Grote Heide

Grote Heide O.-L.-Vrouw Maagd der Armen

Misintenties week 13     Maart 2019

Zondag 31 maart om 09:30u.

4de zondag in de veertigdagentijd

Voorgeschreven collecte: Eerste collecte Broederlijk delen.

Verkoop van wenskaarten ten voordele van Broederlijk delen aan de kerkdeur.

Gst.jgt.Jozef Winters en zoon Johan

Jm Mieke Hermans, Guillaume Meylaers, Danny Bielen


Parochienieuws

Okra:

Op 1 april is er bestuursvergadering.

Op donderdag 4 april is er lentefeest om 12.00 u in O.C.Pax met als animatie “The Cox Brothers”


KVLV:

KVLV vrouwen met vaart St-Huibrechts-Lille organiseert een informatieavond met als thema”Hartritmestoornissen” op 2 april om 20.00 u in de parochiezaal van St-Huibrechts-Lille. De lesgeefster is Ann Van Dorpe.

Voorkamerfibrilatie is de meest voorkomende ritmestoornis. Deze ritmestoornis komt geregeld voor zonder dat men het door heeft en dat kan kwalijke gevolgen hebben.

Vandaar dat fibrichek een globale screening wilde uitvoeren, om deze mensen op te sporen zodat er tijdig kan worden ingegrepen. Wat is juist voorkamerfibrilatie? Wie heeft het meeste risico op deze ritmestoornis? Is screening zinvol? Tijdens deze infosessie trachten we daar een antwoord op te formuleren. Tevens kunnen alle deelnemers ook hun hartritme laten testen.

Elke maandagavond gaan we wandelen,we vertrekken om 19.00 u aan de kerk.

Elke donderdagnamiddag is er Zumba Gold om 13.30 u in O.C.Pax

Misintenties week 12     Maart 2019

Zondag 24 maart

Geen misviering


Parochienieuws

KVLV:

We wandelen elke maandag, vertrek om 19.00 u aan de kerk.

Elke donderdag is er zumba gold van 13.30 u tot 14.30 u in zaal Pax.

Op maandag 25 maart is er kookles om 19.30 u in zaal Pax door Geert Vanhelden.

Wie wil graag mee naar de “Breifabriek” in Marcienne (Duitsland) op dinsdag 16 april?

We vertrekken om 9.15 u aan de Drossaerd in Pelt. De prijs voor leden is € 8,00 en voor niet-leden € 12,00 (dit is voor de bus en een tas koffie/thee en een belegd broodje). Gelieve in te schrijven bij Liesbeth vóór 25 maart tel:0472/311665.

Misintenties week 11     Maart 2019

Zondag 17 maart om 09:30u.

Viering met naamopgave en kruisoplegging van 1ste communicanten en vormelingen.

Gst;jgt; Frans vanhoudt, Lisa Vaesen, Johan Testelmans, Dries Thomas.

Harrie Cox, Helena Serroyen, Jan Vaesen, Helena Vandervelden.

Jm. Jozef Kuijpers


Parochienieuws

Okra

Op woensdag 20 maart om 14.00 u in O.C.Pax is er een vormingsnamiddag door Rik Molemans met als onderwerp:Afscheid nemen.

Iedereen komt in aanraking met afscheid nemen. De volgende vragen komen hier aan bod: Rouwen wat doet dat met je? Hoe ga je daarmee om? Enkele kapstokken worden je aangereikt die een houvast kunnen geven in deze moeilijke tijden Er zijn tevens enkele video fragmenten te bekijken rond afscheid nemen en rouwen. Rouwen is werken , is inzicht geven wat rouwen inhoud en hoe je hiermee kan omgaan.

Deze vorming is ook een interactieve vorming waar de inbreng van de deelnemers een meerwaarde is aan deze bijeenkomst. Iedereen is van harte welkom.

Elke dinsdag en donderdag is er fietsen, we vertrekken om 13.30 u aan de kerk van de Grote-heide.

Misintenties week 10     Maart 2019

Zondag 10 maart

Geen misviering


Parochienieuws

Okra

Op woensdag 13 maart is er om 14.00 u kienen in O.C.Pax

Elke dinsdag en donderdag vertrekt de fietstocht om 13.30 u aan de kerk.


Dag van vrijwilliger KVLV.

Het geheim van mooie dingen
zit ‘m niet in naald of draad
noch in de knoopjes, noch in de maat
niet in het hout, kasjmier of katoen
maar in de mensen die het maken
en er stiekem hart en ziel in doen
- Atelier Suhka -


Jij steekt je hart en ziel in KVLV, Vrouwen met vaart. Niet stiekem zelfs, maar vol overgave. Je zet vrouwen uit je buurt in beweging: om hartenkussens te naaien, vrijwilliger te zijn in een mama’s depot, deel te nemen aan één van de meer dan 54.000 leuke, gezellige en leerrijke ontmoetingsmomenten en activiteiten … En dat doe je samen met 11.000 andere enthousiaste vrijwilligers.


Jullie verbinden vrouwen, zijn de maïzena van jullie dorp en zorgen ervoor dat alles vlekkeloos verloopt in je KVLV-groep. Jullie zetten je belangeloos in voor onze vereniging en voor elkaar. Jullie zorgen ervoor dat KVLV een warme plek is waar bijna 90.000 KVLV-leden graag zijn en zich welkom voelen. Bedankt voor jullie grote hart voor KVLV, voor jullie fantastische inzet, voor al die grote en kleine taken, voor al die mooie momenten, voor jullie vriendschap en betrokkenheid. Samen zorgen we voor een warme en duurzame samenleving.


Jullie maken het verschil en voor jullie engagement, dat van onschatbare waarde is, zeggen we: dankjewel!


KVLV-lid, maak jij deel uit van een groep waar een team van topvrijwilligers het voortouw neemt? Deze ‘Week van de vrijwilliger’ is er voor hen. Geef hen een pluim, een welgemeende schouderklop en ze krijgen vleugels.


Misintenties week 9     Maart 2019

Zondag 3 maart

9.30 u Misviering

Gst.jgt. Gerard Fransen, Catho Vrancken, Jaak Vandekerkhof, Andries Ramaekers,

Mathieu Timmers, Catho Boonen.

Jm  André Bollen, Suska Coumans.

Jm Edgard Wellens.

Harrie Fransen, Jeanne Cauwenbergs, Cyriel Loenders.

Lector: Nelly Joosten.

Parochienieuws

Dorpsrestaurant

Op 6 maart is er om 12.00 u in O.C.Pax dorpsrestaurant.


C.V. “De Rare Vogels”

Op vrijdag 1 maart is er een kindercarnavalstoet om 13.30 u door de leerlingen van de basisschool “De regenboog”.

Op zaterdag 2 maart is er een verkleed carnavalbal om 20.00 u in O.C.Pax.

Op dinsdag 5 maart om 14.00 u is er carnavalfeest voor de senioren in O.C.Pax.


Misintenties week 08     februari 2019

Zondag 24 februari

Geen misviering

 

Parochienieuws


Misintenties week 07     februari 2019

Zondag 17 februari

9.30 u Misviering

Fransen Govert, Bertha Van Ende

Gst.jgt.Henri Coenen, Dymphna Wijnants, Arnold Palmers, Maria deckers.

Harrie Fransen,Jeanne Cauwenbergs, Cyriel Loenders.

Emelie Vanherck, Antoon Winters, Miet Winters, Bart Cox

Lector: José Bollen

 

Parochienieuws

Lichtmisviering op zondag 3 februari 2019

In onze goed gevulde parochiekerk vierden we samen met de dopelingen, de eerste communiekantjes en de vormelingen het feest van Lichtmis. In de viering die voor één keer niet alleen muzikaal werd opgeluisterd door ons koor maar ook door een paar hele kleine zangertjes werden al de aanwezige kinderen gezegend. Na de communie liet één van de vormelingen zijn talent op saxofoon horen. Heel mooi en een dikke proficiat aan de jonge muzikant. Met een gezellige receptie achteraf sloten we het feest van Lichtmis af. Een traditie die we zeker in ere willen houden.

Vanwege de parochie willen we iedereen bedanken die ervoor zorgde dat het een mooie viering werd.


 

 

 

 

Misintenties week 06 februari 2019

Zondag 10 februari

Geen misviering

 

Parochienieuws

Een avondje met Pol Goven over het Sherpa health care project

 

Op uitnodiging van Samana Grote-Heide Pelt kwam Pol Goven zijn project in Nepal toelichten. We hadden alle verenigingen van Grote-Heide hiervoor uitgenodigd. 35 geïnteresseerden kwamen luisteren naar zijn boeiend verhaal.

Pol vertelde op welke manier hij geraakt is om het project Sherpa health care, een plaatselijke medische hulppost, op te starten. Het gehele project wordt altijd in overleg met de plaatselijke sherpa raad besproken. Sherpa Karma, Pol persoonlijke sherpa tijdens zijn klimprojecten, is hierin de contactpersoon.

Met enkele video's liet hij zien hoe het project werd gerealiseerd en hoe de medische hulppost draaiend werkt. Naast dit project heeft de organisatie nog kleine nevenprojecten, zoals voedselhulp na de aardbeving, schoolmateriaal en EHBO koffers bezorgen aan plaatselijke scholen...

Pol zit nog vol van ideeën om kleine nevenprojecten in Nepal te realiseren en blijvend de medische hulppost draaiende te houden.

Pol benadrukte dat de gelden die voor het project worden ingezameld voor 97% bij de mensen ter plaatse terechtkomen. 3% zijn slechts werkingskosten. Er waren overschrijvingsformulieren beschikbaar voor diegenen die het project een warm hart toedragen, deze werden gretig gevraagd. Het was een leerrijke avond die niemand onbewogen heeft gelaten.

 

 

 

 

 

Misintenties week 05 februari 2019

Zondag 03 februari

 

Gesticht jaargetijde: Jan Ramaekers

                                  Wies Custers – Tielen

                                  Harrie Cox – Palmers

                                  Hendricus Coenen

                                  Elisabeth Vrancken

 

 

Misintenties week 04 januari 2019

Zondag 27 januari

Geen misviering

 

Parochienieuws

Samana Grote-Heide viert driekoningenfeest.

Verleden week vierde Samana Grote-Heide met ongeveer 60 leden haar jaarlijks driekoningenfeest. De zaal was al gauw gevuld om elkaar een gezond 2019 te wensen.

Rik Molemans, onze nieuwe secretaris, heette ons hartelijk welkom,  bij afwezigheid van onze nieuwe voorzitter, Jaak Aerts. We willen ook onze vorige voorzitter Gerard Hermans een goed herstel toe wensen na zijn operatie en hem vooral zeer hartelijk bedanken voor de jarenlange inzet als voorzitter van onze vereniging. Zoals gewoonlijk begon dit samenzijn met een bezinning met mooie teksten en gezegden. Na het inschenken van een drankje en het nuttigen van een lekkere warme soep bracht onze Gerrit op humoristische wijze als nieuwe kapelaan van onze parochie een parodie over de nieuwe gebruiken in de kerk en de samenwerking met haar onderdanen en liet hij weer zijn prachtige tenorstem horen.  Na de warme maaltijd vergastte Magda ons samen met haar zus Maria op een mooi en geslaagd zangoptreden. Dit zusterduo kan gerust in de toekomst nog meer van zich laten horen. De tombola, waar voor ieder lotje een prijs aan verbonden was sloot deze gezellige namiddag af. Hartelijk dank voor de kookmoeders, Lein en Mariette en hun zeer gewaardeerde hulp Michel voor het bereiden van de warme maaltijd. Onze dank gaat natuurlijk ook uit naar al onze kernleden die van dit driekoningenfeest een feestelijk gebeuren maakten.

Misintenties week 3 januari 2019

Zondag 20 januari

9.30 u Misviering

Gst.jgt. Jan Vandekerkhof,Everdina Timmermans,Piet Tielen,Hendrik Spooren,

Johanna Vanhout,Elisabeth Franken,Catho Kuppens.

Henfrik Rabijns,Catho Teppers.

Lector: Eliane Maesen

 

Parochienieuws

KVLV

Op woensdag 23 januari is er bakles door enkele bestuursleden.

Op donderdag 24 januari is er een voordracht samen met Samana door Pol Goven over Nepal.

 

Samana

Samana nodigt alle verengingen uit op een filmvoorstelling en informatie over het medisch hulproject opgericht in Nepal door onze buurtgenoot Pol Goven op donderdag 24 januari om 19.00 u in O.C.Pax .

Misintenties week 2 januari 2019

Zondag 13 januari

Geen misviering

 

Parochienieuws

Kerstviering op kerstavond

Midden in de winternacht is Jezus geboren. Samen met de eerste communiecantjes, vormelingen en de vele parochianen hebben we dit herbeleeft in de mooi verzorgde kerstviering op kerstavond. Samen zongen we mooie kerstliederen en lazen we mooie teksten. Het was een gezellig samenzijn. Tijdens de viering kregen de aanwezigen nog een mooie herinnering in de vorm van een rendiertje om deze mooie avond nooit te vergeten.

 

Samana

Op donderdag 10 januari om 12.00 u viert Samana het Driekoningenfeest.

We beginnen met een bezinning en daarna een heerlijk warm middagmaal.

 

Kvlv

Dinsdag 15 januari is er vrij handwerk in zaal Pax.

 

Okra

Op zaterdag 12 januari is er receptie ter gelegenheid van Nieuwjaar voor de bestuursleden.

Op woensdag 16 februari is er kienen in O.C.Pax.

 

Carnavalvereniging de ‘Rare Vogels’

Op zaterdag 12 januari is er de prinsenaanstelling.

 

Kerstviering op zondag 30 december

Kerkkoor ‘ Grote-Heide ‘ zong in de viering van 30 december uit haar rijk repertoire van meerstemmige kerstliederen.  Priester Stevens kruidde de viering extra in zijn preek over “ het gezin “.  Hij haalde St-Jozef naar voor als ondergewaardeerde figuur in heel het kerstgebeuren. Iedereen genoot hoorbaar en begreep hoe moeilijk Jozef zijn rol in dit gezinsleven moet geweest zijn.

Wij willen al onze mensen danken die elk jaar opnieuw zorgen voor een stemmige en mooie kerk.  Als ‘ zingen – tweemaal bidden is ‘ dan heeft iedereen dit kunnen voelen . Grote dank aan het koor die elke week paraat staan voor de repetities. Dank ook aan E.H.Stevens die al zo dikwijls voor menige viering klaar stond in onze federatie. Wij wensen ALLEN een goed 2019 en natuurlijk, een goede gezondheid, over leeftijd en afstand heen.

Een gelukkig nieuw jaar !!!

LIGHT & POWERFUL

TABLET

SHOP NOW