Doopsel

Doopsel


Wat is het doopsel?

Het doopsel is het eerste en ook het belangrijkste van de zeven sacramenten. Het staat voor de opname in de christengemeenschap. Vanaf dat moment ben je volwaardig lid van de grote familie van christenen en word je beschouwd als ‘kind van God’.

Natuurlijk betekent dat niet dat God voordien niet van je gehouden heeft!

God houdt van ons al lang voordat wij geboren werden.

 

Dopen: Waar kan je terecht in 2019 voor?

Het Centrum: 1ste zondag van elke maand

Boseind: 13 januari; 12 mei; 8 september

Grote Heide: 10 februari; 9 juni; 13 oktober

Herent: 10 maart; 14 juli; 10 november

Sint-Huibrechts-Lille: 14 april; 11 augustus; 8 december

 

Contactpersoon doopsels: Nelly Joosten: tel. 011/64.87.20 of per mail: joosten.petronella@telenet.be


Op zondag 10 maart  in de kerk van het Herent werden volgende kinderen gedoopt:


Lore Geijsels, zij  is geboren in Overpelt op 16 februari 2016 en zij is het dochtertje van Steven en Diane Mulders

Tiemen Willekens, hij is geboren in Overpelt op 7 augustus 2018 en hij is het zoontje van Benjamin en Sara Rutten
We wensen hen veel geluk en liefde toe.


Op zondag 3 maart in de kerk van Neerpelt centrum werd Mayson Bollen gedoopt. Hij  is geboren in Overpelt op 1 december 2018 en hij is het zoontje van Maarten en Sarina Dieltjens.

 

We wensen hen veel geluk en liefde toe.


Op zondag 10 februari  in de kerk van de Grote Heide werden volgende kinderen gedoopt:

Emma Camps, zij is geboren in Overpelt op 5 september 2018 en zij is het dochtertje van Ruben en Eveline Boonen.
Lucas Cuyvers, hij is geboren in Overpelt op 26 juni 2018 en hij is het zoontje van Ben en Marijke Nijs.


We wensen hen veel geluk en liefde toe.


Op zondag 3 februari 2019 werden volgende kinderen gedoopt in de kerk van Neerpelt centrum:

 

Daan Marnef, hij is geboren in Overpelt op 13 november  2017 en hij is het zoontje van Stijn en Kirsty Winters.

 

Stan Nackaerts, hij is geboren in Overpelt op 14 augustus 2018 en hij is het zoontje van Jonas en Anneleen Leijnen.

 

Mirte Raekels, zij is geboren in Overpelt op 21 november 2012 en zij is het dochtertje van Marc en Annemie Kemps.

 

We wensen hen veel geluk en liefde toe.


LIGHT & POWERFUL

TABLET

SHOP NOW