Lille

Lille St.- Monulphus & Gondulphus

Misintenties week 05     Februari 2020

Zaterdag 01 februari om 18:00u.

Viering in het teken van OLVrouw Lichtmis en mede verzorgd door de catechisten en deelnemers van doopels in 2019, eerste communie en vormsel in 2020.

Gest. Jgt. E.H. Petrus Ceelen, Joannes Ceelen, Theodora Kerkhofs en gelovige zielen

Gest. Jgt. familie Vandersteegen-Conings, Maria en Louis Vangerven

Gest. Jgt. Peter Theodoor Driesen-Maria Verduyckt

Gest. Jgt. Mathijs Vanderheyden-Maria Vanbussel en zoon Harry

Gest. Jgt. Jozef Spaas en Maria Ceelen

Gest. Jgt. Francine Spaas

Gest. Jgt. Harrie Loos

Gest. Jgt. Miel Quanten en Gertruda Kwanten

 MISDIENAARS

Fien, Miel en Lena van der Veen

 LECTOR

Piet Triki

Parochienieuws

PAROCHIESECRETARIAAT

Open  maandag van 09.00 u. tot 11.00 u.  donderdag van 17.00 u. tot 19.00 u.

Voor uw berichten in het parochieblad:  piet.triki@maasenkempen.be

 

Parochiale aanbidding 

Maandag 03 februari om 14.15 u. tot 15.15 u. in de weekkapel.

Iedereen is welkom.


KVLV

4 februari: jaaropener

 

OPROEP TOT KANDIDATEN KERKRAAD

In april 2020 zal ons kerkbestuur (kerkraad) gedeeltelijk vernieuwd worden. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen. De voorwaarden om lid te worden zijn:

  • Room-katholiek zijn (man/vrouw)
  • minstens 18 jaar zijn op het ogenblik dat het mandaat aanvangt (april 2020)
  • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregiter van de gemeente(n) waar de parochie gelegen is.

Voor onze parochie dienen de schriftelijke kandidaturen gericht te worden aan Kerkfabriek Neerpelt, p/a Pastoor Innocent, Pastorijstraat 4, 3910 Pelt ten laatste op 31 januari 2020 (posttempel als controle). Bij deze verantwoordelijke kan u ook alle nuttige informatie opvragen. Vergeet zeker niet om een kopie van je identiteitskaart bij te voegen al controledokument.

 

Feest van Maria Lichtmis

Precies veertig dagen na Kerstmis brachten Maria en Jozef hun kind Jezus naar de tempel.
Meer en meer groeit ook bij ons de gewoonte dat ouders hun kindje op deze dag toevertrouwen aan God. Wij vragen God het te zegenen en het met zijn bescherming nabij te blijven.
Dit feest is ook een Mariafeest: MARIA LICHTMIS, omdat Maria een grote rol heeft gespeeld in het leven van de Heer. We willen daarom ook haar op een bijzondere wijze vieren.
We willen ook nadenken over de plaats van Maria in ons leven, want door een betere kennis van Maria komen we tot een grotere verbondenheid met haar Zoon: het Licht der wereld.
En daar is het haar en ons om te doen.

prins noel 2020
kerstviering 2019
de-kerststal-staat-er
keststal-in-de-kerk
feest-bij-lils-st-ceciliakoor (1)
CHIRO 2019
1-000-limburgse-jongeren-stappen-advent-in
de-sint-was-in-shlille
samana herfstfeest 2019
mooi versierde tafel
het-fietsseizoen-is-voorbij
11 november 2019
schutterij-plantte-weer-haar-koningsboom
gouden-meulenwieker-gevierd
~Elf november
~grootoudersdag
herfst ksa
extra-veel-volk-voor-sint-hubertusviering

Misintenties week 04      Januari 2020

Zaterdag 25 januari.

Geen misviering wel in Boseind om 18:00u.

 

Parochienieuws

PAROCHIESECRETARIAAT

Open  maandag van 09.00 u. tot 11.00 u.  donderdag van 17.00 u. tot 19.00 u.

Voor uw berichten in het parochieblad:  piet.triki@maasenkempen.be

 

Parochiale aanbidding 

Maandag  20 januari om 14.15 u. tot 15.15 u. in de weekkapel.

Iedereen is welkom.

 

TTV LIPALET

Tafeltennisvereniging Lipalet heeft zondag 5 januari weer stevig uitgehaald op de provincialekampioenschappen. De vereniging uit Lille behaalde maar liefst 47 (!) medailles - waarvan 10 gouden - in totaal, verspreid over alle jeugd- en klassementscategorieën. Elk jaar presteert Lipalet beter en worden er meer podiumplaatsen behaald, vooral dank zij de uitstekende jeugdwerking.
Op de agenda voor de jeugdwerking staat op zondag 26 januari van 10 tot 11u een initiatie van pingpong en andere sporten voor de allerkleinsten. De club nodigt alle kinderen van de laatste kleuterklas uit om samen met hun ouders Lipalet spelenderwijs te leren kennen.

 

Schutterij Sint-Sebastiaan

25 januari : papierophaling

25 januari ; jaarlijks teerfeest n.a.v. Sint-Sebastiaan

 

KVLV

 24 januari: Naamsverandering KVLV-event in Leuven

 

De Liller Meulewiekers

 De Liller Meulewiekers hebben op 12 januari hun nieuwe prins voorgesteld aan het grote publiek. De parochiezaal was weer goed gevuld met carnavalisten en sympathisanten uit alle windstreken. Zij konden genieten van diverse artiesten van eigen bodem alsook van enkele gastoptredens. Op het einde van de namiddag werd als kers op de taart Noël I getooid tot 50ste prins van de Liller Meulewiekers. Hij zal dit jaar de scepter over het Groêt Hertogdom Lille zwaaien met als absolute hoogtepunt de internationale carnavalstoet die op zaterdag 22 februari door de Liller straten trekt. Noël I is beter bekend als Noël Severens; hij is getrouwd met Marleen en heeft één dochter. Proficiat Noël, geniet ervan!

Misintenties week 03      Januari 2020

Viering van 18 januari 2020 om 18.00u.

Gest Jgt Familie Cornelissen

Gest Jgt Stichtingen 1930-1940

Gest Jgt Henrica Cox

Gest Jgt Maria Loos en ouders

Jm Jan Housen en Mia Vandervelden

Gerard Bloemen, Odilia Thijs en overleden familie

Koen Eerdekens

Willem en Magriet Van Werde -Thans

Louis Vanherk en Jef Loos

 

Wij hebben reeds gebeden op 04 januari voor de volgende intenties:

(lijst door een vervelende samenloop van omstandigheden niet verschenen in parochieblad)

 

Gest Jgt Jan Jaspers

Gest Jgt Frederik Vrolix en Francisca Bollen

Gest Jgt Michel Vanduffel

Gest Jgt Anna Gielen en Gerard Triki

Gest Jgt Hendrik Eerdekens en Virginie Den Das

 Misdienaars: Miel en Lena van der Veen en Fien

 Lektor: Jan Schuermans

Parochienieuws

PAROCHIESECRETARIAAT

Open  maandag van 09.00 u. tot 11.00 u.  donderdag van 17.00 u. tot 19.00 u.

Voor uw berichten in het parochieblad:  piet.triki@maasenkempen.be

 

Parochiale aanbidding 

Maandag  20 januari om 14.15 u. tot 15.15 u. in de weekkapel.

Iedereen is welkom.

 

Okra:

Op 23 januari zal OKRA een uiteenzetting bijwonen in het Maria Ziekenhuis van Pelt om 15.00u

Onderwerp is : “Spoed.... hoe werkt dat?”

 Op 18 februari zal er gewandeld worden in Corsendonck Spa. Het wordt een mooie wandeling in de Belgische Ardennen waar men met eigen vervoer naartoe zal gaan. Inschrijving is 5 euro. Het vertrekuur zal bij die inschrijving meegedeeld worden en dient te gebeuren voor 20 januari bij Hub Gielen op het nummer 0497064806.


HELIBEL LILLE:

 Nog even terug naar Kerstmis 2019.

De kinderen van de basisschool Helibel SHL brachten vrijdag 20 december naar jaarlijkse gewoonte weer een mooie sfeervolle kerstmusical. De koning in deze kerstmusical was een mopperkont die het niet kon verdragen dat hij niet precies wist hoeveel volk er in zijn rijk woonde. Maria en Jozef, die net bezig waren met het inrichten van de kinderkamer, moesten naar Bethlehem voor de volkstelling. Omdat ze er geen hotel konden vinden, besloten ze te overnachten in een stal.

De herders op het veld kregen die nacht bezoek van Heaven en Angel, twee gemotoriseerde engelen. “Check die ster!” riepen ze. De herders en de drie koningen troffen elkaar op kraamvisite in de stal. Wanneer zij de baby bewonderden, stond opeens Koning Mopperkont met zijn gevolg voor de deur. “Waarom is er een nieuwe koning geboren terwijl er al een koning is?” vroeg hij zich af…

De musical was weer een groot succes en het was tevens een sfeervolle inzet van de kerstvakantie voor de kinderen, ouders en grootouders!

Misintenties week 02      Januari 2020

Zaterdag 11 januari.

Geen Misviering wel op Boseind om 18:00u.


Parochienieuws

PAROCHIESECRETARIAAT

Open  maandag van 9.00u tot 11.00u donderdag van 17h00 tot 19h00

voor uw berichten in het parochieblad:  parochielille@gmail.com


Aan al onze lezers nog een zalig, gelukkig, succesvol en gezond 2020.

 

Voor het nieuws in het parochieblad voor de parochie Lille kan je vanaf heden nog altijd terecht via parochielille@gmail.com of wat nieuw is ook bij Piet Triki, Lille Dorp 24, 3910.

Tel: 0475909144 of via e-mail bij piet.triki@maasenkempen.be

Jetje heeft namelijk gevraagd om van een gedeelte van haar taken voor de kerk ontheven te worden. Vanzelfsprekend danken wij Jetje voor haar jarenlange inzet en ijver waarmee zij zich van haar taken heeft gekweten en gaan wij proberen dit over te nemen. Dank je wel Jetje.

 

Bij de misdienaars hebben wij op het einde van het jaar moeten vernemen dat de drie zussen misdienaars van de familie Monten, nl Sterre, Jitse en Diete (de meest rechtse meisjes op de foto) ook hun misdienaarskleed aan de haak hangen.Wij danken ook hen voor de lange,  voortreffelijke inzet en hopen ze nog vaak te mogen ontmoeten. Daar ook Fien (van der Veen) (achteraan midden op de foto) te kennen heeft gegeven stilaan uit te bollen  resten ons slechts twee misdienaars. Hoogtijd dus om uit te kijken naar versterking. Jongens en/of meisjes vanaf het 2de leerjaar mogen zich altijd presenteren om met Pastoor Innocent in te staan voor de vieringen in Lille. Voor opleiding wordt gezorgd. Van harte welkom.

 

Verre voorbereiding voor de processie zien we ook nu reeds tegemoet. We mogen fier zijn dat wij in onze parochie bijna de enige zijn in ons bisdom die nog meedoen aan een publieke verheerlijking van het allerheiligste sacrament. Help ons deze ceremonie, deze Lilse eigenheid, in ere te houden en bespreek eens met je vrienden en/of familie de mogelijkheid om hieraan gevolg te geven. Wordt zeker verdergezet!


WTC “Allemaal op de Fiets” houdt op 14 januari om 20u00 bestuursvergadering.

 

De KVLV organiseert op 14 januari “Spelletjesavond”

 

VZW De Bosuil richt op zaterdag 11 januari om 19u30 een wedstrijd “Hanenkaarten” in;

 

Bij de CV De Liller Meulewiekers is er op zondag 12 januari 2020 in de namiddag in de parochiezaal, Lille Dorp, een grandioos Frühshoppen met aanstelling van de nieuwe prins carnaval. Fantastische show gegarandeerd.

 

Okra opent het jaar met kaarten en kienen op de Bosuil op 10 januari.

Iedere woensdag is er een fietstocht voorzien met vertrek aan de kerk om 13u00. Elke dinsdag  om 13u30 vertrekken we aan de kerk voor een wandeling en iedere eerste dinsdag van de maand wordt een wandeling van ongeveer 5 km voorzien met vertrek om 13u30. Deze wandeling is soms plaatselijk, soms elders maar dat wordt terplaatse afgesproken.

 

Verenigingen die hun jaarprogramma nog niet doorgestuurd hebben kunnen dit alsnog doen in de loop van de eerte helft van januari. Op 15/01 sluiten wij definitief af.


Misintenties week 01      Januari 2020

Zaterdag 04 januari om 18:00u.

André Rutten


Parochienieuws

PAROCHIESECRETARIAAT

Open  maandag van 9.00u tot 11.00u donderdag van 17h00 tot 19h00

voor uw berichten in het parochieblad:  parochielille@gmail.com

Misintenties week 52      December 2019

Zaterdag 28 december.

Geen misviering


Parochienieuws

PAROCHIESECRETARIAAT

Open  maandag van 9.00u tot 11.00u donderdag van 17h00 tot 19h00

voor uw berichten in het parochieblad:  parochielille@gmail.com


Maandag 30 december:

Parochiale aanbidding  om 14.15u tot 15.15u in de weekkapel iedereen welkom.


Nieuwjaarswensen

Het oude jaar is bijna verstreken We staren naar de klok
En nemen nog een slok We hebben het weldra bekeken.
Het is nu omstreeks middernacht De klok tikt en slaat bijna 12 uur
Buiten is het erg koud en guur Het nieuwe jaar wordt verwacht.
Dan is het tellen geblazen….negen, tien, elf, 12 keer
Het oude jaar is niet meer We vullen nog even de glazen.
We geven elkaar de beste wensen Met veel heil en zegen
Op ieder zijn wegen En vrede op aarde voor alle mensen.
Geve God ons allen een goed jaar Zonder rampen, onheil en geweld
Dat overal de vrede worde hersteld Een veilig jaar zonder enig gevaar.

 

 

 Liller Heemkundige Kring                                         

Deze voormiddag werd op initiatief , onder leiding van de 90-jarige Jan Vandael, de kerststal geplaatst op het dorpsplein van SHLille. Nochtans regende het behoorlijk. Op de foto, vlnr: Fons Plessers, Nico Neyens, Robert Vangrunderbeeck, Gerard Rabijns, Jan Vandael, Ludo Hurkmans, Pierre Plessers, Peter Rabijns en François Joosten

 

Het Sint-Ceciliakoor van SHLille

zondag vierde het Sint-Ceciliakoor van SHLille haar jaarlijks feest. Met een hapje en een drankje in de Happy Days werd het een heel gezellige bijeenkomst. Op de foto, zittend: Elza Dilissen, Mia Van Asten, Annie Wouters en Christine Cox; staand: Jaak Swinnen, Jan Knevels, pastoor Innocent, Michel Renckens en Joseph Geens.

 

 Pierre en Fons Plessers

 zorgen al 20 jaar er voor dat de kerk van SHLille er met de kerstdagen er feestelijk uitziet. Vandaag werd de bijna 8m hoge kerstboom, met verlichte ster en honderden ledlampjes, en de prachtige kerststal met de mooie beelden geplaatst. De moeite waard om met de feestdagen eens te gaan kijken


MILIEUDIENST

Donderdag 2 januari ophaling  tuin en snoeiafval en pmd

Misintenties week 51      December 2019

Vrede brengen met Kerst

Vrede brengen
is liefde ontvangen
Vrede verspreiden
is warmte aannemen
Vrede geven
is geluk voelen
Vrede in handen
is blijdschap in harten
Want een lichtje is sterker
dan alle duisternis in de wereld.

 

Zaterdag 21 december om 18:00u.

BzJm Jaak Hoesen- Poelmans

Bz.Fam.Verheyen-Dilissen Pieter en Lode

Bz.Francois Pessers en familie

Jm. Harie Reygel ,Helena Gielkens, Maria Sus

Jm.Liza Reygel

Bz.Louis Maas

 Lector Angele Claes

 Misdienaars Diete Sterre en Jitse

 

Dinsdag 24 december om 22:00u.

Gest.jgt. Albert Stevens en Willem Cornelissen

Gest.jgt.Maria Ieven ,Harry Van den Broek en Toon

Jm.Robert en Jeroom Broodcoorens

Maria Bloemen , Antoon Franssen en Michel Scheepers

Bz.Leonard Paesen en familie

Bz.Willy Stevens-Anneke Vanasten en Monique Stevens

Bz.Jan Dewit -Elisabeth Sneyders en

Hubert Lamers en Catharina Paesen

 Lector Frank Seutens

 Misdienaars Sterre, Jitse,Diete, Fien en  Miel

Parochienieuws

PAROCHIESECRETARIAAT

Open  maandag van 9.00u tot 11.00u donderdag van 17h00 tot 19h00

voor uw berichten in het parochieblad:  parochielille@gmail.com


Maandag 23 december:

Parochiale aanbidding  om 14.00u tot 15.00u in de weekkapel iedereen welkom.


Chiro

Gisteren hebben de Kadeekes hun best gedaan om zoveel mogelijk kerstballen te verdienen en zo konden ze hun kerstboom prachtig versieren.

Na de kerstviering is er zoals elk jaar de kerstborrel van de Chiro.

 

KSA

Voor alle leden vanaf vrijdag 21 december

tot zaterdagnamiddag 23 december kerstweekend

.Kerstwandeling· donderdag 26 december kerstwandeling vertrek  13.00u

Zoals ieder jaar wordt er dit jaar weer opnieuw een kerstwandeling georganiseerd op tweede kerstdag. Dit jaar zal die doorgaan in Lille. Daarom zullen wij dit jaar enkele kraampjes uitbaten op het dorpsplein, zodat jullie na het wandelen nog kunnen genieten van iets lekkers.prijs tot 14 jaar 1.5 euro volw.2 euro bij aankomst soep bij inbegrepen afstanden 3km-8km en 12 km inschrijving Parochiezaal.

Hopelijk tot dan!


Samana

donderdag 26 december kernvergadering om 20.00u

 

Kon.Schutterij

zaterdag 28 december papierophaling

 

MILIEUDIENST

Donderdag 26 december  ophaling  huisvuil

Misintenties week 50      December 2019

Zaterdag 15 december.

Geen misviering

3de zondag van de Advent.


Parochienieuws

PAROCHIESECRETARIAAT

Open  maandag van 9.00u tot 11.00u donderdag van 17h00 tot 19h00

voor uw berichten in het parochieblad:  parochielille@gmail.com


Maandag 17 december:

Parochiale aanbidding  om 14.00u tot 15.00u in de weekkapel iedereen welkom.


KSA Kerstwandeling:   Zoals ieder jaar wordt er dit jaar weer opnieuw een kerstwandeling georganiseerd op tweede kerstdag. Dit jaar zal die doorgaan in Lille. Daarom zullen wij dit jaar enkele kraampjes uitbaten op het dorpsplein, zodat jullie na het wandelen nog kunnen genieten van iets lekkers.prijs tot 14 jaar 1.5 euro volw.2 euro bij aankomst soep bij inbegrepen afstanden 3km-8km en 12 km inschrijving Parochiezaal.

Hopelijk tot dan!

 

Fakkeltocht in Boxbergheide:

Vrijdag 29 november  namen meer dan 1.000 Limburgse jongeren tussen 12 en 18 jaar deel aan een fakkeltocht in Boxbergheide. De jongeren, vooral uit jeugdbewegingen, catechese- en misdienaarsgroepen, willen bij het begin van de Advent licht brengen in deze wereld en een teken van hoop zijn, maar ook hoop geven

 

Okra Kerstfeest:

12 december om 14.00u parochiezaal

welkomstwoord voorzitter-Kerstbezinning-koffie en gebak-ontspanning en kerstsfeer-

viering van onze 80 en 90 jarige- tombola - daarna warm eten - 17.30u voldaan naar huis.

vergeet het niet fietsen iedere woensdag vertrek 13.00u aan de kerk

wandelen iedere eerste dinsdag van de maand vertrek kerk om 13.30 u

 

KVLV dinsdag 17 december bloemschikken (Kerst)

 

MILIEUDIENST

Donderdag 19 december  ophaling  tuin en snoeiafval en pmd.


Misintenties week 49      December 2019

Zaterdag 07 december om 18:00u.

2de zondag van de Advent.

Gest. Jgt  t.e.v.Onbevlekt Hart van Maria

Gest.Jgt.Maria Bloemen en Antoon Franssen

Gest. Jgt.Jacobus Vanherck en Maria Bijnens;

Fam. Leynen- Beckers H.

Gest. jgt Jozef en Mathieu Ceelen

Gest jgt.Vandervelden -Housen

Josefina echtgenoot en kinderen

Fam Roosen - Dingenen

Gest, Jgt,Dejong - Brouwers en

Hendrik Hegmans en Cornelia Monten

Gest. Jgt. Helena Wouters; Harry Tielens; Maria Wuytjens

Gest. Jgt. Alfons Segers en Gertruda Geelen

Jm. Lode Verheyen en Pieter verheyen

Jm. Louisa Poelmans, Jef Bormans, Fien en Jan en Piet

Jm. Lies Simons

1ste zw, Liza Vandervelden

Voor de overleden leden van het zangkoor St.Cecillia

Antonia Vandenbroek ,Jef Brouwers en kinderen

 Misdienaars Diete Jitse en Sterre

 Lector Pierre Plessers

Parochienieuws

PAROCHIESECRETARIAAT

Open  maandag van 9.00u tot 11.00u donderdag van 17h00 tot 19h00

voor uw berichten in het parochieblad:  parochielille@gmail.com


Maandag 09 december:

Parochiale aanbidding  om 14.00u tot 15.00u in de weekkapel iedereen welkom.


Kalenders Bond zonder naam  verkrijgbaar bij Mevr. Elza Verheyen- Dilissen Dorpsstraat 29 St Huibrechts Lille prijs 12 euro

 

Okra  vrijdag 12 december kerstfeest parochiezaal.

 

Heemkundige Kring  maandag 9 december om 20.00u bestuursvergadering


Sinterklaas

heeft bijna de gave van alomtegenwoordigheid, want gisteren was hij ook in SHLille waar hij in de parochiezaal een groot feest meemaakte dat de Gezinsbond voor hem, de Pieten en die vele kinderen op het getouw had gezet. De Sint had ook heel goed nieuws bij: ook dit jaar zijn er geen stoute kinderen in het heilig Lille! Daarom kreeg ieder kind ook nog een heerlijke zak snoep mee naar huis.


Herfstfeest Samana

Woensdag 20 november 2019 kwamen we met onze leden van Samana samen in de parochiezaal om ons jaarlijks herfstfeest te vieren . Door vele helpende handen zagen de tafels er weer piekfijn uit . Om 12 u zijn we begonnen met een korte bezinning gegeven door Annie onze voorzitster , een verhaal over echte liefde . Dan volgde het eten en dit jaar kozen we voor een brunchbuffet met koude en warme gerechten . Na de maaltijd was er een optreden van Jan Lyten uit Opoeteren die zorgde voor stemmige muziek waarvan we de meeste liedjes konden mee zingen . Daarna hebben we nog genoten van een lekker dessertbuffet met vlaai , dessertjes en lekkere zelfgebakken koeken . Als afsluiting volgde de tombola met voor iedereen een prijsje . Tevreden kijken we weer terug naar een mooi geslaagd feest . Bedankt mensen van Samana dat jullie er waren en bedankt aan onze kern die altijd klaar staan .

 

Dinsdag 10 december creawerking van 13.00u-16.30u parochiezaal

 

KVLV  woensdag 11 december kerstfeest Parochiezaal

 

WTC "Allemaal op de fiets"

Vandaag vierde WTC "Allemaal op de fiets het einde van het fietsseizoen 2019 met een bezoek aan de Lilse Meulen (foto) en aan de musea van de Liller Heemkundige Kring, gevolgd door het clubfeest in De Bosuil. Op de foto, v.l.n.r.: Richard Vlassak, Jean Leynen, mevr. Switten, Marcel Switten, Nol Huybers, Leo Alders, Miel Vandormael, Fons Plessers, Pierre Plessers, Gerard Voets, Joël Kyndt, Bart Schreurs, Dominique Vandormael en Johny Kolen. In de deuropening molenaar Ludo Hurkmans.

  Dinsdag 10 december bestuursvergadering .Bosuil om 20.00u

Misintenties week 48      December 2019

Zaterdag 30 november.

Geen misviering

1ste zondag van de Advent.

Advent is hopen
waarin mensen accepteren 
dat iedereen anders is
en zijn eigen kwaliteiten heeft, 
maar ik verwacht 
dat die houding niet zomaar vanzelf komt.

Ik hoop op een wereld
zonder oorlog en geweld,
zonder ruzie en pijn,
zonder pesterijen en gesar,
maar ik verwacht dat ik zelf
dan niet rustig kan afwachten.

Ik hoop op een wereld
waarin niemand honger heeft
en iedereen genoeg verdient
om van te leven,
maar ik verwacht dat dat alleen lukt 
als iedereen meewerkt.


Parochienieuws

PAROCHIESECRETARIAAT

Open  maandag van 9.00u tot 11.00u donderdag van 17h00 tot 19h00

voor uw berichten in het parochieblad:  parochielille@gmail.com


Maandag 03 december:

Parochiale aanbidding  om 14.00u tot 15.00u in de weekkapel iedereen welkom.


Bond zonder naam

Kalenders van de Bond zonder naam 2019 zijn te verkrijgen aan de prijs van 12€  bij

Mevr. Elza Verheyen- Dilissen Dorpsstraat 29 St.H.Lille

 

Okra Kerstfeest

donderdag 14 december kerstfeest parochiezaal om 14.00u vrijdag 7 december kienen en kaarten Bosuil

 

KVLV

dinsdag 4 december bestuurs vergadering,zondag 2 december sharefairKerst


Pinda's

zondag 8 december groot- eet festijn parochiezaal doorlopend van 11.30u tot 20.00u


MILIEUDIENST

Donderdag 6 december  ophaling  tuin en snoeiafval en pmd , grofvuil

Misintenties week 47      November 2019

Zaterdag 23 november om 18:00u.

Startviering Eerste Communiecantjes en Vormelingen.

Gest.jgt Maria Geyskens en Mathieu Habraken

Gest.jgt Maria Gielen en Antoon Vandervelden

Gest.jgt. Brouwers – Beelen ;

Jozef Vandervelden-Kuypers en familie

Gest.jgt.Louis Vanherck en Helena Gielen

Gest.jgt.Vandervelden-Housen Josephina echtg. en kinderen

Gest.jgt. Anneke Joosten

Gest.jgt. Anneke Vlassak en Jaak Van Asten

Gest.jgt.Fam. Jaak Winters en Theresia Vandervelden

Gest.jgt Alfons Ras en familie en Fam. Ras - Debruyn

Gest.jgt Jaak Bergs en Elisa Winters

Gest.jgt gedane stichtingen gedaan voor 1910

Madeleine Van Asten, Pater Gerard en Jan

Gerard Paredis

Lena Vandervelden, Louis Van Duffel en Mia Van Duffel

Andre Rutten

Echtgenoten Vandervelden – Gielen en schoonzonen

Jm. Leonard Paesen

Jm Fam. Christiaan Cox en Francisca Duysters

 Misdienaars Diete,Sterre en Jitse

 Lector Pierre Plessers


Parochienieuws

PAROCHIESECRETARIAAT

Open  maandag van 9.00u tot 11.00u donderdag van 17h00 tot 19h00

voor uw berichten in het parochieblad:  parochielille@gmail.com


Maandag 26 november

Parochiale aanbidding  om 14.00u tot 15.00u in de weekkapel iedereen welkom.


Verkoop van speculaas

zaterdag 23 november na de viering verkoop van speculaas voor het steunfonds Filipijnen.

In heel de gemeente werd deze voormiddag 

 

Er werd hulde gebracht aan de gesneuvelden en de oud-strijders van de beide wereldoorlogen.

In SHLille ging pastoor Innocent voor in de eucharistieviering, muzikaal gesteund door het Sint-Ceciliakoor. Daarna werden aan de beide oorlogsmonumenten bloemen neergelegd door de leerlingen van het 2de studiejaar onder leiding van juf Hilde. Schepen Liesbeth Fransen, die de zieke Juul Vrolix verving, zorgde ervoor dat alles vlot verliep. Jo Ieven blies het “Te Velde”. In het parochiehuis speelde de Koninklijke Fanfare “Vermaak na Arbeid”  nadien de nationale en de Vlaamse hymne. Voorzitter François Joosten van de Liller Heemkundige Kring gaf met een powerpoint-voorstelling een overzicht van de Lilse slachtoffers van de 2de wereldoorlog. Daarna trakteerde de gemeente de aanwezigen op een hapje en een drankje.

Samana dinsdag 26 november crea werking van 13.00 - 16.30 parochiezaal

donderdag 28 november  om 20.00u kernvergadering

 

Het planten van de koningsboom

door de Lilse buksschutterij Sint-Sebastiaan gebeurt traditioneel op een zaterdag in november. Vandaag, op deze mooie zaterdag, was dat in de Sint-Hubertusstraat bij koning Mark Eerdekens en koningin Lutgarde Snoekx. Elf jaar geleden al waren Mark en Lutgarde eens koning en koningin. Voorzitter Toon Hensen sprak het welkomstwoord en secretaris Jo Hermans gaf een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van het voorbije jaar in SHLille. Die gebeurtenissen staan op een perkament dat door de koning en de koningin in het plantgat werd gelegd alvorens de koningsboom werd geplant. De koningsboom is zoals elf jaar geleden een amberboom, een sterke boom met bijzondere schors en fraaie herfstkleuren.


De Liller Meulenwiekers  

Gisteren om 11.11u trok C.V. De Liller Meulewiekers aan het Meulewieker-standbeeld haar 50ste jaar op gang met de traditionele groet "Alaaf". 50 jaar is normaal gezien geen speciaal getal in de carnavalswereld maar wel voor de Meulewiekers. Het gebeurt immers niet vaak dat je met een stichtend lid van een vereniging een gouden jubileum kan vieren. Jef Brouwers (tweede van links op de foto, boven) was er van dag één bij en werd daarom vandaag gedecoreerd als Grootvorst van de Meulewiekers. Jef zag de vereniging jaar na jaar uitgroeien tot een hechte club die steeds meer ging organiseren: prinsenaanstellingen, een stoet die bijna uit haar voegen barst tot het jaarlijks Liller lachfestival.
Voorzitter Jean Berben dankte alle mannen en vrouwen van de vereniging, de mensen van de raad en de stoetcommissie voor al die jaren inzet. Albert Schouteden werd tot vorst gedecoreerd voor veertig jaar inzet.
Niet vergeten: op 22 februari 2020 trekt de Liller stoet weer door de dorpsstraten! (FV)

 

Het Liller lachfestival zaterdag 23 november om 20.11u in de parochiezaal

 

KVLV donderdag 28 november kookles  om 19.30u parochiezaal 

 

OKRA  21 november de blauwe tovenaar komt zoals vorig jaar de biologische producten voorstellen op de Bosuil om 14 uur

 

Kon.Schutterij  zaterdag 30 november papierophaling

Misintenties week 46      November 2019

Zaterdag 16 november.

Geen misviering


Parochienieuws

PAROCHIESECRETARIAAT

Open  maandag van 9.00u tot 11.00u donderdag van 17h00 tot 19h00

voor uw berichten in het parochieblad:  parochielille@gmail.com


Maandag 18 november

Parochiale aanbidding  om 14.00u tot 15.00u in de weekkapel iedereen welkom.


Herdenking 11 november te Sint-Huibrechts-Lille

Op maandag 11 november was er naar jaarlijkse gewoonte een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van beide wereldoorlogen.De herdenkingsmis om 9 uur werdt verzorgd door de kinderen van het tweede leerjaar. Deze werdt gevolgd door een hulde van de kinderen en de leden van de fanfare ‘Vermaak na Arbeid’ aan het monument van WO I en WO II.In het ontmoetingscentrum of parochiezaal werdt de herdenking muzikaal verder gezet door de fanfare. Vervolgens besteedt de Heemkundige Kring de nodige aandacht aan de Lilse oorlogsslachtoffers van WO II.De hulde werdt afgerond met een receptie. Het einde hiervan (11u11) is de start van het 50ste werkjaar van de carnavalsvereniging ‘De Meulenwiekers’.

 

Grootouderfeest in Basisschool Helibel SHL

De kleuters van de basisschool Helibel Lille werkten de voorbije weken rond het thema grootouders. Om dit project af te sluiten werden de grootouders uitgenodigd om plaats te nemen in de luchthaven van Helibel Airlines. De kleuters dansten met hen de hele wereld rond. Op het einde van de namiddag ontvingen alle grootouders nog een mooi knutselwerkje van hun kleinkind. De overige foto’s van deze fijne namiddag zijn te bezichtigen op de schoolwebsite.

 

Zaterdag 23 november speculaasverkoop

Dit jaar steunen we opnieuw dezelfde jongerenorganisatie, het Cordilleran Youth Center. Deze organisatie ondersteunt zeven organisaties van jongeren in de stad Baguio in het noorden van de Filipijnen, en de zes provincies van deze regio. Samen komen ze op voor de rechten van jongeren bij de lokale en nationale overheden en bouwen ze aan een publiek draagvlak met mediaprojectie, tentoonstellingen en filmvoorstellingen. In hun vorming voor deze organisaties geeft het Cordilleran Youth Center speciale aandacht aan de alfabetisering van jongeren die zich sociaal willen engageren maar een achterstand hebben in lezen, schrijven en rekenen.

Samana  woensdag 20 november  Herfstfeest  in de  parochiezaal

Programma start om 12uur met een korte bezinning, dan volgt een bruchbuffet met warme en koude gerechten en een dessert Jan Luyten uit Opoeteren brengt ons ontspanning met muziek .Als afsluiter nog een koffietje en onze gekende tombola het einde  zal ongeveer om 16.30u zijn

dinsdag 12 november creawerking parochiezaal van 13uur tot 16.30uur

 

Ksa

De poefkes zijn ook weer op herfstweekendje geweest. Iedereen heeft zich weer goed geamuseerd!


Lillermeulewiekers 23 november het Liller Lachfestival in de parochiezaal om 20.11u

 

Okra  dinsdag 19 november  okra zingt in Zolder

woensdag13 november toppers van toen in de Kaasboerin te Mol

aangeven bij Jenny Dewit

Misintenties week 45      November 2019

Zaterdag 09 november om 18:00 u.

Hendrik Achten en Cecilia Vrancken

Frans Hendrikx v.w. buurt

Jm.Alfred Van Renterghem en Belien Henriette

Andre Rutten

Jm. Elza Bergs en ouders

 Misdienaars  Fien en Miel

 Lector Jan Schuermans


Maandag 11 november wapenstilstand om 09:00u.

 Misdienaars Sterre Jitse en Diete

 Lector Rina Creemers


Parochienieuws

PAROCHIESECRETARIAAT

Open  maandag van 9.00u tot 11.00u donderdag van 17h00 tot 19h00

voor uw berichten in het parochieblad:  parochielille@gmail.com


Maandag 11 november

Parochiale aanbidding  om 14.00u tot 15.00u in de weekkapel iedereen welkom.


Zaterdag 23 november speculaasverkoop

Dit jaar steunen we opnieuw dezelfde jongerenorganisatie, het Cordilleran Youth Center. Deze organisatie ondersteunt zeven organisaties van jongeren in de stad Baguio in het noorden van de Filipijnen, en de zes provincies van deze regio. Samen komen ze op voor de rechten van jongeren bij de lokale en nationale overheden en bouwen ze aan een publiek draagvlak met mediaprojectie, tentoonstellingen en filmvoorstellingen. In hun vorming voor deze organisaties geeft het Cordilleran Youth Center speciale aandacht aan de alfabetisering van jongeren die zich sociaal willen engageren maar een achterstand hebben in lezen, schrijven en rekenen.

Hubertusviering 

Tradities zijn er om in ere gehouden te worden, en in Lille kunnen ze dat als geen ander. Zo ook deze voormiddag, waar na een openluchtviering paarden, ruiters en koetsiers werden gezegend. Maar ook de kleine(re) viervoeters en tweevoeters en dieren mét vleugels gingen niet ongewijd naar huis.   

 

Kon.Schutterij  zaterdag 9 november koningsboomplanting

 

KSA.10 november Sint Maarten

 

Samana  woensdag 20 november  Herfstfeest  in de  parochiezaal

Programma start om 12uur met een korte bezinning, dan volgt een bruchbuffet met warme en koude gerechten en een dessert Jan Luyten uit Opoeteren brengt ons ontspanning met muziek .Als afsluiter nog een koffietje en onze gekende tombola het einde  zal ongeveer om 16.30u zijn

dinsdag 12 november creawerking parochiezaal van 13uur tot 16.30uur


De de 50- jarigen van SHLille  

kwamen samen om de pingpongtrofee te veroveren in het lokaal van de Lipalet. Het was een zeer fijne avond die zeker voor herhaling vatbaar was. Er werden veel herinneringen opgehaald!

 

KVLV  donderdag 14 november koffieklets om 14.00 uur

 

OKRA 8 november kaarten en kienen op de Bosuil

 

Heenkundige Kring maandag om 11 uur herdenkingsviering oorlogen

om 20.00 uur bestuursvergadering Oud Gemeentehuis

Misintenties week 44      November 2019


VRIJDAG 01 november: ALLERHEILIGEN

Geen viering in onze kerk

 

Zaterdag 2 november viering in onze kerk om 09 uur

Gest.jgt. Harry Hurkmans

Gest.jgt Jozef Vandormael

Gest.jgt  Paul Cuyvers

Gest.jgt Margriet Geurts

Gest.jgtLeon Van Renterghem en

Louise Couvent

Gest.jgt Fam.Gielen - Plas

Gest.jgt Elisa Wouters

Leonard Paesen en familie

Jm. Catho Poelmans en Harrie Bollen

Vandenbroek Toon, Maria Ieven Gerard en,Leo

Harie Vangansewinkel

Misdienaars  Sterre Jitse en Diete

Lector Jan Schuermans


Parochienieuws

PAROCHIESECRETARIAAT

Open  maandag van 9.00u tot 11.00u donderdag van 17h00 tot 19h00

voor uw berichten in het parochieblad:  parochielille@gmail.com


Maandag 04 november

Parochiale aanbidding  om 14.00u tot 15.00u in de weekkapel iedereen welkom.


Het Agoria Solar Team

Het Agoria Solar Team van de KU Leuven heeft in Australië de Bridgestone World Solar Challenge gewonnen, het wereldkampioenschap voor zonnewagens zeg maar. Een van de twee piloten van die zonnewagen was Nelis Geurts uit SHLille.
Het is de eerste keer dat België deze wedstrijd wint. Het Belgische Solar Team werkte 15 maanden lang aan de BluePoint, de zonnewagen waarmee ze deelnamen. Het werd snel duidelijk dat het een challenge was en geen race; zelfs enkele ervaren teams haalden de finish niet. Het Belgische team kan nu met hun achtste deelname de wereldbeker mee naar huis nemen.
Gisteren werd duidelijk dat het een nek-aan-nek race zou worden. Tijdens de voorlaatste racedag konden de Belgen dankzij een slimme racestrategie hun tijdsverschil van 43 minuten zo goed als wegwerken. Met slechts 2 minuten en 27 seconden achterstand begonnen de studenten aan de laatste racedag. Het team nam ongeveer 250 kilometer voor de finish de eerste plaats in en stond die niet meer af.

 

De magie van draaiende wieken 

Deze namiddag brachten het 4de studiejaar van meester Eric (foto) en het 3de studiejaar van juf Marie-Jeanne (foto onder) van basisschool Helibel Lille een bezoek aan de Lilse Meulen. Na het bekijken van een korte film over de geschiedenis van de molen, konden de kinderen onder leiding van de “mulders” Jef en Ludo de molen bezoeken van onder tot boven. Dankzij de wind draaiden de wieken volop. En dat was de kers op de taart!


OKRA

Deze namiddag vierde OKRA - letters die staan voor Open, Kristelijk, Respectvol, Actief - SHLille haar 60-jarig bestaan. Het feest begon met een korte academische zitting met als sprekers voorzitter Piet Simons, schepen Ann Van Dorpe en Steven Eerdekens, de van Lille afkomstige regiodirecteur van Okra Limburg. Muzikaal werd de zitting opgeluisterd door gitariste Merel Swennen. De leden die 25 jaar en meer lid zijn, werden gehuldigd (foto boven). Na afloop was er een receptie van de gemeente, waarop ook alle verenigingen van Lille uitgenodigd waren. Na de receptie was er een fijn verzorgd diner. Een prachtdag voor OKRA SHLille!
Op de foto boven: Henri Maas, Truda Hoeben, Catho Nijssen, Margriet Van den Broek, Toine Quanten, Christine Swinnen, Maria Gerits, Pol Spooren, Alda Brouwers en Madeleine Nysen.

 

Okra vrijdag 8 november kaarten en kienen Bosuil


KSA

Sint Maarten 9 november 2018

Locatie: ksa Roeland Lille

Roelanddreef 1 St H.Lille

Gezellig samen zijn  Iedereen welkom

 

MILIEUDIENST

Donderdag 7 november  ophaling huisvuil pmd en textiel