Communie & vormsel

Communie & vormsel

Eucharistie (eerste communie)

Samen eucharistie vieren is een bijzondere vorm van 'tijd maken voor God'. We maken tijd vrij om naar de kerk te gaan en er samen te komen met andere mensen uit onze parochie, ons dorp of onze stad. We willen dicht bij God zijn door te luisteren naar verhalen uit de Bijbel. Daarna willen we, net zoals de leerlingen van Jezus deden, met Jezus aan tafel gaan en het brood met Hem breken. Door samen eucharistie te vieren versterken we onze band met God en tegelijk ook onze band met elkaar.

 

Vormsel

Je zou het vormsel een tweede doopsel kunnen noemen. Want toen je gedoopt werd, spraken je ouders, je peter en meter in jouw plaats hun geloof uit. En bij het vormsel doe je dat zelf. Ten overstaan van alle mensen in de kerk/Kerk bevestig je dan dat je voor Jezus kiest en dat je in zijn voetsporen wil gaan.


groepsfoto Boseind (1 van 1)
neerpelt eerste com
grote heide eerste com
herent eerste com
Groepsfoto Lille-1

Eerste communiekanten Neerpelt


Met trots stellen wij u voor: onze communicanten van de parochie Herent, Grote Heide, Sint- Hubertus Lille, Centrum en Boseind.

Alle communicantjes leken net wel kleine prinsen en prinsesjes op deze feestdag.

Met kloppend hart werd de feestelijke eucharistieviering door hen gelezen, en voorgegaan door onze pastoor Innocent.

Spannende momenten, niet alleen voor de catechisten, ook voor de kinderen zelf.

De communicantjes zorgden zelf voor de vrolijke zang en zongen blij de vrolijke liedjes.

Onze welgemeende proficiat aan alle communicanten en een grote proficiat voor het afleggen van jullie gelofte.
We wensen jullie allen een verkwikkende en fijne ontspannen vakantie, en veel frisse moed om het nieuwe schooljaar te starten. We nodigen jullie uit in onze kerk, om samen nog vele eucharistievieringen samen te kunnen vieren. Welkom allemaal!


herentp
boseind
grheide p
sthuibrechtslillep
neerpelt

Vormelingen Neerpelt


Met trots stellen wij u voor: onze vormelingen van de parochies Herent, Grote Heide, Sint- Hubertus Lille, Centrum en Boseind.

Allen waren op hun mooist gekleed voor deze lang verwachte dag: de vormselviering.

De feestelijke eucharistieviering, gelezen en gebracht door de vormelingen, werd voorgegaan door Bisschop A Vanbeul. De vormelingen brachten sereen en rustig hun teksten en de Piccolo’s zongen prachtig en blijgezind de vrolijke liedjes.

Onze welgemeende proficiat aan jullie vormelingen, voor het hernieuwen van jullie doopgeloften.

We wensen jullie een verkwikkende en fijne ontspannen vakantie, en veel frisse moed om het middelbaar te starten. We nodigen jullie uit in onze kerk, om nog vele eucharistievieringen samen te kunnen vieren. Welkom allemaal!


LIGHT & POWERFUL

TABLET

SHOP NOW