Boseind

Boseind Sint - Jozef

Misintenties week 13     Maart 2019

Zaterdag 30 maart.

Zaterdag 30 maart

Geen viering maar wel in Lille om 18 uur

 

PAROCHIENIEUWS

OKRA Lente wandeling 

Op donderdag 04 april in de Sahara te Lommel.


Misintenties week 12     Maart 2019

Zaterdag 24 maart om 18:00u.

Naamopgave en kruisoplegging

Gest.Jgt Lieske Ramaekers en Jefke Corstjens

EH Hoydonnkx Jef en EH Vandervelden Hendrik

Uit dankbaarheid voor Sint Antonius

Lector Chris

 

PAROCHIENIEUWS

FEMMA

Creatief koken elke dag op maandag 26 maart om 19u30 in de Kentings


Misintenties week 11     Maart 2019

Zaterdag 16 maart

Geen viering maar wel in Lille om 18 uur

 

PAROCHIENIEUWS

Schoolviering verzorgd door het eerste leerjaar op donderdag 28 februari.

 

Wat was het weer een mooie viering op in de kerk van Boseind. Het eerste leerjaar verzorgden prima deze viering en deden allen hun best.

Het thema draaide om de letter V.

V die staat voor: vreugde, vrede, vrienden, Vader, vasten, veertigdagentijd. De vasten begint op Aswoensdag, en duurt wel 40 dagen (tot Pasen). In de vastenperiode staan we stil bij de mensen die het niet zo goed als ons hebben.

Bij elke tussenzang verkondigde Wout het liedje en deelde de titel mee aan de aanwezigen.
Bij de schuldbelijdenis lieten kinderen met een spiegel andere kinderen zich erin spiegelen: of iedereen wilde stilstaan bij de dingen die niet zo goed verlopen en om eens naar jezelf te kijken, maar ook in jezelf. ‘Wat deed ik fout? Hoe kan ik dit oplossen? Hoe kan ik anderen in problemen helpen?’

De kinderen wandelden met de spiegel langs de rijen met mensen; ieder kon zijn evenbeeld even zien, en stilstaan bij de vragen die de priester stelde.

Siena en Eva speelden de zon en de wind. Ze hielden een wedstrijd om een kind ertoe te bewegen haar jas uit te trekken. Het was een test om de sterkste te zijn. De wind blies heel hard, maar was koud. De zon gebruikte al haar warmtestralen, en deed vriendelijk. Vriendelijk zijn won het van sterk zijn.

Het evangelie ging over Zacheüs. Hij was een onvriendelijke en oneerlijke man. Toch ging Jezus bij hem op bezoek. Dat vond Zacheüs zo fijn, dat hij beloofde aan Jezus vier keer zoveel geld terug aan de mensen te geven van wie hij het had afgepakt. Dat maakte Jezus heel blij. Hij zei: ‘Nu ben jij ook een vriend van God.’

De voorbeden gingen over geld geven en delen met kinderen van arme landen.

Tijdens de offerande werden kaarsen, bloemen, brood en wijn naar voren gebracht door enkele kinderen.
De communie verliep heel gemoedelijk. De kinderen van het eerste leerjaar schoven naar voren om een kruisje te halen bij de priester, de anderen ontvingen een hostie.
Na de communie speelde Tuur een fris liedje op zijn viool. Iedereen luisterde heel aandachtig.
Als slotgebed werd gevraagd aan Jezus om alle mensen samen te brengen, alle kleuren en culturen, om allen één grote familie te worden. ‘Leer ons ook om elkaar te helpen door te delen.’

Proficiat aan alle kinderen en zeker een grote dank je wel aan het eerste leerjaar.
Dank voor deze mooie voorbereide viering, dank ook aan de leerkrachten.

Onze dank aan pastoor Innocent voor deze aanmoedigende viering.


De zijspiegel

Vorige week heb ik een aanrijding gehad. Een tegenligger reed mijn zijspiegel eraf. De man reed onverschillig verder. Ik duwde meermaals op mijn claxon, stapte uit, en liep die auto achterna. Ik riep en riep, maar weg was hij. Een andere auto stopte naast me. Een mevrouw stapte uit. Heel kalm zei ze: ‘Ik heb alles gezien, ik rijd die auto achterna, ik ben zo terug.’

Geschokt door het gebeurde zette ik mijn auto aan de kant van de weg. Na enkele minuten kwam de dame terug. Ze zei dat ze helaas de auto was kwijtgeraakt, maar ze had wel de kentekenplaat genoteerd. Dankbaar voor haar grote hulp nam ik het papiertje aan en nodigde haar de volgende dag bij mij thuis uit om haar uitgebreider te kunnen bedanken.

Ze had me graag geholpen, zei ze. Ze zag iemand in nood, en reageerde. Omdat ze het wou doen. Zomaar. Zo zit ze in elkaar, zei ze.

Dankzij deze vrouw heb ik het geluk gehad de aanrijding te kunnen aangeven bij de politie.
Alles kwam weer goed. Mijn onkosten zijn vergoed, ik heb een nieuwe zijspiegel aan mijn auto. Zonder zijspiegels rijden valt niet mee. De rit naar de autogarage gebeurde dubbel voorzichtig.

Mensen helpen zonder iets terug te vragen; het bestaat nog. Kijk maar naar je buurman, die jouw stukje stoep ook veegt als hij bezig is met het borstelen van zijn stoep. Kijk maar naar de verkoopster die je helpt je spullen in een niet-meewerkende winkeltas te steken. Jij kan vast en zeker nog wel andere feiten aanhalen.

Het is zo deugddoend. Gratis en voor niets een wederdienst doen. Gewoon omdat het kan. Omdat je de ander wil helpen. Omdat je de ander blij wil maken.

Probeer het maar. Vraag eens aan je partner of levensgezel of aan een ander familielid: Wat kan ik voor jou doen? Wat kan ik doen om je blij te maken? Je ziet meteen een verrast gezicht, maar wel een heel blij gezicht, en je weet dat je een goede daad kan doen. Gratis en voor niets. En wat je geeft, komt altijd terug.

 

Eveline Lemmens


Misintenties week 10     Maart 2019

Zaterdag 10 maart om 18:00u. Eerste zondag van de Vasten

Gerard Plessers en Maria Geers en zonen Guido en Gerard

Anneke Vlemmix

Nelly Timmermans

Uit dankbaarheid voor Sint Antonius

 

Lector Frank


PAROCHIENIEUWS

Femma Boseind houdt bakwedstrijd.

Femma is jarig in 2020 en wordt dan 100 jaar. En dat wordt gevierd met een fantastische uitdaging. Alle leden worden in 2019 uitgedaagd om een leuke, lekkere taart te bakken.

Negen dames van Femma Neerpelt Boseind waren de uitdaging aangegaan op dinsdag 19 februari.. En 17 dames kwamen een kijkje nemen op te proeven. De verschillende taarten werden beoordeeld op het uitzicht, de smaak en de textuur. De Femma-dames hebben heerlijk gegeten! En de verschillende taarten werden eerlijk beoordeeld. Het was een heerlijke, gezellige avond geworden.


K.W.B Whisky proeven

Ze waren met een 25 personen op vrijdag 22 februari om gezellige onder elkaar whisky te proeven samen met een deskundige.Misintenties week 09     Maart 2019

Zaterdag 02 maart

Geen viering maar wel in Lille om 18 uur


PAROCHIENIEUWS

FEMMA

Dinsdag 5 maart om 20 uur kernvergadering in de Kentings

 

KWB

Donderdag 7 maart wijkmeesters vergadering in de Kentings

 

OKRA

Maandag 4 maart om 9u30 bestuursvergadering in de KentingsMisintenties week 08      februari 2019

Zaterdag 23 februari

18.00u  Gest.Jgt Nicolas Meurs en Anna Snoeckx 

Lector Eveline

Donderdag 28 februari

09 uur Schoolviering door het eerste leerjaar


PAROCHIENIEUWS

KWB

Vrijdag 22 februari: Whisky proeven

Voor het zoveelste jaar op rij weer verrast worden door lekkere smaken in de grote verscheidenheid van Whisky. Wederom met deskundige uitleg van de wereld gerenommeerde Paul.

Zaterdag 23 februari: Theatervoorstelling

Comedia Peer zal ons deze keer laten lachen, gieren en brullen

Misintenties week 07      februari 2019

Zaterdag 16 februari

Geen viering maar wel in Lille om 18 uur


PAROCHIENIEUWS

FEMMA

Bakwedstrijd op dinsdag 19 februari om 19u30 in de Kentings.

OKRA

Vrijdag 22 februari dagelijks bestuur in de Kentings

Misintenties week 06      februari 2019

Zaterdag 09 februari: 18:00u

Gerard Plessers en Maria Geers en zonen Guido en Gerard

Lector Josee


PAROCHIENIEUWS

26 januari: Viering Lichtmis – Kinderzegening

 

Eerst een beetje geschiedenis:

Maria-Lichtmis of kortweg Lichtmis is een christelijk feest dat op 2 februari gevierd wordt. Het is de herdenking van de "Opdracht van de Heer in de Tempel", waarbij Jezus, zoals elk eerstgeboren joods jongetje, werd opgedragen aan God. Volgens de joodse wet moest een eerstgeborene worden vrijgekocht op het moment dat hij 30 dagen oud was. De ouders namen hun kind mee naar de tempel, en door aan de priesters geld te geven, of een ander offer in natura, werd het kind 'vrijgekocht'. Deze dag draagt de traditionele naam van de dag Lichtmis of Maria-Lichtmis, ook wel het feest van 'de ontmoeting van de Heer' of 'de opdracht van de Heer' genoemd.

Kinderzegening
Pastoor Innocent verwelkomde iedereen hartelijk op deze blijde dag, het feest van Maria Lichtmis. Alle dopelingen, communicanten en vormelingen met hun ouders en grootouders werden hartelijk door de pastoor verwelkomd: “Zoals Maria en Jozef met Jezus naar de tempel gingen, zo zijn ook jullie met je kindje naar de kerk gekomen om het aan God op te dragen en Zijn zegen te vragen. Zo hebben jullie geluisterd naar de uitnodiging van Jezus zelf: Laat de kinderen tot mij komen.”

Iedereen heeft nood aan licht en warmte, aan vriendschap en kracht. Iedereen zoekt naar toekomst en hoop. De zon kan het licht van de mens zijn, want alleen de zon kan de mens verwarmen. Zo weet hij wanneer de nacht ten einde loopt en de dag weer aanbreekt. Als de zon is ondergegaan, is de maan dan het licht van de mens? Met de maan als gids kan de mens van de ene plaats naar de andere gaan.
Wat als de maan ook is ondergegaan? Dan is het vuur het licht van de mens, want ook vuur geeft licht in het donker. En vuur geeft warmte, in een kachel of een haardvuur. Als de zon en de maan ondergegaan zijn, wat is dan het licht van de mens? Dan is liefde het licht van de mens. Want liefde doet het donker opengaan, liefde geeft licht in de duisternis. Met liefde wordt het hele leven een beetje lichter en vrolijker. Aan liefde kan elke mens, groot of klein, zich warmen. Maar om het licht te zien, heb je vertrouwen nodig en liefde. Vertrouwen in jezelf. Daarom vieren we lichtmis, het feest van het licht.

Verduistering van de kerk.

Meer dan zeventig kinderen kregen een lichtje, dat ze in stoet mochten meedragen naar het altaar. Een teken van licht zoals Jezus licht is voor ons. Alle ouders deden mee aan de zegening: ze reikten hun hand naar hun kind, en de priester zegende hen, opdat ze groeien in het licht. “Houd Uw zorgende hand over onze kinderen. Geef dat wij goed voor hen zorgen, en hen helpen te groeien tot kinderen van het licht. Laat hen tot hun recht komen en houd Gij hen vast, als wij hen moeten loslaten om hun eigen weg door het leven te gaan. God, bescherm deze kinderen en vang hen op en zegen hen. Zegen ook alle moeders en vaders, alle opa’s en oma’s, en allen die hen omringen met hun dagelijkse zorg. Dat de kinderen gelukkig mogen opgroeien, omringd door de liefde van God en van alle mensen.”

De ouders van de dopelingen in het afgelopen jaar konden op het eind van de viering een geboorteaandenken afhalen bij pastoor Innocent aan het altaar.

Niet zo lang geleden werden er pannenkoeken gegeten na de Lichtmisviering. Het was een smakelijke traditie, waarvan nu nog een gezegde bestaat: Er is geen vrouwtje nog zo arm, of ze maakt met Lichtmis haar pannetje warm.

Er werd aan alle aanwezigen een glaasje en een versnapering aangeboden namens het parochieteam Boseind. Iedereen kon gezellig even napraten. Grote dank aan pastoor Innocent, dank ook aan de catechisten van de vormelingen, de doopselbegeleiders en de werkgroep communie. Dank ook aan Johan voor de kerkvoorbereidingen en dank aan Jan, onze misdienaar, die altijd klaar staat. Dank u wel.


FEMMA

Femma Boseind startte op dinsdag 22 januari het nieuwe werkjaar. Eerst werd iedereen welkom geheten met heerlijke bubbels. Na een woordje uitleg (de nieuwjaarsbrief) van de voorzitster mochten de 17 dames van het lekkere aperitiefhapje genieten. Nadien gingen de meeste dames een heuse winterwandeling maken, in de sneeuw! Onderweg mochten ze de vele breinbrekers gaan oplossen. Dat was dus al een activiteit met lichaamsbeweging en wat hersenactiviteit. Terug aangekomen in De Kentings kreeg iedereen een kop lekkere warme kippensoep en zwart brood. En dat smaakte! 

 

Misintenties week 05 februari 2019

Zaterdag 02 februari

Geen viering maar wel in Lille om 18 uur

 

PAROCHIENIEUWS

Vormelingen gaan naar de H mis in St Oda

Op zondag 20 januari woonden de vormelingen van het Boseind de maandelijkse eucharistieviering bij in St. Oda. Via het thema “Vreemd wordt vriend” willen de catechisten de jongeren kennis laten maken met een doorgaans voor hen vreemde wereld. En door het bijwonen van de Eucharistieviering komt deze wereld toch een stuk dichter. Ada en Finn verzorgden ieder, samen met een bewoner, een lezing. Allen tezamen maakten ze van de viering een muzikale, vrolijke en naar hun mening vreugdevolle viering. Het was een ervaring die ze zich nog lang zullen blijven herinneren

 

OKRA

Dinsdag 5 februari vergadering van het trefpuntbestuur in de Kentings

FEMMA

Dinsdag 5 februari kernvergadering in de Kentings

K.W.B

Donderdag 07 februari wijkmeesters vergadering in de Kentings

 

Misintentie week 04 januari 2019

Zaterdag 26 januari lichtmis

18.00u Gest.Jgt. Adriana Akkers en Mathieu Konings

Gest. Jgt. Henri Timmermans en Maria De Laat

Nelly Timmermans

Lector Chris

In deze lichtmisviering hebben wij speciale aandacht,

Voor de kindjes die gedoopt zijn het laatste jaar, de eerste,

communiekantjes en vormelingen van dit jaar.

 

PAROCHIENIEUWS

 

SAMANA Boseind-PELT

 

Op dinsdag 8 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie voor de Kernleden van Samana Boseind werden 3 nieuwe kernleden, Mieke, Rudi, Josée, verwelkomd. Er werden twee dames in de bloemetjes gezet: Mathilde, die in 1978 medeoprichtster en vele jaren voorzitster van Ziekenzorg Boseind was en Christiane, die 18 jaar kernlid was. Zij stoppen als kernlid.

 

Op zaterdag, 12 januari, vierde Samana-Boseind naar jaarlijkse gewoonte het Driekoningenfeest. De kernleden hadden zaal de Kentings in de voormiddag stemmig ingericht voor de 86 deelnemers, die in de namiddag verwacht werden.

Na de nieuwjaarsbrief van de voorzitster en een bezinningstekstje werd meteen van wal gestoken met een BINGO-spel.   Het is een spel dat altijd gesmaakt wordt . Er werden vijf reeksen gespeeld met vele prijzen. Het is vermeldenswaardig dat alle prijzen door de plaatselijke handelaars werden geschonken.   Het is ook heel bijzonder bij dit spel dat een volle en luidruchtige zaal langdurig in stilte vervalt tijdens het afroepen van de nummertjes tot iemand de kreet “Bingo” uitbrengt. Om de spanning een beetje te breken is er halverwege een tas koffie. En het feest wordt echt een feest met een warm gerecht en aansluitend een gebakje. De dag wordt afgesloten in de kerk met een eucharistieviering voorgegaan door E.H. pastoor Innocent en opgeluisterd door het kerkkoor die bekende kerstliederen brachten. We vernamen dat de liturgie in het teken stond van het doopsel van Jezus en dat de Kersttijd daarmee afgesloten werd.

 

OKRA dagelijks bestuur vrijdag 25 januari in de Kentings

Misintenties week 3 januari 2019

Zaterdag19 januari

Geen viering maar wel in Lille om 18 uur

 

Parochienieuws

FEMMA

Heeft op dinsdag 22 januari om 19u30 in de kentings de jaarlijkse nieuwjaarsborrel 2019

 

K.W.B

heeft op woensdag 23 januari een avond over Burn out in de kentings

Misintenties week 2 januari 2019

Zaterdag 12 januari

18.00 u. Gest.Jgt Gregoruis De Wit en Coleta Peeters 

Gest. Jgt.Antoon De Laat en Maria Verdonck 

 Jgt Claes Maria en  Bloemen Gerard

Gerard Plessers en Maria Geers en zonen Guido en Gerard

Jaarmis Johanna Van Asten

Lector Suzanne

 

Parochienieuws

Samana

Driekoningen feest

Zaterdag 12 januari, Driekoningen feest in de Kentings, daarna misviering om 18.00 u. in de kerk.

 

K.w.b.

De KWB kerstborrel werd ook dit jaar weer goed bezocht. Na de kerstdienst kwamen de mensen vanuit de kerk gezellig na praten en genieten van warme chocomel en Gluhwein.

LIGHT & POWERFUL

TABLET

SHOP NOW