Communie & vormsel

Communie & vormsel

Eucharistie (eerste communie)

Samen eucharistie vieren is een bijzondere vorm van 'tijd maken voor God'. We maken tijd vrij om naar de kerk te gaan en er samen te komen met andere mensen uit onze parochie, ons dorp of onze stad. We willen dicht bij God zijn door te luisteren naar verhalen uit de Bijbel. Daarna willen we, net zoals de leerlingen van Jezus deden, met Jezus aan tafel gaan en het brood met Hem breken. Door samen eucharistie te vieren versterken we onze band met God en tegelijk ook onze band met elkaar.

 

Vormsel

Je zou het vormsel een tweede doopsel kunnen noemen. Want toen je gedoopt werd, spraken je ouders, je peter en meter in jouw plaats hun geloof uit. En bij het vormsel doe je dat zelf. Ten overstaan van alle mensen in de kerk/Kerk bevestig je dan dat je voor Jezus kiest en dat je in zijn voetsporen wil gaan.


Hallo vormeling,


Als het nare virus corona er niet was geweest
zou jij volgend weekend het vormsel ontvangen
van de bisschop of de vormheer.
Jullie waren goed voorbereid.
Alles was klaar voor het feest in de kerk en thuis.
Het vormsel gaat dit weekend niet door,
maar de Geest werkt ook vandaag al in jou
als je hem erom vraagt.
Hij wil je kracht geven om in alle omstandigheden
te geloven en sterk te staan in het leven.
Bij het vormsel zullen we dit op een plechtige wijze vieren.
Wij vinden het net als jullie heel erg dat het nu niet kan.
We kijken samen met jullie uit naar de viering in september of oktober.Namens bisschop Patrick Hoogmartens
Ria Thaens en de catechisten

Goede Vader,

bij mijn doopsel hebben mijn ouders
en peter en meter beloofd
dat ze mij zouden meenemen
op de weg van Jezus en het geloof,
gesteund door Gods goede Geest.
Vandaag wil ik er zelf voor kiezen
om als leerling van Jezus verder te leven:
leren bidden, het goede doen
en aan de kant van kleine mensen staan.
Help mij, Vader
om met de hulp van uw Geest
deze weg op te gaan.
Amen.


Hallo,


Jij wil een vriend van Jezus zijn

en Hem in je hart ontvangen.

Dat zou je zondag in de kerk vieren met heel je familie.

Het nare virus zorgt er nu voor dat dit niet kan.

Wij vinden dat heel jammer voor jullie.

Jezus blijft je vriend.

Hij wacht op jou.

Hij en wij kijken er samen met jou naar uit

om het feest van je communie

in september of oktober te vieren. 

 

Namens bisschop Patrick Hoogmartens

Ria Thaens en de catechisten 

Een gebedje om samen met je mama en papa te bidden en een plaatje om te kleuren.

 

Lieve Jezus,

dank je wel voor ons gezin.

We zorgen voor elkaar,

we willen elkaar helpen.

We delen veel blijdschap

en soms ook pijn en verdriet.

Help ons om ook voor anderen

te zorgen, goed te zijn,

en met hen te delen.

Help ons om te bidden

en kind van God te worden.

Blijf bij ons,

ook als we het moeilijk hebben

vandaag en alle dagen

van ons leven.

Amen.


Nieuwe data voor eerste communie- en vormselvieringen

 

De nieuwe datum voor de eerste communieviering voor iedere parochie is:

 

Zondag 30 augustus     9.00 uur – Grote Heide

Zondag 6 september     11.00 uur – Boseind

Zondag 27 september   9.00 uur – Herent

Zondag 27 september   11.00 uur – Neerpelt Centrum

Zaterdag 10 oktober      10.00 uur – Sint-Huibrechts-Lille

 

De nieuwe datum voor de vormselviering is:

 

Zaterdag 19 september 9.00 uur: Boseind en Herent

Zaterdag 19 september 11.00 uur: Centrum, Grote Heide en Sint-Huibrechts-Lille

 

We wensen de kinderen, begeleiding ven de eerste communicantjes en de vormselcatechisten nog een fijne voorbereiding toe.