Boseind

Pastorale eenheid

St.-Willibrordus Neerpelt

Boseind

~zuster Maria 1
~zuster Maria 2
jef-hoydonkx
eindelijk samana
~neerpelt samen
~boseind
parochiezaal
Lode 4
Lode 1
parochiezaal 1
Lode 2
~startviering 3
~startviering 1
~startviering 2
~KWB zwerfvuil
~kerk 5
~kerk 4
~50 jaar kerk 13
~50 jaar kerk 14
~kerk 3
~50 jaar kerk 16
~kerk 6
~50 jaar kerk 11
~50 jaar kerk 15
~kerk 2
~50 jaar kerk 12
~50 jaar kerk 10
~kerk 1
~50 jaar kerk 9
~50 jaar kerk 7
~50 jaar kerk 8
~eerste communie boseind 1
~eerste communie boseind 2
~verkennen kerk 8
~verkennen kerk 6
~verkennen kerk 7
~verkennen kerk 4
~verkennen kerk 5
~verkennen kerk 2
~verkennen kerk 1
~verkennen kerk 3
~vormelingen 4
~vormelingen 2
~vormelingen 3
~vormelingen 1
~femma 3
~femma 2
~femma 1
samana pasen2
~Sint Jozef 1
Sint Jozef 2
Lode
~kerststal2
~kerststal1
kerst 3
~kerstboom
kerst 1
kerst 2
samana2
huis van barmhartigheid
advent 1
~advent 2

Misintenties week 43         November 2021

Maandag 1 november Allerheiligen om 11:00u. in het Centrum.

Herdenkingsviering 

Wij nodigen alle familieleden uit die dit jaar afscheid hebben moeten nemen van een dierbare in onze herdenkingsviering . U ontvangt na afloop van deze viering het overlijdenskadertjes van uw dierbare overledene.


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Terug open, op een corona vrije manier.

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com


Zuster  Maria

In de vroege lente van 1991 kwam Zuster Maria Geuns helpen bij ons in parochie Boseind. Ze bracht warmte onder haar medeparochianen; ze wuifde naar iedereen die ze zag en allen kregen een glimlach. Zuster Maria nam de dankbare taak aan om op ziekenbezoek te gaan. Haar dagen waren zalig gevuld.

In de voormiddag was ze aanwezig op de pastorie om mensen te ontvangen met allerlei vragen en men kon bij haar de missen bestellen. De namiddagen werden opgevuld met zieken te bezoeken. Zuster Maria leidde met vriendelijke hand de poetsploeg die instond voor het poetsen van de kerk. Iedereen kende de vriendelijke zwaaiende zuster op haar fiets.

We zullen haar nooit vergeten.


‘NIEUWE’ PASTOOR E.H. JEF HOYDONKX

Op 1 mei 1991 werd door de Bisschop de derde pastoor voor onze parochie Boseind aangesteld: Eerwaarde Heer Jozef Hoydonkx.

Deze ‘nieuwe’ pastoor was al pastoor in de naburige Parochie Sint-Willibrordus Herent. Er werd gevraagd om hun pastoor broederlijk met ons te willen  delen. Als derde pastoor van onze parochie. In naam van de bisschop zal hij ons de Blijde Boodschap verder verkondigen, de sacramenten voorzien, en voorgaan in de leiding van de parochie. Hij deed dit in samenwerking met diaken Gaston Meuwis en zuster Maria Geuns en nog andere verantwoordelijke leken die vanuit hun christen zijn wilden meewerken aan de opbouw van de parochie.

De aanstellingsviering werd geleid door E.H. Jossart, deken van Hamont, en hij werd geassisteerd door E.H. Sunaert, E.H. Bloemen en Gaston Meuwis, diaken van de parochie.

Na zijn Priesterwijding in 1963, het jaar dat ook de kerk in Herent werd gewijd, was pastoor Hoydonkx 23 jaar lang kapelaan geweest in Kaulille.

Op 1 november 1986 droeg hij de eerste keer de mis op in Herent, en op 6 december werd hij plechtig ingehaald met een optocht van Kolisheide naar de kerk. Iedereen van onze parochie volgde hem.


Zondag 19 januari 1992 gingen tien catechisten in op de vraag ‘Wie wil de elfjarigen voorbereiden op het Heilig Vormsel?’

Tijdens deze viering werd aan hen de opdracht gegeven om samen op weg te gaan met de Heer in hun midden.


25 JAAR KERK BOSEIND

Op zaterdag 2 december 1995 vierde onze parochie haar 25-jarig bestaan, en verwelkomden we van harte Monseigneur Paul Schreurs in de kerk. Dankbaar voor al de mensen die zich hebben ingezet, en voor de mensen die zich nu nog inzetten, ging Monseigneur  Schreurs voor in deze eucharistieviering, en hij werd geassisteerd door Pastoor Jef Hoydonkx en Diaken Gaston Meuwis.

De viering werd afgesloten met een drankje voor iedereen, dit ging door achteraan in de kerk van Boseind.

Het werd een gezellige receptie.

Het bestuur van Kerkfabriek: Pastoor Jef Hoydonkx Theo Gijbels, Gaston Meuwis, Jaak Drieskens, Jan Schildermans en Johan Corstjens 

Misintenties week 42         Oktober 2021


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Terug open, op een corona vrije manier.

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com


“Eindelijk weer echt samen!” bij SAMANA Boseind-PELT.

 

Door de coronapandemie werd onze vrijheid gedurende lange tijd ingeperkt en voor zieken en bejaarden woog deze periode van afzondering dubbel zwaar met vereenzaming. Dankzij de vaccinaties herneemt nu het normale leven zijn gewone gang. Op zaterdag 9 oktober 2021 kon Samana Boseind voor hun leden een eerste samenkomst organiseren in zaal “De Kentings” en dat was geleden sinds januari 2020. Deze feestelijke samenkomst stond in het teken van het thema “Eindelijk weer echt samen!” ter gelegenheid van de Nationale Ziekendag.  Er was bewust geen animatie voorzien zodat de mensen ruim de gelegenheid hadden om te communiceren en bij te praten

Misintenties week 40         Oktober 2021


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Terug open, op een corona vrije manier.

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com


Vormselviering in Neerpelt

Onder grote belangstelling zowel in het centrum als op Boseind werden er 49 vormelingen gevormd.

Het was een mooie vormselviering en in beide vieringen was Pastoor Innocent zijn laatste viering, op 1 oktober gaat Pastoor Innocent naar Hamont als Pastoor moderator  de parochies bedankte hem om alles wat Pastoor Innocent voor de pastorale eenheid Sint-Willibrordus Pelt heeft gedaan dank u wel.

Er was ook een dankwoord voor de catechisten, die al jaren instaan voor de vormelingen voor wat zij allemaal gedaan hebben door de jaren heen en voor de mooie samenwerking tussen de parochies, proficiat en hartelijk dank.


50 JAAR kerk Boseind.

PAROCHIEZAAL DE KENTINGS

Op 19 maart 1983, feest van de patroonheilige Sint.-Jozef, werd het laatste bouwproject van de  gemeenschap officieel geopend: 
de parochiezaal De Kentings.


FEEST:  25 JAAR PRIESTERSCHAP IN 1983

Tijdens de eucharistieviering werd door de hele parochie hulde en eer gebracht aan E.H. Lode Clijsters voor zijn 25-jarig priesterschap.


AFSCHEID E.H LODE CLIJSTERS

 Op Pinksterzondag 29 mei 1983 werd afscheid genomen van E.H. Lode Clijsters, de eerste pastoor van de parochiegemeenschap. Een paar maanden na zijn 25 jaar priesterschap moest EH Lode afscheid nemen van Boseind. Wij hebben heel veel te danken aan EH Lode, onder zijn bezielende leiding werd een kerk gebouwd. Ook over de uitbouw van de parochiale scholen heeft hij zich bekommerd. Na de bouw van de jeugdlokalen en de parochiezaal waren zijn bouwprojecten voltooid, zoals hij zelf zei. Hij was ook de priester die samen met de jonge gemeenschap van Boseind het verenigingsleven op gang trok, zoals, Parochiale Werken, Vormselcatechese, K.W.B, V.V.K.M., V.V.K.S., de Nachtegaaltjes, Kerk en Wereld, de Parochieraad, het Schoolcomité, de Kerkfabriek en het Gregoriuskoor. Op het einde van de viering nam EH Lode, het dirigentenstokje vast om zijn koor de lijsternestjes te dirigeren. In de parochiezaal werd de afscheidsviering nadien verder gezet.

Het boekje “50 jaar kerk” is te koop voor 2 euro. Bij Johan Corstjens.

In oktober zit ik nog op dinsdagnamiddag in de sacristie van 13u30 tot 15u

Misintenties week 39         Oktober 2021

Zaterdag 02 oktober.

Vanaf nu zullen er Geen weekendvieringen meer zijn in de kerk van Boseind.


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Terug open, op een corona vrije manier.

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com


Startviering school

Alle kleuren van de regenboog

Door de leerlingen van het zesde leerjaar

Het begon met een liedje “t’is weer voorbij die mooie zomer”

Met andere woorden zoals!

Maar ach aan alles  komt een end

Nu sta ik met mijn boeken op de speelplaats hier.

Directie

Alle kleuren van de regenboog schijnen als iemand je zegt

“je mag zijn wie je bent. Voor mij moet ge geen masker opzetten.

Ik ken je zo goed en ik zie je graag met al je gaven en ook met al je gebreken erbij. Je moet je niet verbergen achter valse kleuren, verberg je angsten en je zwakheden voor mij maar niet, maar laten we samen naar een oplossing zoeken. In goede en kwade dagen kan je op mij rekenen, ik laat je niet in de steek. Ik ken je!” Als iemand je dat kan zeggen, dan is geen tegenslag machtig genoeg om de vele kleuren van de regenboog te doen verbleken.

Zoiets zegt God ons.”verberg je zwakheden niet, want ook van je onmacht en je zwakheden  hou ik. Ik ken je trouwens, tot alle vezels van je bestaan, ik heb je naam in mijn handpalm geschreven. Ik vergeet je niet en voor mij ben je goed. Samen kunnen we vooruit, samen zijn we sterk. Ik heb geen volmaakte mensen gemaakt, je moet dus niet doen alsof. Zoals je bent, ben je goed. Laten we het samen doen. “Voor mij mag je zijn zoals je bent, met je echte kleuren” en dan kan je misschien bij God een houvast vinden.

De startviering werd afgesloten met het lied alle kleuren van K3. Van Afrika tot in Amerika, enz   klonk door heel de kerk. Een mooie startviering dikke proficiat aan het zesde leerjaar.


KWB Zwerfvuil ophalen

Op zaterdag 18 sept. heeft KWB Boseind mee gedaan aan de gemeentelijke zwerfvuilactie. Onder het genot van een stralende zon ruimde wij 10 km in en om Boseind. Aan KWB hartelijk dank U wel.

 

Misintenties week 38         September 2021

Zondag 26 september om 09:00u.

Vormselviering Herent en Boseind


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Terug open, op een corona vrije manier.

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com


Feestweekend 50 jaar parochie BOSEIND

Het feest begon met een mooie misviering op zaterdagavond  in een kerk die heel mooi versierd was, de dames hebben dat heel mooi gedaan waarvoor een dikke dank u wel, voorgegaan door Pastoor Innocent en bij gestaan door Vicaris generaal Karel D’Huys,  Deken Pastoor Jan Philippe en Deken Mathieu Plessers. De scouts waren de misdienaars van dienst en die hebben dat geweldig gedaan, samen met alle lectoren en het koor de piccolo’s waarvoor hartelijk dank u wel. de voorzitter van de kerkfabriek wenste iedereen van harte welkom en bedankte iedereen die in het verleden en nu hebben mee gewerkt aan de parochie Boseind

Academische zitting

Na de misviering was er een academische zitting, op een ludieke wijze brachten de

Scouts, Femma, KWB, parochiale werken en kerkfabriek Boseind. de geschiedenis van hun 50 jaar verenigingsleven ter sprake. De nostalgie kwam helemaal terug.

De academische zitting werd afgesloten door de burgemeester Frank Smeets. Daarna volgde een receptie, en een heel gezellig samen zijn.

Op zondagmorgen.

zijn wij begonnen met een mooie lekkere brunch goed verzorgd door FEMMA proficiat en dank u wel.

Het gehucht Boseind bestaat immers 50 jaar en dat werd gevierd.  Van deze gelegenheid wilde de verenigingen gebruik maken om zich voor te stellen aan de mensen van Boseind.

Aan de hand van het promotiemateriaal en het jaarprogramma werd de werking uitgelegd. Er was een fototentoonstelling achter in de kerk. de vele foto’s van 50 jaar verenigingsleven.

De organisatie van de volksspelen lag bij de scouts en de winnaars konden mooie prijzen winnen. Het was een mooi en geslaagd feestweekend iedereen was tevreden aan allen die hun steentje hebben bijgedragen hartelijk dank.

Bezinning

Ik geloof in een levende parochie

waar ieder zich thuis voelt bij de ander,

waar gastvrijheid heerst, waar zorg is om de ander,

waar we de eenzame mens ontmoeten,

de zieke bezoeken, de behoeftigen helpen

en de vreemdelingen opnemen.

Ik geloof in een levende parochie

waar onze samenkomst een levendig gebeuren is,

waar we in gebed en gezang ons geloof uitdrukken

en bidden voor de noden in eigen midden en ver daarbuiten.

ik geloof in een levende parochie,

waar kinderen en jongeren welkom zijn

en de kans krijgen om in hun geloof te groeien.

In geloof in een levende parochie

waar mensen zich daadwerkelijk inzetten

voor vrede en solidariteit,

waar Gods Rijk werkelijkheid wordt.


Misintenties week 37         September 2021

Zaterdag 19 september om 18:00u.

Gest Jgt Pieter Stevens en Philomena Delaat

Gest Jgt afgest. familie Bierkens-Cuyvers


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Terug open, op een corona vrije manier.

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com


Eerste communie Boseind

36 meisjes en jongens ontvingen op 4 september hun eerste communie in de kerk van Boseind. Het was een mooie viering voorgegaan door Pastoor Innocent.

De communieviering had als thema:

“Kom aan boord, vrienden van Jezus.”

Het Bijbelverhaal gaat als volgt:

Toen Noach op een ochtend wakker werd, schrok hij hard.
Het regende niet meer, nu kon de aarde weer opdrogen.
De zoon van Noach liet een duif uitvliegen.

De duif kon kijken of het nog ver was naar het land toe.
Even later kwam de duif terug

met een groen olijftakje in zijn bek.
"Er groeien bomen!" riep Noach blij.

"De aarde is weer droog."
Ze lieten alle dieren uit de hokken, gingen uit de boot

en keken naar de aarde om hen heen.
In de lucht verscheen een reusachtige regenboog.
"Dit is Mijn regenboog," zei God.
"Het is een brug tussen Mij en de mensen.
Nooit meer zal ik de aarde verwoesten.
Jullie horen voor altijd bij Mij,
wat er ook gebeurt."

Pastoor Innocent begeleidde de homilie met zijn gitaar. Het was ontroerend mooi.. Deze communieviering was heel mooi opgebouwd en er werd heel flink voorgelezen door de communicanten.

Aan iedereen die hier aan heeft mee gewerkt; aan de ouders, de werkgroep begeleiders, aan allen een dikke proficiat en hartelijk dank.

Misintenties week 36         September 2021

Zaterdag 11 september om 18:00u.

Feestviering 50 jaar parochie BOSEIND

In deze viering willen we iedereen uitnodigen van gans Neerpelt want

De Scouts, KWB, Femma, parochiale werken  en de kerk bestaan 50 jaar kom dat samen vieren, iedereen van harte welkom.


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Terug open, op een corona vrije manier.

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Misintenties week 35         September 2021

Zaterdag 04 september om 10:00u.

Eerste communie viering  van 36 eerste communiekantjes


Zaterdag 04 september om 18:00u.

Gest Jgt Maria Vanbaelen

Gerard Plessers en Maria Geers en zonen Guido en Gerard


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Terug open, op een corona vrije manier.

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Misintenties week 34         Augustus 2021

Zaterdag 28 aug.

Geen misviering wel in Lille om 18:00u. 


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Terug open, op een corona vrije manier.

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com


KWB OLDTIMERBEURS

 Op 29 augustus organiseert KWB Boseind voor de tweede keer een Oldtimerbeurs

voor brommers en motors.
Deze beurs heeft de typerende naam: "Rusty Wheels in Pelt".
Het evenement vindt plaats op het kerkplein van Boseind, De Kentings 18 te Pelt.
Een ideale gelegenheid voor kenners en leken om een moment te vertoeven.
De beurs start om 09u00 en eindigt om 15u00.
Tal van standhouders stellen hun tweewielers en onderdelen ten toon.
Deze beurs staat in het teken van "Classic British mototrcycles before 1980".
De gehele beurs is opgebouwd in de "sixties-jaren" met een heuse "foto-shootwall".
De inkomprijs bedraagt 5 euro voor + 16 jarigen.
Voor info: Rolf Gorremans (gorremans.vlassaks@gmail.com, 0479/43.97.99).

Misintenties week 33         Augustus 2021

Zaterdag 21 aug. om 18:00u. 

Gest Jgt Henri Stevens en Maria Erckens

Jeanine Brauns en Paul Marchal

5de zesweken mis Barbara Simons

Jaak Holsteens en afgestorvene familie Van Daal


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Terug open, op een corona vrije manier.

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Misintenties week 32         Augustus 2021

Zaterdag 14 aug. "Maria  ten Hemel Opneming"

Geen misviering wel in Lille om 18:00u.


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Terug open, op een corona vrije manier.

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com


FEMMA BOSEIND: gedeeltelijk jaarprogramma 

Kernvergadering: 7 september om 20 u. in De Kentings 

Boseind feest!: 11 en 12 september:  Onze parochie bestaat 50 jaar alsook enkele verenigingen van Boseind.  

Petanque: 14 september van 19 u. tot 21 u. aan de Petanque Club Pelt, Sportpark De Roosen. 

Zwerfvuilactie: 18 september. Samenkomst om 9.30 u. en/of om 14 u. aan De Kentings 

Kernvergadering: 5 oktober om 20 u. in De Kentings 

Wandeling: 12 oktober 

Kookles: Koken op drukke weekdagen met ‘Koken voor elke dag’: 19 oktober om 19.30 u. in De Kentings 

Kernvergadering: 2 november om 20 u. in De Kentings 

Body and Mind: 16 en 23 november om 20 u. in De Kentings 

Kernvergadering: 7 december om 20 u. in De Kentings 

Femma Boseind viert Kerstmis en 50 jarig bestaan: 14 december 

Misintenties week 31         Augustus 2021

Zaterdag 07 aug. om 18:00u.

Gest Jgt E.H. Hendrik De Wit

Gerard Plessers en Maria Geers en zonen Guido en Gerard

Mathieu Corstjens en Maria Geens en afgestorvene familie


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Terug open, op een corona vrije manier.

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com


Misintenties week 30         Juli 2021

Zaterdag 31 juli.

Geen misviering maar wel in Lille om 18:00u.


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Terug open, op een corona vrije manier.

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com


Misintenties week 29         Juli 2021

Zaterdag 24 juli om 18:00u.

Gest.Jgt Mathijs en Mathilda Vanbaelen Melanie Leeten en Jef Beckers

Gest Jgt Jan Delaat en Leonie Van Ende en Mieke Delaat

Gerard Plessers en Maria Geers en zonen Guido en Gerard

Jeanine Brauns en Paul Marchal


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Terug open, op een corona vrije manier.

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com


Misintenties week 28         Juli 2021

Zaterdag 17 juli.

Geen misviering wel in Lille om 18:00u.


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Terug open, op een corona vrije manier.

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com


Fotozoektocht en verkenningstocht in de kerk Boseind voor de eerste communicanten.

 

‘Hoe beginnen we aan deze fotozoektocht?’


Dit was een vraag die klonk bij het binnenkomen in de kerk van Boseind. ‘Een fotozoektocht is de weg zoeken aan de hand van deze foto’s. Zoek iedere foto op in de straat, en je weet waar je naartoe moet wandelen. De opdrachten zijn voor na een bepaalde foto.’ Dit was het antwoord van catechiste Tamara. Het uitgestippelde parcours duurde een kleine twintigtal minuten. Dit was niet te lang in de warme zon.


Bij aankomst aan de kerk kregen de ouders en communicanten een koel waterflesje. De boekjes ‘Verkenningstocht in de kerk van Boseind’ werden uitgedeeld, en de ouders konden samen met dit boekje hun kinderen uitleggen wat ze zagen en waarvoor het diende.
De biechtstoel, het altaar, het evangelieboek, het orgel, de hostieschaal, de paaskaars, de doopvont; allen werden nader bekeken en bestudeerd.


Bij iedere halt werd een opdrachtje volbracht. Bij o.a. de biechtstoel werd gevraagd even halt te houden en te denken aan de momenten van ongehoorzaamheid. Er werd gevraagd even stil te houden en te bidden tot God om vergeving. Bij het Mariabeeld werd gevraagd om even te denken aan iemand waarover de kinderen zich zorgen maken. Daarna plooiden de kinderen de bloemblaadjes van een papieren bloem naar binnen, legden ze op het wateroppervlak van een bassin, en zagen verwonderd hoe de bloemblaadjes zich ontplooiden. ‘Kijk,’, zei de catechiste, ‘Maria denkt nu aan wie nu in jouw hartje zit.’’
Iedereen was heel tevreden bij het verlaten van de kerk. Eigenlijk was de verkenningstocht een opfrissing van enkele godsdienstlessen; niet alleen voor de communicanten.


Aan de werkgroep eerste communie een dikke proficiat met dit initiatief en hartelijk dank aan alle helpende handen.

Misintenties week 27         Juli 2021

Zaterdag 10 juli om 18:00u.

Gest Jgt Pieter Janssen en Maria Hendrika Geerts en Theo en Jan Jansen

Gest.Jgt Fonske Stevens en Lieske Caelen

Gerard Plessers en Maria Geers en zonen Guido en Gerard

Louisa Schuurmans en Henri Claes en afgestorvenen v/d familie Claes-Schuurmans

PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Terug open, op een corona vrije manier.

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com


Misintenties week 26         Juli 2021

Zaterdag 03 juli.

Geen misviering wel in Lille om 18:00u.


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Terug open, op een corona vrije manier.

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com


Misintenties week 25         Juni 2021

Zaterdag 26 juni om 18:00u.

Gest Jgt Adriaan Plas en Stephanie Deroye

Gerard Plessers en Maria Geers en zonen Guido en Gerard

Jan Schildermans


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Terug open, op een corona vrije manier.

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com


Naamopgave en kruisoplegging

Het was een mooie viering, voorgegaan door Pastoor Innocent en welkom geheten door

De vormelingen. Welkoms lied klonk “als je de moed hebt”

 

Eén van de belangrijkste betekenissen van het kruis hebben we nog niet genoemd. Een kruis bestaat immers uit twee verschillende balken. Twee balken die elkaar kruisen. Eén balk is horizontaal, en drukt de verbondenheid tussen mensen uit. Deze horizontale balk is eigenlijk zoals onze armen die we rond mekaars schouders kunnen slaan. Als we elkaar zo omarmen kunnen we samen dansen, vriendschap tonen, maar soms ook elkaar troosten in moeilijke momenten. De tweede balk verbindt de hemel en de aarde. Die verticale balk verwijst naar de verbondenheid tussen mensen en God. En op het kruispunt van beide balken hebben we vandaag een hart geplaatst, als teken van die dubbele verbondenheid: verbondenheid met medemensen en verbondenheid met God. Die twee ontmoeten elkaar in de liefde. Liefst in zijn duizend en één vormen: van tederheid , vriendschap, solidariteit, hartelijkheid…

 

Vader, deze jonge mensen zijn een belangrijke tocht begonnen. Je zou het hun ‘kruis-tocht’ kunnen noemen, een tocht die hen brengt naar de vele kruispunten  waar ze mensen zullen ontmoeten en met hen op weg zullen gaan. Wij bidden Jou vandaag om Jouw hulp en bescherming op die tocht. Geef dat ze niet verloren lopen, maar hartelijkheid mogen vinden bij elkaar en bij jou.”


Misintenties week 24         Juni 2021

Zaterdag 19 juni.

Geen misviering wel in Lille om 18:00u.Vanaf zatedag 12 en zondag13 juni zijn er weer gewone misvieringen,

je moet voor deze viering en de volgende niet meer inschrijven.

PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Terug open, op een corona vrije manier.


GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com


Femma Neerpelt Boseind:

Op dinsdag 1 juni kregen onze leden en kernleden een bloemetje aan huis gebracht. Het was een verrassing van het bestuur.

"Uit het oog maar niet uit het hart." Deze tekst stond op het bijgevoegde kaartje. We hebben onze leden en kernleden bijna een heel jaar moeten missen: elkaar weinig gezien en gesproken of wat uit de verte gezwaaid naar elkaar...

De leden en kernleden vonden het allemaal een fijn, leuk gebaar. Het deed deugd.

Het komt allemaal weer goed. Daar blijven we in geloven. Nog even geduld....
Ondertussen gaan we tijdens de zomermaanden juli en augustus fietsen: elke dinsdagnamiddag om 13.30 u samenkomst aan De Kentings.

(fluohesje aandoen) De coronamaatregelen blijven we toepassen totdat iedereen veilig is....

Tot dan!


Misintenties week 23         Juni 2021

Zaterdag 12 juni om 18:00u.

Gest Jgt Maria De Laat

Gerard Plessers en Maria Geers en zonen Guido en Gerard

Gest Jgt Familie Van Der Wielen-Gielen en Jaak Willems

4de zesweken mis Barbara Simons


Vanaf zatedag 12 en zondag13 juni zijn er weer gewone misvieringen,

je moet voor deze viering en de volgende niet meer inschrijven.

PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Terug open, op een corona vrije manier.


GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com


Tijdens de viering van 12 juni is er kruisophanging en naamafroeping van de vormelingen.

Er mogen 50 personen in kerk, kinderen onder de 12 jaar tellen niet mee.


Misintenties week 22         Juni 2021

Zaterdag 05 juni.


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Terug open, op een corona vrije manier.

vanaf dinsdag 23 maart van 13u 30 tot 15u.

H.Mis bestellen of andere vragen.

Iedereen hartelijk welkom.

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Misintenties week 21         Mei 2021

Zaterdag 29 mei om 18:00u.  Feest van de H. Drie-eenheid

Gest Jgt Mathieu Creemers en Elisabeth Franssen

Gest Jgt Freddy Eerdekens

Gerard Plessers en Maria Geers en zonen Guido en Gerard

Jan Schildermans

EH Hoydonkx Jef - EH Vandervelden Hendrik en Diaken Gaston Meuwis

6de zesweken mis Theo Monten

Anneke Vlemmix


 Wegens corona zijn alle vieringen beperkt tot 15 personen, dus moet men inschrijven.

 Men kan inschrijven op dinsdag namiddag van 13u30 tot 15.00u in de sacristie,

 of telefonisch GSM 0478246512 Johan Corstjens.


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Terug open, op een corona vrije manier.

vanaf dinsdag 23 maart van 13u 30 tot 15u.

H.Mis bestellen of andere vragen.

Iedereen hartelijk welkom.

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Misintenties week 20         Mei 2021

Zaterdag 22 mei.

Geen misviering


 Wegens corona zijn alle vieringen beperkt tot 15 personen, dus moet men inschrijven.

 Men kan inschrijven op dinsdag namiddag van 13u30 tot 15.00u in de sacristie,

 of telefonisch GSM 0478246512 Johan Corstjens.


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Terug open, op een corona vrije manier.

vanaf dinsdag 23 maart van 13u 30 tot 15u.

H.Mis bestellen of andere vragen.

Iedereen hartelijk welkom.

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Misintenties week 19         Mei 2021

ONS HEER HEMELVAART

Donderdag 13 mei om 11uur misviering


Zaterdag 15 mei om 18:00u.

Gest.Jgt Nicolas Meurs en Anna Snoeckx

Gest.Jgt Lieske Ramaekers en Jefke Corstjens

Gest.Jgt Lieke Hermans,Adriaan Verbakel en Jan Willems

Gerard Plessers en Maria Geers en zonen Guido en Gerard

Plessers-Vanherck

5de zesweken mis Theo Monten

Jeanine Brauns en Paul Marchal


 Wegens corona zijn alle vieringen beperkt tot 15 personen, dus moet men inschrijven.

 Men kan inschrijven op dinsdag namiddag van 13u30 tot 15.00u in de sacristie,

 of telefonisch GSM 0478246512 Johan Corstjens.


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Terug open, op een corona vrije manier.

vanaf dinsdag 23 maart van 13u 30 tot 15u.

H.Mis bestellen of andere vragen.

Iedereen hartelijk welkom.

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Misintenties week 18         Mei 2021

Zaterdag 08 mei.

Geen misviering


 Wegens corona zijn alle vieringen beperkt tot 15 personen, dus moet men inschrijven.

 Men kan inschrijven op dinsdag namiddag van 13u30 tot 15.00u in de sacristie,

 of telefonisch GSM 0478246512 Johan Corstjens.


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Terug open, op een corona vrije manier.

vanaf dinsdag 23 maart van 13u 30 tot 15u.

H.Mis bestellen of andere vragen.

Iedereen hartelijk welkom.

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Misintenties week 17         Mei 2021

Zaterdag 01 mei om 18:00u.

Gerard Plessers en Maria Geers en zonen Guido en Gerard

Gest.Jgt. Adriana Akkers en Mathieu Konings 

Gest. Jgt. Henri Timmermans en Maria De Laat

Gest Jgt Jet De Laat

Gest Jgt Karel Schreppers en Mia Vrolix

4de zesweken mis Theo Monten


 Wegens corona zijn alle vieringen beperkt tot 15 personen, dus moet men inschrijven.

 Men kan inschrijven op dinsdag namiddag van 13u30 tot 15.00u in de sacristie,

 of telefonisch GSM 0478246512 Johan Corstjens.


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Terug open, op een corona vrije manier.

vanaf dinsdag 23 maart van 13u 30 tot 15u.

H.Mis bestellen of andere vragen.

Iedereen hartelijk welkom.

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Misintenties week 16         April 2021

Zaterdag 24 april.

Geen misviering


 Wegens corona zijn alle vieringen beperkt tot 15 personen, dus moet men inschrijven.

 Men kan inschrijven op dinsdag namiddag van 13u30 tot 15.00u in de sacristie,

 of telefonisch GSM 0478246512 Johan Corstjens.


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Terug open, op een corona vrije manier.

vanaf dinsdag 23 maart van 13u 30 tot 15u.

H.Mis bestellen of andere vragen.

Iedereen hartelijk welkom.

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Misintenties week 15         April 2021

Zaterdag 17 april om 18:00u.

Gest.Jgt Fieneke Oeyen 

Gest.Jgt Michel Monten  Antoinette Timmermans en Theo Monten

Gest.Jgt Gregoruis De Wit en Coleta Peeters 

Gest. Jgt.Antoon De Laat en Maria Verdonck 

Gest Jgt Maria Jacoba Franssen

Gerard Plessers en Maria Geers en zonen Guido en Gerard

Uit dankbaarheid voor Sint Antonius


 Wegens corona zijn alle vieringen beperkt tot 15 personen, dus moet men inschrijven.

 Men kan inschrijven op dinsdag namiddag van 13u30 tot 15.00u in de sacristie,

 of telefonisch GSM 0478246512 Johan Corstjens.


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Terug open, op een corona vrije manier.

vanaf dinsdag 23 maart van 13u 30 tot 15u.

H.Mis bestellen of andere vragen.

Iedereen hartelijk welkom.

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Misintenties week 14         April 2021

Zaterdag 10 april.

Geen misviering

Wegens corona zijn alle vieringen beperkt tot 15 personen, dus moet men inschrijven.

Men kan inschrijven op dinsdag namiddag van 13u30 tot 15.00u in de sacristie,

of telefonisch GSM 0478246512 Johan Corstjens.


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Terug open, op een corona vrije manier.

vanaf dinsdag 23 maart van 13u 30 tot 15u.

H.Mis bestellen of andere vragen.

Iedereen hartelijk welkom.

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com


Passend Paasgeschenk in coronatijd vanwege Samana Boseind

 

Na twee alarmerende opstootpieken in 2020 van Covid-19 is de overheid nu ook weer genoopt geweest om de voorzorgsmaatregelen te verstrengen gezien de besmettingen en hospitalisaties onheilspellend stijgen.  Maar we zijn hoopvol en positief denkend dat het einde van de tunnel in zicht is.  De risicogroepen en de ouderen kregen of krijgen nu een vaccin.  Onze Samana-leden zullen binnen afzienbare tijd gewapend zijn tegen het corona-virus. En dat is goed nieuws.

 

Het is echter nog nodig om de strikte maatregelen op te volgen. Men moet contacten buiten de eigen bubbel nog vermiiden.  De kernleden van Samana mogen hun zieken, bejaarden, anders-validen niet bezoeken.  Samenkomsten of feestjes kunnen niet.

 

Een telefoontje of een kort deurbezoek met een Paasgeschenkje kan evenwel enigszins de samenhorigheid en bekommernis tot uiting brengen.

Misintenties week 13         April 2021

Witte donderdag 1 april om 19:00u.

Witte danderdagviering

Zaterdag 03 april om 19:30u. Paaswake.

Gerard Plessers en Maria Geers en zonen Guido en Gerard

Jan Schildermans en afgestorven familie

Henri Schildermans - Plas

André Schouten

Nelly Timmermans

Louis Vandael en Jeanne Dejong

Jozef De Buyser  

Gaston Meuwis en Roger Custers


Wegens corona zijn alle vieringen beperkt tot 15 personen, dus moet men inschrijven.

Men kan inschrijven op dinsdag namiddag van 13u30 tot 15.00u in de sacristie,

of telefonisch GSM 0478246512 Johan Corstjens.

PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Terug open, op een corona vrije manier.

vanaf dinsdag 23 maart van 13u 30 tot 15u.

H.Mis bestellen of andere vragen.

Iedereen hartelijk welkom.

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com


Misintenties week 12         Maart 2021

Zaterdag 27 maart. Palmzondag

6de zondag in de veertigdagentijd.

Geen Misviering door Corona

Witte donderdag 1 april

Witte donderdag viering om 19:00u.

Stille zaterdag 3 april

Paaswake om 19:30u.

Inschrijven voor deze vieringen: Max 15 gelovigen.

Formulieren liggen in de kerk op dinsdagnamiddag als het secretariaat open is

en tevens kan je het melden aan Johan 0478 246 512.


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Terug open, op een corona vrije manier.

vanaf dinsdag 23 maart van 13u 30 tot 15u.

H.Mis bestellen of andere vragen.

Iedereen hartelijk welkom.

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com


Misintenties week 11         Maart 2021

Zaterdag 20 maart.  5de zondag in de veertigdagentijd.

Geen Misviering door Corona


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Terug open, op een corona vrije manier.

vanaf dinsdag 23 maart van 13u 30 tot 15u.

H.Mis bestellen of andere vragen.

Iedereen hartelijk welkom.


Paus Franciscus riep 2021 uit tot het jaar van Sint Jozef.

 

De Heilige Jozef wordt reeds 150 jaar lang officieel als patroon van de Kerk aangeroepen.

Vijftig jaar geleden werd Sint-Jozef als patroonheilige uitgeroepen voor onze toen pas gebouwde kerk in Boseind. Onze gemeenschap werd toen een parochie met de Heilige Jozef als beschermheer.

We lezen in de brief van paus Franciscus dat hij beveelt om dit jaar de Heilige Jozef uit te roepen tot het jaar van Sint-Jozef.

Reeds vijftig jaar vieren we op 20 maart het feest van onze patroonheilige, maar wegens de aanhoudende coronamaatregelen zal het feest dit jaar waarschijnlijk niet kunnen doorgaan. Het vijftigjarig bestaan van de kerk en parochie Boseind komt nog uitgebreid aan bod in de volgende maanden, met een terugblik naar het ontstaan van onze parochie Boseind.

 

Brief ‘Patris Corde'

In zijn nieuwe apostolische brief  “Patris Corde” (Met een vaderhart), beveelt Paus Franciscus aan om het jaar te wijden aan de Heilige Jozef. Deze heilige kennen we allemaal: hij was die man die zijn eigen leven opzij zette en zorgde voor een vrouw die zwanger was. Hij wijdde zijn leven aan het opvoeden van dit kind en de zorg voor zijn gezin. Hij toonde veel moed en creativiteit toen hij met zijn gezin moest vluchten voor een kwaadaardige koning. Hij was heel zijn leven een bescheiden man die zijn verantwoordelijkheid belangeloos opnam en goed voor zijn gezin zorgde.

 

In de brief mediteert de Paus o.a. over de betekenis van Jozef voor Christus en de Kerk:  “De Zoon van de Almachtige kwam in onze wereld in een staat van grote kwetsbaarheid. Want Hij moest worden opgevoed en beschermd, verdedigd door Jozef, een trouwe familieman. In deze zin kan de Heilige Jozef niet anders zijn dan de Beschermer van de Kerk, want de Kerk is de voortzetting van het Lichaam van Christus in de geschiedenis.

 

Jezus zei ooit: ‘Alles wat je voor de kleinste mens hebt gedaan, hebt ge voor Mij gedaan’. Daarom is elke arme, behoeftige, lijdende of stervende persoon, elke vreemdeling, elke gevangene, elke zieke, beschouwd als “het kind” dat door de Heilige Jozef nu nog steeds wordt beschermt. Om deze reden wordt Sint-Jozef aangeroepen als beschermer van de ongelukkigen, de behoeftigen, vluchtelingen, de treurenden, de armen en de stervenden.


Ons wordt gevraagd om te houden van het Kind en Zijn moeder, om te houden van de Sacramenten maar ook van de naastenliefde..”.


Sint-Jozef zien we vaak afgebeeld met een herdersstaf; Jozef, de goede herder. Deze staf ging destijds bloeien en een duif kwam er uit, als teken dat hij de door God uitverkoren bruidegom zou worden voor de Maagd Maria.
Daarom is hij ‘voedervader’ - ofwel ‘pleegvader’ - én patroon voor de huisgezinnen. De Paus

toont in zijn brief Jozef als een ‘tedere’ maar ook als een ‘gelovige’ vader. “Jozef laat ons zien dat geloven in God inhoudt dat Hij in ons, door onze angsten, onze broosheden en onze zwakheden heen, kan werken in ons binnenste. Hij leert ons ook dat we tijdens de stormen van het leven nooit bang hoeven te zijn om door de Heer onze koers te laten bepalen.”


GEBED TOT SINT JOZEF, WERKMAN

 

Roemrijke Aertsvader Sint-Jozef,

nederige en rechtschapen werkman uit Nazareth, die aan alle christenen, maar speciaal aan ons, het voorbeeld gegeven heeft van een volmaakt leven in voortdurende arbeid en in een bewonderenswaardige eenheid met Maria en Jezus.

Sta ons bij in onze vermoeiende arbeid van elke dag,

opdat ook wij, katholieke vaklieden, daarin een krachtig middel vinden om God te verheerlijken, onszelf te heiligen en nuttig te zijn voor de gemeenschap, waarin wij leven; dat immers zijn de hoogste idealen van al onze handelingen.

Verkrijg voor ons van de Heer, innig beminde Beschermer,

nederigheid en eenvoud des harten, liefde voor het werk en welwillendheid voor allen, die hierin onze metgezellen zijn, overeenstemming met Gods wil in de onvermijdelijke moeilijkheden van dit leven en vreugde om ze te verduren, besef voor onze geheel eigen maatschappelijke zending en verantwoordelijkheidsgevoel, geest van zelfbeheersing en gebed, eerbied en volgzaamheid ten aanzien van onze overheden, broederlijke gevoelens jegens onze gelijken, liefde en toegeeflijkheid voor onze ondergeschikten.

Wees bij ons in de ogenblikken van voorspoed,

wanneer alles ons uitnodigt om in zelfrespect van de vruchten van onze zware arbeid te genieten; maar steun ons in de droeve uren, wanneer de hemel zich voor ons schijnt te sluiten en zelfs de werktuigen in opstand schijnen te komen in onze handen.

Geef dat wij in navolging van U,

onze ogen gevestigd houden op onze Moeder Maria, uw allerliefste bruid, die in een hoekje van uw bescheiden werkplaats stil zat te spinnen, terwijl ze haar zoetste glimlach over haar lippen liet glijden; en laat onze blik niet afdwalen van Jezus, die uw zorgen deelde bij de werkbank: opdat wij zodoende op aarde een vredig en heilig leven mogen leiden als voorspel op dat eeuwig gelukkige leven, dat ons in de hemel wacht, in de eeuwen der eeuwen.

Amen.


Misintenties week 10         Maart 2021

Zaterdag 13 maart.  4de zondag in de veertigdagentijd.

Geen Misviering door Corona


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Zolang corona, zo sterk aanwezig is, zal het secretariaat gesloten zijn.

Missen bestellen, abonneren  parochieblad of vragen

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Hartelijk dank voor jullie begrip.

Misintenties week 09         Maart 2021

Zaterdag 06 maart.  3de zondag in de veertigdagentijd.

Geen Misviering door Corona


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Zolang corona, zo sterk aanwezig is, zal het secretariaat gesloten zijn.

Missen bestellen, abonneren  parochieblad of vragen

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Hartelijk dank voor jullie begrip.

Misintenties week 08    Februari 2021

Zaterdag 27 februari.  2de zondag in de veertigdagentijd.

Geen Misviering door Corona


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Zolang corona, zo sterk aanwezig is, zal het secretariaat gesloten zijn.

Missen bestellen, abonneren  parochieblad of vragen

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Hartelijk dank voor jullie begrip.

Misintenties week 07    Februari 2021

Zaterdag 20 februari.

Geen Misviering door Corona


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Zolang corona, zo sterk aanwezig is, zal het secretariaat gesloten zijn.

Missen bestellen, abonneren  parochieblad of vragen

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Hartelijk dank voor jullie begrip.

Misintenties week 06    Februari 2021

Zaterdag 13 februari.

Geen Misviering door Corona


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Zolang corona, zo sterk aanwezig is, zal het secretariaat gesloten zijn.

Missen bestellen, abonneren  parochieblad of vragen

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Hartelijk dank voor jullie begrip.

Misintenties week 05    Februari 2021

Zaterdag 06 februari.

Geen Misviering door Corona


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Zolang corona, zo sterk aanwezig is, zal het secretariaat gesloten zijn.

Missen bestellen, abonneren  parochieblad of vragen

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Hartelijk dank voor jullie begrip.

Misintenties week 04    Januari 2021

Zaterdag 30 januari.

Geen Misviering door Corona


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Zolang corona, zo sterk aanwezig is, zal het secretariaat gesloten zijn.

Missen bestellen, abonneren  parochieblad of vragen

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Hartelijk dank voor jullie begrip.

Misintenties week 03    Januari 2021

Zaterdag 23 januari.

Geen Misviering door Corona


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Zolang corona, zo sterk aanwezig is, zal het secretariaat gesloten zijn.

Missen bestellen, abonneren  parochieblad of vragen

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Hartelijk dank voor jullie begrip.

Misintenties week 02    Januari 2021

Zaterdag 16 januari.

Geen Misviering door Corona


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Zolang corona, zo sterk aanwezig is, zal het secretariaat gesloten zijn.

Missen bestellen, abonneren  parochieblad of vragen

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Hartelijk dank voor jullie begrip.


De eerste Pastoor van Boseind  EH Lode Clijsters is overleden.

Op 4 januari 2021 is E.H. Lode Clijsters na een rijk gevuld leven heengegaan in het ziekenhuis in Pelt.

Lode is in 1966 in Neerpelt begonnen als kapelaan in het Centrum en in 1971 is hij als pastoor naar de parochie Boseind gekomen.

Deze parochie heeft hij vanaf het begin opgebouwd… de kerk, de parochiezaal, de jeugdlokalen…

Het zangkoor ‘Het Lijsternest’ waarvan hij stichter en dirigent was, is hem gevolgd vanuit het Centrum maar het werd al snel opgesplitst in een klein koor, de Nachtegaaltjes en een groot koor, het Lijsternestje. Zo had hij de keuze om de eucharistievieringen op te luisteren.

KAV en KWB gingen van start en vele volwassenen konden genieten van fijne, gezellige bijeenkomsten…

De school van het Boseind heeft hij uitgebouwd tot een volwaardige kleuter- en lagere school.

Veel Vlaamse kermissen brachten veel geld in het laatje, opbrengst voor de school en zit nog in het geheugen van de oudere generatie als een fantastische 3-daagse.

In 1983 werd Lode gevraagd om pastoor te worden in Paal en deze taak heeft hij vervuld tot in 2003 waarna hij van een welverdiend pensioen kon genieten.

Na zijn loopbaan wilde hij terug gaan wonen in zijn geboortedorp Opitter en daar heeft hij zich nog lange tijd in dienst gesteld van de parochie Bree door vele eucharistievieringen te verzorgen.

De twee laatste jaren ging het alleen-wonen niet meer en is hij verhuisd naar het verzorgingstehuis Immaculata in Pelt, waar hij met de beste zorgen werd omringd.

Misintenties week 01    Januari 2021

Zaterdag 09 januari.

Geen Misviering door Corona


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Zolang corona, zo sterk aanwezig is, zal het secretariaat gesloten zijn.

Missen bestellen, abonneren  parochieblad of vragen

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Hartelijk dank voor jullie begrip.

Misintenties week 53    Januari 2021

Zaterdag 02 januari.

Geen Misviering door Corona


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Zolang corona, zo sterk aanwezig is, zal het secretariaat gesloten zijn.

Missen bestellen, abonneren  parochieblad of vragen

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Hartelijk dank voor jullie begrip.


Bezoek school kerststal.

De leerlingen van Boseind hebben in deze feestelijke periode geleerd over het ontstaan van Kerstmis. Ze beluisterde het Bijbelverhaal over de geboorte van Jezus .en sloten de voormiddag af met een bezoek aan de mooie kerststal in de kerk. Ze zochten onmiddellijk naar de cadeautjes die Jezus kreeg van de koningen: goud, wierook en mirre. ook de kleuters zijn langs geweest. Voor de mooie kerststal zorgde Rosette, Marjet, Jan en Johan 

Misintenties week 52    December 2020

Donderdag 24 december. Kerstavond

Geen Misviering door Corona

Zaterdag 26 december.

Geen Misviering door Corona


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Zolang corona, zo sterk aanwezig is, zal het secretariaat gesloten zijn.

Missen bestellen, abonneren  parochieblad of vragen

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Hartelijk dank voor jullie begrip.

Kerstdagen in coronatijd

Al zijn het lange dagen en donkere avonden. .Al is er de sociale regel van afstand te houden van elkaar..Toch wensen we aan iedereen zalige en warme kerstdagen toe en vele fijne hartelijke momenten. We wensen jullie dat elk lichtje dat er brandt jullie moed geeft om verder te gaan en te genieten van het zalig kerstgevoel in jullie harten. Vanwege het parochieteam.


Femma kerst

Alle leden kregen een deurbezoekje en een kerstcadeautje met een babbeltje op afstand. 

Ze kregen een kerstkaart met een mooie tekst en kaarsen als teken van verbondenheid, warmte, liefde en een lichtpuntje voor de toekomst.  

Het is een kleine attentie voor onze leden omdat we dit jaar zo veel hebben moeten missen en we elkaar bijna niet gezien hebben.  

We wensen iedereen een fijne Kerstmis en een nieuw hoopvol 2021! 

Het bestuur


Passend kerstgeschenk in coronatijd vanwege Samana Boseind

Omwille van Covid-19 mogen de kernleden van Samana hun zieken, bejaarden, anders-validen niet bezoeken.  De afgifte van een leuk verpakte bus vloeibare handzeep voor de 110 leden mag deze moeilijke periode iets verlichten.  Handen wassen is inderdaad een belangrijke handeling om besmettingen te vermijden.

Misintenties week 51    December 2020

Zaterdag 19 december.

Geen Misviering door Corona


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Zolang corona, zo sterk aanwezig is, zal het secretariaat gesloten zijn.

Missen bestellen, abonneren  parochieblad of vragen

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Hartelijk dank voor jullie begrip.

Misintenties week 50    December 2020

Zaterdag 12 december.

Geen Misviering door Corona


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Zolang corona, zo sterk aanwezig is, zal het secretariaat gesloten zijn.

Missen bestellen, abonneren  parochieblad of vragen

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Hartelijk dank voor jullie begrip.

Misintenties week 49   December 2020

Zaterdag 05 december.

Geen Misviering door Corona


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Zolang corona, zo sterk aanwezig is, zal het secretariaat gesloten zijn.

Missen bestellen, abonneren  parochieblad of vragen

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Hartelijk dank voor jullie begrip.


     Tweede zondag van de advent 6 december 2021

Huis van Barmhartigheid

Als het adventstijd is, voel ik me anders dan anders. Adventstijd is een speciale tijd. Vier weken om uit te zien naar Jezus, naar het licht in ons leven. Vier weken lang zien we uit naar zijn warm licht. Zijn woorden doorstromen en verwarmen ons. We kunnen onszelf en met een beetje hulp, elkaar voorbereiden op de komst van Jezus.
Uitkijken naar kerstmis in deze coronatijden maakt van deze adventstijd wel een heel speciale tijd. We leven in een periode waarin we op elkaar aangewezen zijn maar ook het belang van de nabijheid van familie nog meer inzien. Corona brengt veel afstand en leed en ziekte mee, maar corona brengt ook iets goeds mee: het samenzijn. In het dagelijkse leven meer op elkaar kunnen bouwen en vertrouwen, dieper liefhebben, want er is tijd in overvloed om deze gevoelens voor zich te laten spreken.

Ja, we kunnen kerst vieren, ook in deze coronatijd. Weliswaar niet zo uitbundig als de voorbije jaren, en ook niet met iedereen zoals de voorbije jaren. We eren nog steeds de maatregelen, want gezondheid staat voorop, en als voorlopig afstand houden erbij is, dan zij het zo, maar ooit wordt het weer beter.
Ja, we kunnen kerst vieren. Ieder op zijn manier, ook zonder toeters en bellen. Het begint met de adventsweken bewuster te beleven, met stilte in ons hart, en indien mogelijk wat stiltemomenten inroepen in het dagelijkse leven.
In deze vier weken van adventstijd kunnen we misschien meer aandacht schenken aan ‘Huis van barmhartigheid’. Dit is het thema van de tweede zondag van de advent. God wil bij ons komen wonen. Daarvoor moeten heuvels afgegraven worden en dalen opgehoogd, telkens weer opnieuw. Laat er geen afstand bestaan tussen jou en je partner, tussen jou en je buren, tussen jou en je medemensen. Zorg voor nabijheid i.p.v. achterdocht of gramschap, wrevel of ergernis. De sleutel hiertoe is barmhartigheid. Wees zoals een herder die oog heeft voor zijn schapen; en hebt ook oog voor kwetsbare mensen, en voor wie het moeilijk heeft. Hier wil ik even dit liedje aanhalen: ‘Tot zevenmaal zeventig maal, vergeef ik een ander zijn schuld. Tot zevenmaal zeventig maal; de Heer heeft met mij ook geduld.’
Al zingend iemand vergeven... Het maakt het eigen hart veel luchtiger. De weg van vergeving kan moeilijk zijn, maar de beloning is samenhorigheid, solidariteit, én barmhartigheid. Kijk naar de mensen in de zorg: zij geven handen en voeten aan wat barmhartigheid betekent. Zij blijven oog hebben voor wie zorg en warmte nodig heeft.
Mijn adventswens voor jullie allen: Wees gelukkig. Wees waakzaam. Wees als een herder die bijzondere zorg draagt voor kwetsbare mensen, groot en klein. Schenk vertrouwen in het goede en in het leven. Zorg voor ‘echtheid’ in de verbinding tussen mens en God.

Eveline Lemmens

Misintenties week 48   November 2020

Zaterdag 28 november.

Geen Misviering door Corona


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Zolang corona, zo sterk aanwezig is, zal het secretariaat gesloten zijn.

Missen bestellen, abonneren  parochieblad of vragen

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Hartelijk dank voor jullie begrip.


29 november 2020: de eerste zondag van de Advent


De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden. De adventsperiode van dit jaar loopt van zondag 29 november t/m donderdag 24 december en duurt 26 dagen.
De vier adventszondagen handelen om thema’s van Welzijnszorg, en dit jaar behandelen ze het thema ‘Wonen: Wonen onbetaalbaar? Dat is onaanvaardbaar!”.
Met deze campagne brengt Welzijnszorg de woonproblemen bij mensen in armoedesituaties onder de aandacht.
Uit de campagne heb ik genoteerd: “Goed wonen is het begin van alles. Zonder dak boven je hoofd en een thuisgevoel kan je niet vooruit in het leven. Slecht wonen heeft een negatief effect op je gezondheid, je sociaal- en gezinsleven, op de onderwijskansen van je kinderen en je eigen kansen op de jobmarkt. Een sociaal rechtvaardig woonbeleid is dan ook onontbeerlijk in de strijd tegen armoede.
Woningen zijn vaak van slechte kwaliteit,  het gebrek van sociale woningen, duwen mensen in armoede in diepere problemen. Meer betaalbare woningen is de basis om de problemen op de woonmarkt op te lossen, mar het is niet voldoende.
Uitsluiting en discriminatie op de woonmarkt, omwille van afkomst, socio-economische statuut en gezinssituatie komen nog veelte vaak voor en versterken uitsluitingen op andere vlakken.
In aanmerking komen voor een sociale woning maakt niet alleen dat men heel lang op een wachtlijst moet staan, er zijn ook weinig keuzemogelijkheden. Onbetaalbaar, ongezond, ongelijk en onzeker. Dit is de situatie van mensen in armoede op de woonmarkt.”

Als jij dit leest... wat doet dit met jou? Wetende dat er mensen zijn die in een woning met beschimmelde muren moeten wonen omdat ze niets anders kunnen vinden of van het kastje naar de muur worden gestuurd in de hoop op een sociale woning.. Om moedeloos van te worden.

Nog wat tekst uit de campagne: “Betaalbaar wonen is eigenlijk een fundament. Hoe kunnen mensen die in armoede zijn een goede woning vinden? Hoe kunnen zij een vast adres hebben? Hoe kunnen zij een veilige haven bieden aan hun kinderen? Mensen met een heel laag inkomen worden soms geconfronteerd met een hoge woonkost en hoge energiefacturen, en dan is er geen financiële ruimte meer. Ze moeten besparen op nodige uitgaven zoals voeding, kleding, medische uitgaven, om de woonkost te kunnen blijven betalen. Behoorlijk wonen is een grondrecht. Wonen in een goede woning is leven in menswaardige omstandigheden. Wonen in een goede woning waar het gezin veilig en gezond kan wonen, is van essentieel belang. Het recht op wonen in een gezond huis is nochtans niet gegarandeerd voor mensen in armoede. “
Lieve mensen, steun Welzijnszorg, want uw geld wordt uiteraard goed besteed. Aan mensen die het heel goed kunnen gebruiken. Steun Welzijnszorg, want samen kunnen we het verschil maken.
Want onbetaalbaar is onaanvaardbaar.

Eveline Lemmens