Centrum

Centrum Sint - Niklaas


Misintenties week 13    Maart 2019

Zondag 31 maart  om 11:00u.

4de zondag in de veertigdagentijd

Voorgeschreven collecte: Eerste collecte Broederlijk delen

Verkoop van wenskaarten ten voordele van Broederlijk delen aan de kerkdeur

11.00 u. Gesticht jaargetijde Jan Vanderhoydonck en Maria Van Baelen

Irène Geenen

 

Dinsdag 2 april in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Woensdag 3 april in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Donderdag 4 april in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Vrijdag 5 april in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen


PAROCHIENIEUWS

Schoolviering in de veertigdagentijd.

De schoolviering  in de veertigdagentijd van de Jaak Tassetstraat – Neerpelt centrum werd  verzorgd door de leerlingen van klas 5 A. Deze viering ging door op vrijdag 15 maart. 

Deze viering droeg als thema: Kiemkracht, wat een pracht!

 

Deze tekst uit de schuldbelijdenis vat eigenlijk de hele eucharistieviering samen:

 

God, soms draaien we ons weg van de zon en negeren een warm gebaar.

Daardoor liggen we dwars en hebben we geen oog meer voor elkaar.

We groeien niet meer naar het licht en verbergen ons gezicht.

Laat ons het opnieuw proberen en ons terug naar het goede keren.


Naamopgave en kruisoplegging

Het was een mooie viering, voorgegaan door Pastoor Innocent en welkom geheten door

de eerste Communiekanten en Vormelingen. “Welkom, welkom”, klonk de vriendengroet. “Welkom, welkom samen is het goed”.                                                                                

Onze pastoor vertelde over het thema “Broederlijk Delen”, waarvan de slogan deze week is:  “roepende stilte”. Een oproep om in stilte te bidden, maar ook om in stilte te bezinnen en misschien een nieuwe weg in te slaan.

Al de kinderen, zowel eerste communiekantjes als vormelingen, zegden hun naam,  klaar en duidelijk. Met die naam worden ze geroepen om als jonge christenen op weg te gaan.

De kruisjes voor de vormelingen werden aangebracht door de eerste communiekantjes.

Het kruis kan als een schaduw over hun leven vallen, maar het laat hen ook ervaren dat onze God er altijd is om ons te steunen.

Het gezamenlijk “Onze Vader”, met de communiekantjes en de pastoor rond het altaar was een stemmig moment in deze viering.

Zo zetten ze samen de tocht verder naar hun eerste communie en hun vormsel.

De volgende viering waar ze samen met alle kinderen van de hele federatie voor de viering mogen instaan is op Witte Donderdag op 18 maart om 19.00 uur in de kerk van het Boseind.

Misintenties week 12    Maart 2019

Zondag 24 maart  om 11:00u. Derde zondag in de veertigdagentijd

Gesticht jaargetijde Jos Van Werde en Agnes Kellen

Maria Wouters

Edmond Van Gool

 

Dinsdag 26maart in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Woensdag 27 maart in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Donderdag 28 maart in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Vrijdag 29 maart in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen


PAROCHIENIEUWS

Aswoensdag

In de voormiddag was er een viering met aswijding in het rusthuis.

Pastoor Innocent wijdde er ook de as voor de andere parochies die pas in de in de avond hun viering hadden. Vele residenten kwamen om een askruisje.

In de avond was er een viering in de kerk van het centrum. Bij het binnen komen werden er 2 steken (soort hoed) voor het altaar geplaatst. De vrienden van De Gezellen Van Taxandria waren goed vertegenwoordigd, dit onder leiding van Prins Jos de vierde en Prinses Lieve de eerste, ook de jeugdprinsen Jetze en Britte waren aanwezig. De lezingen en voorbeden werden gedaan door de prins en zijn gevolg.

Een greep uit de teksten:

Kijk eens in de spiegel naar je eigen gezicht

-niet naar je haren of naar je make-up-

Kijk verder en dieper…

Je woont achter je gezicht.

Aan je gezicht kan men je kennen.

Heb je een masker op dat je aanpast,

naar de omstandigheden?

Hard en koud,

voor hen die onder je staan,

vleiend en poeslief naar boven toe.

Met een standaardglimlach voor de verkoop,

of omdat je ervoor betaald wordt.

Vrolijk in de bar, onverschillig op school.

Uitdagend in het verkeer en gesloten thuis?

Je woont achter je gezicht…

Wij mensen dragen heel dikwijls een masker

waarachter we ons verbergen.

Is deze dag niet een uitnodiging

om vanaf nu het masker af te werpen

en eerlijk te zijn tegenover God en de medemens?

Je gezicht moet de open en eerlijke spiegel zijn

van je binnenkant.

Pas dan kun je echt ten volle leven. 

 

Met het askruisje op hun voorhoofd, bewust van de kleinheid van de mens,  en van zijn breekbaarheid, gingen allen de veertigdagentijd tegemoet.

Op het einde van de viering nodigde Pastoor Innocent De Gazellen Van Taxandria uit om deze mooie traditie verder te zetten en in ere te houden.

Dank aan pastoor Innocent voor het voorgaan in deze mooie viering, ook dank aan de prinsen en hun gevolg. Dank aan iedereen voor hun inzet voor deze mooie viering.

Een fijne en volhoudende vastentijd.

Misintenties week 11    Maart 2019

Zondag 17 maart  om 11:00u. Tweede zondag in de veertigdagentijd

Naamopgave en kruisoplegging voor eerste communicantjes en vormelingen


Gesticht jaargetijde Mietje Meus en Albert Renckens

Gesticht jaargetijde Gerard Beckers en Cecilia Kuppens en familie Kuppens – Van Lindt en familie

Gesticht jaargetijde overledenen van de familie Bloemen – Monten

Gesticht jaargetijde Familie Clercx – Bôn, T. Clercx en M. Leva

Gesticht jaargetijde Michel Tutelaars en Elisabeth Snoeckx

Gesticht jaargetijde Constance Borgerhoff en Noël Martin

Gesticht jaargetijde Jan Hermans en familie

Gesticht jaargetijde ter ere van de Heilige Jozef

Jaarmis Mia Vansummeren – Claes

Maria Cox – Pieter Stevens en kinderen

 

Dinsdag 19 maart in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Woensdag 20 maart in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Donderdag 21 maart in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Vrijdag 22 maart in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

Misintenties week 10    Maart 2019

Zondag 10 maart om 11:00u.

Eerste zondag in de veertigdagentijd

Bob Maesen

Jaarmis Anna Van Houdt - Jan Pellens – Jef Janssenswillen en dochter Mia en schoonzonen

Toine Vaesen

 

Dinsdag 12 maart in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Woensdag 13 maart in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Donderdag 14 maart in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Vrijdag 15 maart in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

13.30 u. Schoolviering: Veertigdagentijd – Kiemkracht, wat een pracht!

Misintenties week 9     Maart 2019

Zondag 3 maart

11.00 u. Gesticht jaargetijde Frederik Brouwers, Jaak Dreesen en Liza Kinable

Gesticht jaargetijde Jean Verhoeven en Christina Esch

Gesticht jaargetijde Jaak Vanhout

Jan Vanhout, Jaak Joosten en Catho Vanhoudt, Jacoba en Willem Joosten

 

Dinsdag 5 maart in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Woensdag 6 maart Begin van de veertigdagentijd

09.30 u. As wijding in het rusthuis

Voor de overledenen

19.00 u. Aswoensdagviering

 

Donderdag 7 maart in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Vrijdag 8 maart in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

Misintenties week 8      februari 2019


Zondag 24 februari

11.00 u. Gesticht jaargetijde Alfons Hanuset

Gesticht jaargetijde Marieke Vanhout, Jacobus Geunes en kinderen

Jozef Coumans en Petronella Bollen, kinderen en schoonkinderen

Jozef Daelemans en Elisa Alders

Karel Cox en zoon Ludo

Frans Van Baelen en Jos Rens

 

Dinsdag 26 februari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Woensdag 27 februari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Donderdag 28 februari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Vrijdag 1 maart in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenenMisintenties week 7      februari 2019

 

Zondag 17 februari

Voorgeschreven collecte: Kerkopbouw in Vlaanderen

11.00 u. Gesticht jaargetijde Aalmoezenier Sooi Willems

Gesticht jaargetijde Maria Kuppens en Antoon Beckers

Familie Ras – Vanherk

Jaarmis Barbara Van Mierlo, Leo Vaesen

Theo Kuppens en Pieter Kuppens en Alda Verbakel

Albert Alders en Lena Geunes en dochter en schoondochter

 

Dinsdag 19 februari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Woensdag 20 februari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Donderdag 21 februari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Vrijdag 22 februari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen


PAROCHIENIEUWS

Lichtmisviering 3 februari  - Centrum                                                                                           

Op zondag 3 februari, één dag na het feest van Lichtmis, kwamen een grote groep van eerste communicantjes en vormelingen naar de Sint-Niklaas kerk om deze viering te verzorgen. De ouders en de kindjes die het voorbije jaar gedoopt zijn werden door de doopcatechisten uitgenodigd om te komen meevieren en de kinderzegen te ontvangen. Ze mochten na de dienst het aandenken aan hun doopsel  in ontvangst komen nemen. Dit aandenken, een wijwatervaatje, met daarop hun naam, mocht het hele jaar in de kerk blijven zodat we altijd konden zien wie er gedoopt was. De kinderen van de lagere school kregen in de klas van de doopcatechisten een uitnodiging mee. Het was dan ook druk in de kerk op 3 februari.

Pastoor Innocent kent er wat van om de kinderen op hun gemak te stellen en de aandacht erbij te houden. Niet alleen de kinderen, maar ook de ouders, peters en meters, grootouders, oma’s en opa’s werden regelmatig aangesproken. De kinderen deden enorm hun best om de teksten goed te lezen.                                                                                                          

 Ook deelnemen aan de lichtjesstoet was voor hen een teken: ”Zo brengen we letterlijk licht in de kerk en bij mekaar”.                                                  

Tijdens het gesprek met de kinderen wisten ze te vertellen dat er met Lichtmis pannenkoeken gegeten worden. De vorm en kleur van de pannenkoeken worden gezien als een verwijzing naar de zon en het licht, volgens de uitleg van de pastoor.                              

Het Onze Vader werd gezongen terwijl pastoor Innocent met de eerste communicanten een kring vormde rond het altaar.                                                                                                    

 De viering was ten einde en een receptie stond klaar, om de pastoor en de mensen de kans te geven mekaar persoonlijk te ontmoeten en te bemoedigen. De volgende viering speciaal voor de eerste communicantjes en vormelingen is op zondag 17 maart om 11.00 uur. We kijken er erg naar uit.
Misintenties week 6      februari 2019

 

Zondag 10 februari om 11:00u.

Jan Cuyvers – Timmers, kinderen en schoonkinderen

Gesticht jaargetijde Nelly Geunes

Mia Vansummeren – Claes

Familie Truyens – Thys – Daniëls

Jaarmis Jet Triki en Tinus Bax

 

Dinsdag 12 februari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Woensdag 13 februari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Donderdag 14 februari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Vrijdag 15 februari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenenMisintenties week 5 februari 2019

 

Zondag 3 februari

Lichtmisviering met kinderzegen, verzorgd door de eerste communiekantjes en de vormelingen

11.00 u. Gesticht jaargetijde Godfried Smits, Adriana Loenders

Gesticht jaargetijde Frans Vrijsen en Anna Vanhout

Gesticht jaargetijde Henri Theuwis

Familie Dilissen - Driesen en familie Vanhees – Kums

Jaarmis Maria Hulsbosch en Lambert Leyssen

 

Dinsdag 5 februari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Woensdag 6 februari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Donderdag 7 februari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Vrijdag 8 februari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Dopen: Waar kan je terecht in 2019 voor?

Het centrum: 1ste zondag van elke maand

Boseind: 13 januari; 12 mei; 8 september

Grote Heide: 10 februari; 9 juni; 13 oktober

Herent: 10 maart; 14 juli; 10 november

Sint-Huibrechts-Lille: 14 april; 11 augustus; 8 december

Contactpersoon doopsels: Nelly Joosten: tel. 011/64.87.20 of per mail: joosten.petronella@telenet.be

Misintenties week 4 januari 2019

 

Zondag 27 januari

11.00 u. Jaarmis Gerard Kuppens

Gesticht jaargetijde Petrus Lamers

Gesticht jaargetijde Constance Borgerhoff en Noël Martin

Jaarmis Felix Biddeloo en Helena Molemans, Annie Biddeloo – Jan Biddeloo

 

Dinsdag 29 januari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Woensdag 30 januari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Donderdag 31 januari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Vrijdag 1 februari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen


Misintenties week 3 januari 2019

 

Zondag 20 januari

11.00 u. Jaarmis Henri Vansummeren

Jozef Coumans en Petronella Bollen, kinderen en schoonkinderen

Imelda Van Tendeloo

 

Dinsdag 22 januari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Woensdag 23 januari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Donderdag 24 januari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Vrijdag 25 januari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen


Misintenties week 2 januari 2019

 

Zondag 13 januari

Voorgeschreven collecte: Kerk in Centraal Afrika

11.00 u. Philomena Steemans

Jaarmis Romain Ceulemans

Laura Balis

 

Dinsdag 15 januari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Woensdag 16 januari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Donderdag 17 januari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

 

Vrijdag 18 januari in het rusthuis

09.30 u. Voor de overledenen

LIGHT & POWERFUL

TABLET

SHOP NOW