Centrum

Centrum Sint - Niklaas

Misintenties week 49    December 2020

Zondag 06 december om 11.00u. 2de zondag van de Advent

Geen misviering door Corona.

Gest. Jgt. Maria Follon en Joannes Van Geloven

Gest. Jgt. Anna Franssen en Antonius Vissers

 

PAROCHIENIEUWS

Het parochiesecretariaat zal in het centrum tijdelijk gesloten zijn.

Misintenties kunnen in een omslag met vermelding van de gewenste intentie, de datum, uw naam en telefoonnummer bij de pastoor in de zwarte brievenbus gestoken worden.

Je kan ook mailen naar:  joosten.petronella@telenet.be

tel: 0473 86 49 43

Misintenties week 48    November 2020

Zondag 29 november om 11.00u. 1ste zondag van de Advent

Geen misviering door Corona.

Marie-Louise Van Gool

Jaarmis voor Charles en Peter Meylaers en Patrick Sweertvaegher, familie Van Broekhoven - Fonteyn en familie Baeken - Degroot


PAROCHIENIEUWS

Het parochiesecretariaat zal in het centrum tijdelijk gesloten zijn.

Misintenties kunnen in een omslag met vermelding van de gewenste intentie, de datum, uw naam en telefoonnummer bij de pastoor in de zwarte brievenbus gestoken worden.

Je kan ook mailen naar:  joosten.petronella@telenet.be

tel: 0473 86 49 43

Misintenties week 47    November 2020

Zondag 22 november om 11.00u.

Geen misviering door Corona.

Jaarmis Patricia Vansummeren

Jaarmis Drika Bloemen

Gest. Jgt. Louis Hermans

Gest. Jgt. Hendrik Thijs en Johanna Theunissen en Riet Thijs

Gest. Jgt. Theodoor Kuppens en Pauline Palmers

Gest. Jgt. Josée Baken en Matthieu Valkenborgh

Uit dankbaarheid voor een 70ste verjaardag


PAROCHIENIEUWS

Het parochiesecretariaat zal in het centrum tijdelijk gesloten zijn.

Misintenties kunnen in een omslag met vermelding van de gewenste intentie, de datum, uw naam en telefoonnummer bij de pastoor in de zwarte brievenbus gestoken worden.

Je kan ook mailen naar:  joosten.petronella@telenet.be

tel: 0473 86 49 43

Misintenties week 46    November 2020

Zondag 15 november om 11.00u.

Geen misviering door Corona.

Mia, Thoke en Jef Truyens

Catho Vanhoudt en Jaak Joosten, Jacoba en Willem Joosten, Jan Vanhout

Overleden leden van Okra

Helena Geuzens

Uit dank voor een huwelijksverjaardag

PAROCHIENIEUWS

Het parochiesecretariaat zal in het centrum tijdelijk gesloten zijn.

Misintenties kunnen in een omslag met vermelding van de gewenste intentie, de datum, uw naam en telefoonnummer bij de pastoor in de zwarte brievenbus gestoken worden.

Je kan ook mailen naar:  joosten.petronella@telenet.be

tel: 0473 86 49 43

Misintenties week 45    November 2020

Zondag 08 november om 11.00u.

Geen misviering door Corona.

Gest. Jgt. Overleden familie Beckers, Kuppens, Vanlindt

Gest. Jgt. Leopold en Sibylle Vinken-Janssen, Gerda en Lambert Vinken

Jaak Grobben en Maria Gijbels en afgestorven familieleden

Jaarmis Alfons Moonen en Martha Vanderhoydonck, Johan Moonen, Aloïse Moonen en Lo Van Winkel, Léon Remy

Maria Cox en Pieter Stevens en kinderen

Woensdag 11 november om 11.00u: Wapenstilstand

Gest. Jgt. Albert Mulkens, Melanie Bancken, Jos Mulkens, Pierre en Berty Van Samang

Gest. Jgt. Gerard Vandael en Anna Bancken


PAROCHIENIEUWS

Het parochiesecretariaat zal in het centrum tijdelijk gesloten zijn.

Misintenties kunnen in een omslag met vermelding van de gewenste intentie, de datum, uw naam en telefoonnummer bij de pastoor in de zwarte brievenbus gestoken worden.

Je kan ook mailen naar:  joosten.petronella@telenet.be

tel: 0473 86 49 43

Misintenties week 44    November 2020

Zondag 01 november om 11.00u.  Herdenkingsviering Overledenen

Geen misviering

Gest. Jgt. Anna Broeckx en Guillaume Overath

Gest. Jgt. Jos Ballings, ouders en schoonouders

Bloemen bij Onze Lieve Vrouw van bijstand

Gerard Maes

Familie Maesen-Winters en Bob Maesen

Familie Van Gool-Wouters, familie De Corte-Steemans

Familie Cuypers-Vandael en zoon Noël

Gest. Jgt. Jules en Suzanna Dumortier-Kringels, kinderen en schoonkinderen

Jozef keunen en Julia Donckers, kinderen en schoonkinderen

PAROCHIENIEUWS

Misintenties week 43    Oktober 2020

Zondag 25 oktober om 11.00u.  

Gest. Jgt. Familie Lenders

Gest. Jgt. Noël Martin en Constance Borgerhoff

Gest. Jgt. Jozef Vankan en Maria Smeets

Gest. Jgt. Bruno Van Duynhoven en Catharina Bomans, Anna Catharina Coenen en Michel en Theodoor Verhoeven

Gest. Jgt. Theodoor Theuwis en François Moonen

Dilissen - Croonen en familie

Henri Bloemen


PAROCHIENIEUWS

Misintenties week 42    Oktober 2020

Zondag 18 oktober om 11.00u.   “Wereldmissiezondag”

Gest. Jgt. Jean Swinnen en Maria Meyskens

Gest. Jgt. Leo en Sibylle Vinken-Jansen en dochter Gerda


PAROCHIENIEUWS

~Centrum 1ste com
~Centrum Vormsel
20200916_095652
20200916_095707
20200916_095711
20200916_095718
20200916_095731
20200916_095744
20200916_095750
20200916_095758
20200916_100043

Misintenties week 41    Oktober 2020

Zondag 11 oktober om 11.00u:

Gest. Jgt. Jozef Buteneers en Lisa Dilissen

Bob Maesen

Liza Alders en Jozef Daelemans

Domien De Corte, Edmond Van Gool

Jaarmis Mèneke Rommes

Lenie Kwanten

PAROCHIENIEUWS

27 september  Eerste communie centrum


Vijftien kinderen keken er al maanden naar uit om deel te nemen aan de eerste communieviering in de Sint-Niklaaskerk. De viering werd ineengestoken door enkele ouders die zich aanboden bij de inschrijving. In het welkomstwoord zei pastoor Innocent dat Jezus de mensen de kleuren geeft van een bloem. “Bloemen” was dan ook de rode draad doorheen de viering. Een papa van een van de communiekantjes las de eerste lezing over “Het bloemetje dat zo graag de zon wou zien”. Als tussenzang klonk het lied “de droomboom”. De kinderen zongen met hun fijne stemmetjes mee. Het evangelie “Kijk naar de bloemen in het veld”, was een boeiend verhaal dat eindigde met de zin: “ God die zoveel houdt van de vogels en de bloemen, houdt nog duizendmaal meer van de mensen. Maak je geen zorgen over wat je gaat eten of aantrekken. God weet wat jij nodig hebt”. Het woordje van de pastoor werd op passende wijze gebracht, de kinderen luisterden geboeid toe. Tijdens de voorbede vonden de kinderen dat vele mensen wel een bloem verdienen. Ze brachten daarna een boeketje naar hun ouders. Na het klaarmaken van de tafel volgde de consecratie, waarbij pastoor innocent de aandacht vroeg van alle kindjes. De rustige momenten in de viering werden opgeluisterd door een broer en zusjes van enkele communiekanten. Als communielied klonk “De wereld is een toverbal”. De aandoenlijke dankwoordjes van de kinderen deden deugd. Een ouder las op het einde de samenvatting van het geheel: “als mensen elkaar graag zien zetten ze elkaar in de bloemetjes. Wij hebben een zaadje in ons hart, dat hebt U daar geplant. We kunnen het zaadje negeren en hem in elkaar laten schrompelen. We kunnen het zaadje ook koesteren als een kostbare schat die we voor onszelf willen houden. Of … we kunnen samen een mooi bloemenveld vormen. Leer ons delen, Heer, en onze vreugde uitdragen naar anderen. Laat ons groeien en bloeien, Heer.” Na de viering was het nog een tijdje een drukte in de kerk voor de foto’s en al huppelend vertrokken de kinderen met hun ouders huiswaarts.


Een uitgestelde, maar geslaagde eerste communieviering!

Misintenties week 40    Oktober 2020

Zondag 04 oktober om 11.00u:

Gest. Jgt. Theo Wijnen en Martha Vandebroek

Gest. Jgt. Maria Wijnen en Leopold Keunen

Jaak en Catho Joosten-Vanhoudt, Jacoba en Willem Joosten, Jan Vanhout

Gest. Jgt Mariëtte Lehaen en de afgestorvenen van de familie Jan en Anna Lehaen-Swennen

Jaarmis Rik Haneveer en Rita Haneveer


PAROCHIENIEUWS

PAROCHIENIEUWS


Startviering in de kerk van het centrum - 16 september 2020


Het thema van deze viering, die verzorgd werd door klas 4A van de lagere school, was: “Een droom van een school”. Deze schoolviering ging door op woensdag 16 september.


Deze kinderen hadden samen met juf Leta flink hun best gedaan om deze viering tot een mooi geheel te maken. Het was aangenaam om aan deze viering deel te nemen voor alle klassen. Verwachtingsvol zaten ze klaar tot de viering kon starten met het welkomstlied “Goeiemorgen, goeiendag”. De inbreng van de kinderen van klas 4A was fijn. Ze zorgden voor het welkomstwoord, de schuldbelijdenis, tijdens de eerste lezing hadden ze, vóór het altaar, een klein stationnetje nagebouwd waar elke klas, met hun boekentas, welkom was om op de trein te stappen, met een heuse conducteur en machinist. De tussenzang luidde dan ook: “ Kom aan boord”. Onze pastoor Innocent vertelde na het evangelie aan de kinderen dat de school te vergelijken is met een reis met de trein met machinist en conducteur, als directie en leerkrachten met de ouders. Na elk stukje van de voorbede, die ook weer gelezen werden door 4A, zongen de kinderen “Heer geef mij wat ik vraag, zo maak Jij mijn dromen waar”. Voor het “Onze Vader” nodigde pastoor Innocent iedereen uit om recht te staan. De bezinning na de communie was een samenvatting van de voornemens die elk kind wilde nakomen:


Ik heb een droom. Ik droom van een school waar alle kinderen gelukkig mogen zijn.

Ik droom dat onze ouders bekommerd zijn om het schoolse gebeuren: dat zij meeleven en meewerken waar het nodig is.

Ik droom dat er niet alleen voor punten wordt gewerkt, maar dat elk kind meebouwt aan het Rijk van God door gewoon goed te zijn voor mekaar.

Ik droom dat er in iedere klas een sfeer van vriendschap en openheid heerst.

Ik droom dat alle leerkrachten on heel graag zien, hoe verschillend wij ook zijn.


Tot slot riep pastoor Innocent de kinderen op om samen te werken, samen spelen, samen luisteren, samen leren, met Jezus in ons midden het ganse schooljaar door.


Misintenties week 39    September 2020

Zondag 27 september om 11.00u:

Voorgeschreven collecte: Wereldnoden

Eerste communieviering

Gest. Jgt. Albert Ceelen en Maria Vangerven

PAROCHIENIEUWS

Misintenties week 38    September 2020

Zondag 20 september om 11.00u:

Gest. Jgt. Familie Moonen

Gest. Jgt. Familie Ceysens – Donckers en zonen

Gest. Jgt.Toine Donckers

Theuwis Lieve, broer en papa

PAROCHIENIEUWS

Misintenties week 37    September 2020

Zondag 13 september om 11.00u:

Albert Alders en Lena Geunes, dochter en schoondochter


PAROCHIENIEUWS

Misintenties week 36    September 2020

Zondag 06 september om 11.00u:

Gest. Jgt. Overleden familie Bloemen-Monten

Gest. Jgt. Jalon Elise, Mia en Lei

Bob Maesen

Familie Sacré - Van Gool

Gest. Jgt Theodoor Giesbers en Marida Neeskens


PAROCHIENIEUWS

~15 augustus 3
15 augustus 2 (1)
15 augustus 2 (2)
~Aswoensdag Rusthuis (1)
~Aswoensdag Rusthuis (4)
~Aswoensdag Rusthuis (5)
~Aswoensdag Rusthuis (2)
~Aswoensdag Rusthuis (3)
~Aswoensdag Centrum (9)
~Aswoensdag Centrum (8)
~Aswoensdag Centrum (1)
~Aswoensdag Centrum (6)
~Aswoensdag Centrum (7)
~Aswoensdag Centrum (4)
~Aswoensdag Centrum (5)
~Aswoensdag Centrum (2)
~Aswoensdag Centrum (3)
5 febr 3
~Lichtmis (15)
~Lichtmis (13)
~Lichtmis (14)
~Lichtmis (12)
~Lichtmis (9)
~Lichtmis (10)
~Lichtmis (11)
~Lichtmis (7)
~Lichtmis (8)
~Lichtmis (5)
~Lichtmis (6)
~Lichtmis (2)
~Lichtmis (3)
~Lichtmis (4)
~Lichtmis (16)
~Lichtmis (1)
~Kerststal bij avond 2019
~Opbouwen kerststal 2019
Kerstfeest ziekenzorg 2019
~startviering 4
~startviering 2
~startviering 3
~startviering 1
~Startviering(6)
~Startviering(3)
~Startviering(5)
~Startviering(18)
~Startviering(19)
~Startviering(10)
~Startviering(13)
~Startviering(16)
~Startviering(8)
~Startviering(9)

Misintenties week 35    Augustus 2020

Zondag 30 augustus om 11.00u:

Voorgeschreven collecte: Christelijke opvoeding

Mathilde Vanlitsenburg, Jan Alders, Josfien AldersPAROCHIENIEUWS

15 augustusviering:  Maria Ten Hemel opgenomen

Op 15 augustus was er een viering in het centrum om 10 uur.

De Ten Hemelopneming van Maria stond centraal.

Vóór het altaar stond het met bloemen versierd beeld van Onze-Lieve-Vrouw.

Om haar eer te bewijzen, begon de viering met de bewieroking van het beeld van Maria.

 

Pastoor Innocent begon de viering door te zeggen dat het een dag is voor alle vrouwen.

In het openingswoord zei onze pastoor: “Wij vieren vandaag met heel de Kerk Maria als onze hemelse moeder. Op aarde beleefde ze consequent haar moederschap. 
Van kribbe tot kruis stond ze met moederliefde aan Jezus’ zijde. 
Wij geloven dat de liefde blijft, over de dood heen. 
In de hemel is haar leven tot voltooiing gebracht. 

Tegelijk vieren wij met dit feest onze eigen hoop. 
Met Maria voor ogen mogen ook wij als kerkgemeenschap 
geloven en hopen op een liefdevolle bestemming in de hemel”. 

Het evangelie volgens Lucas wijst ons op de reis van Maria naar het bergland van Judea om Elisabeth te bezoeken. Elisabeth, zwanger van Johannes de Doper, zelf werd vol van de Heilige Geest. Zij jubelde het uit en zei tegen Maria: ‘Jij bent de meest gezegende vrouw van de hele wereld en jouw kind draagt Gods zegen. Wat een eer dat de moeder van mijn Here bij mij op bezoek komt. Want toen je binnenkwam en ik je stem hoorde, begon het kind in mijn buik te trappelen van blijdschap. Jij hebt geloofd dat God zou doen wat Hij zei. Wat een geluk!’ Maria antwoordde: ‘Ik prijs de Here met mijn hele hart! Ik kan mijn blijdschap niet op! God, mijn Redder, heeft aan mij gedacht. En ik ben maar een gewone vrouw.’ Maria bleef ongeveer drie maanden bij Elisabeth. Toen ging zij terug naar huis.

In zijn homilie lichtte onze pastoor dit evangelie toe. Het is bij de begroeting tussen haar en Elisabeth dat Maria in een lofzang als het ware haar ja-woord herbevestigt, haar Magnificat!

In de voorbede drukken wij het verlangen uit te bidden voor alle moeders, voor allen die in Maria een voorbeeld zien, voor hen die een moederfiguur missen en voor de vele mensen die hopen op een betere toekomst.

De communiebezinning luidde:

Maria, leer ons met elkaar en met alle mensen rondom ons, beter omgaan.
Help ons de anderen ten diepste te respecteren, hen niet te bezitten,
niet tot de onze te maken, maar vrij te laten in de handen van God.
Wij zijn kleine, gewone mensen, je kent ons wel.
Toon ons hoe ook wij voor elkaar de armen en de schoot kunnen worden
waarin God mensen draagt.

Mooi was op het einde van de viering dat de pastoor ons de kans gaf om onze eigen wensen en vragen aan Maria kenbaar te maken in een minuut van stilte.

Pastoor Innocent ging vóór het beeld van Maria staan en heeft zeker gedacht aan alle zieken, bejaarden en alle parochianen die niet in de kerk aanwezig konden zijn op deze warme dag.

Daarna hebben we samen een ‘Weesgegroet’ gebeden.

Na zo’n kort moment van bezinning klonken de woorden zeer intens.

 

We danken voor deze viering onze pastoor Innocent, Jef Vaes die zorgde voor de muzikale omlijsting en Mia Luyts voor de mooie bloemen bij Maria en op het altaar.

Misintenties week 34    Augustus 2020

Zondag 23 augustus om 11.00u:

Gest. Jgt. Vinken-Janssen Leo en Sibylle en Gerda Vinken


PAROCHIENIEUWS

Misintenties week 33    Augustus 2020

Zaterdag 15 augustus om 10.00u. Feest van Maria ten Hemel opgenomen

Gest. Jgt. Jean Baptist Reats en famillie Claes

Gest. Jgt. Jef en Jacqueline Swinnen-Laukens

Gest. Jgt. Henri Bollen en Liza Duisters

Gest. Jgt. Jan Umans en Jeanne Laukens

Gest. Jgt. Catje Van Baelen

Gerard Beckers en Celie Kuppens en afgestorvenen van hun familie


Zondag 16 augustus om 11.00u:

Gest. Jgt. Louis Vrolix en Jeanne Fiten


PAROCHIENIEUWS

Misintenties week 32    Augustus 2020

Zondag 09 augustus om 11.00u:

Gedachtenisvieringen voor de overledenen tussen maart en juni.

Gest. Jgt. Familie Poelmans-Theuwen-Meekers-Conings

Gest. Jgt. L. Slenders en P. Leyssen

Gest. Jgt. Theo Dirkx en Jeanne Verlinden

Jaarmis Jet Triki en Tinus Bax


PAROCHIENIEUWS

Misintenties week 31    Augustus 2020

Zondag 02 augustus om 11.00u:

Gest. Jgt. Carolina Ceulen

Gest. Jgt. Marcel Kellen en Louisa Vanderstraten, Germaine Kellen en Jef Maes

Irène Geenen en Pierre De Corte


PAROCHIENIEUWS

Misintenties week 30    Juli 2020

Zondag 26 juli om 11.00u:

Gest. Jgt. Jan Donckers

Jeanne Van Gool en Pierre De Corte


PAROCHIENIEUWS

Misintenties week 29    Juli 2020

Zondag 19 juli om 11.00u:

Gest. Jgt. Hendrik Swusten en Jozefien Smolders, Peter Swusten en Catharina Fransen

Bob Maesen


 PAROCHIENIEUWS

Misintenties week 28    Juli 2020

Zondag 12 juli om 11.00u:

Gest. Jgt. Henri Winters en Eliza Schonkeren en Hendrik Winters en Elisabeth Alders

Gest. Jgt. Guillaume Eerdekens en Maria Hermans


 

PAROCHIENIEUWS

Misintenties week 27    Juli 2020

Zondag 05 juli om 11.00u:

Gest. Jgt. Henri Craeghs en Maria Claes

Gest. Jgt. Martha Michiels, Jaak Baken en familie

Gest. Jgt. Pierre Jalon en Liza Bogaerts, Mia en Lei Jalon

Gest. Jgt. Familie Ballings

Jan Vanhout, Jacoba en Willem Joosten, Jaak Joosten en Catho Vanhoudt

 

PAROCHIENIEUWS

Misintenties week 26    Juni 2020

Zondag 28 juni om 11.00u:

Gest. Jgt. Henri Beelen en Louisa Bormans en José Beelen

Familie Van Houdt – Van Gool

Snoekx-Haesen, Winters Lisette, Vandebroek Magda


PAROCHIENIEUWS

Misintenties week 25    Juni 2020

Zondag 21 juni om 11.00u.

Voorgeschreven collecte: Noden in ons bisdom

Gest. Jgt. Noël Martin en Constance Borgerhoff

Jaarmis Jaak Bloemen-Vanhoof, zonen en schoondochter

Bob Maesen


PAROCHIENIEUWS

Terug naar de mis in de kerk!

 

Op zondag 21 juni mogen we weer in de kerk eucharistie vieren.

Pastoor Innocent gaat die weer opdragen om 11.00 uur.

We zorgen dat jullie veilig in de kerk kunnen vertoeven.

We nemen de nodige voorzorgsmaatregelen in acht.

Bij het binnenkomen staat er “Handgel” om de handen verplicht te ontsmetten.

We vragen om zoveel mogelijk, langs de middengang, vooraan plaats te nemen zodat je de mensen niet hoeft te kruisen bij het binnenkomen.

Je kan zien op welke stoelen je kan plaatsnemen, er is rekening gehouden met de gevraagde afstand.

Er zijn ook enkele plaatsen waar koppels naast mekaar kunnen zitten. Die plaatsen hebben we meer achteraan voorzien.

Bij de communie gaan we in één rij in het midden van de gang naar voor, de linker kant eerst en daarna de rechterkant. Hou rekening met de afstand van 1,5 meter. Onze plaats bereiken we zoals we gewoon zijn, langs de zijgang.

Na de viering, het naar buiten gaan, kan zoals bij de communie, eerst de linker blok, daarna de rechter.

Denk aan de afstand bij het buitenkomen!

Fijn dat we terug eucharistie kunnen vieren in de kerk en dat spoedig al die maatregelen niet meer nodig zullen zijn.

Misintenties week 24    Juni 2020

Zondag 14 juni:

Geen misviering wel in Lille: Sacramentszondag


PAROCHIENIEUWS


Misintenties week 23    Juni 2020

Maandag 01 juni: Pinkstermaandag

 Geen intenties


 

Zondag 07 juni:

Henri Vansummeren

Gest. Jgt. Peter Bloemen en Philomena Monten

Gest. Jgt. Pierre Timmers

Gerard Maes en Jaak en Maria Maes-Meuris

Gerard Kuppens, Drika Bloemen, Michel, Pierre en Marc

Gest. Jgt. Jan Theuwkens en Mathilde Verlinden


Geen misvieringen deze week


PAROCHIENIEUWS


Misintenties week 22    Mei 2020

Zondag 31 mei. Pinksteren

Geen intenties, wij bidden voor onze overledenen

Geen misvieringen deze week


PAROCHIENIEUWS

Gedachte bij “Moederdag” vanuit een assistentiewoning.

Sinds 10 mei, “Moederdag” mogen we door de versoepeling van de Corona-maatregelen beperkt bezoek ontvangen. Deze mogelijkheid wordt ook toegelaten in onze assistentiewoningen, jawel, waar tot dan geen bezoek, buiten de zorgverleners, was toegestaan.

Omdat we nooit te oud zijn om bij te leren, wordt ons naast de regel van 3, ook de regel van 4 voorgelegd. Met de woordspeling “Verdubbel je bubbel” denken ze de afzondering van afgelopen maanden te verzachten. Komt daarbij dat de afstand moet gerespecteerd worden en dat er gekozen moet worden… Weet men wel dat een serviceflat kleinere ruimten heeft? Door deze toegeving waren ze weer even van ons af en wij zogezegd tevreden. Steeds speelde het door mijn gedachten “Waar is de overheid met alles wat dit ook maar mag zijn, mee bezig?”

Uitgaande van  “Moederdag” : beperken, afstand, besmetting, virus, controle. Wij hebben het hierbij over kinderen naar hun moeder toe en natuurlijk ook andersom. Doordat de meeste mensen in deze tijd wat gemoedelijker en toegeeflijker zijn, neemt men er dit maar bij, hier en daar zal er zeker wel wat ongenoegen ontstaan zijn. Wij, in onze assistentiewoningen konden er ons uiteindelijk in vinden (beter iets dan niets). Daar waar uw moeder in een zorgcentrum alleen raam- of zwaaibezoek kreeg, zullen er menige traantjes gevloeid hebben.

Laten we bij dit ook niet vergeten dat er veel afscheid moet genomen worden, waar onze kinderen van op afstand moet meeleven.

Waar staan we als mens? Komen we na Corona de mentale en gezondheidscrisis te boven?

In deze onwezenlijke tijd proberen we ons toch in ons geloof staande te houden, liefde, gebed en vreugde uit te dragen naar onze kinderen, familie, vrienden, kennissen, aan allen die ons dierbaar zijn.

Alle goeds!

Misintenties week 21    Mei 2020

Zondag 24 mei. 

Jeanne Van Gool en Marie-Louise Van Gool

Jan Vanhout, Catho Vanhoudt en Jaak Joosten, Jacoba en Willem Joosten

Geen misvieringen deze week


PAROCHIENIEUWS


Misintenties week 20    Mei 2020

Zondag 17 mei. 

Geen misvieringen deze week

Gest. Jgt. Jules Balis en Kaatje Aerts

Gest. Jgt. Leopold Swusten en Betsie Smeets en familie Swusten-Smeets

Gest. Jgt.  Jozef Verduyckt en Helena Craeghs

Gest. Jgt. Jozef Swinnen en Pauline Hoeks en Toine Janssen

Bob Maesen en familie Maesen-Winters

PAROCHIENIEUWS


Misintenties week 19    Mei 2020

Zondag 10 mei. 

Geen misvieringen deze week

Gest. Jgt. Hendrika Boonen en Jan Ruttens

Gest. Jgt. Henri, Ron en Eliane Janssen en Maria Cools

Gest. Jgt. Elisa Driesen en Albert Claessen

Albert Alders en Lena Geunes, dochter en schoondochter

PAROCHIENIEUWS


Misintenties week 18    Mei 2020

Zondag 03 mei. 

Voorgeschreven collecte: Kerkelijke opleiding

Geen misvieringen deze week

Gest. Jgt. Familie Creemers-Dumortier

PAROCHIENIEUWS


Misintenties week 17    April 2020

Zondag 26 april.

Geen misvieringen deze week

Gest. Jgt. Willems – Kerkhofs en Maria Jannis

Familie Van Gool – Wouters, familie De Corte – Steemans

PAROCHIENIEUWS


Misintenties week 16    April 2020

Zondag 19 april.  Beloken Pasen

Geen misvieringen deze week

Gest. Jgt. Jaak Verschaekelen en Eliza Bloemen

Gest. Jgt. Gust Kemps en Lena Claes, familie Kemps – Weckx en Claes – Stevens

Gest. Jgt. Familie Willems – Barbieux en Charles Ostyn

PAROCHIENIEUWS


Misintenties week 15    April 2020

Zondag 12 april.  Pasen

Geen misvieringen deze week

Patricia Vansummeren

Gest. Jgt. Felix Claes en Maria Cordens

Gest. Jgt. Noots – Slegten – Clercx

Bob Maesen

Jaarmis Simon Theuwis en Bertha Ceysens, Jenny en Mia

Mathilde Vanlitsenburg, Jan Alders, Pier Meekers

Gest. Jgt. Frans Evers

 

Maandag 13 april: Paasmaandag


PAROCHIENIEUWS


Misintenties week 14    April 2020

Zondag 05 april.  Palmzondag

Geen misvieringen deze week

Geen Goede week vieringen

Gest. Jgt. Leopold Keunen en Maria Wijnen

Gest. Jgt. Theodoor Giesbers en Marida Neeskens en Helena Giesbers

Gest. Jgt. Familie Huybreckx – Vanlommel, Antoon Vlemmix en Francisca Huybreckx

Gest. Jgt. Maria Kuppens en Antoon Beckers

Get. Jgt. Familie Wouters – Evens

Jaarmis Antoon Bollen en Maria Umans, Mia, Jan en Maurice


PAROCHIENIEUWS

Ondertussen in de kerk van het centrum

 

Terwijl de kerkdiensten opgeschort zijn in de Federatie blijft de Sint-Niklaaskerk in Neerpelt centrum open voor individueel gebed en bezinning..

Iemand van onze parochianen liet er volgend gebed achter, zodat ieder die het wil deze Heilige kan aanroepen voor bescherming.

 

Gebed tot de Heilige Rochus

Heilige Rochus, Gij hebt met zoveel edelmoedigheid

en liefde de pestlijders verzorgd.      

Verscheidene malen verleende God U zieken

die opgegeven waren te genezen met het KRUISTEKEN.                                                                 

Met groot vertrouwen richten we ons tot U, en we vragen U:

Spreek voor ons ten beste bij de Heer

om verbetering, genezing te bekomen

in zware ziekten, zo God het wil.                                       

Bewaar ons voor besmettingen en epidemieën.

Kom ons te hulp in de ziekten van het lichaam

maar ook in die van de ziel.                                            

Met groot vertrouwen vragen we U:

Bescherm ons tegen bliksem en onweer.

Heilige Rochus, bid voor ons.

 

Misintenties week 13    Maart 2020

Zondag 29 maart om 11:00u.  5de zondag in de veertigdagentijd

Geen misvieringen deze week

Gest. Jgt. Jan Vanderhoydonck en Maria Van Baelen

Irène Geenen en Pierre De Corte

Jaarmis Lotte Achten

 

Dinsdag 31 maart in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Woensdag 1 april in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Donderdag 2 april in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Vrijdag 3 april in het rusthuis

09.30 u. voor de overledenen


PAROCHIENIEUWS


Misintenties week 12    Maart 2020

Zondag 22 maart om 11:00u.   4de zondag in de veertigdagentijd

Eerste omhaling Broederlijk delen

Geen misvieringen deze week

Gest. Jgt. Gerard Beckers en Cecilia Kuppens en familie Kuppens – Vanlindt en familie Beckers

Gest. Jgt. Ter ere van de Heilige Jozef

Gest. Jgt. Constance Borgerhoff en Noël Martin

Gest. Jgt. Jan Hermans en familie

Gest. Jgt. Jos Van Werde en Agnes Kellen

Herdenkingsviering voor Elske Leyssen

 

Dinsdag 24 maart in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Woensdag 25 maart in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Donderdag 26 maart in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Vrijdag 27 maart in het rusthuis

09.30 u. voor de overledenen

 

PAROCHIENIEUWS


Misintenties week 11    Maart 2020

Zondag 15 maart om 11:00u.   3de zondag in de veertigdagentijd

Naamopgave en kruisoplegging eerste communicanten en vormelingen

Gest. Jgt. Mietje Meus en Albert Renckens

Gest. Jgt. Overledenen familie Bloemen – Monten

Gest. Jgt. Familie Clercx – Bôn,  T. Clerkc en  M. Leva

Gest. Jgt. Michel Tutelaars en Elisabeth Snoeckx

Jaarmis Mia Vansummeren – Claes

Jaarmis Maria Cox – Stevens Pieter en kinderen

Jaarmis Jet Triki en Tinus Bax

Eduard Winderix


Dinsdag 17 maart in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Woensdag 18 maart in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Donderdag 19 maart in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Vrijdag 20 maart in het rusthuis

09.30 u. voor de overledenen

 

PAROCHIENIEUWS

Aswoensdag in het centrum

 In het rusthuis.

Woensdag 26 februari ging de Aswoensdag viering door in de goed verwarmde kapel van het rusthuis “Sint-Jozef” en in een serene omgeving.

De bewoners van het rusthuis die een assenkruisje konden komen halen schoven aan, sommigen kwamen aan de arm van een verzorgende, anderen in hun rolstoel.  

De assen stonden klaar naast het altaar.

Na het evangelie sprak pastoor Innocent enkele bemoedigende woorden aan de hand van de eerste lezing uit de profeet Joël:

De pastoor wees erop dat onder de veertigdagentijd onze driedelige taak is te bidden, te vasten en te delen.

Daarna werden de assen gewijd voor de verschillende parochies.

Dan werden de kruisjes gegeven op het voorhoofd van de aanwezigen door pastoor Innocent met de woorden: “ Bekeer U en open uw hart voor het evangelie”.

Vrijwilligers zullen in de namiddag nog assenkruisjes verdelende aan de andere bewoners die dat wensen.

De viering werd afgesloten met een wel thuis en een fijne veertigdagentijd.


In de kerk.

Om 19.00 uur was de aswoensdag viering in de kerk.

De carnavalsvereniging “De gezellen van Taxandria” vzw “De kwakvorsen” verzorgden de viering met teksten en liederen.

Ze legden in de loop van de viering hun scepters op het altaar, de carnavalsperiode is voorbij. De pastoor wenste iedereen een deugddoende veertigdagentijd en wees op de belangrijkheid van het bidden, vasten en delen.

Misintenties week 10    Maart 2020

Zondag 08 maart om 11:00u. 2de zondag in de veertigdagentijd

Bob Maesen

 

Dinsdag 10 maart in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Woensdag 11 maart in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Donderdag 12 maart in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Vrijdag 13 maart in het rusthuis

09.30 u. voor de overledenen

 

PAROCHIENIEUWS


Misintenties week 09    Maart 2020

Zondag 01 maart om 11:00u. 1ste zondag in de veertigdagentijd

Gest. Jgt. Frederik Brouwers, Jaak Dreezen en Liza Kinable

Gest. Jgt. Jean Verhoeven en Christina Esch

Gest. Jgt. Jaak Vanhout

Jan Vanhout, Jaak Joosten en Catho Vanhoudt, Jacoba Joosten en Willem Joosten

 

Dinsdag 3 maart in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Woensdag 4 maart in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Donderdag 5 maart in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Vrijdag 6 maart in het rusthuis

09.30 u. voor de overledenen


PAROCHIENIEUWS


Misintenties week 08    Februari 2020

Zondag 23 februari om 11:00u.

Gest. jgt. Aalmoezenier Sooi Willems

Gest. Jgt. Maria Kuppens en Antoon Beckers

Gest. jgt. Alfons Hanuset

Gest. jgt. Marieke Vanhout, Jacobus Geunes en kinderen

Jozef Coumans, Petronella Bollen, kinderen en schoonkinderen

Jaak Truyens en Mieke Fransen, Madeleine en Guido Truyens

Albert Alders en Lena Geunes, dochter en schoondochter

Johan Winters

Charel Cox, zoontje Ludo Cox en kleinzoontje Franky Cox

 

Dinsdag 25 februari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Woensdag 26 februari : Aswoensdag in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Aswoensdagviering in de kerk

19.00 u.

 

Donderdag 27 februari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Vrijdag 28 februari in het rusthuis

09.30 u. voor de overledenen

 

 PAROCHIENIEUWS

Samana Neerpelt-Centrum

 Nieuwjaars drink 5 februari 2020 – de Peel Neerpelt-Centrum – 14.00u. – 16.00u.

Een meer dan geslaagde samenwerking tussen SAMANA Neerpelt Centrum en FERM Lindelhoeven

Op woensdag 5 februari ll. werden de leden van beide verenigingen uitgenodigd voor een nieuwjaarsreceptie en gezellig samenzijn in zaal De Peel te Neerpelt-Centrum

Annie (Samana) en Elly (Ferm) mochten zo’n 70 aanwezigen welkom heten.

Het werd een gezellige namiddag met fijne ontmoetingen, lekkere hapjes en leuke animatie. De bijgevoegde foto  spreekt voor zichzelf!  De tijd vloog veel te snel voorbij. Een zeer geslaagde activiteit, zeker voor herhaling vatbaar!

Een dikke pluim voor de organisatoren! Ook een speciaal dankjewel aan de kookploeg van Ferm, zij zorgden voor  de lekkere hapjes.

Misintenties week 07    Februari 2020

Zondag 16 februari om 11:00u.

Voorgeschreven collecte: Kerkopbouw in Vlaanderen

Theo Kuppens, Pieter Kuppens, Alda Verbakel

Jozef Daelemans en Liza Alders

Maria Wouters en Edmond Van Gool, Philomena Steemans en Domien De Corte


Dinsdag 18 februari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Woensdag 19 februari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Donderdag 20 februari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Vrijdag 21 februari in het rusthuis

09.30 u. voor de overledenen

 

 

PAROCHIENIEUWS

Lichtmisviering in het centrum

Op zondag 2 februari vierden kinderen van onze parochie samen met de eerste communicanten en vormelingen "Maria Lichtmis". De dopelingen van 2019 kregen een speciale uitnodiging om met hun kindje in deze viering de kinderzegen te ontvangen. Want, samen herdachten we hoe Jozef en Maria met Jezus naar de tempel trokken om hun Zoon aan God toe te vertrouwen. Daarnaast droeg onze pastoor de viering ook op aan de drie Peltse missionarissen die op 1 januari 1962 in Congo werden vermoord. Gedurende de viering werden er mooie teksten gelezen door de vormelingen, ouders en catechisten. Er was een groot gevoel van verbondenheid merkbaar in de kerk en dit werd mede versterkt door de ingetogen kaarsjesprocessie van de kinderen naar het altaar. Samen brachten we een kaarsje aan als teken van licht en hoop. De kinderen mochten meerdere malen naar het altaar komen om samen te bidden en elkaar de vredeswens te geven. Pastoor Innocent sprak ook zijn zegen uit over alle kinderen: "Jullie moeten gezond blijven, goed studeren en lief zijn voor jullie juf of meester." De kinderen, maar ook de doopsel catechisten, ouders en vormsel catechist  werden op het einde van de viering hartelijk bedankt door pastoor Innocent! Een heel mooie gebaar! Veel dank aan alle kinderen en vrijwilligers voor jullie inzet. Na een gezellige receptie trok iedereen huiswaarts. Om twee uur werden er 4 kinderen gedoopt, zij kunnen volgend jaar aan deze viering deelnemen. Samen maken we er weer een mooie viering van op 15 maart met de Naamopgave en kruisoplegging.

Misintenties week 06    Februari 2020

Zondag 09 februari om 11:00u.

Gest. jgt. Nelly Geunes

Mia Van Summeren

Familie Truyens -Thys- Daniëls

Jan Cuyvers – Timmers, kinderen en kleinkinderen

Jan Conincx en Helena Hermans

 

Dinsdag 11 februari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Woensdag 12 februari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Donderdag 13 februari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Vrijdag 14 februari in het rusthuis

09.30 u. voor de overledenen

 

PAROCHIENIEUWS

Misintenties week 05    Februari 2020

Zondag 02 februari om 11:00u.

Lichtmisviering met dopelingen van 2019, eerste communiekanten en vormelingen van 2020

Gest. jgt. Godfried Smits en Adriana Loenders

Gest. jgt. Frans Vrijsen en Anna Vanhout

Gest. jgt. Henri Theuwis

Familie Dilissen – Driesen en familie Vanhees – Kums

Jaak Drieskens


Dinsdag 4 februari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Woensdag 5 februari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Donderdag 6 februari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Vrijdag 7 februari in het rusthuis

09.30 u. voor de overledenen

 

PAROCHIENIEUWS

Misintenties week 04    Januari 2020

Zondag 26 januari om 11:00u.

Jaarmis Gerard Kuppens

Gest. jgt. Constance Borgerhoff en Noël Martin

Gest. jgt. Petrus Lamers

Felix Biddeloo en Helena Molemans, Annie Biddeloo, Jan Biddeloo

 

Dinsdag 28 januari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Woensdag 29 januari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Donderdag 30 januari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Vrijdag 31 januari in het rusthuis

09.30 u. voor de overledenen


PAROCHIENIEUWS

Misintenties week 03    Januari 2020

Zondag 19 januari om 11:00u.

Jaarmis Henri Vansummeren

Gerard Vanhout en Marina Vanhout

 

Dinsdag 21 januari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Woensdag 22 januari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Donderdag 23 januari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Vrijdag 24 januari in het rusthuis

09.30 u. voor de overledenen

 

PAROCHIENIEUWS


Misintenties week 02    Januari 2020

Zondag 12 januari om 11:00u.

Gerard Follon

Jaarmis Bob Maesen en de afgestorvenen Maesen – Winters

Familie Vanderfeesten – Peeten

Jaarmis Romain Ceulemans

Jozef Coumans, Petronella Bollen, kinderen en schoonkinderen

 

Dinsdag 14 januari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Woensdag 15 januari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Donderdag 16 januari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Vrijdag 17 januari in het rusthuis

09.30 u. voor de overledenen

 

PAROCHIENIEUWS


Misintenties week 01    Januari 2020

Zondag 05 januari om 11:00u.

Gest. jgt. Antoon Beckers en Maria Kuppens

 

Donderdag 9 januari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

PAROCHIENIEUWS


Misintenties week 52    December 2019

Zondag 29 december om 11:00u.

André Knevels en familie

 

Woensdag 1 januari om 11:00u. Nieuwjaarsdag

Feest van de Moeder Gods

 

Donderdag 2 januari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

PAROCHIENIEUWS

Opbouwen van de Kerststal in de Sint-Niklaaskerk.

 

Op maandag 16 december kwam ’s morgens om 9 uur de ploeg, van 6 personen, bijeen om de Kerststal klaar te zetten.

Eerst de vloer en dan de stal met de bomen erachter. De belichting en als slot de beelden.

Deze werden behoedzaam uit de houten kisten  gehaald, waar ze bijna een jaar lang in bewaard zijn, toegedekt met beschermende doeken om eventuele beschadiging te voorkomen.

Voorzichtig werden ze naar voor in de kerk gedragen en klaargezet om in de stal een plaatsje te krijgen. Alles gebeurde zeer voorzichtig en weloverwogen. Het laatst werden de spots geplaatst zodat alles goed tot zijn recht komt.

Bij valavond ziet de stal er zeer sfeervol uit.


Samana

Kerstfeest Samana Neerpelt-Centrum

 

kerstfeest …..de vraag was groot en als kern konden wij deze vraag niet onbeantwoord laten. 

 

13 december 2019 moest een orgelpunt worden van onze jaarwerking 2019 en het is voor de leden een hoogdag geworden!

Om 14.00u. werden 49 deelnemers verwelkomt in een sfeervolle, mooi versierde zaal. Jammer konden enkele leden wegens ziekte niet aanwezig zijn. Het senioren mannenkoor van Bocholt bracht gedurende 2 x een half uur een serenade van wereldliederen en Kerstliederen, van “Tienneke van Heule tot “de herdertjes lagen bij nachte”. Iedereen kon en zong mee!

Bij feest hoort ook een lekkere maaltijd….en of dit werd geapprecieerd! Na gezellig tafelen en keuvelen werd (ietsje te vroeg) een heuse nieuwsjaarbrief, met de nodige wensen, voorgelezen!

Het was snel 17.00u. ….na een fijne, gezellige en deugddoende namiddag ging iedereen met een goed en warm gevoel weer naar huis!

Misintenties week 51    December 2019

Zondag 22 december om 11:00u.

Vierde zondag van de Advent

Marc sacré

Mon Van Houdt

Gest. jgt. Cecilia Kuppens en Gerard Beckers en familie Kuppens Vanlindt en familie Beckers 

Peter Bloemen en Philomena Monten, Istvàn Krammerhoffer en Terézia Haasz

Jaarmis Frans Vanbaelen en Jos Rens

Luc Croisiaux en Jeanne Hogers.

 

Dinsdag 24 december in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Woensdag 25 december om 11:00u.

Kerstmis

Gest. jgt. Noël Martin, Constance Borgerhoff en familie

Familie Maesen – Winters en Bob Maesen

Jef Vosch, Michel en Irène Spooren – Minten, Thea Jutten

Mia Peeters

 

Donderdag 26 december om 11:00u.

Tweede Kerstdag

Gest. jgt. E.H. Jef Bloemen en familie Bloemen – Vanhoof, zonen en schoondochter

 

Donderdag 26 december in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

PAROCHIENIEUWS

Misintenties week 50    December 2019

Zondag 15 december om 11:00u.

Derde zondag van de Advent

Voorgeschreven collecte: Welzijnszorg

Gerard Maes

Gest. jgt. Overleden familie Bierkens – Ebers en Swinnen - Willekens

Gest. jgt. uit dank ter ere van Sint - Odilia

 

Dinsdag 17 december in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Woensdag 18 december in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Donderdag 19 december in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Vrijdag 20 december  in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

PAROCHIENIEUWS


Misintenties week 49    December 2019

Zondag 08 december om 11:00u.

Gest. jgt. Jean-Babtist Raets en Bertha Claes

Gest. jgt. Maria Follon en Joannes Van Geloven

Jan Smeets

Jaarmis Rita Tijs

Theuwis Pierre en dochter Lieve en broertje Koen

 

Dinsdag 10 december in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Woensdag 11 december in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Donderdag 12 december in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Vrijdag 13 december  in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

PAROCHIENIEUWS

Startviering eerste communie en vormelingen in het centrum.

Op zondag 24 november kwamen de eerste communiekantjes en de vormelingen voor het jaar 2020 samen in de kerk om de eerste van de voorafgaande vieringen te verzorgen, de STARTVIERING.

Blij kwamen ze de kerk binnen en zochten hun plaatsje vooraan op, dicht bij het altaar, dicht bij God.

Het was op deze vierendertigste zondag door het jaar ook het feest van “Christus, koning van het heelal”. Pastoor Innocent vertelde aan de kinderen dat er daarom witte gewaden gedragen worden en de altaardoeken voor dat feest ook wit zijn.

De pastoor sprak dan eerst de eerste communiekantjes toe en vertelde dat ze op weg zijn naar de viering van hun eerste communie op 17 mei 2020. Dat is het tweede sacrament van de initiatiesacramenten, voorafgegaan door het doopsel. En zoals een moeder haar kindje eten geeft en drank, zo krijgen de kinderen ook voedsel in de vorm van een hostie, maar ook geestelijk voedsel. Ze krijgen een speciale plaats in onze parochiegemeenschap. De pastoor riep op om hen te steunen en te bemoedigen bij de groei er naartoe.

Ook de vormelingen kregen een welkomstwoord van de pastoor. Hij wees erop dat ze een rondleiding gekregen hadden in de kerk, zodat ze weten wat zich zoal in dat grote gebouw bevindt. Zij zijn op weg naar het derde van de initiatiesacramenten, namelijk het vormsel op 31 mei 2020.

De teksten werden gelezen door vormelingen en ouders. Zo mogelijk werden de liedjes meegezongen. Enkele eerste communiekantjes brachten de gaven aan bij de offerande. Bij het Onze Vader nodigde Pastoor Innocent alle kinderen uit om rond het altaar te komen om hand in hand samen te bidden. Ook de vredeswens werd dan doorgegeven aan de kinderen en aan de kersverse begeleider van de vormelingen, Scott. Bij het slotlied, bemoedigd door Pastoor Innocent, klapten de kinderen en uiteindelijk ook de volwassenen in de handen op maat van het liedje: “Toch weet ik wat ik wil”. Het was een aandoenlijk moment.

De kinderen, ouders en de pastoor gingen tevreden huiswaarts. Ze kijken uit naar de volgende viering met Lichtmis op 2 februari om 11.00 uur.

Misintenties week 48    December 2019

Zondag 01 december om 11:00u.

Gest. jgt. Anna Franssen en Antonius Vissers

Delphine Verlinden en schoonzoon Ludo Daniëls

Jan en Jeanne Umans - Laukens     

 

Dinsdag 3 december in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Woensdag 4 december in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Donderdag 5 december in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Vrijdag 6 december  in het rusthuis

09.30 u. Fons Wallraf en Liza Schildermans en dochter Mariëtte

 

PAROCHIENIEUWS

Misintenties week 47    November 2019

Zondag 24 november om 11:00u.

Jaarmis Patricia Vansummeren

Gest. jgt. Theodoor Kuppens en Pauline Palmers

Gest. jgt. Josée Baken en Matthieu Valkenborgh

Marie Louise Van Gool

Gest. jgt. Louis Hermans

Jaarmis Charles en Peter Meijlaers en Patrick Sweertvaegher en familie Van Broekhoven-Fonteyn en Baeken-Degroot

Jaak Drieskens

 

Dinsdag 26 november in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Woensdag 27 november in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Donderdag 28 november in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Vrijdag 29 november in het rusthuis

09.30 u. voor de overledenen

PAROCHIENIEUWS

Misintenties week 46    November 2019

Zondag 17 november om 11:00u.

Voorgeschreven collecte: Kerkelijke opleiding (priesters, diakens en leken)

VIERING  OKRA

Mia, Thoke en Jef Truyens

Gest. jgt. Hendrik Thijs en Johanna Theunissen en Riet Thijs

Jaarmis Helena Geuzens

Overledenen familie Elen : Jan en Trui, Rina en Leo, Agnes

François Snoeks

Voor de overleden leden van Okra van het voorbije jaar


Dinsdag 19 november in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Woensdag 20 november in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Donderdag 21 november in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Vrijdag 22 november in het rusthuis

09.30 u. voor de overledenen


PAROCHIENIEUWS

Misintenties week 45    November 2019

Zondag 10 november om 11:00u.

Gest. jgt. Overleden familie Beckers, Kuppens, Vanlindt

Gest. jgt. Gerard Vandael en Anna Bancken

Jaarmis Alfons Moonen en Martha Vanderhoydonck; Johan Moonen; Aloïse Moonen en Lo Van Winkel; Leon Remy

Jaarmis Barbara Van Mierlo; Leo Vaesen 


Maandag 11 november om 11:00u:

Gest. jgt. Albert Mulkens, Melanie Bancken, Jos Mulkens, Pierre en Berty Van Samang

           

Dinsdag 12 november in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Woensdag 13 november in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Donderdag 14 november in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Vrijdag 15 november in het rusthuis

09.30 u. voor de overledenen


PAROCHIENIEUWS

Herfstfeest Okra Neerpelt centrum.
Op 16 Oktober 2019 heeft OKRA Neerpelt - centrum zijn jaarlijkse “Statutaire leden- en feestvergadering” gehouden in de Peel. Er was een goede opkomst , we hebben ook even stil gestaan bij de overleden en zieke leden van dit jaar. We hebben samen genoten van een lekker middagmaal. Daarna was er tijd voor onze animatie we hadden twee goochelaars uitgenodigd met op achtergrond orgelmuziek van Jan Quanten.
Na het dessert hebben we afgesloten met onze tombola met talrijke prijzen.

Misintenties week 44    November 2019

Zondag 03 november om 11:00u.

Verkoop Kalenders “Bond Zonder Naam “ 2020 (12 euro)

Gest. jgt. Anna Broekx en Guilliaume Overath

Jaarmis Drika Bloemen

Gest. jgt. Jules en Suzanna Dumortier – Kringels, kinderen en schoonkinderen

Jaarmis Lucien Wuytjens

 

Dinsdag 5 november in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Woensdag 6 november in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Donderdag 7 november in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Vrijdag 8 november in het rusthuis

09.30 u. voor de overledenen


PAROCHIENIEUWS