Info

Info

Pastoor-moderator

E.H. Jan Philippe

Kerkdijk, 2

3900 Pelt

Tel: 011/64.11.89

Gsm: 0494/29.27.67

Mail: jan.philippe@belgacom.net


Parochiale secretariaten

 

Centrum

Sint-Niklaas

Parochiesecretariaat

Tijdens de verfwerken in onze parochiekerk “Sint-Niklaas” zal het parochiesecretariaat gesloten zijn, behalve op vrijdagen:

1 – 8 – 29 september

6 oktober

10 november

1 december

Hebt u tussenin nog misintenties aan te vragen, kan je mailen naar: joosten.petronella@telenet.be of bellen naar 0473/ 86 49 43

Je kan ook bij mij thuis een mis komen bestellen: Nelly Joosten, Koning Boudewijnplein 8/1 3910 Pelt


Sint-Huibrechts-Lille

Sint Monulphus en Gondulphus

Parochiesecretariaat is elke maandag open van 09.00 u. tot 11.00 u.

Alfons Plessers

St.-Hubertusstraat, 5

3910 Pelt

Mail: parochielille@gmail.com

 

 

MISINTENTIES

In alle parochies van Neerpelt worden dezelfde benamingen gebruikt voor de misintenties. Een toelichting.    

 

Gesticht jaargetijde                                                                                                               

Dit is wat men noemt een stichting. Mensen betalen om op een bepaalde dag en gedurende meerdere jaren een eucharistieviering te laten opdragen. Met de rente van het kapitaal wordt deze eucharistieviering betaald.

 

Jaarmis                                                                                                                                 

Het bedrag van de eucharistieviering ( op dit ogenblik 15 EUR) wordt betaald en de viering wordt gedaan ongeveer een jaar na de sterfdatum.

 

Zes wekenmissen                                                                                                             

Deze worden opgedragen de eerste zes weken na de begrafenis of gespreid over een langere periode.

 

Huwelijksvieringen                                                                                                              

Deze benaming spreekt voor zichzelf.

 

Gewone intenties                                                                                                                   

Hier wordt enkel nog de naam vermeld. Een gewone intentie kost op dit ogenblik ook 15 EUR.

 

Hernomen intentie

Als er geen intentie gevraagd is voor de viering van de dagen in de week dan wordt een intentie van het weekend hernomen zonder dat er een naam bij vermeld wordt. De overige intenties van het weekend worden doorgegeven aan een missionaris, een gepensioneerd priester of aan het bisdom die op haar beurt deze intenties doorgeeft aan missionarissen.


Dopen: Waar kan je terecht in 2023?

 

In de Sint-Niklaaskerk te Neerpelt centrum: 1ste zondag van elke maand:

5 maart, 2 april, 4 juni, 2 juli, 6 augustus, 3 september, 1 oktober, 5 november, 3 december

 

In de Sint-Monulphus en Gondulphuskerk te Sint-Huibrechts-Lille: elk 2de zondag van elke maand

8 januari, 12 februari, 12 maart, 9 april, 14 mei, 11 juni, 9 juli, 13 augustus, 10 september, 8 oktober, 12 november, 10 december

 

Contactpersoon doopsels: Nelly Joosten: tel. 011/64.87.20 of 0473/ 86 49 43 of per mail: joosten.petronella@telenet.be