Lille

Lille St.- Monulphus & Gondulphus

Misintenties week 8        februari 2019

Zaterdag 23 februari Geen viering in onze kerk

 

Parochienieuws

Maandag  25 februari Parochiale aanbidding  om 14.00u tot 15.00u

in de weekkapel iedereen welkom.

 

Lillermeulenwiekers

Kindercarnaval    vrijdag 1 maart  Helibel en dagcentrum Het Fierkant

zaterdag 2 maart carnavalsstoet.

 

Samana

dinsdag 26 februari van 13.00u-16.30u spelnamiddag in de parochiezaal

donderdag 28 februari kernvergadering om 20.00u parochiezaal

 

KVLV. dinsdag 19 februari kaart en spelavond om 20u.

 

Kon. Schutterij 23 februari papierophaling

 

Een late nieuwjaarsreceptie    foto

Hoewel het bijna half februari is, hield de Listhubuurt (Lindestraat, Sint-Hubertusstraat, Steenovenlaan en Kerkveld) uit SHLille deze namiddag haar nieuwjaarsbijeenkomst in de muziekzaal De Hoogste Nootd. Voor de meer dan vijftig aanwezigen werd het, bij een hapje en een drankje, een gezellige bijeenkomst. De petitie van de Liller Heemkundige Kring, tegen de omgevingsvergunning en bouwaanvraag voor twee woongehelen met 33 eenheden en ondergrondse parkeergarage en herbestemming van de wasblekerij tot 3 woningen in de dorpskern van Sint-Huibrechts-Lille, werd massaal ondertekend.


Ponyclub Sint-Hubertus      foto

van SHLille, gesticht in 1982 en ontbonden in 2013, heeft de overgebleven gelden aan Sint-Oda geschonken. “Het was de wens van de oud-leden en bestuursleden van de Ponyclub om de resterende gelden - ooit verdiend door ponyliefhebbers - te gebruiken voor iets wat met pony’s te maken heeft”, zo klinkt het unaniem bij het voormalige bestuur. “Tijdens onze activiteiten in de Sint-Martinus-manège in Pelt hebben wij kennis gemaakt met het schitterende werk dat Sint-Oda daar levert op het gebied van paardentherapie. Door de jaren heen hebben wij deze vorm van therapie zien groeien. Om met de groei mee te kunnen en er nog meerdere bewoners van te kunnen laten genieten, hebben wij besloten om onze gift aan deze afdeling te schenken.”
Op de foto: voormalige bestuurders Albert Joosten, Jan Pepels en Jos Cox overhandigden de cheque van 4.900 euro aan Lut Smeets, directeur Sint-Oda, en aan de afdeling paardentherapie van de instelling.

Misintenties week 7        februari 2019

Viering in onze kerk om 18.00u

Voorgeschreven collecte kerkopbouw Vlaanderen

Gest jgt.Joannes Pepels en Liza Vaesen

Gest. Jgt. Andre Theodoor Driesen en ouders

Gest. Jgt. Jozef Keunen

Gest Jgt. Joannes Pepels en Liza Vaesen

Gest.Jgt. Elisabeth Keunen, Pieter Vandebussel en,Anna Cox (Zr.Hubert)

Gest.Jgt. Antoon Vandervelden en Maria Gielen

Gest.Jgt.Maria  Rabijns en Mathieu Jaeken

Gest.Jgt Theodoor Kerkhofs

Gest. Jgt Hendrik Mertens en Maria Keunen

Jozef Maas , Hendrika Philippe en familie

Fam. Steensels- Meus

Jm. Marc en Henri  Hornix en Annie Vandewal

Jm. Pieter Verheyen en Lode Verheyen

6de zeswekenmis Liza Vandervelden

 

Misdienaars Sterre – Jitse – Diete

Lector Harie Geerits

 

Parochienieuws

Viering Lichtmis   foto's

Zaterdag 2 februari was er een mooie Lichtmisviering in onze kerk verzorgd door de vormsel cathehisten en doopcathehist en  door de werkgroep van de eerste communiekanten, de kinderen die in 2018 gedoopt zijn waren in deze viering ook   aanwezig het was allemaal samen toch een mooi geheel.


Maandag  18 februari

Parochiale aanbidding  om 14.00u tot 15.00u in de weekkapel iedereen welkom.

 

Bosuil  zondag 17 februari  teutenbosloopcriterium

 

Samana  Dinsdag 12 februari creawerking van 13.00u - 16.30u in de parochiezaal

20 februari film middag

Donderdag 22 februari om 20.00u  kernvergadering parochiezaal

 

 KVLV Dinsdag 19 februari kaart en spel namiddag

 

Okra  19 februari winterwandeling aan het Zilvermeer te Mol

 

 Volkstuin dinsdag 12 februari om 19.30 les erfrecht OC.de Vranken

 

MILIEUDIENST

DINSDAG 12 FEBRUARI  afhalen vuilniszakken Basisschool       Helibel van 15.30u - 18.00u

Donderdag 21  februari  ophaling  huisvui

 

Misintenties week 6        februari 2019

Zaterdag 09 februari.

Geen misviering

 

Parochienieuws

 

Parochiale aanbidding maandag 11 februari 

om 14.00u tot 15.00u in de weekkapel iedereen is welkom

 

PAROCHIESECRETARIAAT

Open  maandag van 9.00u tot 11.00u  donderdag van 17h00 tot 19h00

voor uw berichten in het parochieblad:  parochielille@gmail.com

 

Lipalet zaterdag 9 februari Quiz

Bosuil om 19.30 hanen kaarten

Heemkundige Kring  maandag 11 februari  bestuursvergadering Oud Gemeentehuis

Samana  dinsdag creawerking om 13.00 u-16.00u parochiezaal

 

Okra vrijdag 8 februari kaarten en kienen Bosuil

Ziekenhuis Pelt om 15.00u levenseindezorg

 

TuinHier Maandag 12 februari les bloemschikken in Lille

dinsdag onkruidbestrijding OC de Vranken om 19.30u

 

WTC.  Allemaal op de fiets dinsdag 12 februari om 20.00u bestuursvergadering Bosuil.

 

MILIEUDIENST

Donderdag 14 februari  ophaling  tuin en snoeiafval en pmd

Dinsdag 12 februari afhalen huisvuilzakken school St. H. Lille van 15.30u-18.30u

 

 

Misintenties week 5 februari 2019

Zaterdag 02 februari Lichtmisviering om 18.00u

voor alle kinderen, speciaal voor de kindjes die het afgelopen jaar

gedoopt zijn, voor de eerste communiekanten en de vormelingen

 

Gest jgt.Peter Theodoor Driesen en Maria Verduykt

Gest.jgt. Jan Nijssen en Maria Keunen;

Maria Vangerven en broer Louis

Gest.jgt.E.H. Pieter Ceelen

Gest.jgt.Jozef Spaas en Maria Ceelen

Gest.jgt.Francine Spaas

Gest.jgt.Harrie Loos en Henriette Wets

Gest.jgt. Miel Quanten

Gest.jgt. t.e.v. H. Hart van Jezus

5de zw Liza Vandervelden

Jm.Anna Van Hove en Leo Joosten

 

misdienaars Fien en Miel

Lector Rina Creemers

 

Parochienieuws

Lichtmis

Heer, Jezus Christus, Zoon van de levende God, Gij bestaat van alle eeuwigheid en Gij zijt mens geworden: een kind geboren uit de Maagd Maria .Zegen deze kinderen, laat hen  opgroeien in gezondheid, wijsheid en deugd. Trek uw beschermende hand nooit terug.

Zegen ook hun ouders. Strek uw beschermende hand uit over al hun zorgen en kommer.

Zij dromen het beste voor hun kinderen .Laat hen groeien in liefde en een zegen zijn voor

 

Parochiale aanbidding  om 14.00u tot 15.00u in de weekkapel iedereen is welkom

 

Samana  dinsdag 12 februari creawerking van 13.00u tot 16.30u parochiezaal

TuinHier donderdag 8 februari bloemschikken in Hent

 

Liller Meulenwiekers vrijdag 9 februari schoolcarnaval i.s.m. basisschool Helibel en

Dagcentrum 't Fierkant. Zaterdag 10 februari Carnavalstoet Lille.

 

Okra  donderdag 14 februari bezoek breifabriek te Marcienne inschrijven bij Jenny 11/642748

vrijdag 8 februari kaarten en kienen op de Bosuil

 

KVLV dinsdag 5 februari Crea-handlettering

 

MILIEUDIENST

Donderdag 10 februari  ophaling  huisvuil

 

PAROCHIESECRETARIAAT

Open  maandag van 9.00u tot 11.00u  donderdag van 17h00 tot 19h00

voor uw berichten in het parochieblad:  parochielille@gmail.com

 

 

 

Misintenties week 4 januari 2019

 

Zaterdag 26 januari geen viering in onze kerk

 

Parochienieuws

 

PAROCHIESECRETARIAAT

Open maandag van 9.00u tot 11.00u donderdag van 17h00 tot 19h00

voor uw berichten in het parochieblad: parochielille@gmail.com

 

Maandag 28 januari

Parochiale aanbidding om 14.00u tot 15.00u in de weekkapel iedereen welkom.

Zaterdag 26 januari geen viering in onze kerk

 

Sint-Huibrechts-Lille 17.12.2018  

 

Aan onze familie, vrienden en weldoeners Onze zus Catho wordt een dagje ouder. In oktober werd ze 86 jaar. In het verleden had ze de goede gewoonte om rond de jaarwisseling een briefje te schrijven naar de familie, de vrienden, de kennissen en de weldoeners uit dank maar ook om iedereen het beste te wensen voor een zalig kerstfeest en een vredevol nieuw jaar. Als zus en broer van Catho hebben wij vanaf heden deze brief zelf geschreven om haar wat te ontzien. Er resten ons nog enkele dagen alvorens wij het hoogfeest van Kerstmis mogen vieren. God komt tot ons als een mensenkind, de vredebrenger bij uitstek. Maar ondanks alles zien wij in onze wereld hoe broos die vrede kan zijn. Moge de vrede van het Kerstkind toch jullie harten vervullen. Daarvoor bidt zij in haar kapel in Kortrijk.

Een week na Kerstmis maken wij de overstap naar een nieuw jaar: 2019.

Natuurlijk wenst zij ons van harte een vredevol en een gelukkig nieuw jaar. Moge heel veel kleine en misschien grote wensen in vervulling gaan.

 

Met deze brief wil zij jullie op de hoogte houden wat haar sterk ter harte gaat.

Zij verblijft - na een missionarisleven van ruim 55 jaar in Lubumbashi en omgeving- in het rusthuis van de zusters van Don Bosco in Kortrijk. Dikwijls denkt zij - in gesprekken met haar- nog terug – hoe kan het ook anders -aan Congo. Als een film ziet zij haar leven als missionaris voorbijgaan. De zusters van Don Bosco, pater Eric Meert en pater Leon Verbeek, een dorpsgenoot van ons, sturen via mail regelmatig nieuwsjes door. De zusters van Don Bosco zijn enorm dankbaar voor de financiële steun die zij in het afgelopen jaar vanuit het thuisfront mochten ontvangen. Met Micava ( missie Catho Vandervelden) steunden wij dank zij de familie en de weldoeners huize Laura, een tehuis voor verlaten of verwaarloosde meisjes. Het is gelegen even buiten de stad. En als je weet dat dit huis alleen met wat schoolgeld moet rondkomen dan is deze hulp van enorm groot belang.

Daarnaast kreeg huize Gambela ook onze bijzondere aandacht. Hier lopen de jonge inlandse zusters in opleiding stage. Hun vormingshuis is gelegen in Kafubu op een 15-tal kilometer van de stad. Dit huis heeft geen inkomsten en moet leven van de giften. Je kan begrijpen dat financiële hulp hier meer dan ooit welkom is. Heel belangrijk voor de zusters van Don Bosco is de alfabetisering van de meisjes.

Een volgehouden vorming kan op langere termijn een land er bovenop helpen.

 

Pater Leon Verbeek is voor een operatie gedurende een drietal maanden in België geweest. Op 2 september is hij weer richting Lubumbashi vertrokken en neemt zijn taken als

tachtigjarige weer ter harte. Als priester helpt hij in de naburige parochie van het theologicum, geeft hij op maandag nog les in kerkelijk recht en zit daarnaast nog 1 dag per week in het kerkelijk tribunaal. Voor de rest heeft hij een voorbeeldfunctie voor de jonge seminaristen en kunnen ze hem ten allen tijde om raad vragen .Momenteel zijn er 108 jongeren in opleiding verdeeld over het noviciaat, de filosofie en theologie, de rechtstreekse opleiding naar het priesterschap .Maar dat kost geld. Heel wat jongeren kunnen maar weinig van thuis inbrengen voor de onkosten die deze opleiding met zich meebrengt.

In het afgelopen jaar werden 40 jonge mannen tot priester gewijd. Een aantal buitenlandse studenten keerde terug naar hun moederland om daar ten dienste te staan van hun medemensen Iemand die zich het lot aantrekt van straatjongeren is pater Eric Meert, een bezielde salesiaan van Don Bosco. Hij is ook al 40 jaar als missionaris in Congo actief. Hij coördineert in Lubumbashi een netwerk van opvanghuizen en scholen voor straatkinderen, waar jaarlijks bijna 600 jongeren worden opgevangen. In de loop van 2018 mocht hij samen met zijn team een trofee in ontvangst nemen uitgereikt door de vereniging die zich Katanga Awards noemt. Het was een erkenning voor mensen die zich verdienstelijk hebben ingezet voor een sociaal doel. Hij stuurde ons een foto door waarop hij met zijn jongens , die hij van straat plukte, te zien waren. Alleen maar glunderende en lachende jongens. Zo is ook Don Bosco ooit begonnen in Turijn. Samen met zijn medewerkers trekt hij met de sociale ambulance SAMU ’s nachts op pad tussen 20.30 uur en 24 uur om met de jongeren te gaan praten en hen duidelijk te maken dat het leven op straat voor hen geen toekomst biedt. Hij nodigt hen uit om ’s anderendaags naar “ Bakanja ville “ te komen waar ze opgevangen worden. Geen verplichting maar enkel een aanmoediging. Sommigen komen voor enkele dagen maar zijn dan weer weg want de lokroep naar de straat is toch zo groot. Anderen blijven er en krijgen vorming, opvoeding en heel veel vriendschap. Heel belangrijk is dat ze uit de marginaliteit gehaald worden en dat ze ondervinden “ iemand geeft om ons en wij kunnen dank zij hen iemand worden”. Dat is immers ook de visie van Don Bosco

Ze krijgen les in rekenen, lezen en schrijven. Op latere leeftijd krijgen ze professionele opleiding te vergelijken met onze technische scholen. In het afgelopen jaar mochten 63 jongeren hun brevet behalen en konden zij op zoek naar werk. Het tewerkstellingsbureau van Don Bosco in Lubumbashi helpt hen hierbij .Pater Eric en zijn team wil bruggen bouwen tussen de jongeren zelf en hun familie, oevers met elkaar verbinden. Opleiding van jongeren is een basisstap om de samenleving van en rond Lubumbashi menswaardiger te maken.

Zo hebben wij drie projecten wat meer toegelicht. In het huis in Kortrijk heeft zij nu meer dan vroeger tijd om te bidden: bidden voor jullie, onze familie op de eerste plaats – en wij zijn met velen – haar vrienden, kennissen die haar en haar missiewerk een warm hart toedragen en steunden en nu nog blijven steunen. Zonder een thuisfront kan een missionaris veel minder. Onnoemelijk dank hiervoor. Moge God jullie allen zegenen in het nieuwe jaar.

Een allerhartelijkste groet vanuit Kortrijk van onze zus Catho Vandervelden

Astrid, Cecile en Leo Vandervelden

PS       Momenteel adres voor briefwisseling

                       Zuster Catho Vandervelden

                        Sint-Anna 43

                        8500 Kortrijk

Zij blijft nog sterk verbonden met Congo en daarom diegenen die deze projecten willen steunen kunnen dit doen door storting op bankrekeningnummer

035-0016874-37 of IBAN   BE 35 035 0016874 37

op naam van Micava ( MIssie CAtho VAndervelden ) vanaf heden Dijkerstraat 26, 3990 Wijchmaal-Peer Wij staan er persoonlijk borg voor dat het geld in Lubumbashi terecht komt.

 

Kon. Schutterij

zaterdag 26 januari papierophaling en het jaarlijks teerfeest

 

 Okra

donderdag 14 februari bezoek breifabriek Marcienne aangeven bij Jenny 011/622748

vertrek aan de kerk om 13.30u ,ontvangst om 15.00u met koffie en gebak, aansluitend de liveshow van het voorjaar en zomercollectie rond 17.00u vertrek huiswaarts prijs 7 euro.

 

MILIEUDIENST

Donderdag 31 januari ophaling tuin en snoeiafval en pmd

Misintenties week 3 januari 2019

Zaterdag 19 januari viering in onze kerk om 18.00u

Gest.jgt. Henrica Cox

Gest.jgt.Michel Vanduffel

Gest.jgt.Maria Loos en ouders

Gest.jgt.Frederic Vrolix en Francisca Bollen

Gest jgt.Hendrik Verlinden en familie;

Louis Vangerven en Jozef Simons

Gest.jgt.Mathijs Vanderheyden ,Maria Vanbussel en zoon Harry

Jan Housen en Mia Vandervelden

Gerard Bloemen, Odilia Thijs en kinderen

Madeleine Van Asten ouders en broers

Jm. Mia Philippe

Jm. Koen Eerdekens

Willem en Margriet Van Werde -Thans en

Margriet Geurts en Willy Reemers

Louis Vanherck

4de zesweken mis Liza Vandervelden

 

misdienaars Diete,Sterre en Jitse

Lector Jan Schuermans

 

Parochienieuws

Parochiesecretariaat

Open maandag van 09.00u. tot 11.00u. en donderdag van 17.00u.  tot 19.00u.

Voor uw berichten in het parochieblad:  parochielille@gmail.com

 

Parochiale aanbidding

Maandag  22 januari parochiale aanbidding  om 14.00u tot 15.00u in de weekkapel.

Iedereen welkom.

 

Maria lichtmis

Op 2 februari om 18.00u vieren wij in onze kerk  het Feest van de Opdracht van de Heer. Het is ook beter bekend onder de volkse benaming    “Maria Lichtmis”..

De laatste jaren is op verschillende plaatsen de gewoonte gegroeid om bij deze gelegenheid een viering te houden waarin de kinderen worden gezegend die tijdens het voorbije jaar werden gedoopt. Het is een bescheiden manier om na de doop contact te houden met jonge ouders. ook de eerste communiekanten de vormelingen en alle andere kinderen willen wij uitnodigen op deze viering

 

Kon. Schutterij 

Zaterdag 26 januari teerfeest  26 januari papier ophaling

 

Samana 

Dinsdag 22 januari ,crea werking van 13.00u - 16.30u in de parochiezaal

donderdag 24 januari om 20.00u kernvergadering parochiezaal

 

KVLV

Woensdag 23 januari jaaropener

 

Milieudienst

Donderdag 24 januari ophaling  huisvuil

Misintenties week 2 januari 2019

Zaterdag 12 januari

Geen viering

 

Parochienieuws

Parochiesecretariaat

Open maandag van 09.00u. tot 11.00u. en donderdag van 17.00u.  tot 19.00u.

Voor uw berichten in het parochieblad:  parochielille@gmail.com

 

Parochiale aanbidding

Maandag  14 januari parochiale aanbidding  om 14.00u tot 15.00u in de weekkapel.

Iedereen welkom.

 

Liller Meulewiekers

Zondag 13 januari fruhshoppen met prinsaanstelling in de parochiezaal.

 

Okra

Vrijdag 11januari kaarten en kienen op de Bosuil.

Zaterdag 12 januari op de Bosuil hanenkaarten.

 

Heemkundige Kring

Maandag 14 januari bestuursvergadering in het Oud Gemeentehuis om 20.00 u.

 

Kvlv

Dinsdag 15 januari kaart en spelnamiddag.

 

Milieudienst

Donderdag 17 januari ophaling  tuin en snoeiafval en pmd

LIGHT & POWERFUL

TABLET

SHOP NOW