Communie & vormsel

Communie & vormsel

Eucharistie (eerste communie)

Samen eucharistie vieren is een bijzondere vorm van 'tijd maken voor God'. We maken tijd vrij om naar de kerk te gaan en er samen te komen met andere mensen uit onze parochie, ons dorp of onze stad. We willen dicht bij God zijn door te luisteren naar verhalen uit de Bijbel. Daarna willen we, net zoals de leerlingen van Jezus deden, met Jezus aan tafel gaan en het brood met Hem breken. Door samen eucharistie te vieren versterken we onze band met God en tegelijk ook onze band met elkaar.

 

Vormsel

Je zou het vormsel een tweede doopsel kunnen noemen. Want toen je gedoopt werd, spraken je ouders, je peter en meter in jouw plaats hun geloof uit. En bij het vormsel doe je dat zelf. Ten overstaan van alle mensen in de kerk/Kerk bevestig je dan dat je voor Jezus kiest en dat je in zijn voetsporen wil gaan.


De data voor de eerste communievieringen 2024:


Eerste communie:

Voor de kinderen van

NEERPELT,

GROTE HEIDE en

BOSEIND


de kerk van Neerpelt 

op 5 mei 2024 om 11u.

Voor de kinderen van

SINT-HUIBRECHTS-LILLE en

HERENT


in de kerk van St. Huibrechts-Lille

op 4 mei 2024 om 10u.

De data voor de vormselvieringen 2024:


Het vormsel is op Pinksteren:

Voor de jongeren van

NEERPELT,

GROTE HEIDE en

BOSEIND


de kerk van Neerpelt 

op 19 mei 2024 om 11u.

Voor de jongeren van

SINT-HUIBRECHTS-LILLE en

HERENT


in de kerk van St. Huibrechts-Lille

op 19 mei 2024 om 9u.

Inschrijving Eerste communie

 

De ouders die wensen dat hun kind de Eerste Communie viert in de Sint Monulphus en Gondulphuskerk van St. Huibrechts-Lille of de Sint Niklaaskerk van Neerpelt worden vriendelijk verzocht online in te schrijven via deze link: INSCHRIJVINGEN EERSTE COMMUNIE 2024


Inschrijven kan tot en met 10 november 2023. Indien u vragen heeft, mag je ze altijd mailen naar jan.philippe@belgacom.net .


Op 10 oktober 2022 zal om 19.30 uur een ouderavond doorgaan in de kerk van St. Huibrechts-Lille voor alle communicanten van heel de pastorale eenheid.

Op 17 oktober 2023 zal om 19.30 uur een ouderavond doorgaan in de kerk van Neerpelt-centrum voor alle communicanten van Neerpelt, Grote Heide en Boseind. We vragen een bijdrage van € 25 voor de onkosten. Dit bedrag mag je meebrengen naar de ouderavond.


De communieviering van Neerpelt (voor de kinderen van de Grote Heide, Boseind en Neerpelt) gaat door op zondag 5 mei 2024 om 11.00 uur.


De communieviering van St. Huibrechts-Lille (voor de kinderen van het Herent en St. Huibrechts-Lille) gaat door op zaterdag 4 mei 2024 om 10.00 uur.

Aanmelden vormselcatechese 2023-2024


In 2024 zullen de jongeren geboren in 2012, in St. Huibrechts-Lille en het Herent het vormsel ontvangen op zondag 19 mei om 9.00 uur in de kerk van St. Huibrechts-Lille en de jongeren in Neerpelt, de Grote Heide en Boseind zullen het vormsel ontvangen op zondag 19 mei om 11.00 uur in de kerk van Neerpelt-centrum.


Voorafgaand aan het Vormsel is er een voorbereidingstraject.Onder begeleiding van enkele catechisten willen we samen zoeken naar wat christelijk geloof kan betekenen in ons dagelijks leven.

Leerlingen die les volgen in het gemeenschaps-, gemeentelijk, provinciaal of vrij niet-confessioneel onderwijs zijn verplicht de cursus rooms-katholieke godsdienst te volgen, indien zij willen toegelaten worden voor het vormsel.


Meer over dit alles en verdere praktische informatie komt u te weten tijdens een infomoment. Inschrijven kan enkel via deze link: INSCHRIJVINGEN VORMSEL 2024.

Het infomoment gaat doorop dinsdag 19 september in de kerk van Boseind, De Kentings 15 om 19.30 uur.


Voor de vormelingen bedraagt de bijdrage in de onkosten 30 euro en dekt de verzekering; de foto en de activiteiten. Het inschrijvingsgeld kan betaald worden op het infomoment.Met Vriendelijke Groeten,


Pastoor-deken Jan Philippe, het team van de Pastorale eenheid en de catechisten

EERSTE COMMUNIE IN HERENT EN SINT-HUIBRECHTS-LILLE 

 

Volgende 33 kinderen deden op zaterdag 13 mei om 10u. hun eerste communie:

 

Andreas Sobczak, Anna Linde Van den Eynde, Daeley Rutten, David Popescu, Eeme Stevens, Ella Huijberts, Ella Oomsels, Ella Marie Ziyan, Emmalie Schoemans, Felien Clerix, Fiel Ooms, Floris Vangansewinkel, Francesco Meliado, Jinthe Menne, Joep Bullen, Julie Vangansewinkel, Laure Hendriks, Lee Hamers, Lennert Buteneers, Lily Schoenaers, Lukas Peeten, Mathis Steegmans, Mathisse Lumens, Mats Schuurmans, Matt Kerkhofs, Nore Leekens, Paulien Willekens, Renz Boonen, Romy Saenen, Rosie Verheijden, Sep Boonen, Thibe Thijs, en Timo Timmermans.

 

Een bijzonder sfeervol aangeklede kerk en voor een vol huis kwamen de kinderen al dansend op het K3 lied ”vleugels” de kerk binnen. De viering stond in het teken van de bij en hun bijenkorf. De kinderen konden hun tekst(en) vlot lezen zonder schroom en schaamtegevoel, waarbij de ouders fier waren dat hun kind dit mocht doen. Ook werd tijdens de mis een dansje gebracht in de wandelgangen van de kerk, hetgeen zeer smaakvol werd geapressieerd.

Uiteindelijk was het grote moment aangebroken, waarbij zij de heilige communie voor het eerst mochten ontvangen. Dat ging vlot en perfect, zonder aarzelen.

Na de gebruikelijke groepsfoto werden de kinderen feestelijk onthaald op applaus bij het buitenkomen.

 

Wij danken allen die hieraan meegeholpen hebben: De communiecanten, de ouders, de catechisten, hun begeleiders en pastoor Jan voor hun inzet en verzorgde oefenen, om tot dit mooi resultaat te komen.

Een prachtige afsluiting van de catechese voor de vormelingen van het centrum


Op zaterdag 15 en 22 april kwamen de vormelingen van het centrum voor de allerlaatste keer samen met de vormselcatechese. Nog niet zo lang geleden vierden we als kerk het hoogfeest van Pasen, het belangrijkste feest voor de christenen. Daarom begonnen we deze dag met stil te staan bij het paasgeloof en het paasevangelie. Over Maria Magdalena, die samen met Petrus en Johannes, vaststelt dat de Heer uit het graf verdwenen is en ze niet weten waar ze Hem hebben neergelegd. Op dat moment konden noch Maria Magdalena, noch Petrus of Johannes geloven dat Jezus daadwerkelijk verrezen was. Hiervoor was voor hen meer nodig, namelijk een diepe ervaring die hun leven volledig veranderde en waarbij ze geraakt werden in hun hart, in het diepste van hun zijn. Samen met de vormelingen gingen we dan ook op zoek naar deze ervaring en zo kwamen we uit bij de verschillende verschijningsverhalen die de apostelen zo veel vreugde gaven dat ze er nu zeker van waren dat Jezus leefde en waardoor ze ook de moed kregen om het geloof over de gehele wereld te verkondigen, mensen te inspireren en goede werken te doen. ‘Moed’ is misschien wel een woord dat we heel sterk kunnen linken aan de boodschap die we ontvangen met Pasen. Dat het leven en de liefde altijd zullen winnen van alle onliefde en haat. Wij geloven immers als christenen dat Jezus gedood werd door mensen die geen liefde kenden, die geen plaats wisten voor de liefde. Maar dat Hij weer tot leven werd gewekt door God, met Zijn absolute liefde. Ook staat ‘moed’ centraal in de prachtige evangelieteksten die we lezen in de huidige Paastijd en die we ook doornamen met de vormelingen. Denk maar aan Jezus die spreekt over de Goede Herder, de Ware Wijnstok of Jezus’ laatste gebed tot de Vader, waarin hij bidt voor eenheid en dat Zijn leerlingen zullen behouden worden van alle kwaad. Hierna was het een tijd om een uitstap te maken en zo trokken we op de fiets richting de ‘Fazenda da Esperança’ (Boerderij van de Hoop), in de Achelse Kluis. Deze levensgemeenschap helpt jonge mannen om terug structuur te vinden in hun leven. Dit doen ze door in gemeenschap te werken, te bidden en te leven. We werden zeer hartelijk verwelkomd door Jan Cosemans, de verantwoordelijke van de Fazenda. Jan bood de vormelingen onmiddellijk zelfgemaakte appelsap en snoep aan, waarna we kennis maakten met elkaar. Vervolgens vertelde Jan over de ontstaansgeschiedenis van de Fazenda. Over Nelson die iedere dag fietsend van zijn huis naar de kerk reed en onderweg een groep jongeren passeerde die leden aan een verslaving. Nelson had de moed om hen aan te spreken en vooral om naar hun verhaal te luisteren. Als goede vrienden maakten ze zelfs armbandjes, die we ook kochten voor de kinderen om de Fazenda te steunen. Hierna was er uitgebreid ruimte om verschillende vragen te stellen die Jan telkens met veel vreugde en grote glimlach wist te beantwoorden. Want: hoe is het dan om te leven in een klooster? Hoe komen jullie aan geld om te eten en te drinken? Waarom is deze Fazenda enkel voor mannen? Moet je gelovig zijn om naar de Fazenda te komen? Hoe ziet een dag in de Fazenda eruit en waarom leven jullie zonder telefoon of computer? Daarna was het tijd om samen met Jan en bewoners Rob en Dillen een wandeling te maken doorheen de Fazenda. De kinderen kregen zo een uniek inkijkje in hoe de mensen in de Fazenda leven. Zo bezochten we de indrukwekkende werkruimtes, kapellen, slaapzalen en bibliotheken. We namen een kijkje in de heuse filmzaal en fitness, waar de vormelingen zich voor korte tijd even flink konden uitleven. Ook namen we de tijd om in de gebedsruimte deel te nemen aan het gebedsmoment van de Fazenda en zo maakten de kinderen kennis met de belangrijke rol van de paternoster. Tot slot verkenden we samen de grote tuin, waar de Fazenda vele dieren heeft staan en ook hun eigen groenten en fruit verbouwd in een prachtige serre. Het werd zo een onvergetelijke en leerrijke dag voor alle kinderen, waarbij ze werkelijk hebben kunnen ervaren wat het concreet betekent om christelijk te leven. Misschien wel het ultieme bewijs hiervan is dat sommige vormelingen heel graag eens een weekje in de Fazenda zouden willen logeren. Beter kan dus niet!  Heel graag willen we dan ook Jan Cosemans, Rob, Dillen en de gehele Fazendagemeenschap ongelooflijk danken dat we weer bij jullie op bezoek mochten komen. De kennismaking met jullie gemeenschap en de gehele reeks van catecheselessen maakten het mogelijk dat de vormelingen nu helemaal klaar zijn om op zondag 28 mei gevormd te worden. Hier kijken we allen erg naar uit. Maar… nu eerst nog even nagenieten van deze mooie dag.


Scott Reniers, Vormselcatechist Centrum.

naamafroeping 1
naamafroeping 2
naamafroeping 3
naamafroeping 4
naamafroeping 5
naamafroeping 6

Een voedende viering van de Naamopgave en Kruisoplegging


Op zondag 12 maart kwamen de vormelingen en eerste communicanten van het
Boseind, de Grote Heide en het Centrum in volle vreugde samen voor de viering van
de Naamopgave en de kruisoplegging. Zowel de vormelingen als de eerste
communicanten spraken tijdens deze mooie viering hun naam uit voor een volle kerk.
Onze naam mag gehoord en gezien worden. Via onze naam worden we namelijk
persoonlijk geroepen om als christenen voortdurend op zoek te gaan naar God en
Jezus. Ter bekrachtiging daarvan hingen de communicanten een vlinder- en de
vormelingen een duifje- met hun naam op in de kerk. De vlinder als symbool voor het
tot bloei komen, het steeds meer groeien als jonge christen en de witte duif voor de
Heilige Geest die de vormelingen eveneens op het hoogfeest van Pinksteren zullen
ontvangen.
Naast onze naam stond ook het kruis centraal in deze viering door de kruisoplegging
van onze vormelingen. Het kruis is het symbool van ons christelijk geloof. Jezus is
aan het kruis gestorven, maar het kruis was het niet het einde. Slechts een nieuw
begin, want drie dagen later zou Jezus opstaan uit de dood. Jezus werd aan het
kruis genageld door mensen die geen liefde kenden, die geen plaats wisten voor de
liefde, maar Hij werd tot leven gewekt door God met Zijn oneindige liefde. Het kruis
laat ons dan ook zien dat het leven altijd wint van de dood en dat de liefde altijd
overwint en sterker is dan alle haat. Daarnaast vormt het kruis ook een plusteken of
het symbool voor positief: iedereen telt mee en we worden uitgedaagd om telkens
het positieve in onszelf en de ander te zoeken. Het kruis kunnen we ook linken aan
een kruispunt. Op zo’n kruispunt moeten we namelijk kiezen en soms ook moeilijke
keuzes maken. Het kruis laat ons echter zien dat we in zo’n situatie ook tot God
kunnen spreken en Hem om hulp kunnen vragen. Met deze betekenis in ons
achterhoofd kregen de vormelingen vervolgens allen een persoonlijk kruisje

omgehangen van hun catechist(en). De kinderen zullen deze ook dragen op de grote
dag van hun vormsel.
In de interactieve homilie van priester Jan Philippe stonden we stil bij de
evangelietekst over de ontmoeting tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw bij de
waterput. De Joden en de Samaritanen hadden ruzie met elkaar. Ze konden moeilijk
het positieve in de ander zien, omdat de Samaritanen nooit naar de tempel in
Jeruzalem gaan. Tot haar verbazing gaat Jezus dan ook het gesprek aan met de
Samaritaanse vrouw om haar om wat drinkwater te vragen uit de waterput. Jezus
zegt haar: ”Als je van dit water uit de put drinkt, krijg je heel snel weer dorst. Maar als
je het water drinkt dat Ik je geef, zul je nooit meer dorst krijgen. Dat water zal je
veranderen in een bron. En uit die bron zal water opborrelen dat eeuwig leven geeft.”
Zonder water kunnen we niet leven. Het is gezond, het geeft ons kracht en het is
verfrissend. Ook Jezus wil voor ons als gezond, krachtig en verfrissend water zijn. Zo
kunnen we immers als goede mensen leven. Dat we vriendelijk zijn voor elkaar,
delen, de ander helpen en vooral omzien naar de ander. En zijn dit nu net niet
allemaal zaken waar we ons nog meer naar richten in de huidige veertigdagentijd om
zo steeds meer een goed mens te zijn en te leven zoals Jezus dit gedaan heeft?
Na de speciale kinderzegen, het Onzevader, de vele liedjes en de communie was het
hart van alle aanwezige kinderen letterlijk gevuld met het “levende en voedende
water” ,waar Jezus in het evangelie over sprak. Zo keerde iedereen voldaan terug
huiswaarts, na een viering waarin zowel de vormelingen als de communicanten
officieel hun keuze voor het vormsel of de eerste communie bevestigden en zo hun
wil uitspraken om verder op zoektocht te gaan in het geloof. Laat ons dan ook bidden
dat deze kinderen hierin mogen groeien, zodat die put van levend water in hun hart
er altijd blijft.
Scott Reniers, Vormselcatechist Centrum

IMG_5459
IMG_5465
IMG_5473
IMG_5475

Naamafroeping en Kruisoplegging

 

11 maart 2023

In een goed gevulde en verwarmde kerk ging pastoor-deken Jan voor in de mis.

Hierin vroegen een 30 tal eerste communicanten en een 30 tal jongeren van het

Herent en Sint-Huibrechts-Lille openlijk en zonder schroom om binnenkort hun

eerste communie te mogen ontvangen en om gevormd te worden.

Een goede voorbereiding met de begeleiders catechisten zorgden voor een

perfect verloop, waarbij iedere aanwezige alles mooi kon volgen.

Tijdens de homilie, waarbij de jongeren op de trappen van het altaar zaten,

was er een mooi gesprek tussen de pastoor en de vormelingen in een interactieve

vorm. Het ging over het “levende water”, dat broodnodig is om te “over-leven”

en dat krachtig genoeg is om Jezus weg te volgen en blijven volgen.

Daarna mocht iedereen zijn naam uitspreken, hun werkstukje aan de bijentoren

ophangen, hun kruisje ontvangen en hun duifje aan de “boom” hangen.

Er werd goed meegezongen met de bekende liedjes.

Draag zorg voor jullie kruisje, bewaar het en draag het met trots en

blijdschap op de dag van je vormsel.

Na afloop van de zeer geslaagde misviering was er nog gelegenheid voor een tas

koffie en frisdrank ten voordele van de actie van “broederlijk delen”.

vormsel 1
vormsel 2
vormsel 3
vormsel 4

Vormelingen Centrum Neerpelt

Verder op ontdekking in de wereld van kerk en geloof


Op zaterdag 4 februari kwamen de vormelingen van het centrum samen voor alweer de derde samenkomst van de catechese. We startten de dag met uitgebreid stil te staan bij het sacrament van het vormsel. 2000 jaar geleden blies Jezus, op het hoogfeest van Pinksteren, de Heilige Geest over de leerlingen, waarna Hij eenieder van hen de opdracht gaf om het geloof te verkondigen. Dit is dan ook de opdracht die de vormelingen mee zullen krijgen bij hun vormsel. Maar wat beduidt dit en hoe kunnen we dit nu concreet waarmaken in 2023? Met woorden, maar veelal door concrete daden van solidariteit te doen. Door om te zien naar de ander, in het bijzonder de arme en meest kwetsbare mensen in onze maatschappij. Door met onze zichtbaarheid, ‘de onzichtbare’ zichtbaar te maken. Dit zou de opdracht moeten zijn van ieder mens en ook de kerk liet dit al zien met talrijke initiatieven, zoals Broederlijk Delen en Sint-Vincentius. Maar er zijn nog zovele andere voorbeelden. Zo bespraken we onder andere het Antwerpse theatergezelschap ‘Tutti Fratelli’ van de inmiddels overleden en gelauwerde actrice Reinhilde Decleir. Met haar organisatie heeft ze zovele mensen die door niemand gezien werden letterlijk een podium en een stem gegeven. Een groot voorbeeld van iemand die, onbewust, zoveel werken van Barmhartigheid realiseerde. Na deze werken besproken te hebben leerden we meer over de handoplegging, de betekenis van olie en het chrisma in de kerk en over de rol van de Heilige Geest. We stonden stil bij de functie van de Naamopgave, een moment waarop de kinderen officieel hun keuze voor het vormsel zullen uitspreken en fristen het belangrijkste gebed van de christenen, ‘het Onze Vader’, weer even op. Tot slot lazen we samen nog het verhaal van de Verloren Zoon. Over een vader die zijn zoon had verloren, maar hem uiteindelijk vergeeft en met een groot feest zijn thuiskomst viert. Volgens onze paus spreekt uit dit Bijbelverhaal een grote hoop en kracht dat we de ander kunnen vergeven als we maar spijt tonen van onze fouten. Het is daarom ook een van Franciscus’ lievelingsverhalen. Met dit gevoel van ‘hoop’ sloten we dan ook deze mooie catechesedag af. Een hoop dat we iedere dag proberen om ook aan anderen te denken, en natuurlijk ook de hoop dat het vormsel beetje bij beetje steeds dichterbij komt.

 

Scott Reniers, Vormselcatechist Centrum

vormelingen 1jpg
vormelingen 2
vormelingen 3g
vormelingen 4pg
vormelingen 5
vormelingen 6jpg
vormelingen 7
vormelingen 8pg

VORMELINGEN BOSEIND


In het thema, vreemd wordt vriend hebben we kunnen kennis maken met enkele bewoners van het rusthuis. Op een speelse manier zijn we van alles te weten gekomen over het vormsel toen en nu. Ook voor de bewoners was het een leuke opfrissing over het geloof. Samen zongen we ook enkele liederen en als bedankje knutselde de kinderen een mooi doosje met daarin een mooie wens. De bewoners waren er heel blij mee en zo toverden we op ieders gezicht een mooie glimlach. Dank jullie wel allemaal.

63A6B4FE-E48D-41ED-A039-72E0DD848780
D6678E0E-3E5D-43E4-80AC-D3A04ED1C7F6
1E23E6CE-CD3E-4670-AEE8-ECACD59FC34C
5E2A5EF1-717A-492E-811D-D19F708382C7
A8768111-8851-4E89-ADFB-3B7AFCC422DF
D79B39B2-7B5E-4B65-965C-482F30A34914

Een geslaagde tweede samenkomst van de catechese


Op zaterdag 7 januari kwamen de 21 vormelingen van het centrum opnieuw samen voor de tweede samenkomst van de vormselcatechese. Het was een blij weerzien om onze tocht naar het vormsel verder te zetten.

We begonnen de dag met te spreken over ‘geloven’ en hoe breed dit begrip eigenlijk wel niet is. In de lessen leren en delen we over het christelijk geloof, maar geloven kan op zoveel  verschillende manieren en gaat altijd gekoppeld met een grote vrijheid. Iedereen is vrij om te bepalen wat hij of zij geloofd, zolang we maar openstaan voor nieuwe dingen die onze weg kruisen. In de catechese krijgen de kinderen dan ook de kans om waarlijk te groeien in de zoektocht naar wat het geloof voor hen kan betekenen. Zelfs in de Bijbel gaf Jezus 2000 jaar geleden de apostelen al de kans om te groeien in het geloof. Vandaag is dat dus zeker niet anders. Dit alles bracht de vormelingen dan ook veel stof tot nadenken om vervolgens een heuse quiz in te duiken, waarin wat basiskennis over het christelijk geloof en de kerk werd opgefrist. Hierna werd er uitgebreid ingegaan op de tien geboden, de zeven sacramenten, het kerkelijk jaar, het verloop van een eucharistieviering en de verschillende taken binnen de liturgie. Het werd zo een waardevolle samenkomst voor de kinderen die sterk geboeid waren en vele extra vragen stelden. Een mooi teken dat de vormelingen echt geïnteresseerd zijn in het geloof en hier nog veel over willen bijleren. Dit blijven we dan ook zeker doen in de komende maanden. In de handelingen van de apostelen worden de christenen namelijk ‘de mensen van de weg’  genoemd. Op die weg ontmoeten we vele mensen, maken we vele dingen mee en leren we veel bij. Het is dan ook een lange, maar vooral een avontuurlijke en leerrijke weg. Samen met de vormelingen bewandelen we in de catechese deze ‘weg’ op een tocht naar nog vele leermomenten en rijke ervaringen. Een mooi vooruitzicht!

 

Scott Reniers, Vormselcatechist Centrum

52524458899_7050891725_o
52524457909_1b7c265bf2_o
52524726358_0c7cf7ffbd_o
52524174656_a8dec20834_o
52524653095_14b529f611_o

FAKKELTOCHT KANDIDAAT VORMELINGEN:


Met zo een 136 vormelingen van zowel de pastorale eenheid de goede herder als Willibrordus trokken ze op 25 november door de grote hei. Met de fakkel in de hand brachten ze aan de vooravond van de advent het licht, na een viering vol dans en muziek, van de kerk naar de speelplaats van de lagere school. Daar sloten ze gezellig af met warme chocomelk, zelfgebakken wafels en rond het vuur zongen ze als afsluiting 'vrolijke vrienden'. Het was een gezellige avond, de advent kan starten en de vormelingen hebben gevoeld wat het is op het licht uit te dragen.

 


Met vriendelijke groetjes

Joke 


startviering 1
startviering 2
startviering 3
startviering 4
startviering 5
startviering 6
startviering 7
startviering 8

Startviering voor de eerste communicanten en vormelingen

 

Met een hart vol vriendschap op tocht


Op zondag 6 november beleefden de nieuwe eerste communicanten en vormelingen van de Grote Heide, het Boseind en Neerpelt-Centrum hun eerste viering van het werkjaar. In een volle Sint-Niklaaskerk kwamen we samen om elkaar te ontmoeten, te zingen en samen te vieren. In de homilie van pastoor-deken Jan Philippe stonden we stil bij de ontmoeting van Jezus met enkele Sadduceeën.

Zij vragen zich af wie de man van hun geliefde wordt als zij sterft en naar de hemel gaat. Jezus antwoordt hen: ‘In de hemel is alles heel anders. Daar wordt niet meer getrouwd. Daar is iedereen kind van God. God is geen God van doden maar van levenden, want voor Hem leven ze allemaal’.

Wat is de hemel dan voor plek? De kinderen zochten enthousiast mee naar antwoorden: de hemel is wit, er is veel licht, het ligt heel hoog in de lucht en het is er heel mooi. De hemel is dan ook een heel andere plek dan hier op aarde. Hier komen er namelijk oorlogen voor, zijn er soms zorgen en is niet iedereen altijd even gelukkig. Maar…de hemel kan wel de aarde raken. Om hieraan bij te dragen komen we samen om de eucharistie te vieren, samen te bidden voor een betere wereld en te leren van Jezus’ boodschap. Om ons hart als het ware ‘te vullen’ met de goedheid en liefde van God en Jezus. Deze geven ons leven kleur. De vormelingen hadden ter voorbereiding op deze viering allen een gekleurd hart meegebracht om op te kunnen hangen in de kerk. Dit was dus niet zonder reden.

In de voorbeden vroegen we dan ook tezamen om een hart vol vriendschap om vervolgens met de gehele kerk het ‘Onze Vader’ te bidden. De eerste communicanten mochten zelfs even in een cirkel rond het altaar komen staan voor dit belangrijke gebed. Hierna kregen zij allen een zegen op het voorhoofd. In mei 2023 mogen deze kinderen voor de eerste keer de hostie ontvangen. De eerste communicanten, vormelingen en alle andere aanwezigen keken erg blij en tevreden terug op deze mooie viering. Dat het een mooi startschot mag zijn voor het komende werkjaar. Dankbaar zijn we voor het voorgaan van pastoor-deken Jan Philippe, alle vormelingen en ouders voor het goede lezen en eenieder die voor de kinderen aanwezig was. Laten we dan ook in het bijzonder bidden voor deze jonge kinderen. Dat zij een waardevolle tocht mogen afleggen naar hun eerste communie of vormsel toe, zich welkom mogen weten aan de tafel van de Heer en zich snel thuis zullen voelen in onze mooie kerkgemeenschap.


Scott Reniers, Vormselcatechist Centrum

De kring rond het altaar tijdens het Onze Vader
De kring rond het altaar tijdens het Onze Vader
Het uitdelen van de kruisjes juist voor het uitdelen van de communie
Het uitdelen van de kruisjes juist voor het uitdelen van de communie
Aandachtig luisteren en actief meedoen tijdens de homilie
Aandachtig luisteren en actief meedoen tijdens de homilie

STARTDAG 1ste COMMUNIE EN VORMELINGEN in Lille voor HERENT en LILLE

 

Op zaterdag 05 november werd in de parochiekerk van Lille de startavond gevierd voor de 1ste communicanten en vormelingen van Herent en Lille voor 2023. Vooraan in de kerk werden er plaatsen vrijgehouden voor de 1ste communicanten en daarachter voor de vormelingen. Alles werd perfect voorbereid zodat iedereen zijn plaats direct kon innemen zonder ook maar enig probleem.

Ook de ouders en grootouders  en andere sympathisanten waren massaal opgekomen.

Onze pastoor-deken Jan leidde de viering op zijn gekende en voor de kinderen goed te volgen manier, en de kinderen apprecieerden dat door de teksten die in de kerk werden geprojecteerd op een duidelijke en verstaanbare manier mee te zingen.

Klassiek werd de homilie of de preek gevolgd door de zich voorbereidende jeugd, zittend op de trappen van het altaar. Er werd aandachtig geluisterd, diep nagedacht en actief meegedaan, soms zelf met komische maar toch gepaste opmerkingen.

Het Onze Vader werd door de 1ste communicanten mee gebeden vanuit de cirkel die ze rond het altaar vormden met onze pastoor-deken. Voor het uitdelen van de communie kregen zij allemaal een kruisje van de celebrant waarna ze weer rustig hun plaats in de kerk innamen.

Tijdens de slotlied hingen de vormelingen hun eigenhandig gemaakt en versierd hartje voor in kerk op om zo aan te duiden dat ze bereid zijn de weg te gaan om zich voor te bereiden op het grote feest over enkele maanden.

Al bij al een gezellige en goed voorbereide dienst waar zowel jong als oud van heeft genoten. Onze dank hiervoor aan pastoor-deken Jan, aan de catechisten, aan de gelovigen in de kerk en vooral aan de 1ste communicanten en vormelingen.

Startviering 1e communie en vormselcatechese

5 en 6 november

 

St. Huibrechts-Lille 5 november om 18.30u

Neerpelt 6 november 11u

 

Welkom aan de nieuwe vormelingen en communicanten van dit jaar.

Samen komen we een eerste keer samen om te vieren rond de tafel van de Heer.

Samen zullen we zingen, de vormelingen helpen bij het lezen en de preek wordt gehouden op het niveau van de kinderen.


Alle gezinnen zijn van harte welkom.

De vormelingen van het centrum 2023

Start vormselcatechese


Voordat ze aan de start begonnen van hun catecheseproject zijn de catechisten van de Grote-Heide een bezoekje gaan brengen aan de klassen van het 6 de leerjaar. Met een korte duiding hoe ze samen met de vormelingen op tocht gaan probeerden zij via deze weg de jongens en meisjes nieuwsgierig te maken wat de leer van Jezus kan betekenen in hun verdere leven.

Zo konden zij starten met 13 vormelingen die popelden om samen in het vormseltraject te stappen .In de kerk hadden de catechisten een ruimte omgetoverd in een leuke ontmoetingsplaats waar de vormelingen maandelijks kunnen samenkomen. Zo heeft de gesloten kerk van de Grote Heide nog een betekenisvolle functie, leren, knutselen, zingen en spelen de vormelingen nog steeds in het huis van de Vader.

Met ze’n allen gingen ze die woensdag op zoek naar verborgen talenten, bij zichzelf en bij de anderen. Kleurloze silhouetten werden gekleurd en beschreven met opmerkelijke, onverwachte talenten die ze bij elkaar na een spel hadden ontdekt. Op deze manier werd er een warme groep gevormd door de kinderen onderling omdat ze uit verschillende scholen kwamen.

In deze themales talenten is ook “De zon” een belangrijk item geworden. Het is een symbool van God en zijn liefde, want de zon is er voor iedereen, wie of wat je ook bent, zij is er altijd en brengt licht onder de mensen en in onze harten .De vormelingen kiezen iedere samenkomst een eigen straal waarop hun persoonlijke voetafdruk wordt neergelegd. Voor ieder is er dus een unieke weg die met vallen en opstaan bewandelt en besproken wordt tijdens hun tocht naar het vormsel.

Tijd was er te kort op deze eerste samenkomst maar tevredenheid was er op de lachende gezichten toen de jongens en meisjes naar huis gingen met als huistaak, een hartje kleuren en meebrengen naar de startviering op zondag 6 november.

 

                                                     Vormselcatechisten       José en Marjet 

CF106AB7-0285-45CA-AD63-7CA4EF7F4E06
14A756A1-0157-4217-9E58-5179A9C7F698
6E5480B9-6CB9-43E6-A143-46539F2818CD
9C0AB636-B99D-486C-9D2B-1461AA0039A8
9D0A5E8A-DA0D-4B3C-8063-FC722589B0DA
46FC7268-D6B9-48DA-A125-59648B256756
65A6D029-D8A5-43AB-9B36-D05EF3D9E82C
51C0E123-2FFC-4A34-BAF2-E96AD54860DA
100AA4EF-8987-4767-9649-AEF3BED84EA3
B95A2FBB-7104-4E37-9E8B-D441B32FD2AE

Vliegende start van de vormselcatechese


Op zaterdag 1 en 8 oktober was het dan eindelijk weer zover om een nieuw werkjaar van de vormselcatechese op te starten. Onze parochie telt dit jaar 20 nieuwe vormelingen. Het is prachtig dat er zoveel jonge mensen kozen om het avontuur van het christen-zijn aan te gaan en het is dan ook een dankbare taak om mee met hen op tocht te gaan. We startten de catechese in de Sint-Niklaaskerk, waar we uitgebreid kennis maakten met elkaar en in gesprek gingen over de verwachtingen en voornemens van de kinderen. Zo bleek dat vele kinderen vinden dat ze gelovig zijn en dit geloof graag verder willen verdiepen. Andere kinderen zouden meer over God en Jezus te weten willen komen of over het eigenlijke sacrament van het vormsel. Anderen zijn vooral nieuwsgierig en willen over het gehele christelijke geloof dingen opsteken. De kinderen kregen vervolgens een rondleiding doorheen het kerkgebouw. Zo werden ze meegenomen in hoe de gelovigen, maar ook de priester, de wekelijkse eucharistie beleven. We bespraken het tabernakel en leerden het groeten. Leerden over de Godslamp, de paaskaars, het altaar met de offergaven, de gong, de bel, het wijwatervat, de doopvont, de beschermde glasramen, de kruisweg, de collectezakken, de biecht- en preekstoel, het wierookvat en de vele heiligenbeelden die onze kerk rijk is. De kinderen mochten ook nog even een kijkje nemen op de plaats waar het kerkkoor vroeger altijd zong en konden zelfs een kleine glimp opvangen van de pas ontdekte muurschilderingen. In de sacristie stonden we stil bij de verschillende gekleurde gewaden van de priester en wat iedere kleur te maken heeft met het kerkelijk jaar. Daarnaast besteedden we uitgebreid aandacht aan het Heilig Evangelie en de vier evangelisten: Marcus, Matteüs, Lucas en Johannes. Tot slot knutselen de kinderen nog een lichtje voor de Lichtmisviering op zondag 5 februari. Allen beleefden zeer veel plezier en gingen vrolijk aan de slag met crêpepapier en stickers. Hopelijk zullen deze lichtjes bijdragen aan een bonte stoet van hoop en vreugde tijdens deze viering. Zo vurig als een lichtje brandt, bidden we voor deze kinderen dat zij in het komende werkjaar de schoonheid van het geloof echt mogen ervaren. God mogen ontdekken in zichzelf en in anderen en terug een band met de kerk kunnen opbouwen. We gaan dit alles zeker waar proberen maken! Paus Franciscus heeft niet voor niks gezegd: “God laat Zich voelen in het hart van elke persoon. God staat open voor alle mensen. Hij belt iedereen. Hij beweegt iedereen om Hem te zoeken en Hem te ontdekken.” Welkom dus aan: Hayley, Michelle, Lisa, Brent, Eva, Kato, Leonie, Silke, Brandon, Fran, Anna-Marie, Gitte, Junior, Viktor, Ruwen, Lieke, Lyana, Jasper, Laura & Vince! We gaan er een prachtig en leerrijk catechesejaar van maken!

 

Scott Reniers, Vormselcatechist Centrum

theobule-mascotte
Tobia2


Parochies pastorale eenheid St. Willibrordus Pelt    

                                      

                                   

                                                                                                                                   Pelt  september 2022.Beste ouder,je kind groeit op. Het verliet de kleuterschool en begon in september in het eerste leerjaar. Op dit scharniermoment nodigt de pastorale eenheid jullie uit om met je kind de Eerste Communie te vieren.

                                                                           

Wij wensen van harte dat de Eerste Communie voor uw kind en voor uzelf een deugddoend en zinvol gebeuren mag worden. Kinderen die hun eerste communie willen doen, moeten gedoopt zijn en godsdienstles volgen. Kinderen die nog niet gedoopt zijn, kunnen gedoopt worden in een gemeenschappelijke doopviering.


De ouders die wensen dat hun kind de Eerste Communie viert in de Sint Monulphus en Gondulphuskerk van St. Huibrechts-Lille worden vriendelijk verzocht online in te schrijven via deze link: inschrijvingsformulier.

Inschrijven kan tot en met 30 november 2022. Indien u vragen heeft, mag je ze altijd mailen naar jan.philippe@belgacom.net .


Op 11 oktober 2022 zal om 20.00 uur een ouderavond doorgaan in de kerk van St. Huibrechts-Lille voor alle communicanten van St. Huibrechts-Lille en het Herent. We vragen een bijdrage van € 25 voor de onkosten. Dit bedrag mag je meebrengen naar de ouderavond.


De communieviering van Neerpelt (voor de kinderen van de Grote Heide, Boseind en Neerpelt) gaat door op zondag 14 mei 2023 om 11.00 uur.

De communieviering van St. Huibrechts-Lille (voor de kinderen van het Herent en St. Huibrechts-Lille) gaat door op zaterdag 13 mei 2023 om 10.00 uur.


Met vriendelijke groeten,


De verantwoordelijken van de pastorale eenheid De Goede Herder Pelt,


Pastoor-deken Jan Philippe

theobule-mascotte
Tobia2

Info- en inschrijvingsavond 1ecommunie voor kinderen van de Grote Heide, Boseind en Neerpelt

4 oktober 2022 om 20u. kerk NeerpeltDe ouders die wensen dat hun kind de Eerste Communie viert in de Sint Niklaaskerk van Neerpelt worden vriendelijk verzocht online in te schrijven via deze link: inschrijvingsformulier.


Inschrijven kan tot en met 30 november 2022.

Indien u vragen heeft, mag je ze altijd mailen naar jan.philippe@belgacom.net.


Op 4 oktober 2022 zal om 20.00 uur een ouderavond doorgaan in de kerk van Neerpelt-centrum voor alle communicanten van Neerpelt, Grote Heide en Boseind. We vragen een bijdrage van € 25 voor de onkosten. Dit bedrag mag je meebrengen naar de ouderavond.


De communieviering van Neerpelt (voor de kinderen van de Grote Heide, Boseind en Neerpelt) gaat door op zondag 14 mei 2023 om 11.00 uur.

Start vormselcatechese


Jongeren die dit schooljaar in het 6de leerjaar zitten kunnen zich aanmelden voor het vormsel.

Voorafgaand aan het Vormsel is er een voorbereidingstraject. Onder begeleiding van enkele catechisten willen we samen zoeken naar wat christelijk geloof kan betekenen in ons dagelijks leven.

Leerlingen die les volgen in het gemeenschaps-, gemeentelijk, provinciaal of vrij niet-confessioneel onderwijs zijn verplicht de cursus rooms-katholieke godsdienst te volgen, indien zij willen toegelaten worden voor het vormsel.


In 2023 zullen de jongeren van St.-Huibrechts-Lille en het Herent het vormsel ontvangen op zondag 28 mei om 9.00 uur in de kerk van St. Huibrechts-Lille en de jongeren van Neerpelt, de Grote Heide en Boseind zullen het vormsel ontvangen op zondag 28 mei om 11.00 uur in de kerk van Neerpelt-centrum.


Meer over dit alles en verdere praktische informatie komt u te weten tijdens een infomoment. Inschrijven kan enkel via de website www.federatieneerpelt.be.

Het infomoment gaat doorop dinsdag 6 september in de kerk van Boseind, De Kentings 15 om 19.30 uur.


Voor de vormelingen bedraagt de bijdrage in de onkosten30 euroen dekt de verzekering, de foto en de activiteiten. Het inschrijvingsgeld kan betaald worden op het infomoment.