Boseind

Boseind Sint - Jozef

huis van barmhartigheid
advent 1
~advent 2
ziekendag 2jpeg
ziekendag 1
~communie 3
~communie 1
~communie 2
~communie 4
kerk
femma corona2
femma corona1
scouts boseind
lente 3
lente 4
lente 2
lente 1
~naamopgave 1
~DSC_0011
~DSC_0008
~DSC_0003
~DSC_0006
~DSC_0002
~naamopgave 3
~naamopgave 4
~naamopgave 2
~DSC_0004
~Schoolviering (15)
~Schoolviering (13)
~Schoolviering (14)
~Schoolviering (11)
~Schoolviering (12)
~Schoolviering (2.2)
~Schoolviering (3.2)
~Schoolviering (10)
~Schoolviering (8.2)
~Schoolviering (9)
~Schoolviering (6.2)
~Schoolviering (7.2)
~Schoolviering (40.2)
~kwb2
~kwb1
~lichtmis 3
~lichtmis 4
~lichtmis 2
~lichtmis 1
~Vormelingen- St. Oda (3)
~Vormelingen- St. Oda (2)
~Vormelingen- St. Oda (4)
~Vormelingen- St. Oda (1)
~Vormelingen - St. oda (13)
~Vormelingen - St. oda (9)
~Vormelingen - St. oda (6)
~Vormelingen - St. oda (12)
~Vormelingen - St. oda (10)
~Vormelingen - St. oda (11)
~Vormelingen - St. oda (7)
~Vormelingen - St. oda (8)
~Vormelingen - St. oda (5)
kern 2020 02
kern 2020 03
kern 2020 01
driekoningen 1
driekoningen 2
~kerststal
~Kerstfeest school (4)
~Kerstfeest school (2)
~Kerstfeest school (3)
~Kerstfeest school (1)
~Kerstfeest school (11)
~Kerstfeest school (10)
~Kerstfeest school (8)
~Kerstfeest school (9)
~Kerstfeest school (6)
~Kerstfeest school (7)
~Kerstfeest school (5)
~Amabile (2)
~Amabile (1)
~Amabile (3)
~kerstborrel kwb
~kerstborrel 1jpg
kerst femma 3
kerst femma 4
kerst femma 1
kerst femma 2
okra-boseind
~kerstborrel
~advent
~amabile
italiaanse koken 1
italiaans koken 3
italiaans koken 2
~Schoolviering (4)
~Schoolviering (3)
~Schoolviering (1)
~Schoolviering (2)
~Schoolviering (7)
~Schoolviering (8)
~Schoolviering (5)
~Schoolviering (6)
~Startviering (7)
~Startviering (5)
~Startviering (6)
~Startviering (14)
~Startviering (4)
~Startviering (13)
~Startviering (11)
~Startviering (12)
~Startviering (9)
~Startviering (10)
~Startviering (8)
~Startviering (2)
~Startviering (3)
~Startviering (1)
~bedrijfsbezoek
11 november 3
11 november 2
11 november 1
boseind 1

Misintenties week 49   December 2020

Zaterdag 05 december.

Geen Misviering door Corona


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Zolang corona, zo sterk aanwezig is, zal het secretariaat gesloten zijn.

Missen bestellen, abonneren  parochieblad of vragen

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Hartelijk dank voor jullie begrip.


     Tweede zondag van de advent 6 december 2021

Huis van Barmhartigheid

Als het adventstijd is, voel ik me anders dan anders. Adventstijd is een speciale tijd. Vier weken om uit te zien naar Jezus, naar het licht in ons leven. Vier weken lang zien we uit naar zijn warm licht. Zijn woorden doorstromen en verwarmen ons. We kunnen onszelf en met een beetje hulp, elkaar voorbereiden op de komst van Jezus.
Uitkijken naar kerstmis in deze coronatijden maakt van deze adventstijd wel een heel speciale tijd. We leven in een periode waarin we op elkaar aangewezen zijn maar ook het belang van de nabijheid van familie nog meer inzien. Corona brengt veel afstand en leed en ziekte mee, maar corona brengt ook iets goeds mee: het samenzijn. In het dagelijkse leven meer op elkaar kunnen bouwen en vertrouwen, dieper liefhebben, want er is tijd in overvloed om deze gevoelens voor zich te laten spreken.

Ja, we kunnen kerst vieren, ook in deze coronatijd. Weliswaar niet zo uitbundig als de voorbije jaren, en ook niet met iedereen zoals de voorbije jaren. We eren nog steeds de maatregelen, want gezondheid staat voorop, en als voorlopig afstand houden erbij is, dan zij het zo, maar ooit wordt het weer beter.
Ja, we kunnen kerst vieren. Ieder op zijn manier, ook zonder toeters en bellen. Het begint met de adventsweken bewuster te beleven, met stilte in ons hart, en indien mogelijk wat stiltemomenten inroepen in het dagelijkse leven.
In deze vier weken van adventstijd kunnen we misschien meer aandacht schenken aan ‘Huis van barmhartigheid’. Dit is het thema van de tweede zondag van de advent. God wil bij ons komen wonen. Daarvoor moeten heuvels afgegraven worden en dalen opgehoogd, telkens weer opnieuw. Laat er geen afstand bestaan tussen jou en je partner, tussen jou en je buren, tussen jou en je medemensen. Zorg voor nabijheid i.p.v. achterdocht of gramschap, wrevel of ergernis. De sleutel hiertoe is barmhartigheid. Wees zoals een herder die oog heeft voor zijn schapen; en hebt ook oog voor kwetsbare mensen, en voor wie het moeilijk heeft. Hier wil ik even dit liedje aanhalen: ‘Tot zevenmaal zeventig maal, vergeef ik een ander zijn schuld. Tot zevenmaal zeventig maal; de Heer heeft met mij ook geduld.’
Al zingend iemand vergeven... Het maakt het eigen hart veel luchtiger. De weg van vergeving kan moeilijk zijn, maar de beloning is samenhorigheid, solidariteit, én barmhartigheid. Kijk naar de mensen in de zorg: zij geven handen en voeten aan wat barmhartigheid betekent. Zij blijven oog hebben voor wie zorg en warmte nodig heeft.
Mijn adventswens voor jullie allen: Wees gelukkig. Wees waakzaam. Wees als een herder die bijzondere zorg draagt voor kwetsbare mensen, groot en klein. Schenk vertrouwen in het goede en in het leven. Zorg voor ‘echtheid’ in de verbinding tussen mens en God.

Eveline Lemmens

Misintenties week 48   November 2020

Zaterdag 28 november.

Geen Misviering door Corona


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Zolang corona, zo sterk aanwezig is, zal het secretariaat gesloten zijn.

Missen bestellen, abonneren  parochieblad of vragen

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Hartelijk dank voor jullie begrip.


29 november 2020: de eerste zondag van de Advent


De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden. De adventsperiode van dit jaar loopt van zondag 29 november t/m donderdag 24 december en duurt 26 dagen.
De vier adventszondagen handelen om thema’s van Welzijnszorg, en dit jaar behandelen ze het thema ‘Wonen: Wonen onbetaalbaar? Dat is onaanvaardbaar!”.
Met deze campagne brengt Welzijnszorg de woonproblemen bij mensen in armoedesituaties onder de aandacht.
Uit de campagne heb ik genoteerd: “Goed wonen is het begin van alles. Zonder dak boven je hoofd en een thuisgevoel kan je niet vooruit in het leven. Slecht wonen heeft een negatief effect op je gezondheid, je sociaal- en gezinsleven, op de onderwijskansen van je kinderen en je eigen kansen op de jobmarkt. Een sociaal rechtvaardig woonbeleid is dan ook onontbeerlijk in de strijd tegen armoede.
Woningen zijn vaak van slechte kwaliteit,  het gebrek van sociale woningen, duwen mensen in armoede in diepere problemen. Meer betaalbare woningen is de basis om de problemen op de woonmarkt op te lossen, mar het is niet voldoende.
Uitsluiting en discriminatie op de woonmarkt, omwille van afkomst, socio-economische statuut en gezinssituatie komen nog veelte vaak voor en versterken uitsluitingen op andere vlakken.
In aanmerking komen voor een sociale woning maakt niet alleen dat men heel lang op een wachtlijst moet staan, er zijn ook weinig keuzemogelijkheden. Onbetaalbaar, ongezond, ongelijk en onzeker. Dit is de situatie van mensen in armoede op de woonmarkt.”

Als jij dit leest... wat doet dit met jou? Wetende dat er mensen zijn die in een woning met beschimmelde muren moeten wonen omdat ze niets anders kunnen vinden of van het kastje naar de muur worden gestuurd in de hoop op een sociale woning.. Om moedeloos van te worden.

Nog wat tekst uit de campagne: “Betaalbaar wonen is eigenlijk een fundament. Hoe kunnen mensen die in armoede zijn een goede woning vinden? Hoe kunnen zij een vast adres hebben? Hoe kunnen zij een veilige haven bieden aan hun kinderen? Mensen met een heel laag inkomen worden soms geconfronteerd met een hoge woonkost en hoge energiefacturen, en dan is er geen financiële ruimte meer. Ze moeten besparen op nodige uitgaven zoals voeding, kleding, medische uitgaven, om de woonkost te kunnen blijven betalen. Behoorlijk wonen is een grondrecht. Wonen in een goede woning is leven in menswaardige omstandigheden. Wonen in een goede woning waar het gezin veilig en gezond kan wonen, is van essentieel belang. Het recht op wonen in een gezond huis is nochtans niet gegarandeerd voor mensen in armoede. “
Lieve mensen, steun Welzijnszorg, want uw geld wordt uiteraard goed besteed. Aan mensen die het heel goed kunnen gebruiken. Steun Welzijnszorg, want samen kunnen we het verschil maken.
Want onbetaalbaar is onaanvaardbaar.

Eveline Lemmens


Misintenties week 47   November 2020

Zaterdag 21 november.

Geen Misviering door Corona


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Zolang corona, zo sterk aanwezig is, zal het secretariaat gesloten zijn.

Missen bestellen, abonneren  parochieblad of vragen

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Hartelijk dank voor jullie begrip.

Misintenties week 46   November 2020

Zaterdag 14 november.

Geen Misviering door Corona


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Zolang corona, zo sterk aanwezig is, zal het secretariaat gesloten zijn.

Missen bestellen, abonneren  parochieblad of vragen

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Hartelijk dank voor jullie begrip.

Misintenties week 45   November 2020

Zaterdag 07 november.

Geen Misviering door Corona


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Zolang corona, zo sterk aanwezig is, zal het secretariaat gesloten zijn.

Missen bestellen, abonneren  parochieblad of vragen

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Hartelijk dank voor jullie begrip.

Misintenties week 44   November 2020

Zaterdag 31 oktober om 18.00u. Herdenkingsviering overledenen

Geen Misviering

Jan Schildermans

4de zesweken mis Barbara Simons

4de zesweken mis Theo Monten

André Shouten

Nelly Timmermans

Louis Vandael en Jeanne Dejong

Jozef De Buyser  


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Openingsuren: Dinsdag namiddag 13.30u. tot 16.00u.

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Misintenties week 43   Oktober 2020

Zaterdag 24 oktober.

Geen misviering wel in Lille om 18.00u.


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Openingsuren: Dinsdag namiddag 13.30u. tot 16.00u.

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com


De jaarlijkse feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de Nationale Ziekendag door Corona afgelast maar evenwel toch een verrassing voor de leden van Samana Boseind.

 

Mensen hebben behoefte om elkaar te ontmoeten en zeker de zieke, bejaarde, gehandicapte mensen die meer dan anderen aan huis gebonden zijn, hebben behoefte om geregeld mensen van hun buurt, wijk, parochie te kunnen zien, te ontmoeten en te spreken.  Samana heeft als doelstelling om in deze leemte te voorzien. Zo bezoeken de kernleden regelmatig hun mensen.  Doorheen het jaar organiseert Samana Boseind een Driekoningenfeest, een Boeteviering, een autobusuitstap, een pannenkoekenfeest, de Nationale dag van de "Chronisch Zieke Mens" of ook wel Nationale Ziekendag genoemd.Het Driekoningenfeest in januari heeft nog kunnen plaats vinden.  Door Corona evenwel zijn alle andere genoemde initiatieven niet mogen doorgaan.  Het bestuur en de kernleden zijn echter hun mensen niet vergeten en daarom werden ter gelegenheid van de Nationale Ziekendag op vorige zondag 11 oktober de leden verrast met een uitgebreid ontbijtpakket.

 

Misintenties week 42   Oktober 2020

Zaterdag 17 oktober om 18.00u. “Wereldmissiezondag”

Gest Jgt Pieter Stevens en Philomena Delaat

Gest Jgt afgest. familie Bierkens-Cuyvers  

3de zesweken mis Barbara Simons

3de zesweken mis Theo Monten

Eddy Bierkens


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Openingsuren: Dinsdag namiddag 13.30u. tot 16.00u.

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com


Misintenties week 41   Oktober 2020

Zaterdag 10 oktober.

Geen misviering wel in Lille om 18.00u.


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Openingsuren: Dinsdag namiddag 13.30u. tot 16.00u.

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com


Misintenties week 40   Oktober 2020

Zaterdag 03 oktober om 18.00u.

Gerard Plessers en Maria Geers en zonen Guido en Gerard

Gest Jgt Familie Coemans-Schoemans

EH Pastoor De Wit

2de zesweken mis Barbara Simons

2de zesweken mis Theo Monten


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Openingsuren: Dinsdag namiddag 13.30u. tot 16.00u.

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com


Misintenties week 39   September 2020

Zaterdag 26 september.

Geen misviering wel in Lille om 18.00u.


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Openingsuren: Dinsdag namiddag 13.30u. tot 16.00u.

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com


Misintenties week 38   September 2020

Zaterdag 19 september.

VORMSELVIERING

Om 9u00 voor de parochies Sint Huibrechts Lille en Herent

Om 11.00u voor de parochies Grote Heide, Centrum en Boseind


Zaterdag 19 sept. om 18.00u.

00uGest Jgt Maria Vanbaelen

Gerard Plessers en Maria Geers en zonen Guido en Gerard

Gest Jgt Maria De Laat

1ste zesweken mis Barbara Simons

1ste zesweken mis Theo Monten


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Openingsuren: Dinsdag namiddag 13.30u. tot 16.00u.

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com


Eerste communie Boseind 6 september 2020: Talenten doen je groeien

Iedereen heeft talent. Hij is goed in rekenen, zij is goed in tekenen. Hij is goed in mountainbike en zij is goed in trampoline springen. Niemand mag aan zijn talenten twijfelen. We kunnen allemaal iets goed. Het maakt niet uit wat je doet.

‘Talenten’ was het thema van de eerste communieviering in Boseind. Het is mooi als ieder zijn talent kan ontplooien. Het is mooi als mensen elkaar helpen en aanmoedigen in het goede. En iedereen krijgt een pluimpje voor dat wat hij/zij goed doet, maar soms vergeten we een pluimpje te geven.
De eerste lezing werd uitgebeeld door Kato, Gijs en Lennert. Hier werd verteld over een tuinman die zijn bloemen heel goed verzorgde, en ze allemaal bij naam kende. En hoe meer de tuinman zijn liefde weggaf, hoe mooier en hoe groter zijn planten werden.

Het evangelie vertelde over de man die aan zijn knechten talenten uitdeelde. Echter één knecht deed niets met zijn talent: hij begroef het om het goed te bewaren en om ook zo terug te geven aan zijn baas. Dit maakte de baas niet gelukkig, want de knecht had niets met zijn talent gedaan. De baas had liever gezien dat de knecht zijn talenten gebruikte en vermeerderde, niet alleen om zijn baas gelukkig te maken, maar ook om zichzelf gelukkig te maken.
“God is onze tuinman,” vertelde Pastoor Innocent in zijn homilie. “Hij kent ons bij onze naam en zorgt goed voor ons. Daar mogen we niet aan twijfelen.”

Ingetogen gingen de kinderen voor de eerste keer te communie. Ze werden door Pastoor Innocent op het einde van de viering uitgenodigd om alle volgende keren ook naar de mis te komen. Dan krijgen ze weer een gewijde hostie; dit is het brood van Jezus. “Zo zitten we samen aan tafel, en eten hetzelfde brood.”

Het lied ‘Een duim voor jou, een duim voor mij, een duim voor Jezus er nog bij.’, werd uitbundig meegezongen én uitgebeeld door de communicantjes. ‘Hij is nu heel diep in mijn hart, ik dank voor deze nieuwe start. We vierden feest dicht bij de Heer. We werden vrienden meer en meer. Met alle mensen hier tesaam, doen wij nu verder in Zijn Naam.”

Dit is waar we allemaal op hopen: dat de communicantjes niet vergeten dat ze bij de Heer terecht kunnen, altijd een vriend in Hem hebben en dat Hij er steeds voor hen is.

Dank aan alle communicantjes, aan de ouders en familieleden die er aanwezig waren.
Dank aan de Werkgroep Communie, aan Pastoor Innocent, aan Johan, en aan alle andere medewerkers op de achtergrond. Dank u allen van harte!


Het parochieteam


Misintenties week 37   September 2020

Zaterdag 13 september.

Geen misviering wel in Lille om 18.00u.


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Openingsuren: Dinsdag namiddag 13.30u. tot 16.00u.

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com


Misintenties week 36   September 2020

Zaterdag 05 september om 18.00u.

Gerard Plessers en Maria Geers en zonen Guido en Gerard

Plessers- Vanherck

Gest Jgt Freddy Eerdekens

Gest Jgt Mathieu Creemers en Elisabeth Franssen

Theo Monten vanwege  K.V.G


Zondag 6 september om 11.00u. Eerste Communie

 

PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Openingsuren: Dinsdag namiddag 13.30u. tot 16.00u.

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com


Misintenties week 35   Augustus 2020

Zaterdag 29 aug.

Geen misviering wel in Lille om 18.00u.PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Openingsuren: Dinsdag namiddag 13.30u. tot 16.00u.

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com


Misintenties week 34   Augustus 2020

Zaterdag 22 aug om 18.00u.

Gest Jgt Henri Stevens en Maria Erckens

Gerard Plessers en Maria Geers en zonen Guido en Gerard

Gest Jgt Karel Schreppers en Mia Vrolix

6de zesweken mis Katrien De Laat


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind


Openingsuren: Dinsdag namiddag 13.30u. tot 16.00u.

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com


Misintenties week 33   Augustus 2020

Zaterdag15 augustus.

Geen misviering wel in het Cenrtrum om 10.00u.


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Het secretariaat van Boseind is weer op vanaf dinsdag 28 juli.

U kan weer missen komen bestellen.

Het is wel verplicht een mondmasker te dragen.

Openingsuren: 13.30u. tot 16.00u.

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com


Misintenties week 32   Augustus 2020

Zaterdag 08 aug om 18.00u.

Gedachtenisvieringen voor de overledenen tussen maart en juni.

Gerard Plessers en Maria Geers en zonen Guido en Gerard

Gest Jgt E.H. Hendrik De Wit

Gest.Jgt Lieke Hermans,Adriaan Verbakel en Jan Willems

5de zesweken mis Katrien De Laat

Uit dankbaarheid voor Sint Antonius


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Het secretariaat van Boseind is weer op vanaf dinsdag 28 juli.

U kan weer missen komen bestellen.

Het is wel verplicht een mondmasker te dragen.

Openingsuren: 13.30u. tot 16.00u.

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com


Misintenties week 31   Augustus 2020

Zaterdag 01 augustus.

Geen misviering wel in Lille 18.00u.


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

Het secretariaat van Boseind is weer op vanaf dinsdag 28 juli.

U kan weer missen komen bestellen.

Het is wel verplicht een mondmasker te dragen.

Openingsuren: 13.30u. tot 16.00u.

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com


Misintenties week 30    Juli 2020

Zaterdag 25 juli om 18.00u.

Gest.Jgt Mathijs en Mathilda Vanbaelen Melanie Leeten en Jef Beckers

Gest Jgt Jan Delaat en Leonie Van Ende en Mieke Delaat

Gerard Plessers en Maria Geers en zonen Guido en Gerard

Gest. Jgt. Albert Meuwis en Juliette Claes, Gaston en Raf Meuwis

Jan Schildermans

4de zesweken mis Katrien De Laat

Roger Custers Jozef Custers en Maria Gielen


PAROCHIENIEUWS


Misintenties week 29   Juli 2020

Zaterdag 18 juli.

Geen misviering wel in Lille 18.00u.


PAROCHIENIEUWS


Misintenties week 28    Juli 2020

Zaterdag 11 juli om 18.00u.

Gerard Plessers en Maria Geers en zonen Guido en Gerard

Gest Jgt Pieter Janssen en Maria Hendrika Geerts en Theo en Jan Jansen

Gest.Jgt Fonske Stevens en Lieske Caelen

Gest Jgt Maria Jacoba Franssen

3de zesweken mis Katrien De Laat

Andre Schouten

Uit dankbaarheid voor Sint Antonius

PAROCHIENIEUWS


Misintenties week 27    Juli 2020

Zaterdag 04 juli.

Geen Misviering wel in Lille om 18.00u.


PAROCHIENIEUWS


Misintenties week 26    Juni 2020

Zaterdag 27 juni om 18.00u.

Gest Jgt Familie Van Der Wielen-Gielen en Jaak Willems

Gest Jgt Adriaan Plas en Stephanie Deroye

Gest.Jgt Lieske Ramaekers en Jefke Corstjens

EH Hoydonkx Jef en EH Vandervelden Hendrik

Familie Timmermans-Kuypers

2de  zesweken mis Katrien De Laat

Uit dankbaarheid voor Sint Antonius


PAROCHIENIEUWS

Verlof periode

Wij mogen onze vieringen gelukkig weer op starten, met de nodige veiligheidsmaatregelen, die voorzien zijn in de kerk met de 1,5meter afstand ,bescherming gel en de juiste route enz.

Het is allemaal goed voorzien, ge moet maar eens komen kijken, van harte welkom op onze eerste viering sinds  corona op 27 juni. Namens het parochieteam wensen wij iedereen in deze corona tijden een goede gezondheid en een mooie verlof toe.

Misintenties week 25    Juni 2020

Zaterdag 20 juni.

Geen misviering wel in Lille om 18.00u.


PAROCHIENIEUWS


Misintenties week 24    Juni 2020

Zaterdag 13 juni.

Geen misviering wel in Lille op zondag 14 juni Sacramentszondag


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

is uitzonderlijk gesloten zolang de crisis niet is opgelost.

Missen bestellen of vragen

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Hartelijk dank voor jullie begrip.


Opening van de kerk te Boseind.

In deze moeilijke coronatijd zijn er versoepelingen op komst, ook voor ons kerkbezoek.

We mogen binnenkort weer terug naar de mis, maar wel beperkt in het aantal kerkgangers.

Voor ons in Boseind zal dat voor max. 56 personen gelden. Dit aantal is echt het maximum aantal omdat we de nodige voorzorgsmaatregelen voor in de kerk willen nemen en we de tijd nodig hebben om dit voor te bereiden. We nemen geen risico’s; we houden wel rekening met uw en met onze gezondheid.

Op 13 juni is er geen misviering zoals aangekondigd. De datum van weer een misviering in Boseind wordt u allen tijdig meegedeeld in dit kerkblad.

Wij wensen iedereen goede moed toe om de maatregelen vol te houden en te blijven opvolgen. Aan iedereen veel gezonde groeten en veel sterkte in deze coronatijd.

Het Parochieteam.

Misintenties week 23    Juni 2020

Zaterdag 06 juni.

Geen misvieringen deze week


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

is uitzonderlijk gesloten zolang de crisis niet is opgelost.

Missen bestellen of vragen

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Hartelijk dank voor jullie begrip.

Misintenties week 22    Mei 2020

Zaterdag 30 mei.

Geen misvieringen deze week


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

is uitzonderlijk gesloten zolang de crisis niet is opgelost.

Missen bestellen of vragen

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Hartelijk dank voor jullie begrip.


Femma Neerpelt Boseind: een fijne attentie in deze corona-tijd.

Op 13 mei 2020 kregen alle leden en kernleden van onze vereniging een fijne verrassing aan huis bezorgd.

Het bestuur zorgde voor mooie bloemetjes met daarbij de tekst "Uit het oog. Maar niet uit het hart."

In deze corona-tijd waarin we elkander noodgedwongen elkander niet meer mogen zien, ontmoeten, samenkomen, allerlei leuke dingen doen enz..., had het bestuur beslist om iedereen "een hart onder de riem te steken". En dat deed deugd bij onze leden en kernleden aangezien de vele fijne reacties die de bestuursleden van hen kregen.

Al onze plannen, al onze activiteiten werden afgelast... helaas. Maar we begrijpen het wel. Gezondheid gaat voor.
Uitstel is geen afstel. We zien elkander weer, we ontmoeten elkander weer.... na nog enige tijd...nog wat wachten.
Wij kijken er al naar uit om elkaar terug te mogen ontmoeten na deze moeilijke periode !

Misintenties week 21    Mei 2020

Zaterdag 23 mei.

Geen misvieringen deze week


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

is uitzonderlijk gesloten zolang de crisis niet is opgelost.

Missen bestellen of vragen

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Hartelijk dank voor jullie begrip.

Misintenties week 20    Mei 2020

Zaterdag 16 mei.

Geen misvieringen deze week


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

is uitzonderlijk gesloten zolang de crisis niet is opgelost.

Missen bestellen of vragen

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Hartelijk dank voor jullie begrip.

Misintenties week 19    Mei 2020

Zaterdag 09 mei.

Geen misvieringen deze week


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

is uitzonderlijk gesloten zolang de crisis niet is opgelost.

Missen bestellen of vragen

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Hartelijk dank voor jullie begrip.

Misintenties week 18    Mei 2020

Zaterdag 02 mei.

Geen misvieringen deze week


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

is uitzonderlijk gesloten zolang de crisis niet is opgelost.

Missen bestellen of vragen

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Hartelijk dank voor jullie begrip.

Misintenties week 17    April 2020

Zaterdag 25 april.

Geen misvieringen deze week


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

is uitzonderlijk gesloten zolang de crisis niet is opgelost.

Missen bestellen of vragen

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Hartelijk dank voor jullie begrip.

Misintenties week 16    April 2020

Zaterdag 16 april.  Beloken Pasen

Geen misvieringen deze week

Gest.Jgt Lieke Hermans,Adriaan Verbakel en Jan Willems


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

is uitzonderlijk gesloten zolang de crisis niet is opgelost.

Missen bestellen of vragen

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Hartelijk dank voor jullie begrip.

Misintenties week 15    April 2020

Zaterdag 11 april.  Paaszaterdag (Paaswake)

Geen misvieringen deze week

Geen vieringen in de Goede week


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

is uitzonderlijk gesloten zolang de crisis niet is opgelost.

Missen bestellen of vragen

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Hartelijk dank voor jullie begrip.

Misintenties week 14    April 2020

Zaterdag 04 april.  Palmzondag

Geen misvieringen deze week

Geen vieringen in de Goede week


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

is uitzonderlijk gesloten zolang de crisis niet is opgelost.

Missen bestellen of vragen

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Hartelijk dank voor jullie begrip.

Misintenties week 13    Maart 2020

Zaterdag 28 maart.  5de zondag van de Vasten

Geen misvieringen deze week


PAROCHIENIEUWS

Secretariaat Boseind

is uitzonderlijk gesloten zolang de crisis niet is opgelost.

Missen bestellen of vragen

GSM 0478/246512

Mail johan.corstjens1@gmail.com

Hartelijk dank voor jullie begrip.


Scouts en Gidsen Boseind

Beste Peltenaren
Net als vele andere scouts&gidsen in Vlaanderen, willen wij met scouts Boseind graag ons steentje bijdragen voor zij die het nodig hebben!
Daarom zijn wij ook van start gegaan met onze buitendienst!
DUS: moet u boodschappen doen, wil uw hond graag gaan wandelen, moet u medicijnen gaan halen bij de apotheker enz. maar gaat dit niet omdat u tot een risicogroep behoort en/of een minder goede gezondheid heeft? Contacteer ons dan via onderstaand Google Form of bel/sms ons op 0470 07 66 01 of 0468 22 52 18! Wij helpen u graag verder!
Google Form: [https://docs.google.com/…/13h68A2lXEapszwE2cBhxhoaPJV9…/edit](https://docs.google.com/…/13h68A2lXEapszwE2cBhxhoaPJV…/edit…)

Uiteraard willen wij wel de gezondheid van onze leiding waarborgen en zullen we geen taken doen met significant risico tot besmetting.
Stevige linker
De leiding van scouts Boseind

Aan de scouts een dikke proficiat met dit initiatief en veel succes.                                             

Het parochieteam.


Femma Neerpelt Boseind: Lenteversieringen

De lente is in aankomst en de dagen worden eindelijk weer langer. En daarmee krijgen we ook zin om met behulp van lentedecoraties de mooiste tijd van het jaar in huis te halen.
Onze Femma-dames werden dan ook uitgenodigd op een fijne demonstratie bloemschikken op dinsdag 10 maart. De vele bloemstukjes, versieringen e.a. werden gemaakt door Miet Van Hoef en Irma Peeters. Met heel eenvoudige materialen kwamen de mooie versieringen tot stand. De 15 aanwezige dames kregen hiermee vele ideeën aangereikt om het thuis zelf ook eens te proberen.
En op het einde van de demonstratie kreeg iedereen een prachtig lentestukje mee naar huis.

Misintenties week 12    Maart 2020

Zaterdag 21 maart om 18:00u.  4de zondag van de Vasten

Geen misvieringen deze week

Gest.Jgt Lieske Ramaekers en Jefke Corstjens

EH Hoydonkx Jef en EH Vandervelden Hendrik

Familie Timmermans-Kuypers

2de  zesweken mis Katrien De Laat

1ste zesweken mis Barbara Simons

Uit dankbaarheid voor Sint Antonius

Herdenking viering Zuster Maria


PAROCHIENIEUWS

Naamopgave en kruisoplegging

De viering, voorgegaan door Pastoor Innocent en welkom geheten door

de eerste Communiekanten en Vormelingen.                                                                

Al de kinderen, zegden hun naam, zeer duidelijk. De kruisjes voor de vormelingen werden omgehangen  door de eerste communiekantjes.

De betekenis van het kruis werd verduidelijkt: een kruis bestaat uit twee verschillende balken. Twee balken die elkaar kruisen. Eén balk is horizontaal en drukt de verbondenheid tussen de mensen uit. De horizontale balk is eigenlijk zoals onze armen die we rond elkaars schouders kunnen slaan. De tweede balk verbindt de hemel met de aarde. Die verticale balk verwijst naar de verbondenheid tussen God en de mensen. En op dat kruispunt van beide balken hebben we vandaag een hart geplaatst, als teken van die dubbele verbondenheid: verbondenheid met medemensen en verbondenheid met God. Die twee ontmoeten elkaar in de liefde. Liefde in zijn duizend en één vormen: tederheid, vriendschap, solidariteit, hartelijkheid. Dank aan allen die deze fijne viering hielpen voorbereiden, dank aan de catechisten, dank aan iedereen en alle aanwezigen, en dank aan Pastoor Innocent voor het voorgaan in deze mooie viering.

 

Herdenking viering Zuster Maria

Op vrijdag 28 februari hebben we in Berlaar tijdens een verrijzenisliturgie afscheid genomen van Zuster Maria. De herdenkingsviering is op  21 maart om 18 uur in de kerk van Boseind.


KWB

Op 27 maart organiseert KWB Boseind een avond wijzer op weg. Hier wordt door een deskundige met foto's en filmpjes geprobeerd de meest voorkomende, huidige misvattingen in het verkeer optelossen. Iedereen is welkom.

Er wordt een kleine inkom van 5 euro gevraagd. De avond is zeer zeker de moeite waard.

Misintenties week 11    Maart 2020

Zaterdag 14 maart.

Geen Misviering wel in Lille om 18:00u.


PAROCHIENIEUWS

Carnaval in de school op Boseind                                                                                 

Op vrijdag 21 februari om 14.11u trok onze jaarlijkse carnavalstoet weer uit. Het was weer een bontgekleurd gezelschap dat door de straten rondom de school trok! Zingen en springen en natuurlijk snoepjes rapen, was de boodschap. De leerlingen van het lager hadden er toen al een hele voormiddag vol creatieve, spannende, grappige en "lekkere" activiteiten opzitten


KWB

Op 27 maart. organiseert KWB Boseind een avond wijzer op weg. Hier wordt door een deskundige met foto's en filmpjes geprobeerd de meest voorkomende, huidige misvattingen in het verkeer optelossen. Iedereen is welkom.

Er wordt een kleine inkom van 5 euro gevraagd. De avond is zeer zeker de moeite waard.

Misintenties week 10    Maart 2020

Zaterdag 07 maart om 18:00u.

Gerard Plessers en Maria Geers en zonen Guido en Gerard

Anneke Vlemmix

1ste zeswekenmis Katrien De Laat


PAROCHIENIEUWS

Op weg naar Pasen met een “Boeteviering” bij Samana Boseind.

Na de vastentijd en met Pasen, waarbij wij de verrijzenis van Christus herdenken, worden we uitgenodigd een nieuwe start te nemen.  De lente en het nieuwe leven in de natuur geven ons hierin het voorbeeld.  Tijdens een “Boeteviering” in de Goede Week willen we ons hierop voorbereiden. Wie het wenst kan het sacrament van de ziekenzalving ontvangen. In dit sacrament mag je ervaren hoe de Heer de lijdende mens nabij wil zijn, hoe Hij steun, troost en bemoediging wil schenken. De boeteviering wordt verzorgd door Pastoor Innocent Ouedraogo.

Wij nodigen u voor deze viering uit op

dinsdag 7 april 2020 om 14.30 uur in de kerk van Boseind.

Na de viering gaan we naar de parochiezaal “De Kentings” voor een sobere broodmaaltijd en een aangenaam ontmoetingsmoment.  Er wordt tevens een foto-presentatie op groot scherm geprojecteerd uit de rijke foto-verzameling van Samana Boseind.

De deelnameprijs bedraagt  5 euro.

De inschrijvingen verwachten we graag voor vrijdag 27 maart 2020

Het bestuur en de kernleden


FEMMA bloemschikken

Op dinsdag 10 maart is er bloemschikken in de kentings om 19.30u

Misintenties week 09    Maart 2020

Zaterdag 29 februari.

Geen misviering wel in Lille om 18:00u.


PAROCHIENIEUWS

Schoolviering

Op Valentijnsdag hebben de kinderen van het eerste leerjaar samen met de juffen hun beste beentjes voor gezet om van deze viering een hele mooie viering te maken. Alhoewel deze kinderen nog maar pas kunnen lezen deden ze het heel goed. Proficiat.

Het thema van de mis was het verhaal van Noach.

De kinderen kwamen binnen met hun dierenknuffels die ze in de boot en aan het altaar legden. Een kleine greep uit de blijde boodschap van Jezus aan alle kinderen en grote mensen:                                                                        

Het is een heerlijke avond. Jezus zit op een bank langs de weg. De apostelen zitten bij Hem. De hele dag hebben ze gelopen. Ze zijn er moe van. Maar... wat is dat nu weer? Daar komt een groep kinderen aan. Sommigen zijn nog klein. Hun moeder draagt hen op de arm. Petrus staat vlug recht en houdt hen tegen. Ze mogen Jezus niet storen.
'Wat komen jullie hier doen? Vooruit, vlug naar bed. Jezus heeft nu geen tijd.’

Maar de kinderen gaan niet weg. En wat doet Jezus? Hij spreidt zijn armen uit.
'Laat ze komen, Petrus. Ik hou zoveel van hen.' Jezus zegent hen en geeft ze een dikke zoen. Het is zo fijn bij Jezus!                                                                                                           Pastoor Innocent en directeur Patrick deden een warme oproep om elke dag iedereen te knuffelen die ze graag zien. Ook bedankten ze iedereen die aan deze viering heeft meegewerkt en er werden felicitaties voor de juffen uitgedeeld. Een dikke proficiat aan de kinderen die op zo een korte termijn alle teksten reeds konden lezen.

 

FEMMA

Op dinsdag 4 februari om 20 uur kernvergadering  in de Kentings

 

KWB

Op donderdag 6 februari om 19u 30 wijkmeesters vergadering in de Kentings

Misintenties week 08    Februari 2020

Zaterdag 22 februari om 18:00u.

Gest.Jgt Nicolas Meurs en Anna Snoeckx 


PAROCHIENIEUWS

FEMMA Boseind

Op dinsdag 25 februari om 20 uur  Volksdansen in de kentings

Misintenties week 07    Februari 2020

Vrijdag 14 februari

Schoolviering om 10:15u.

Zaterdag 15 februari.

Geen misviering


PAROCHIENIEUWS

FEMMA Boseind

Op dinsdag 18 februari om 20 uur  Volksdansen in de kentings

 

KWB Boseind

Whisky proefavond op 14 februari in de kentings


KWB Boseind

KWB Boseind organiseerde in samenwerking met beweging.net een info. avond op donderdag 30 januari. De titel van deze avond was: van slapen lig je toch niet wakker.

De info avond duurde anderhalf uur en werd goed bezocht.

Alle ins en outs over goede en gezonde slaap kwamen aan bod.

Misintenties week 06    Februari 2020

Zaterdag 08 februari om 18:00.

Gerard Plessers en Maria Geers en zonen Guido en Gerard

Jaarmis Henri Schildermans en Lucie Plas Jan Schildermans en afgestorven van de familie


PAROCHIENIEUWS

25 januari: Viering Lichtmis in Boseind

 

Maria Lichtmis of ‘De opdracht van Jezus in de tempel’. Maria Lichtmis is één van de oudste christelijke feesten. Ook gekend als Kinderzegening. Of Lichtmisviering. Alle kinderen mochten deelnemen aan de kaarsjesprocessie en hun kaarsje brengen naar het verlaagde altaar. Sommigen deden dit heel behoedzaam, anderen brachten onbevreesd hun kaarsje met licht naar voren. Een mooi ritueel in ons christelijk samenzijn.
Zoals Maria en Jozef met Jezus naar de tempel gingen, zo kwamen de ouders naar de kerk om hun kind(eren) aan God op te dragen en om Zijn zegen te vragen.
Het kruisteken is het teken van de christenen. Het is een gebaar waarmee we elke viering beginnen. Een kruisje dat we op het voorhoofd van onze kinderen tekenen bij het slapen gaan kan zo goed doen. Zo voelen kinderen zich helemaal gedragen door hun ouders.
Lichtmis: Licht is helder, verwarmend, hoopgevend. Als het donker is voelen we ons klein en behulpzaam. Jezus kan voor ons het grote Licht betekenen door Zijn zachtheid en Zijn liefde voor ons. Hij geeft ons licht en altijd nieuwe kansen. Dit geeft ons de kracht om ook licht te zijn waar het donker is, om licht te zijn voor de anderen, om zacht en liefdevol te zijn voor onze medemensen.
Jezus zei ooit: ‘Laat de kinderen tot mij komen’. Dankbaar om God die leven geeft zijn we samen in een mooie viering waar alle kinderen gezamenlijk rond het altaar hun kruisje met gezegend doopwater ontvingen. We dankten Jezus voor de vriendschap en de verbondenheid die voelbaar was tijdens deze viering.
Lichtmis vieren. Laten we allen een mooi licht zijn en blijven voor elkaar. Laat ons een lichtstraal zijn, zoals een lantaarn op de weg. Zo komt Gods liefde en warmte in ons. Zo komen alle lichtstralen van ieder van ons samen tot één grote lichtbundel.
Onze dank gaat uit naar iedereen die hielp meewerken aan deze mooie geslaagde viering, en dit in het licht van Jezus. Hartelijk bedankt, dank ook aan onze pastoor Innocent.


Bezinning

 

Wie God is heeft geen mens ooit gezien.

Alles wat we weten,

is dat, telkens weer in de geschiedenis,

mensen door Hem worden gegrepen,

door zijn liefde geraakt –

en dat zoiets je leven kan veranderen.

En dat Hij een Naam heeft:

“Ik zal er zijn voor u”.

Ik zal er zijn

in je diepste binnenste,

in je hart en handen,

in je spreken en handelen.

Ik zal er zijn als liefde en trouw,

in je omgaan met mensen,

in je werken aan beter samenleven voor allen.

Voor de rest heeft niemand God gezien.

Tenzij...

Hij misschien wel eens te zien zou kunnen zijn in mensen

die, elk op hun manier,

van Gods naam een werkwoord maken

dat ze in alle vormen en wijzen vervoegen.

Ja, God is te zien

in mensen die geloven

dat Hij te doen is.

 

Carlos Desoete

Misintenties week 05    Februari 2020

Zaterdag 01 februari.

Geen misviering wel in Lille om 18:00u.


PAROCHIENIEUWS

Vormelingen op bezoek Sint Oda

Na een hartelijke ontvangst door Carina (pastoraal begeleidster) was er een Eucharistieviering. Deze werd voorgegaan door Pastoor Gerard Vinken, samen met enkele misdienaars. De pastoor vertelde over de beperkingen van de bewoners en op zijn eigen mooie manier begon hij de misviering, aangepast aan de bewoners van St Oda.

Uit deze viering de eerste lezing:

Op een dag viel de ezel van een boer in een put. De ezel was uren aan het balken terwijl de boer een oplossing probeerde te zoeken om de ezel uit de put te redden. Uiteindelijk besloot de boer de put te dumpen. De put stond toch droog en de ezel was te oud en het was niet meer de moeite waard om hem eruit te halen. De boer nodigde al zijn buren uit om hem te komen helpen. Ze pakten allemaal een schop en begonnen aarde in de put te scheppen. Bij de eerste scheppen wist de ezel niet wat er gebeurde en hij balkte hevig. Maar opeens, tot ieders verbazing, werd hij stil. Een paar scheppen later, toen de boer voorzichtig in de put keek wist hij niet wat hij zag. Met elke schep vuil en aarde die op de rug van de ezel terecht kwam, deed de ezel iets geweldigs. De ezel had elke schep vuil van zich afgeschud en ging er bovenop staan. Bij elke schep vuil kwam de ezel dus een stapje hoger te staan. Iedereen was verbaasd toen de ezel uiteindelijk boven de rand van de put uitkwam en uit de put stapte en blij weg draafde.

De moraal van dit verhaal:

Tijdens het leven krijgen we te maken met allerlei soorten scheppen vuil en aarde. De truc om uit de put te komen is om het van je af te schudden en zo een stap omhoog te maken.

Elk probleem kun je zien een tree. We kunnen uit de diepste put komen, door niet te stoppen en nooit op te geven. Schud het van je af en neem een stap omhoog.

Na een slotwoordje van pastoor Gerard was het tijd voor een vrolijke namiddag. De bewoners konden een dansje doen samen met de vormelingen. Het was heel gezellig. Na de viering konden de vormelingen nog hun vragen stellen aan Carina. De vormelingen hebben een amusante en leerrijke dag gehad met een zeer aangename viering.

. Aan iedereen die hier aan heeft meegewerkt van Sint Oda hartelijk dank ook aan de vormsel begeleidsters!

Johan.

Misintenties week 04    Januari 2020

Zaterdag 25 januari om 18:00u.

Gest.Jgt. Adriana Akkers en Mathieu Konings 

Gest. Jgt. Henri Timmermans en Maria De Laat 

Nelly Timmermans

Herdenkingsviering Antoon Olijslagers


PAROCHIENIEUWS

Femma Neerpelt Boseind: Kernvergadering Nieuwjaar 2020

Op haar eerste kernvergadering heeft Femma Boseind een prachtig begin gemaakt aan het nieuwe werkjaar!. Eerst werden de kernleden welkom geheten bij de voorzitster haar thuis. Zij werden er getrakteerd met heerlijke bubbels en enkele hapjes. Terug aangekomen in De Kentings kreeg iedereen een tas met lekkere warme soep en zwart brood. En dat smaakte! Daarna volgden nog verschillende warme hapjes! En na een woordje uitleg over het nieuwe jaarprogramma (de nieuwjaarsbrief)  mochten de 24 dames nog gezellig nagenieten van deze avond.


Driekoningenfeest SAMANA Boseind Neerpelt

Naar jaarlijkse gewoonte wordt bij Samana Boseind het nieuwe jaar voor alle leden feestelijk ingezet met een Driekoningenfeest.  86 mensen hebben zich ingeschreven voor dit feest op zaterdag 11 januari 2020.  De grote zaal van “De Kentings” wordt in de voormiddag door de kernleden klaar gezet en met vele handen is dit licht werk.  Telkens weer verrassend zijn de creatieve tafelversieringen.  In de namiddag worden de mensen hartelijk verwelkomd.  Spijtig genoeg zijn een tiental personen wegens ziekte niet aanwezig kunnen zijn.  Om 15 uur kan dan het feest beginnen met een welkomstwoordje, een bezinningstekstje en een sympathieke, ludieke animatie van “Leonardo”, een goochelaar.  Tijdens twee momenten van een half uur onderbroken door een tasje koffie, weet hij het publiek te verrassen met zijn acts en regelmatig is het lachen geblazen omdat hij er telkens een humoristische draai aan kan geven.  Iedereen is erg lovend en tevreden over dit optreden.  En dan is er een warme schotel gevolgd met een gebakje met koffie als feestmaaltijd.  En tegen 18 uur is er ter afsluiting een eucharistieviering in de kerk voorgegaan door pastoor Innocent en opgeluisterd door het grote kinderkoor van de Piccolo’s. Pastoor Innocent, pas terug van zijn geboorteland Burkino Fasso, brengt ons ook de groeten en wensen over van zijn ouders, broers en zusters, en van de bisschop. Heel innemend hoe hij de aanwezigen aanspreekt en we citeren hierbij zijn boodschap speciaal voor de oude mensen: “De oude mensen mogen in 2020 niet ….vallen”.  Inderdaad, een belangrijke boodschap, die we ter harte zullen nemen.  Een bedankje aan allen die van dit Driekoningenfeest een onvergetelijke dag hebben gemaakt.


Misintenties week 03    Januari 2020


Zaterdag 18 januari.

Geen viering maar wel in Lille om 18 uur


PAROCHIENIEUWS


Misintenties week 02    Januari 2020


Zaterdag 11 januari om 18:00u.

Samana Driekoningen viering

Gest.Jgt Gregoruis De Wit en Coleta Peeters 

Gest. Jgt.Antoon De Laat en Maria Verdonck 

Gerard Plessers en Maria Geers en zonen Guido en Gerard

Jgt Maria Claes en Gerard Bloemen

Jaarmis Johanna Van Asten


PAROCHIENIEUWS

OPROEP  TOT  KANDIDATEN  KERKRAAD

In april 2020 zal ook ons kerkbestuur (kerkraad) gedeeltelijk vernieuwd worden.  Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen.  De voorwaarden om lid te worden vindt u in dit nummer bij het nieuws in de federatie.

Voor onze parochie dienen de schriftelijke kandidaturen gericht te worden aan Kerkfabriek Sint Jozef, p/a Johan Corstjens Boseind 78 , ten laatste op 31 januari 2020. Bij deze verantwoordelijke kan u ook alle nuttige informatie inwinnen.

 

SAMANA Boseind                                                                                                                             

Zoals ieder jaar nodigen wij u allen van harte uit op ons jaarlijks DRIEKONINGENFEEST.           

Wij komen samen op zaterdag, 11 januari 2020 om 14.30 uur in parochiezaal “De Kentings”.

Het programma is als volgt De Driekoningen brachten goud, wierook en mirre bij het Kerstekind.

Op ons Driekoningenfeest zal er weliswaar geen koning komen, maar wel een GOOCHELAAR,

die ons zal verrassen met zijn toverkunstjes en animatie. Het geheel wordt onderbroken met een korte koffiepauze.  Een warme schotel en een dessert zullen onze honger stillen. De dag sluiten we af met een eucharistieviering opgeluisterd door de kleinste PICCOLO’S.

 

Kerststal plaatsen

Gelukkig hebben we elk jaar de nodige vrijwilligers om de kerststal te zetten en de kerk mooi aan te kleden met kerstversiering Rozette , Marjet, Jan, Mathieu en Johan aan iedereen hartelijk dank.


Kerstviering van de school

Het tweede leerjaar; samen met de Juffen hadden een mooie viering klaar gemaakt, voor gegaan door Pastoor Innocent.

Wat betekent KERSTMIS?

De K is van KIND, een klein kind in een kribbe..
Misschien willen alle kinderen ook wel lijken op dat kindje Jezus, dat zoveel geluk en vrede bracht.

De E is van ENGEL.
De engel vertelt aan de herders dat de Jezus geboren is.
De engelen zingen: vrede op aarde aan alle mensen van goede wil.

De R is van REDDER.
Zo is Jezus naar de wereld gekomen, als een redder voor alle mensen.
Hij heeft speciaal oog voor arme, eenzame mensen.

De S is van STAL.
Geboren in een stal.
Er was immers geen plaats in de herberg.
Laten wij in ons hart wel plaatsmaken voor Jezus.

De T is van THUIS.
Daar is gezelligheid en daar zijn mensen die van ons houden.
Niet alleen nu met Kerstmis, maar het hele jaar door.

De M is van MARIA.
Moeder van Jezus en moeder van alle mensen.

De I is van IEDEREEN.
Kerstmis is je hart openzetten voor iedereen, want ieder heeft een ander nodig.

De S is van STILTE.
We worden stil bij het wonder van de geboorte van het kindje Jezus.


Kerstconcert Amabile ¨een beetje meer kerst¨

In de kerk van Boseind was het op 21 december 2019 genieten van een avond gevuld met warme kerstwensen, vol overtuiging gezongen door de koorleden van Amabile (Pelt) en het Van Eyck Ensemble (Maaseik). Bekende en minder bekende parels uit een rijk verleden aan kerstliederen werden ten gehore gebracht. Dit onder begeleiding van een strijkkwartet o.l.v. Dirk Uten en aan de piano Dorenda Notermans . De algemene leiding stond onder  Jan Vanderheyden en Lutgarde Luts De sfeervolle avond werd afgerond met een welgemeend 'We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year!'


Kerstborrel KWB

Na de kerstmis zijn nog veel mensen blijven genieten van een warme chocomelk, glühwein of een jeneverke. Het was gezellig babbelen.

 

Kerstwens Zuster Maria

Aan alle vrienden in Boseind en Pelt,

Veel en heel mooie kerst-en nieuwjaarskaarten mocht ik van jullie ontvangen. Hiermee lieten jullie duidelijk zien dat jullie mij en mijn medezusters een heel warm hart toedragen. Daar ik, niet aan iedereen op korte termijn kan beantwoorden, deze wensen.

Hartelijk bedankt aan iedereen.

De Kerstster brengt licht in de donkere tijd en kleur en warmte die het hart verblijdt. Wij zijn heel blij met de fijne wensen en willen jullie allen van harte bedanken. Ik denk aan jullie en ben jullie niet vergeten. Mijn kerstwens gaat van hart tot hart: 

Aan u allen een vredige kersttijd, fijne feestdagen, en vooral de beste wensen voor het nieuwe jaar. Moge het een gezond en gelukkig nieuw jaar worden voor u allen, in vrede, blijheid en vriendschap.

Zuster Maria en medezusters.


Misintenties week 01    Januari 2020


Zaterdag 05 januari.

Geen misviering


PAROCHIENIEUWS


Misintenties week 52    December 2019


Zaterdag 28 december om 18:00u.

Geers- Tasset

EH Hoydonkx Jef , EH Vandervelden Hendrik en Diaken Gaston Meuwis


PAROCHIENIEUWS

Nieuwjaarswens 2020

Aan iedereen een jaar vol vreugde en vrede.

En een heel gezond en gelukkig Nieuwjaar

Parochieteam .


KERSTFEEST FEMMA

Het kerstfeest van Femma Boseind was op dinsdag 10 december leuk, gezellig, bezinnend én ontspannend. Na het warme welkom van onze voorzitster Josée Schildermans mochten onze 51 dames genieten van lekker eten. Daarbij waren de dames van onze buurtvereniging KVLV Herent bereid om ons een handje toe te steken bij het opdienen en afruimen. En de ontspanningsgroep "De Dolle Fijntjes" van Femma Hamont-Achel zorgden voor 4 leuke sketches.

 

KWB bowlen

Zaterdag 14 december is KWB Boseind gaan bowlen en steen grillen bij Antares in Lommel. Zij vertrokken  met 17 personen om 19.15 uur aan de Kentings.
Om 19.30 uur zijn zij begonnen aan een gezellige steengril waarna er fijn gebowld werd omstreeks 23.00 uur waren wij klaar en gingen we weer huiswaarts.


Kerstfeest OKRA Boseind

Feestzaal “De Kentings” was gisteren weer goed gevuld voor het kerstfeest van OKRA-Boseind. 80 leden hadden ingeschreven. Voorzitter Marcel Witters heette iedereen welkom, vooral de nieuwe leden. Nadien volgde een kerstbezinning, gebracht door Christian Houben en Jef Lenaerts.
Na de maaltijd was het tijd voor animatie, met duo Pepe, en voor de traditionele tombola. Een geslaagd feest!

Misintenties week 51    December 2019

Vrijdag 20 december

Om 9u00 Kerstmis schoolviering

 

Zaterdag 21 december

Geen viering maar wel in Lille om 18 uur

 

Dinsdag 24 december Kerstviering om 20 uur

Jan Schildermans

Mathieu Plas

Louis Vandael en Jeanne Dejong

Timmermans - De Laat en kinderen

Michel Monten en Net Timmermans

Jan Hendriks fam Timmermans Vos

Fam. Snoeks –Janssen,Fam. Weltens, Jef en Harry Steensels,Jan Weltens,Maarten Maas.

Tijdens de kerstviering, is er een speciale omhaling, voor de verwarming van de kerk.


PAROCHIENIEUWS

Fijne kerstdagen

Aan iedereen een zalig en mooi kerstfeest vanwege het parochieteam


K.W.B kerstborrel

KWB Boseind organiseert naar jaarlijkse gewoonte na de kerstmis van 20.00 uur een gezellige kerstborrel. Iedereen kan en mag na de mis gezellig onder het afdakje van OC de Kentings komen genieten van een bekertje chocomel, Gluwein of iets sterkers.

Misintenties week 50    December 2019

Zaterdag 14 december om 18:00u.

3de zondag van de Advent.

Gest.Jgt Michel Monten en Antoinette Timmermans

Gerard Plessers en Maria Geers en zonen Guido en Gerard


PAROCHIENIEUWS

Advent

Naast de eerste kaars op de adventskrans

hebben we de eerste slogan geplaatst: iedereen solidair.

Een korte slogan die een belofte kan zijn…

Mocht het waar zijn: een wereld waarin iedereen solidair is met iedereen.

Die belofte kan echter slechts waar worden

als we antwoord geven aan de oproep die erin klinkt.

Bidden we om moed en ontferming om daarin te blijven geloven.

 

De eerste kaars brandt, de eerste slogan klinkt: iedereen solidair.

We zijn deze adventstijd begonnen met nieuwe hoop en nieuwe moed.

Met nieuwe bereidheid ook, om Gods medestanders te zijn

in het waarmaken van zijn belofte dat een nieuwe wereld komen kan.


Kerstconcert Amabile kerk Boseind

Bij het woord kerst denken velen vooral aan lekker eten in goed gezelschap. Maar van het koor Amabile mag het nog een beetje meer zijn! Om het kerstgevoel te versterken zullen wij, in samenwerking met het Van Eyck Ensemble uit Maaseik, iedereen ook van voedsel voor de ziel voorzien. Jullie zullen kunnen genieten van een gevarieerd aanbod van hemelse klanken tijdens het hartverwarmende kerstconcert EEN BEETJE MEER KERST! Bekende en minder bekende werken van o.a. Mendelssohn, Telemann, Todd, Rutter, Lauridsen, Smith... Begeleiding: strijkersensemble o.l.v. Dirk Uten Piano: Dorenda Notermans Algemene leiding: Jan Vanderheyden en Lutgarde Luts

Kaarten: amabileneerpelt@gmail.com of bij de leden

Misintenties week 49    December 2019

Zaterdag 07 december.

Geen misviering wel in Lille om 18:00u.


PAROCHIENIEUWS

Femma Neerpelt Boseind: Italiaanse avond

Femma organiseerde op dinsdag 12 november een fijne avond.  De tafelversiering werd opgebouwd in de Italiaanse sfeer en de 31 deelneemsters werden ontvangen met een aperitiefje en lekkere hapjes. De ontspanning was een leuke kwis. Als klap op de vuurpijl had Femma een heuse pizzabakker gevraagd om ter plaatse te komen bakken. En dat had gesmaakt voor onze dames!

Misintenties week 48    December 2019

Zaterdag 30 november om 18:00u.

Jaarmis Alfons Cuyvers en Maria Cuyvers


PAROCHIENIEUWS

Grootouders schoolviering

Er waren heel veel aanwezigen voor de viering van de grootouders. Niet alleen de leerlingen en de juffen van het vijfde leerjaar waren aanwezig, ook vele ouders en andere familieleden. Deze viering waarin de grootouders in de bloemetjes werden gezet, werd voorgegaan door Pastoor Innocent.

Zegen onze grootouders, alle dagen van hun leven.

“LEVE ONZE GROOTOUDERS !!!”

Bij het einde van deze viering ontvingen alle grootouders een mooie witte roos.


Startviering eerste communie – vormsel Boseind 16 november

 De voorbereiding op de eerste communie en het vormsel is een gebeuren dat de hele parochiegemeenschap ter harte gaat. We vormen géén gesloten vriendenkring in de kerk. Er is altijd plaats voor nieuwe mensen. Deze kinderen krijgen een speciale plaats in onze parochiegemeenschap. De startviering is de eerste voorbereidende viering naar de communie toe. Blij en vrolijk kwamen de communicantjes binnengestapt, en wachten wat gespannen het begin van de viering af. Pastoor Innocent verwelkomde iedereen; de eerste communicanten, de vormelingen, de ouders, familie, vrienden en kennissen van deze kinderen. Ook voor de catechisten was het een eerste keer, en omdat ze volle medewerking kregen van de kinderen en van alle aanwezigen, is de viering ingetogen en heel sereen verlopen. De communicantjes konden elk liedje meezingen, de vormelingen zongen op hun beurt; wat waren we trots op hen.

Het lied ‘Aan tafel, aan tafel’ klonk zo: (zing jij even mee?):

 

Aan tafel, aan tafel! Het eten staat al klaar.

Nu kun je je verhalen kwijt, we nemen even alle tijd

En praten met elkaar.. en praten met elkaar

Aan tafel, aan tafel! Schuif aan en doe als wij.

We delen graag met iedereen, aan tafel ben je niet alleen,

Want ieder hoort erbij... want ieder hoort erbij..

 

Deze kinderen spraken fier en klaar en duidelijk hun naam uit aan de micro. De zelfgekleurde hartjes werden verzameld aan het altaar; zo gaven ze te kennen dat ze hun hart aan Jezus geven. De vormelingen verzorgden de te lezen teksten tijdens deze viering, en dat deden ze alsof ze het dagelijks doen. Dat was tof! Dank aan de lezertjes en de ouders die een tekst gelezen hebben tijdens deze viering. Jullie waren meteen ook een grote steun voor jullie eigen kind.

Het is niet altijd evident voor ouders van vandaag om deze kinderen naar de kerk te brengen voor hun voorbereidende vieringen voor de communie, en dit naast hun vele andere hobby’s en bezigheden. We appreciëren het erg en vinden het heel fijn dat ouders meewerken naar de dag van de communie toe. Wij willen onze kinderen meegeven dat delen heel belangrijk is: het delen van tijd, van speelgoed, het delen van eten... We vragen wel medewerking van de ouders, maar we zijn hen zeer dankbaar voor hun inzet hiervoor.  Het is voor een kind heel belangrijk zich goed te voelen in de kerk en in de gemeenschap.  Enkel samenwerkend kunnen we bouwen aan een blijvende geloofsgemeenschap.

Dank aan alle catechisten, aan mijnheer pastoor, aan Johan de koster, aan iedereen die meegeholpen heeft aan deze startviering. Dank u wel!


Misintenties week 47    November 2019

Zaterdag 23 november.

Geen misviering wel in Lille om 18:00u.


PAROCHIENIEUWS

KWB Boseind

KWB Boseind, is vrijdag 8 november op bezoek geweest bij Orthosystems in Geel. Bij Orthosystems maken ze orthopedische schoenen en steunzolen. Om 20.00 uur werden we fijn ontvangen met een PowerPoint presentatie gevolgd door een uitgebreide rondleiding door de nieuwe zaak. Omstreeks 22.30 was de rondleiding gedaan en werden we nog getrakteerd op een hapje en een drankje. Het was een erg gezellige in informatiefe avond. Bij vertrek kregen we allemaal nog een klein cadeautje. Tegen 00.00 uur warren we weer terug in Pelt.


WERELDOORLOG I HERDACHT IN NEERPELT                                                                 

Traditioneel stonden we op 11 november even stil bij het einde van wereldoorlog I,

dit jaar exact 101 jaar geleden.                                                                                                                 

We startten de officiële plechtigheid met een herdenkingsmis in de Sint-Niklaaskerk opgedragen ter nagedachtenis van de vele oorlogsslachtoffers. De mis werd voorgegaan door onze Pastoor Innocent en mede verzorgd door de kinderen van het 6de leerjaar van basisschool Jaak Tasset.                                 Aan het vredesmonument in de Norbertinessenlaan  brachten we hulde  aan onze 28 Neerpeltse helden die het leven lieten in de strijd van Wereldoorlog I.  Bloemenkransen werden er neergelegd door de Burgemeester en Jef Lenaerts, voorzitter van de Nationale strijdersbond afdeling Neerpelt. De kinderen lazen hun zelfgeschreven vredeswensen voor en legden deze dan neer aan het vredesmonument. Vervolgens werden de namen afgelezen van de 28 gesneuvelden en telkens werd er dan voor hen een roos neergelegd aan het monument. Daarna hield onze Burgemeester Frank Smeets zijn toespraak. Hij had het voornamelijk over vrede in de wereld en benadrukte dat we deze dag van herdenking zeker niet mogen vergeten.                                                                                                                

Tot slot blies Louis Trippaerts het te velde en de fanfare sloot af met de Belgische hymne en het

Vlaamse volkslied.                                                                                                                   

Het gemeentebestuur bood vervolgens de aanwezigen een receptie aan in zaal Dommelgalm.                                                                                                                             

Jef Lenaerts

Misintenties week 46    November 2019

Zaterdag 16 november om 18:00u.

Startviering Eerste Communie en Vormsel

Gest.Jgt Fieneke Oeyen 

Gest Jgt Jet De Laat

Jgt Gerard Bloemen en Maria Claes

Gerard Thijs en Jacoba Joosten


PAROCHIENIEUWS

Herdenkingsviering Boseind

De viering Allerheiligen was heel sereen. Wij allen hebben een “heiligheid” in ons en allen kennen we mensen die ‘heilig’ zijn: denken we aan goede en liefdevolle mensen in onze nabijheid, aan onze overledenen. Het was een fijne aangename mis. Met dank aan Pastoor Felix Rijcken en aan het koor en de organist Tim.

Met droefheid in het hart denken wij terug aan hen die ons verlaten hebben
en van wie we afscheid moesten nemen.

Op 22 november namen we afscheid van Jet De Laat, zij werd 90 jaar.

Op 8 december namen we afscheid van Henri Mertens, in de leeftijd van 96 jaar.

Op 03 januari namen we afscheid van Nol Cuyvers, hij werd 99 jaar.

Op 01 april namen we afscheid van André Schouten, in de leeftijd van 76 jaar.
Op 03 mei namen we afscheid van Elisa Meylaers, zij werd 88 jaar.

Op 14 mei namen we afscheid van Pierre Gielen. Hij werd 91 jaar.
Op 23 september namen we afscheid van Eddy Bierkens, hij werd 73 jaar.

Op 24 september namen we afscheid van Willy Wijnen, in de leeftijd van 89 jaar.

Op 25 september namen we afscheid van Dries Van Deuren, hij werd 83 jaar.

God wij danken U voor het leven van onze dierbaren.

Wij zijn hen dankbaar voor alles wat zij ons in liefde hebben gegeven.

Schenk hen de rust en vreugde van het eeuwig leven.

Misintenties week 45    November 2019

Zaterdag 09 november.

Geen misviering.


Woensdag 13 november om 10u30

Schoolviering thema grootouders


PAROCHIENIEUWS

Misintenties week 44    November 2019

Zaterdag 02 november om 18:00u.

Gerard Plessers en Maria Geers en zonen Guido en Gerard

Jan Schidermans

André Schouten

Gaston Meuwis en Roger Custers

 

PAROCHIENIEUWS

Herdenkingsviering 

Wij nodigen alle familieleden uit die dit jaar afscheid hebben moeten nemen van een dierbare in onze herdenkingsviering . U ontvangt na afloop van deze viering het overlijdenskruisje van uw dierbare overledene.

Deze gebedsviering gaat door in de kerk van Boseind, op 2 november 2019, om 18.00 uur.

FEMMA

Dinsdag 5 november om 19u30 kernvergadering in de Kentings


KWB

Donderdag 7 november om 19u30  wijkmeesters vergadering in de Kentings