Federatie

Pastorale eenheid

St.-Willibrordus Neerpelt

Januari


Vanmorgen werd ik wakker en voelde me heel verdrietig. Mijn tranen versmolten met de waterstraal van de douche. Het is zes maanden geleden dat mijn moeder is overleden. Het verdriet en het gemis worden groter en groter. Mensen zeggen me soms: ‘Je hebt maar één moeder, en als je die moet missen....’ Heel goed bedoeld, maar toch...
‘Verder leven zonder, wordt overleven’, zegt mijn zus, die een jaar geleden onverwacht haar man verloor. Goedbedoelde vragen worden haar gesteld: ‘En, is het al wat beter?’ ‘Neen dank je,’ antwoordt ze dan, ‘ik ben niet ziek, en beter wordt het niet, het wordt wel anders’. Een schoonbroer en ons moeder verliezen op korte tijd; dat went niet zo gauw.
Ik kleedde me aan, en na een licht ontbijt liep ik naar buiten. Het voelde frisjes en ik was opgelucht dat ik mijn gebreide vest toch aangetrokken had. Ik zag dat de viooltjes nog steeds mooi rechtop stonden na al dat water en vrieskou. Wat een sterke bloemetjes. Ik merkte dat de hyacinten hun kopjes al boven de grond waren uitgekomen. Mijn kippen kakelden hevig toen ze me zagen. Ik ging hun hok binnen. Ze verdrongen elkaar om als eerste bij mij te zijn. Ze zijn zo tam dat ze uit mijn schaal met restjes voeding komen pikken. Ik mag ze een voor een even aaien. Ik geniet als ik zie hoe ze stoppen met eten en mij aankijken, alsof ze me willen bedanken voor het meegebrachte eten. Er lag nog geen ei in het leghok, straks zal ik nog eens kijken. In de winterperiode leggen kippen minder eieren, maar ik vind dat geen probleem. Ik kijk rond in mijn tuin, en bemerkte hoe verdorde bladeren beschutting geven aan jonge plantjes. Zachtjes veranderde mijn trieste bui in verwondering over de natuur. Stiekem bood de natuur mij een grote troost.


Eveline Lemmens

Beste Neos-lid


Van harte een goed uiteinde van 2019 en een vlotte start in 2020.

Tevens nodigen wij u uit op onze eerste voordracht in het nieuwe jaar, op donderdag 16 januari 2020    “Back to the fifties”.

De heer Marc Brillouet zal ons meenemen op een muzikale reis door deze turbulente jaren. Hij brengt ons, op zijn eigen wijze, muziek en verhalen achter de artiesten en hun muziek. Laten we even terugblikken op die boeiende tijd.

Die periode begon muzikaal vrij rustig met de zoetgevooisde stemmen van onder meer Doris Day en Nat King Cole. Wij houden eveneens halt bij de legendarische deejay Alan Fred die als eerste de term rock-n-roll in zijn radioprogramma gebruikte en platen durfde te draaien van zwarte zangers als Fats Domino om vervolgens bij the king of rock Elvis Presley aan te belanden.

Na hen is het de beurt aan tieneridolen als Cliff Richard, Paul Anka en Brenda Lee.

Ook de zwarte muziek passeert de revue met voorop de legendarische doowop groep The Platters.

Kent u trouwens het echte verhaal dat hoort bij Marina van Rocco Granata en van Café zonder bier van Bobbejaan Schoepen?

Kan u de twist nog dansen?                                                             

Voormalig VRT-presentator en producer Marc Brillouet heeft tal van deze artiesten persoonlijk ontmoet en geïnterviewd. Ambiance verzekerd!

Dit boeiend verhaal wordt u gebracht in zaal Palethe, Jeugdlaan 2 in Pelt, en zal aanvangen om 14u30.

Wij bieden u dit aan voor 7.00€ voor Neos-leden en 10.00€ voor anderen die interesse hebben.

Een tas koffie en iets lekkers zal er zeker ook zijn.

Van harte welkom!

De stuurgroep

Kerstmis in je hart

 

“Vrede en alle goeds.” “Zalige kerst.”
We wensen elkaar alle goeds toe op deze feestelijke Hoogdag.

Maar wensen we dit elkaar toe vanuit het diepst van ons hart? Want geef toe, stilletjes hopen we dat alles steeds goed voor onszelf mag blijven lopen. Dat het ons voor de wind blijft gaan. Dat er geen tegenslagen komen. Dat onze geliefden gezond blijven, wijzelf inbegrepen. Dit is de hoop die we eigenlijk allemaal in ons dragen. Iedereen. Arm of rijk.

Kerstmis. Voor velen heeft Kerstmis niets feestelijks. Geen uitgebreide kerstmaaltijd noch geschenkjes voor families die een minimuminkomen hebben. Toch is niemand die dag graag alleen. Bij wie raakt dit feest niet een gevoelige snaar? Kerstmis brengt een oerverlangen bij ons naar boven: vredig samen leven en veel geluk op onze weg vinden. Het ook gunnen aan elkaar. Iedereen tracht ernaar. Arm of rijk.

Hoop en vreugde kun je vinden in de winkels en in de kerstsfeer op straat, in de vele televisieshows. Maar wist je dat we ook mogen putten uit een veel diepere bron? Dat we ons mogen laten aanspreken door een pasgeboren Kind, dat al zovele jaren lang het leven en het hart van vele miljarden mensen en van hele samenlevingen heeft ingekleurd met een blijde boodschap van hoop en liefde? Hoop en Liefde. Onmisbaar samenzijn. Voor arm zowel als voor rijk.

Kerstballen worden eind november reeds vanonder het stof gehaald, opgepoetst en in de kerstboom opgehangen. Wist je, dat onze schitterende droom van vrede en goedheid ook soms onder het stof zit? Het stof van achteloosheid, van egoïsme. Luisteren tussen de regels hebben we verleerd. Medeleven is ‘boeie’. (vervelend)

Als wij iets willen doen om van onze leefwereld een betere wereld te maken, zullen we de handen uit de mouwen moeten steken. Niet alleen bidden voor mensen zonder brood, zonder dak, voor mensen op de vlucht. Maar effectief solidair worden met welzijnszorg, daadwerkelijk helpen in een inloopcentrum, een vluchtelingenhuis, in een plaats waar handen tekort zijn. Want die mensen voelen zich eenzamer dan ooit in de kerstnacht. Een beetje aandacht geven, wat geborgenheid en vertrouwen... Dat is geven, dat is vreugde beleven, dat is vrede krijgen. Verbondenheid. Vriendschap. Vrede en alle goeds. Voor arm of voor rijk.

Mogen we elkaar toewensen dat we mensen van goede wil zijn, en dat we dromen te worden zoals Hij het heeft bedoeld: mensen die van hun hart een paradijs maken waar iedereen welkom is, mensen die beminnelijk blijven en anderen ruimte gunnen om zichzelf te zijn. Het is Hij die ons de hand reikt, ons vergeving schenkt, ons begeleidt, ons leven lang, tot in het eeuwig leven.

Is er in de herberg in je hart plaats over om het Kind te ontvangen? Het Kind van vrede en alle goeds?

We beginnen binnenkort aan een nieuw jaar. Een nieuw verhaal van vrede voor alle mensen van goede wil. Vrede, die blijvend ons hart verwarmd.
Onze Heer werd jaren geleden voor de eerste keer geboren. Hem vieren we ieder jaar opnieuw. Ook dit jaar. Hij komt met zijn handen vol vrede. En alle goeds. En dan klopt Hij op de deur van je hart. Doe jij open?

Aan iedereen van harte een Zalige Kerstmis, vrede en alle goeds.


Eveline Lemmens i.s.m. Pater Innocent

14-15 december 2019: Welzijnszorg (3e zondag van de advent)


In de sterke tijd van de advent vragen de bisschoppen van België onze aandacht voor de mensen uit de vierde wereld. Het gaat hier om mensen van bij ons die door de mazen van het net vallen en vaak nergens terecht kunnen. Het zijn mensen die leven aan de rand van de maatschappij, o.a. volwassen psychisch en mentaal gehandicapten, oud-gevangenen, drugverslaafden, alcoholisten, kansarme jongeren, mensen zonder werk die op de dool zijn, ongehuwde moeders, daklozen, aidspatiënten en noem maar op. Instellingen die zich het lot van deze mensen aantrekken, mogen op onze steun en waardering rekenen. Zoals Christus een voorkeur had voor de armen, zo willen wij als christenen in zijn spoor treden.

Beste Neos lid, 


Wij nodigen U uit op de laatste voordracht van 2019, op donderdag 05 december 2019.

“Over Leven Door Geven “

De heer Stijn Dirix, transplantatiecoördinator in het U.Z. Leuven, zal ons spreken over orgaandonatie en transplantatie. Het is een verhaal van overleven en leven doorgeven.

In ons land wachten meer dan duizend mensen op een nieuw leven via transplantatie. Een donor kan acht levens redden ( twee nieren, twee longen, hart, dunne darm, pancreas en lever.) Naast orgaandonatie is er ook weefseldonatie mogelijk ( huid, oogweefsel, hartkleppen, pezen en bloedvaten.) Natuurlijk is donatie en transplantatie aan strikte regels gebonden.  En de nood aan kandidaat- donoren is nog altijd zeer hoog.

Deze causerie gaat door in zaal Palethe Jeugdlaan 2 te Pelt, en zal aanvangen om 14.30u. Wij bieden u dit aan voor 7.00€ voor Neos-leden. Breng gerust ook anderen mee die interesse hebben, zij betalen 10.00 €. Een tas koffie en iets lekkers zal er zeker ook zijn.

Van harte welkom,                                                                                                                                          De stuurgroep


Op donderdag 21 november 2019 organiseren wij onze bowling wedstrijd. Wij vertrekken om 13.30 uur aan het Glazen Huis, Bermstraat te 3910 PELT naar Antares, het Lommelse bowlingparadijs, waar we om 14 uur verwacht worden. We hebben 4 banen gereserveerd.

Wil je de uitdaging aangaan om mede te dingen naar de begeerde wisselbeker schrijf je dan in door voor 16 november  5 euro per deelnemer over te maken op onze rekening BE18 2350 2933 8165 van Neos Pelt, Vrankenveld 30 te 3910 Pelt.

16-17 november 2019: Kerkelijke opleiding (priesters, diakens en leken) (3e zondag november)


De vorming van priesters, diakens en leken is van levensbelang voor de toekomst van de Kerk. Een priesteropleiding in ons bisdom Hasselt duurt zeven jaar (vijf jaar studie en twee jaar stage). Steeds belangrijker wordt de opleiding, vorming en begeleiding van diakens, parochieassistenten, pastorale animatoren, catechisten, gebedsleid(st)ers en vele andere geëngageerde christenen. Wij mogen blij zijn dat heel wat mensen in de afgelopen jaren betrokken zijn geweest bij diverse vormingsactiviteiten. Hoewel vaak een bijdrage wordt gevraagd van de deelnemers, is deze onvoldoende om alle kosten te kunnen betalen. Daarom wordt beroep gedaan op ieders milde bijdrage. Om de geloofsgemeenschappen te ondersteunen en te begeleiden zijn mensen en middelen noodzakelijk. Dit is een bisschoppelijke collecte, bestemd voor de opleiding en vorming in ons eigen bisdom

Gij


Gij zijt boven ons,

Gij zijt een van ons,

Gij zijt ook in ons,

Gij zijt.

Geef dat allen U zien,

ook in mij dat ik uw weg mag bereiden,

dat ik U dankbaar blijf voor al wat mij ten deel valt.

 

Geef dat ik dan de nood van anderen

niet uit het oog verlies.

Blijf van mij houden

zoals Gij wilt dat ik van elk blijf houden.

 

Geef mij een zuiver hart, dat ik U mag zien,

een zacht hard, dat ik U mag horen,

een hart vol liefde, dat ik U mag dienen,

een hart vol geloof, dat ik in U mag blijven.

 

Dag Hammarsskjöld

Uit: kalender Kerk & Leven, dd. 14 oktober 2019

Allerheiligen – Allerzielen


Op Allerheiligen vereren en herdenken we alle heiligen, bekende en onbekende. Dankzij de Benedictijnen in Frankrijk vieren we ook Allerzielen. Zij vonden dat niet alleen de heiligen moesten worden herdacht, maar ook de zielen van de gewone kloosterbroeders en nadien van alle mensen. Beide dagen staan aan het begin van de maand november, op een moment dat de natuur afsterft. De basis van ons geloof is dat de dood niet het einde is.
Onze overledenen eren we vooral met het versieren van graven met bloemen. Daarvoor worden traditioneel chrysanten gebruikt. Deze bloem staat symbool voor een lang leven. Het werden al snel ‘kerkhofbloemen’, want ‘ondanks dat je dood bent, wil men dat je eeuwig blijft leven..’. Nu zijn chrysanten in alle kleuren verkrijgbaar, maar vroeger koos men vooral de witte bolle chrysant omdat wit de kleur van het licht is.

Allerheiligen en Allerzielen zijn een unieke gelegenheid om in ons drukke leven de pauzeknop in te drukken en stil te staan bij de mensen die ons zijn ontvallen. Met het ontsteken van kaarsen herdenken we al onze familieleden, buren, vrienden, collega’s en kennissen die dit jaar zijn overleden.

Afscheid nemen van een geliefde naaste gebeurt meestal traditioneel. Langzaam ontstaat er een nieuwe manier van begraven; er wordt een ingetogen voorstelling gegeven met foto’s uit het leven van de overledene. Een samenzijn in een stijl of een plek die aansluit bij het leven dat voorbij is. Een mini-urne wordt vaker mee naar huis genomen. We condoleren via de digitale snelweg.

Een uitvaart gaat om het eerbetoon. We zijn dankbaar voor het leven dat we samen met de overledenen mochten delen.

Een dierbaar overledene blijft eeuwig in je gedachten. Zolang je denkt aan de overledene, zolang leeft hij/zij, verder in jou. Bij het condoleren weet je dat er altijd iemand is die zich gesterkt voelt door je woorden, door je aandacht.

Vaak wil je, als nabestaande, je gedachten delen met je naasten en andere nabestaanden. Of met God. Hij draagt op zijn beurt zorg voor jou. Wij zijn Gods kinderen en wij mogen Hem Vader noemen. Dat betekent dat we in Gods ogen allemaal broers en zussen zijn en deel uitmaken van één kerk. Wie Vader zegt tegen God, zegt broer en zus tegen de anderen.
Gedenk jullie broer en zus op de dag van Allerheiligen en Allerzielen.


Eveline Lemmens i.s.m. P. Innocent