Grote Heide

Grote Heide O.-L.-Vrouw Maagd der Armen

Misintenties week 14      April 2020

Zondag 05 april. Palmzondag

Geen misvieringen deze week

Geen vieringen in de Goede week


Parochienieuws

Misintenties week 13      Maart 2020

Zondag 29 maart. 5de zondag van de Vasten.

Geen misvieringen deze week

Gst.jgt. Frans Vanhoudt, Lisa Vaesen, Johan Testelmans, Dries Thomas.

Jozef Winters, Catho Van Hertum en zoon Johan.

Jm Mieke Hermans, Guillaume Meylaers, Danny Bielen.

Parochienieuws

Vormelingen2
Lichtmisviering
high-tea-2020_17-12-19_20-56-12 (3)
~IMG_3978
~IMG_3983
~IMG_3971
~IMG_1526
~IMG_1525
~IMG_1533
~Kerstfeest okra (3)
~Kerstfeest okra (1)
~Kerstfeest okra (2)
Fakkeltocht
Vormelingen Grote Heide
~affiche Mijnwerkerskoor
~Feest Parochie (1)
~Feest Parochie (3)
~Feest Parochie (2)

Misintenties week 12      Maart 2020

Zondag 22 maart. 4de zondag van de Vasten.

Geen misviering


Parochienieuws

Misintenties week 11      Maart 2020

Zondag 15 maart om 09:30u. 3de zondag van de Vasten.

Naamopgave en kruisoplegging van eerste communicanten en vormelingen.

Jm Jozef Kuijpers, Alda Alders

Antoon Serroyen, Rosalie Dewit en kinderen Lieske, Christien en Henri.

Miel Hermans, Anna Van den Heuvel en kinderen Leo, Lies, An en Thoke.

Harrie Fransen, Jeanne Cauwenberg, Cyriel Loenders

  Lector:Eliane Maesen


Parochienieuws

Okra

Op woensdag 18 maart is er een vormingsnamiddag in het crematorium Stuifduin, Vonderdreef 10 in Lommel. We vertrekken stipt met eigen vervoer om 13.30 u. aan de kerk Grote-Heide.

Iedere week dinsdag en donderdag gaan we fietsen, we vertrekken om 13.30 u. aan de kerk.


Ferm

Op donderdag 19 maart een Tas haken+vrij handwerk om 19.30 u. in O.C.Pax onder begeleiding van Liesbeth.

Elke donderdag is er Zumba Gold van 13.30 u. tot 14.30 u. in O.C.Pax.

Misintenties week 10      Maart 2020

Zondag 08 maart. 1ste zondag van de Vasten.

Geen misviering


Parochienieuws

Okra

Op woensdag 11 maart is er kienen in O.C.Pax om 13.30 u.

Iedere week dinsdag en donderdag fietsen we samen als het weer het toelaat.

We vertrekken aan de kerk om 13.30 u.


Naamopgave en Kruisoplegging op 15 maart in onze federatie.

 

Betekenis van de Naamopgave

De 40-dagentijd is ook de periode waarin de vormelingen hun Naamopgave en Kruisoplegging vieren in onze parochies. Tijdens deze eucharistieviering geven de vormelingen één voor één hun naam op als bevestiging dat ze op weg gaan naar het vormsel.

Aan de geloofsgemeenschap wordt er gevraagd, wie er voor deze jongere gebedsvriend wil zijn. Gebedsvriend zijn wil zeggen dat men gedurende heel de voorbereiding tot het vormsel voor hem/haar bidt.

Als voorbereiding spreken de catechisten vanuit: God heeft ons bij onze naam geroepen..en zegt” jij hoort bij mij, Jouw naam staat geschreven in de palm van Mijn hand.

Hoe belangrijk is het voor deze jongens en meisjes als zij kunnen vertellen tijdens hun samenkomst waarom hun ouders hun naam gekozen hebben, hoe zij in Gods naam gedoopt werden, welke kwaliteiten geeft God aan ons door onze naam?

Zij zoeken en schrijven voor elkaar de positieve dingen op door iedere naam te splitsen om er de andere boodschap in te zoeken zoals bv LIDA = L: liefdevol/ I: intens/ D: dapper, durvend / A: aandacht. Verwonderd lezen ze nadien , na het aansteken van een kaarsje, een nieuwe betekenis van hun naam.

Betekenis van de Kruisoplegging

Tijdens deze viering ontvangen de vormelingen ook het waarmerk van hun christelijk engagement: het kruisje. Dat herinnert hen eraan dat zij op “een kruispunt” komen in hun leven, dat deze jongeren voor de keuze plaatst of ze de weg die God voor hen gekozen heeft, ook echt willen volgen.

Tijdens de offerande brengen de vormelingen het kruis aan waar zij ieder persoonlijk op hebben geschreven welke betekenis dit kruis voor hen heeft, welk kruisje ieder van ons soms moet dragen.

Tijdens een spel in hun voorbereiding luisteren zij naar de betekenis van het kruis.

De verticale balk wijst ons de weg naar God die Vader is, die Liefde is.

De horizontale balk wijst ons de weg voor elkaar, door vriendschap te tonen maar soms ook door elkaar te troosten in moeilijke momenten.

Op het kruispunt van de twee balken is Jezus ons voorgegaan, hij nam het lijden en verdriet van de mens op Zijn schouders en droeg al hun last.

Om dit beter te verduidelijken maken de jongeren samen een kruis op de grond van papier, op elk uiteinde liggen kaartjes met vragen over onze dagdagelijkse ontmoetingen, over onze betekenis voor anderen, hoe wij in anderen God kunnen zien.

Door met de dobbelsteen te gooien wordt hun weg op het kruis soms moeilijk als ze een andere weg moeten inslaan. Na het spel noteren zij ieder persoonlijk de definitie van hun kruis op het grote houten kruis.

Op 15 maart ontvangen de vormelingen “hun kruisje” aangebracht door de eerste communiekantjes die zelf over enkele maanden “Jezus” voor het eerst mogen ontvangen.

Samen bereiden zij zich voor om een belangrijk sacrament te ontvangen, om klaar te zijn om een nieuwe weg op te gaan.

De priester en hun catechisten zullen na de zege de woorden uitspreken van: Geef dit kruisje een goed plaatsje op je kamer en draag er zorg voor!

 

                                                                                       Josée en Marjet

Misintenties week 09      Maart 2020

Zondag 01 maart om 09:30u. 1ste zondag van de Vasten.

Jm Edgard Wellens

Gst.jgt. Gerard Fransen, Catho Vrancken, Jaak Vandekerkhof, Andries Ramaekers, Mathieu Timmers, Catho Boonen, Harrie Cox, Helena Serroyen, Jan Vaesen, Helena Vandervelden.

Pieter Thijs en Christine Vanhout

Jm  André Bollen en Suska Coumans

 Lector: Josée Bollen


Parochienieuws

Vormelingen Grote-Heide brengen een bezoek aan BC St-Elisabeth in Wijchmaal.

 

Een doodgewone woensdag is voor de vormelingen uit onze parochie een heel “bijzondere woensdag “ geworden. Samen met hun 2 catechisten hebben zij op 12 februari een bezoek gebracht in het Begeleidingscentrum in St-Elisabeth.

Na een korte info werden zij met veel enthousiasme verwelkomt in een leefgroep op het Semi internaat. Jongens en meisjes die op een heel speciale manier “echt bijzonder” zijn vertellen over hun dagdagelijkse bezigheden en school, vertellen over hun begeleiding en kansen die hen werden aangeboden. Onze vormelingen luisterden verbaasd en hadden vele vragen voor hen, die dan ook gretig beantwoord werden.

Daarna een zoektocht met z’n allen. Samen de opdracht vervullen en een stempel krijgen op hun beloningskaart brachten een grote vriendschap tussen onze vormelingen en de bewoners van het BC. Als afsluiting samen aan tafel met een drankje waar iedereen de kans kreeg om eens echt kennis te maken en te luisteren naar elkaar.

Samen met de catechisten vertelden de vormelingen over wat ze ervaren hebben, hoe ze iemand hebben leren kennen die anders is dan zijzelf, met andere mogelijkheden. Een STOP te kunnen zeggen tegen uitsluiten, pesten, op welke manier ze meer Eenheid in de wereld kunnen brengen.

Van harte dank aan de bewoners van BC St-Elisabeth, het was een geslaagde namiddag!

                                                                                  

                                                                                                  Josée en Marjet

Misintenties week 08      Februari 2020

Zondag 23 februari.

Geen misviering


Woensdag 26 februari

Om 18.00 u. Aswoensdagviering

Deze Aswoensdagviering is een gebedsviering in samenwerking met de Carnavalvereniging

“De Rare Vogels”.


Parochienieuws

Feestweek van de carnaval op de Grote-Heide.

Kinderstoet

Op vrijdag 21 februari zal er om 13.30 u. zoals ieder jaar weer een carnavalstoet trekken door de straten van de Grote-Heide en dit met de kinderen van de basisschool ”De Regenboog” van de Grote-Heide.

Ieder jaar weer zetten leerkrachten en leerlingen hun beste beentje voor om er weer iets moois van te maken en verrassen ze ons door een grote inspanning te leveren om er zo voor iedereen een fijne dag van te maken. Daarom beste mensen kom deze prachtige stoet bewonderen en de kinderen aanmoedigen voor al het werk dat ze geleverd hebben.

De Rare Vogels zorgen er ook voor dat je niet in de kou hoeft te staan. Ze zorgen er voor dat die dag het Dorpshuis’t Kruispunt geopend zal zijn. Iedereen is van harte welkom zowel op de stoet als in ’t Kruispunt. De stoet trekt dit jaar door de volgende straten: Grote-Heide, Hayenhoek, Bakkerstraatje, O.L.Vrouwstraat, Lochterdijk en Grote-Heide. Vrijdagavond 21 februari zal om 20.00 u. bij ’t Kruispunt ook weer de doop van de carnavalswagen van de Jeugdige Jeugd plaats vinden.

Verkleed Bal

Prins Pie1 en Prinses Carine, nar Anja en alle Rare Vogels nodigen u allen uit om met hun carnaval te komen vieren en dit op zaterdag 22 februari vanaf 20.11 u. tot………

Seniorennamiddag

Prins Pie den urste en prinses Carine met nar Anja, de Rare Vogels en de Karekietjes nodigen alle senioren van de Grote-Heide, Boelehoef en Broeseind uit op onze Seniorennamiddag op dinsdag 25 februari vanaf 14.00 u. tot 18.00 u.

Aswoensdag

Op Aswoensdag om 18.00 u. is er een gebedsviering in onze parochiekerk. Deze gebedsviering wordt mede verzorgd door de Rare Vogels. Daarna haring happen met de rare Vogels in de kantine van Sporting Grote-Heide.


Misintenties week 07      Februari 2020

Zondag 16 februari om 09:30u.

Fransen Govert en Van Ende Bertha.

Gst.jgt. Hendricus Coenen, Elisabeth Vrancken, Henri Coenen, Dymphna Winnants, Arnold Palmers, Maria Deckers.

Hendrik Rabijns en Catho Teppers.

Truda Thijs

Antoon en Miet Winters, Emelie en Gerard Van Herck en Bart Cox.

Harrie Fransen, Jeanne Cauwenberg en Cyriel Loenders.

  Lector:Eliane Maesen


Parochienieuws

Ferm

Elke maandagavond is er wandelen om 19.00 u, start aan de kerk.

Elke donderdagnamiddag van 13.30 u tot 14.30 u is er Zumba Gold in O.C.Pax.

Op dinsdag 18 februari is er handwerk: we breien een Chanel vest om 19.30 u in O.C.Pax.

Op donderdag 20 februari is er kookles door Geert Vanhelden om 19.30 u in O.C.Pax


Samana

Op 17 februari is er om 14.00 u bestuursvergadering in ‘Het Kruispunt’.


Maria Lichtmis.

Zondag 2 februari kwamen jonge ouders uit onze parochie met hun dopeling van het jaar 2019 naar onze gezinsviering om samen met alle gelovigen Maria Lichtmis te vieren.

Een feest in onze kerk voor al onze kinderen gebracht door de vormelingen en eerste communicantjes die op deze dag de “lichtpuntjes “ waren in onze geloofsgemeenschap.

Met de kaarsen als symbool brachten zij in een stoet “het licht “naar het altaar waar onze pastoor hen daarna zegende met een kruisje.

Samen in een kring rond het altaar luisteren groot en klein naar het gebed van hun ouders, naar de mooie liederen van het zangkoor.

Een warme en dankbare gezinsviering waar onze pastoor tijd maakt om een grote dankbaarheid uit te spreken naar de opdracht van ouders, naar de vrijwillige inzet van alle catechisten in onze gemeenschap.

Op het einde van de viering mochten alle dopelingen een “beschermengeltje” in ontvangst nemen en met een gewijde kaars kon iedereen het “Licht “ mee naar huis nemen. Met een lekker glaasje en babbeltje hebben vele gelovigen in onze kerk deze samenkomst afgesloten.

                                                                                                         Josée en Marjet


Misintenties week 06      Februari 2020

Zondag 09 februari.

Geen Misviering


Parochienieuws


Misintenties week 05      Februari 2020

Zondag 02 februari om 09:30u.

Lichtmisviering samen met de Eerste Communicanten en Vormelingen.

Gst.jgt. Jan Ramakers, Wies Custers-Tielen, Harrie Cox-Palmers

  Lector:Eerste Communiecanten en Vormelingen


Parochienieuws

KVLV

Elke maandagavond :wandelen, we vertrekken om 19.00 u aan de kerk.

Elke donderdagnamiddag: Zumba Gold van 13.30 u tot 14.30 u in O.C.Pax.

Op dinsdag 4 februari is er handwerk: breien(Chanel Vest) om 19.30 u in O.C.Pax.


Gebed ter ere van de H. Amandus

Vader van barmhartigheid

En God van alle troost,

Op voorspraak van de H. Amandus

Vragen wij U,

Help hen die door de pijn van

Jicht of reumatiek worden beproefd,

Of die lijden aan zenuwziekte.

Mogen zij door de tussenkomst van de

H. Amandus genezing bekomen van hun kwaal.

Wij geloven dat Gij voor ons

Een goede en betrouwbare God wilt zijn,

Die ons bijstaat in al onze noden.

Geef ons dan ook de kracht om in alles

Uw H.Wil te vervullen

En met geduld en vertrouwen

De lasten van het te verdragen.

Onze Vader

Weesgegroet

Eer  aan de Vader

H. Amandus bid voor ons.

Misintenties week 04      Januari 2020

Zondag 26 januari.

Geen misviering


Parochienieuws

KVLV

Op dinsdag 28 januari glasetsen met etspasta om 19.30 u in O.C.Pax  o.l.v. Els Adriaens. Leg je eigen accenten op glaswerk met leuke motieven of quotes!

Op donderdag 30 januari is er high-tea-avond startvergadering om 19.30 uin O.C.Pax.

Elke maandag wandelen we, we vertrekken om 19.00 u aan de kerk.

Elke donderdag is er Zumba Gold om 13.30 u in O.C.Pax.


Misintenties week 03      Januari 2020

Zondag 19 januari om 09:30u.

Gst.jgt. Jan Vandekerkhof, Everdina Timmermans,Piet Tielen, Hendrik Spooren, Johanna Vanhout, Elisabeth Vrancken, Catho Kuppens.

 Lector: Josée Bollen 


Parochienieuws

Kerstviering op 24 december

Op dinsdag  24 december verzorgden de kinderen die hun eerste communie en hun vormsel gaan doen de kerstavondviering. Het was een mooie viering waarin er toneel gespeeld werd en er samen kerstliederen werden gezongen. Deze avond werd er ook speelgoed ingezameld door de kinderen en dit wordt door het OCMW verdeeld onder de kinderen in onze gemeente die in armoede leven. Wij willen daarom alle kinderen bedanken die speelgoed ingezameld hebben en die samen voor een mooie kerstviering gezorgd hebben.


Driekoningenfeest van Samana

Op 6 januari vierde Samana haar jaarlijks Driekoningenfeest. Bij het binnenkomen heetten de drie wijzen: Melchior, Caspar en Balthazar alle genodigden hartelijk welkom en wensten hen een gelukkig en gezond 2020. Onze voorzitter Jaak Aerts heette op zijn beurt iedereen hartelijk welkom gevolgd door een bezinning met een recept voor een nieuwe start en een mooi verhaal wat samen een lichtje aansteken kan teweeg brengen. Daarna zongen we samen het bekende driekoningenlied:Driekoningen,Driekoningen, geef mij een nieuwe hoed….Lein en Mariette hadden weer een lekkere warme maaltijd klaar gemaakt waarvoor onze hartelijke dank. Magda en Maria brachten samen mooie en meestal gekende liederen ten gehore zodat iedereen wat kon meezingen. Als slot van deze mooie namiddag had iedereen prijs met de tombola. Iedereen die haar of zijn steentje heeft bijgedragen tot het welslagen van deze mooie bijeenkomst een welgemeende dank voor hun steeds blijvende inzet.


Okra

Op 15 januari is er kienen om 13.30 u in O.C.Pax

Misintenties week 02      Januari 2020


Zondag 12 januari.

Geen misviering


Parochienieuws

Misintenties week 01      Januari 2020


Zondag 05 januari om 09:30u.

Het parochiaal zangkoor zal deze viering plechtig opluisteren.


Parochienieuws


Misintenties week 52      December 2019

Dinsdag 24 december om 18:00u. Kerstavondviering

Jan Rommes, Philomena Tempels,Hendrik Coninx,Gertruda Gofflo,Amandus Rommes,Lieske Coninx,Edgard Wellens,Henri Rommes.

Woensdag 25 december

Geen kerstviering


Zondag 29 december

Geen misviering


Parochienieuws

Kerstfeest Okra Grote-Heide

85 leden van Okra Grote-Heide  waren present op hun jaarlijks kerstfeest. De bezinning met mooie zinvolle teksten eindigde met stille aandacht voor alle overleden leden. Jan Domen, moderator van de gemeentelijke buurtzorg van de Grote-Heide gaf een korte informatie over de werking ervan en nodigde iedereen uit op de vergadering op 18 december in de kantine van voetbalclub Grote-Heide. Harrie Heesakkers gaf een heel oud kerstlied van 18780 ten gehore dat hij vroeger van zijn moeder leerde. Harry Geunes  zorgde tijdens de lekkere maaltijd voor de nodige zang en muzikale sfeer Tijdens een rustpauze werden verschillende leden in de bloemetjes gezet met name Bex Lene voor haar 90 jaar,Sjel Hoeben en Leo Daris voor hun 80 jaar en tenslotte voor Fons Vanhoudt voor zijn 25 jaar lidmaatschap van Okra. Na het hoofdgerecht werd deze viering afgesloten met een tombola  met mooie prijzen.

Misintenties week 51      December 2019

Zondag 22 december om 9.30u.

Harrie Fransen, Jeanne Cauwenberg en Cyriel Loenders.

Lerctor:Josée Bollen


Parochienieuws

KVLV

Op donderdag 19 december vanaf 19.30 u verwelkomen we alle leden op ons jaarlijks kerstfeest in zaal Pax. We verwennen je met een heerlijke maaltijd, een lekker glaasje, een cadeautje en ontspanning. We hopen je daar allen te ontmoeten!

Misintenties week 50      December 2019

Zondag 15 december.

Geen misviering


Parochienieuws

Sprookjesachtige sfeerwandeling.

De activiteit van het jaar is wel de sprookjesachtige sfeerwandeling  die vertrekt aan”De Wulp” op zaterdag 14 december. Wandelen langs honderden kaarsjes, zweedse fakkels, brandende boomstammen en helse vuren. Er is vrij vertrek tussen 17.00 u en 20.00 u. De route is 4 km lang. De prijs is voor de volwassenen 2 € en voor de kinderen 2 €. Geef de kerstsfeer een stevige boost. Hartelijk welkom!


Vormelingen in onze Federatie geven start aan de Advent.

 De vormelingen van de Grote- Heide hebben ook dit jaar alle vormelingen met hun catechisten uit onze Federatie uitgenodigd om samen met hen op tocht te gaan.

 

Vrijdag 29 november om 19.00h kwamen zij samen in de kerk voor een korte Adventsbezinning. De mooie adventskrans die pronkte naast het altaar werd aangevuld met de 4 kaarsen, elk aangebracht door een andere parochie. Voorgegaan door onze pastoor brachten gebed en muziek van deze jongens en meisjes enige verbondenheid om samen op tocht te gaan.

Met fakkels in de hand brachten een 75 tal jongeren en catechisten “het licht” onder de mensen door een lichtstoet te vormen in de de straten van de Grote-Heide.

Nadien een warme kop soep en een lied rond het grote vuur hebben vreugde en samenhorigheid gebracht onder deze vormelingen die zich samen voorbereiden op hun vormsel.

Dank aan alle vormelingen en catechisten voor hun warme ontmoeting en inzet.

 

                                                                          Vormelingen van de Grote-Heide


Misintenties week 49      December 2019

Zondag 08 december om 09:30u.

Jm  Frans Coppens en Riek Dings.

Overleden leden van Okra.

Voor een bijzondere intentie.

  Lector: Eliane Maesen


Parochienieuws

Okra

Op donderdag 12 december om 12.00 u in het O.C.Pax is er het kerstfeest. Er is een ontspanning en een tombola voorzien. Al onze leden zijn van harte welkom!

Op zondag 8 december is er om 9.30 u een misviering voor alle overleden leden van onze vereniging.


Op weg naar het Vormsel, een uitdaging voor vormelingen en catechisten.

 

Ook dit jaar zijn er 9 vormelingen gestart in onze parochie die zich samen met hun catechisten voorbereiden op hun Vormsel dat plaats vindt op zondag 31 mei 2020.

Tijdens de eerste samenkomst in zaal Pax was het voor deze jongeren al vlug duidelijk dat zij mochten kennis maken met een nieuwe manier van voorbereiding.

 

Samen met de 2 catechisten ontdekken zij “de Springwills “. Een belangrijk gegeven en rode draad tijdens hun werkjaar. Het symboliseert een visueel figuurtje in hun werkboekje dat voor de jongeren een inspiratiebron kan zijn, een methodiek kan geven om zich in hun levenshouding te verdiepen.

Eigentijdse woorden en figuren zoals Anker, Kompas, Reset, Always e.d. geven een diepere weergave van het vormsel en worden gelinkt aan de thema’s; doopsel, eucharistie, vormsel en zoveel meer. Zo zal er telkens bij elke nieuwe samenkomst rond één van de thema’s gewerkt, gespeeld en geknutseld worden. Een nieuwe ervaring en beleving voor de vormelingen bij wie deze eerste samenkomst zeer goed gesmaakt heeft.

Ook voor de catechisten Josée en Marjet is deze nieuwe vorm van catechese een uitdaging. Buiten dat het ook veel werk en voorbereidingen heeft meegebracht willen zij zin geven aan de ontmoetingen met hun vormelingen en trachten zij een parcour te doorlopen waar de verbondenheid met Jezus centraal staat.

 

Op de dag van hun vormsel zullen deze jongens en meisjes ervaren dat ze er een nieuwe vriend bij hebben. Iemand op wie ze altijd kunnen rekenen en een houvast zal zijn in hun verdere leven.

Wij gaan ervoor!!!!!!

                                                                                                     Josée en Marjet

 

Elroy, Julie, Pieter, Nienke, An-Sophie,Seppe, Dimphy, Stef en Noa

Misintenties week 48      December 2019

Zondag 01 december.

Geen misviering


Parochienieuws

Buurtrestaurant Avondeditie

Op woensdag 4 december in het O.C.Pax organiseert “De Biehal” in het kader van het project ’Iedereen aan tafel’ een buurtrestaurant avondeditie. Om 17.00 u brengt Sinterklaas een bezoek en om 18.00 u is het gezellig samen eten. De tafelversiering wordt  geknutseld door de basisschool”De Regenboog”. Voor de volwassenen is de prijs € 7,70 met als menu: tomatenroomsoep met bieslook, rijst met wokgroenten en gemarineerde kip en voor de kinderen is de prijs € 2,00 met als menu: kipfilet met appelmoes en puree en bosvruchtenmousse. Dit is enkel mogelijk met voorverkoop en de kaarten zijn te koop bij Bakker Luys, Hayenhoek 121 en in het Binnenhof, Norbertiessenlaan. Het is de bedoeling om samen met vele verenigingen van de Grote-Heide samen te tafelen, om samen gemeenschap te vieren en om mekaar beter te leren kennen. Jij komt toch ook !!


Kerstconcert van het GENKER MIJNWERKERSKOOR


Okra

Op maandag 2 december is er bestuursvergadering.

Op donderdag 5 december is er “Operetteparels in het cultureel centrum in Hasselt.


Feest van de parochiemedewerkers

Op zaterdag 16 november vierde de parochie het feest van de parochiemedewerkers.

Het feest begon met een mooie bezinning waarin de roep naar samenwerking ons allen aansprak. Vervolgens mochten we aanschuiven voor een lekkere broodmaaltijd.

Als ontspanning zorgde Raf Cox voor een muzikale avond waar we konden genieten van zijn heerlijke stem en van onze samenzang. Onze vrijwilliger van het jaar werd dit jaar door een lot toegekend aan Carine Vanhoudt. Proficiat Carine. Onze dank gaat vooral naar Eliane en Josée voor de zinvolle bezinning en het organiseren van het heerlijk buffet en uiteraard ook aan alle parochiemedewerkers voor hun jaarlijkse inzet voor onze parochie.

Misintenties week 47      November 2019

Zondag 24 november om 09:30u.

Afgestorvenen familie Kwanten-Gijbels

Lector:Josée Bollen


Parochienieuws

KVLV

Op dinsdag 26 november is er ’n theater-concert “In het huis” op de Grote-Heide in ’t Kruispunt.

Op vrijdag 29 november is er om 19.30 u een rondleiding en proeverij bij stokerij”De Korhaan” in Hechtel.

Elke donderdagnamiddag is er Zumba Gold van 13.30 u tot 14.30 u in O.C.Pax.

Misintenties week 46      November 2019

Zondag 17 november.

Geen misviering


Parochienieuws

Klimaatwandeling

Op zondag 17 november om 15.00 u is er een klimaatwandeling in het Hageven. Deze klimaatwandeling is een korte wandeling van 3 km onder begeleiding van een professionele klimaatgids. Deze gids geeft info over weerfenomenen, trekvogels die vroeger terugkeren uit de overwintergebieden, fruit en kruiden, veeteelt en vleesconsumptie, trein- of bus- of fiets gebruik, die onze ecologische voetafdruk verminderen en zorgen voor minder CO2-uitstoot dan auto of vliegtuig. Je kan inschrijven via de webside van Natuurpuntpelt. De deelname is gratis.


Parochiemedewerkers

Op zaterdag 16 november vieren we het feest van de parochiemedewerkers. Medewerkers die zich belangloos inzetten voor een parochie, waar samenhorigheid en gezelligheid troef is verdienen een pluim. Pastoor Innocent en het parochieteam, zijn alle mensen, die zich voortdurend inzetten voor onze parochie, enorm dankbaar. Om onze dienstbaarheid en onze samenhorigheid te verstevigen nodigen we alle medewerkers uit, samen met hun partner, op een gezellig samenzijn in ons O.C.Pax op 16 november. Het programma ziet eruit als volgt: we beginnen om 19.00 u met een bezinning gevolgd door een lekkere broodmaaltijd. Om 21.00 u zal Raf Cox ons veraangenamen met een muzikale avond.


Misintenties week 45      November 2019

Zondag 10 november om 09:30u.

Jm Giel Schoemans.

Gst.jgt. Maria Vandekerkhof, Willem Bernaerts, Maria Kwanten.

Jm Willem Hoeben, Christina Alders, Agnes Hoeben, Lisa Hoeben, Paul Hoeben.

   Lector: Eliane Maesen


Parochienieuws

KVLV

Op vrijdag 8 november is er een wandeling in Achel, het startpunt is bij “De Bever”. We vertrekken aan de kerk met auto’s om 13.30 u.


Okra

Op woensdag 13 november is er kienen in O.C.Pax om 13.30 u.


Toneel op de Grote-Heide.

Ben je geweest?Ja

Was het goed? Niet gewoon goed maar heel goed.

Waren alle spelers goed? Heel goed.

Gelachen? Niet zo maar eens gelachen maar veel gelachen.

En lachen is gezond, want als je lacht komt er iets vrij in je lichaam, ik weet niet juist wat, dat je MOET hebben, dus daarom is lachen gezond. Hopelijk hebben deze spelers en de rest nog jaren de moed en de tijd om ons te amuseren. Het zijn van deze mooie dingen die een parochie nodig heeft om gelukkig samen te leven, dus hiep hiep hoera voor”IEDER GEHUCHTJE HEEFT ZIJN KLUCHTJE”.Een (oude) toneelspeler.


Met CM Limburg naar Lourdes

 

Geschiedenis

Op bedevaart gaan zit de mens als het ware in het bloed. Reeds in de oudheid trokken sommige tempels en heilige plaatsen veel volk. Hindoes trekken naar Benares, Joden gaan op pelgrimstocht naar Jerusalem, Moslims trachten tenminste één keer in hun leven de heilige stad Mekka te bezoeken om er te bidden. Op bedevaart gaan groeide uit tot een christelijk gebruik.

Vooral sinds de Middeleeuwen werd de gewoonte om naar Jeruzalem te trekken om er te bidden bij het graf van Jezus. Ook Rome werd een drukke bedevaartplaats, want velen wilden hun geloof belijden om vergeving van zonden te krijgen bij het graf van Petrus.  Christenen bleven op bedevaart gaan.  Alleen de plaatsen veranderden. Thans heeft elk land zijn heiligdom waarheen de mensen bij voorkeur naar toe trekken: Cestochowa voor de Polen, Fatima voor de Portugezen, Compostella voor de Spanjaarden, La Salette en Lourdes voor de Fransen, Scherpenheuvel en Oostakker voor de Vlamingen.  Sommige bedevaartplaatsen echter kregen een internationale faam.  Zo gaan wij Vlamingen graag naar Lourdes. Al in 1950 organiseerde de Christelijk Mutualiteiten voor het eerst een bedevaart naar Lourdes samen met Brussel en niemand kon vermoeden welke uitbreiding deze zou nemen.


Het wonder van Lourdes

Wie wil niet het wonder van de ontmoeting met Maria en de verbondenheid met lotgenoten meemaken in Lourdes? Het echte mirakel van Lourdes zit in de manier waarop zieke mensen centraal staan. Lourdes functioneert door toedoen van de vele vrijwilligers die helpen om voor de chronische zieken, mensen met een handicap en ook ouderlingen te zorgen. Ben je slecht te been, geen nood, behulpzame vrijwilligers brengen je in een rolstoel overal naar toe. Deze vrijwilligers die veel van hun vakantie opofferen om dit werk te doen, die erop toezien dat de mensen die ziek zijn of een beperking hebben de voorrang krijgen . Die vrijwilligers zijn vaak jong of gepensioneerd en zij zeggen dat de ontmoetingen met mensen met een ziekte of beperking hun leven veranderd heeft. Lourdes leert ons dat we allemaal gelijk zijn, ziek of gezond, in de ogen van God. Dat gevoel van menselijke gelijkheid wordt op weinig andere plaatsen zo onderschreven als in Lourdes. CM Samana Limburg biedt u de mogelijkheid om dit wonder mee te maken.


Praktische vragen

Dit jaar organiseert CM Samana Limburg 2 vliegtuigbedevaarten en een treinbedevaart.

De reis, het verblijf, het programma en de begeleiding zijn aangepast aan de noden van chronische zieke personen of personen met een handicap of ouderen. Het verblijf is voorzien in een toegankelijk hotel met het nodige comfort. Lourdes is een plaats van gebed en hoop van verbondenheid met elkaar. Bedevaart is samen op weg gaan, op zoek gaan naar zin en geborgenheid. Lourdes is hiervoor de ideale plaats.Tijdens deze bedevaarten staat het religieuze aspect centraal:eucharistievieringen, ziekenzalving, kaarsjesprocessie, sacramentsprocessie en een Mariaviering . Maar daarnaast is er ook tijd voor ontspanning, terrassen met een gezellige babbel, winkelen en een deugddoende ontmoeting met lotgenoten.Vele mensen zitten met vragen. Ik zit in ’n rolstoel, ik kan niet lopen, ik kan niet ver meer wandelen en het is zo ver tot aan de grot.  Er staan vele lieve medewerkers klaar om je te helpen en alle hotels zijn rolstoelvriendelijk. Ik moet ’n dieet volgen. Geen probleem, alle hotels bezorgen u ’n aangepaste maaltijd. Heb je ergens last van, een dokter en een verpleegster staan dag en nacht ter uwe beschikking.

 Wil jij dit jaar of in de toekomst deze unieke ervaring ook eens meemaken in Lourdes, neem dan vrijblijvend contact op CM Limburg, Bisschopssingel 75, Hasselt en vraag de vakantiebrochure” Blijven reizen” aan, waar je alle informatie vindt over de bedevaart.

Hopelijk kan jij ook eenmaal het wonder van Lourdes meemaken door je verbonden te weten met lotgenoten en gezonden.

 

                                                                                                                      Jan Alders

Misintenties week 44      November 2019

Zondag 03 november.

Geen misviering


Parochienieuws

KVLV

Elke donderdagnamiddag is er Zumba Gold van 13.30 u tot 14.30 u in O.C.Pax.

Op maandag 4 november is er kookles om 19.30 u in O.C.Pax.

Op vrijdag 8 november is er een wandeling in Achel, het startpunt is bij de Bever. We vertrekken met auto’s om 13.30 u aan de kerk.


Dorpsrestaurant

Op woensdag is er om 12.00 u dorpsrestaurant in O.C.Pax.


Okra: Vormingsnamiddag reanimeren en defibrilleren

Okra Grote-Heide houdt jaarlijks 2 vormingsnamiddagen. Op 17 oktober kwam Jan Umans van het Rode Kruis op een deskundige en aangename manier les geven wat we moeten doen als we in een situatie komen waar dringende medische hulp nodig is. Handelen is de boodschap. Door zijn tips en de praktische oefeningen voelen we ons beter voorbereid wanneer we in een dergelijke situatie terecht komen.