Info

Info

Pastoor-moderator

E.H. Innocent Ouedraogo

Pastorijstraat, 4

3910 Neerpelt

Gsm: 0493 / 48 13 37

oued.innocent1975@gmail.com

 

Parochiale secretariaten

Boseind

Sint-Jozef

Secretariaat in de sacristie van de kerk is open op dinsdag van 13.30 u tot 15.00 u

Men kan ook altijd voor en na de misviering terecht

Johan Corstjens

Gsm 0478/24.65.12

011/64.93.80 (thuis)

Mail johan.corstjens1@gmail.com

 

Centrum

Sint-Niklaas

Secretariaat : open op vrijdag van 13.30 u. tot 15.00 u.

Nelly Joosten

Pastorijstraat 4

3910 Neerpelt

Tel.secretariaat : 011/64.11.19

Tel.thuis: 011/ 64.87.20

GSM: 0473/86.49.43

Mail: joosten.petronella@telenet.be

 

Grote Heide

Onze Lieve Vrouw der Armen

Je kan voor uw intenties, doopbewijs, enz. terecht elke zondag na de eucharistieviering van 9.30 in de sacristie.

Ook altijd telefonisch bereikbaar bij:

Jan Alders Tel. 011/64.00.81

Gerard Hermans Tel. 011/64.01.02

 

Herent

Sint-Willibrordus

Leo Kuppens

Op woensdag voormiddag bij hem thuis

Kolisheide 16

3910 Neerpelt

011/64.33.48

GSM: 0493/49.27.07

leo.k1@live.be

 

Sint-Huibrechts-Lille

Sint Monulphus en Gondulphus

Parochiesecretariaat is elke maandag open van 09.00 u. tot 11.00 u.

Alfons Plessers

St.-Hubertusstraat, 5

3910 Neerpelt

parochielille@gmail.com

 

 

MISINTENTIES

In alle parochies van Neerpelt worden dezelfde benamingen gebruikt voor de misintenties. Een toelichting.    

 

Gesticht jaargetijde                                                                                                               

Dit is wat men noemt een stichting. Mensen betalen om op een bepaalde dag en gedurende meerdere jaren een eucharistieviering te laten opdragen. Met de rente van het kapitaal wordt deze eucharistieviering betaald.

 

Jaarmis                                                                                                                                 

Het bedrag van de eucharistieviering ( op dit ogenblik 15 EUR) wordt betaald en de viering wordt gedaan ongeveer een jaar na de sterfdatum.

 

Zes wekenmissen                                                                                                             

Deze worden opgedragen de eerste zes weken na de begrafenis of gespreid over een langere periode.

 

Huwelijksvieringen                                                                                                              

Deze benaming spreekt voor zichzelf.

 

Gewone intenties                                                                                                                   

Hier wordt enkel nog de naam vermeld. Een gewone intentie kost op dit ogenblik ook 15 EUR.

 

Hernomen intentie

Als er geen intentie gevraagd is voor de viering van de dagen in de week dan wordt een intentie van het weekend hernomen zonder dat er een naam bij vermeld wordt. De overige intenties van het weekend worden doorgegeven aan een missionaris, een gepensioneerd priester of aan het bisdom die op haar beurt deze intenties doorgeeft aan missionarissen.


Dopen: Waar kan je terecht in 2021 voor?

Het centrum: 1ste zondag van elke maand

Boseind: 10 januari; 9 mei; 12 september

Grote Heide: 14 februari; 13 juni; 10 oktober

Herent: 14 maart; 11 juli; 14 november

Sint-Huibrechts-Lille: 11 april; 8 augustus; 12 december


Contactpersoon doopsels: Nelly Joosten: tel. 011/64.87.20 of per mail: joosten.petronella@telenet.be

LIGHT & POWERFUL

TABLET

SHOP NOW