswens voor jullie allen: Wees gelukkig. Wees waakzaam. Wees als een herder die bijzondere zorg draagt voor kwetsbare mensen, groot en klein. Schenk vertrouwen in het goede en in het leven. Zorg voor ‘echtheid’ in de verbinding tussen mens en God.


Eveline Lemmens

advent 1
advent 2

29 november 2020: de eerste zondag van de Advent


De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden. De adventsperiode van dit jaar loopt van zondag 29 november t/m donderdag 24 december en duurt 26 dagen.
De vier adventszondagen handelen om thema’s van Welzijnszorg, en dit jaar behandelen ze het thema ‘Wonen: Wonen onbetaalbaar? Dat is onaanvaardbaar!”.
Met deze campagne brengt Welzijnszorg de woonproblemen bij mensen in armoedesituaties onder de aandacht.
Uit de campagne heb ik genoteerd: “Goed wonen is het begin van alles. Zonder dak boven je hoofd en een thuisgevoel kan je niet vooruit in het leven. Slecht wonen heeft een negatief effect op je gezondheid, je sociaal- en gezinsleven, op de onderwijskansen van je kinderen en je eigen kansen op de jobmarkt. Een sociaal rechtvaardig woonbeleid is dan ook onontbeerlijk in de strijd tegen armoede.
Woningen zijn vaak van slechte kwaliteit,  het gebrek van sociale woningen, duwen mensen in armoede in diepere problemen. Meer betaalbare woningen is de basis om de problemen op de woonmarkt op te lossen, mar het is niet voldoende.
Uitsluiting en discriminatie op de woonmarkt, omwille van afkomst, socio-economische statuut en gezinssituatie komen nog veelte vaak voor en versterken uitsluitingen op andere vlakken.
In aanmerking komen voor een sociale woning maakt niet alleen dat men heel lang op een wachtlijst moet staan, er zijn ook weinig keuzemogelijkheden. Onbetaalbaar, ongezond, ongelijk en onzeker. Dit is de situatie van mensen in armoede op de woonmarkt.”

Als jij dit leest... wat doet dit met jou? Wetende dat er mensen zijn die in een woning met beschimmelde muren moeten wonen omdat ze niets anders kunnen vinden of van het kastje naar de muur worden gestuurd in de hoop op een sociale woning.. Om moedeloos van te worden.

Nog wat tekst uit de campagne: “Betaalbaar wonen is eigenlijk een fundament. Hoe kunnen mensen die in armoede zijn een goede woning vinden? Hoe kunnen zij een vast adres hebben? Hoe kunnen zij een veilige haven bieden aan hun kinderen? Mensen met een heel laag inkomen worden soms geconfronteerd met een hoge woonkost en hoge energiefacturen, en dan is er geen financiële ruimte meer. Ze moeten besparen op nodige uitgaven zoals voeding, kleding, medische uitgaven, om de woonkost te kunnen blijven betalen. Behoorlijk wonen is een grondrecht. Wonen in een goede woning is leven in menswaardige omstandigheden. Wonen in een goede woning waar het gezin veilig en gezond kan wonen, is van essentieel belang. Het recht op wonen in een gezond huis is nochtans niet gegarandeerd voor mensen in armoede. “
Lieve mensen, steun Welzijnszorg, want uw geld wordt uiteraard goed besteed. Aan mensen die het heel goed kunnen gebruiken. Steun Welzijnszorg, want samen kunnen we het verschil maken.
Want onbetaalbaar is onaanvaardbaar.


Eveline Lemmens